Het optimaal functionerende aquarium.

of 24 /24
Verwarmings-Systeem Waterzuiverings-Systeem Bemestings-Systeem CO 2 -Systeem Voedings-Systeem Zeewater-Systeem Accessoires Analyse-Systeem

Embed Size (px)

description

De 10 succes-items van het optimaal functionerende aquarium.

Transcript of Het optimaal functionerende aquarium.

Page 1: Het optimaal functionerende aquarium.

Verwarmings-Systeem

Waterzuiverings-Systeem

Bemestings-Systeem

CO2-Systeem

Voedings-Systeem

Zeewater-Systeem

Accessoires

Analyse-Systeem

Page 2: Het optimaal functionerende aquarium.

Het optimaal functionerende aquarium

De bij Dupla gehanteerde filosofieHet aquarium is een kunstmatige leefruimte voor siervissen en planten. In vergelijking met natuurlijke biotopen is ook het grootste aquarium erg klein. Zon-der de noodzakelijke regulering gaan de chemische en fysische omstandigheden in het aquarium heel snel van het ene uiterste over in het andere. Daarom is het leven van vissen en planten in het aquarium onmogelijk zonder voldoende regulering door de aquariumhouder. Dupla werkt, daarbij voortbouwend op decennialange ervaring, aan de vervolmaking van het aquarium dat aan vissen en planten duurzaam optimale leefomstandigheden biedt. Talloze biotoo-ponderzoeken in de landen van herkomst van aquariumvissen en -planten vormen daarvoor de basis. De verkregen inzichten werden door talrijke experi-menten en onderzoeken omgezet in een bruikbare praktijk om een aquarium te houden. Bij die werkzaamheden kristalliseerde zich tevens de wetmatigheid uit van een succesvolle aquariumkunde. Dupla vatte die samen in de „10 succes-items van het optimaal functionerende aquarium“.

Zij vormen de basis voor het Dupla-programma aangaande de aquariumkunde.

De 10 succes-items van het optimaal functionerende aquarium

1. Tropische warmte op de bodem en in het water

2. Aangepast licht

3. Een verzekerde waterstabiliteit

4. Een natuurlijke plantenvoeding

5. Biologische filtering

6. Sterke waterbeweging

7. Dichte beplanting

8. Een evenwichtig visbestand

9. Een verzorging van vissen die overeenkomt met tropische omstandigheden

10. Controle van elke functie

De 10 succes-items voor het optimaal houden van aquariums zijn de regels voor een goed functionerend aquarium, waarin vissen en planten op een gezonde en vitale manier kunnen leven. U sluit van meet af aan elke instabiliteit van het aquarium uit en laat niets aan het toeval over. Dupla biedt met zijn aquariumsystemen hoogwaardige apparatuur en producten waarmee het „optimale aquarium“ realiseerbaar en begrijpelijk wordt. De volgende pagina’s leveren punt voor punt de bouwstenen die nodig zijn om dit doel te bereiken.

Dichte beplanting Een optimaal functionerend aquarium is afhankelijk van dicht op elkaar staande aquariumplanten die flink groeien! De pluspunten van een aquarium met veel planten:• een decoratieve indruk• sterk groeiende aquariumplanten voorzien het aquarium optimaal van zuurstof• sterk groeiende aquariumplanten zijn een uitstekend middel om algenvorming te voorkomen• sterk groeiende aquariumplanten vernietigen ziektekiemen• sterk groeiende aquariumplanten verwijderen schadelijke en giftige stoffen uit het water• verschillende aquariumplanten geven antibiotica af aan het water • een dicht plantenbestand is een uitstekende plaats voor het verbergen van kuit en is tevens een schuilplaats.

Een evenwichtig visbestandEen verstandige selectie van de vissen voor het aquarium helpt mede om zowel voor de planten als voor de vissen optimale leefomstandigheden te creëren. In het optimaal functionerende aquarium dienen vissen en planten een harmonische eenheid te vormen. Hier volgen enkele basisregels:• plaats geen vissen in het aquarium, die elkaar steeds aanvallen • zoek geen vissen uit die planten opvreten • kies als preventief middel meteen voor vissen die zich met algen voeden• kies voor vissen die onder dezelfde temperatuur gedijen• zet bij voorkeur vissen bij elkaar die de bodem, het middengedeelte en het wateroppervlak van het aquarium zoeken • geen voerspecialisten plaatsen als u er niet verzekerd van bent dat ze in voldoende mate kunnen worden gevoerd

Page 3: Het optimaal functionerende aquarium.

806808068180682

80685806868068780688

80690

80695

Verwarmings-Systeem

De door Dupla ontwikkelde verwarmingssystemen (bodemverwarmers met laagspanning 24 V) Dupla Therm Set en de bodemconvector Dupla Thermik Set beïnvloeden in beslissende mate het leven in het aquarium. De verwarmingskabel op de aquariumbodem integreert door de opwaartse kracht van het verwarmde water de grondlaag in de chemische en fysische kringloop van het hele aquarium. Deze ideale aquariumverwarming voldoet tegelijkertijd aan verscheidene vereisten: 1. Net als in natuurlijke wateren wordt ook de bodem verwarmd. Als uitsluitend het

aquariumwater wordt verwarmd, bijv. door staafverhitters, wordt alleen het water warm terwijl de grondlaag de kamertemperatuur houdt en de planten aan de beruchte “koude voeten” lijden.

2. Door bodemverwarming wordt de in natuurlijke wateren heersende grondwaterstroming gekopieerd, worden de wortels voorzien van voedingsstoffen en de door de wortels afgegeven stoffen afgevoerd.

3. Een stabiel redoxpotentiaal in de bodem. Zwartworden van de bodem wordt voorkomen en in combinatie met DuplaRoot (zie hiervoor de Dupla bemesting) wordt aan planten, zoals in tropische wateren het geval is, een optimale ijzervoorraad geboden.

4. Absolute veiligheid, ook bij beschadigingen, voor mens en dier.

De beide verwarmingssystemen verschillen van elkaar, omdat Dupla Therm Set het hele aquarium verwarmt en de Dupla Thermik Set daarentegen uitsluitend de grondlaag verwarmt, terwijl het aquarium zelf door een regelverhitter wordt verwarmd.

Art. nr. Product Omschrijving

80680 Dupla Thermik Set 120 Bodemconvector voor activering wortelgroei, 20 W, 3 m voor aquaria van max. 120 l.

80681 Dupla Thermik Set 240 Bodemconvector voor activering wortelgroei, 40 W, 5 m voor aquaria van max. 120 l.

80682 Dupla Thermik Set 360 Bodemconvector voor activering wortelgroei, 60 W, 7 m voor aquaria van max. 120 l.

80685 Dupla Therm Set 250 Verwarmingsystem, 100 W, 7 m voor aquaria van max. 250 l.

80686 Dupla Therm Set 500 Verwarmingsystem, 150 W, 10 m voor aquaria van max. 500 l.

80687 Dupla Therm Set 750 Verwarmingsystem, 200 W, 13 m voor aquaria van max.750 l.

80688 Dupla Therm Set 1.000 Verwarmingsystem, 250 W, 17 m voor aquaria van max. 1.000 l.

80690 Dupla T-Control Delta Analoge temperatuurregeling 230 V/50 Hz, afschakelvermogen 1.000 VA/230 V.

80695 Dupla T-Control Alpha Volledig digitale gescheiden temperatuurregeling 230 V/50 Hz, afschakelvermogen: 2 x 1.000 VA/230 V. 3

Page 4: Het optimaal functionerende aquarium.

80385

80245

Waterzuiverings-Systeem

Ook het beste drinkwater is lang niet altijd goed aquariumwater. Om het als leefruimte voor vissen en planten in het aquarium te gebruiken, moet het water op de goede manier voor gebruik geschikt worden gemaakt. Het waterzuiveringssysteem van Dupla bevat alle bouwstenen om van leidingwater optimaal aquariumwater te maken, doordat de waterhardheid wordt geoptimaliseerd of slijmvliesbeschadigende verbindingen als chloor worden verwijderd. Veel stofwisselingsproducten en organische stoffen die het water belasten, die op het eerste gezicht slechts een schadelijke stof lijken, zijn voedsel voor bacteriën. Zelfs aquariumfilters zijn slechts een technisch hulpmiddel dat het werk van actieve bacteriën ondersteunt. Dupla biedt in speciale procédés in een vloeibaar medium houdbaar gemaakte of sproeigedroogde bacteriën die op dragend materiaal zijn aangebracht en bijvoorbeeld stikstof- en eiwitverbindingen afbreken.

Art nr. Product Omschrijving

80245 Dupla Algo Control Delta Speciaal gefermenteerd gerstenstro voor driemaandelijkse algenpreventie in aquaria van max. 240 l.

80250 Dupla Algo Pack Delta Bijvulling voor de reactor van Dupla Algo Contol Delta.

80340 Dupla KH+, 80 g Aanmakers van carbonaathardheid. 10 g verhardt 100 l met 4,0° dH.

80345 Dupla KH/GH+, 60 g Aanmakers van totale - en carbonaathardheid. 10 g verhardt 100 l met 4,5° dH.

80350 Dupla Gan, 200 ml Waterzuivering met beschermende colloïden voor 400 l aquariumwater. Beschermt slijmhuid en kieuwen door binding van chloor en zware metalen.

80355 Dupla Gan, 500 ml Waterzuivering met beschermende colloïden voor 1.000 l aquariumwater.

80370 Dupla Bacter,100 ml Bacteriepreparaat voor de nitrificatie. Voor 200 l aquariumwater.

80372 Dupla Phos, 350 g Bindt fosfaten en silicaten op betrouwbare wijze en voorkomt de groei van smeeralgen. Geschikt voor elk filtertype. Bindt 17.500 mg PO

4 / 3.500 mg SiO

2

80375 Dupla Crystal,10 ml Zorgt in zoet- en zoutwateraquaria voor kristalhelder water door verwijdering van troebelheid veroorzakende stoffen en zwevende algen.

80380 Dupla Cur, 200 ml Beschermend tonicum met humusstof HS 1500 voor 400 l aquariumwater. Vergroot de lichaamseigen afweer, werkt remmend op ontstekingen en bevordert de genezing van kleine wonden.

80385 Dupla Biokaskades, 5 l Zeer goed filterlichaam voor bevloeiingsfilter en grote buitenfilters.

80398 Dupla Baccies, 100 g Bacteriën voor de afbraak van cellulose en eiwit in het zoetwater- en zeewater aquarium.4

Page 5: Het optimaal functionerende aquarium.

80350 80355

80374

80345

80340

8039880380

80370

80375

Waterzuiverings-Systeem

NIEUW

5

Page 6: Het optimaal functionerende aquarium.

80298

80296

80317

80316

80318

Bemestings-Systeem

In tegenstelling tot de tropische plantenwateren kenmerkt ons leidingwater zich door een groot tekort aan voedings-stoffen. Veel belangrijke voedingsstoffen voor planten en sporenelementen ontbreken of worden bij de zuivering in het waterleidingbedrijf aan het water onttrokken. Ook als er maar één voedingsstof ontbreekt, stagneert de plantengroei of sterven zelfs helemaal af (de zgn. mini-mumwet van Liebig). Om van een gezonde plantengroei in het aquarium verzekerd te zijn, moet het tekort aan voedingsstoffen in het leidingwater worden aange-vuld, zodat hiervan goed aquariumwater kan worden gemaakt.

Daarbij is het van doorslaggevende betekenis dat de voedingsstoffen in een bepaalde verhouding tot elkaar staan.

Voor bijzondere problemen zorgen in dit verband enkele “kritische voedingsstoffen”, met name ijzer en een flink aantal sporenelementen. Deze heeft men slechts in zeer kleine hoeveelheden nodig. In aquaria mogen ze niet dagen- en wekenlang van te voren worden gegeven, bijv. bij het vervangen van het water. Deze situa-tie wordt nog bemoeilijkt, doordat verschillende sporenelementen niet door de planten worden gebruikt, maar ook door chemische reacties worden afgescheiden. Dit zorgt nog altijd voor grote problemen bij het bemesten van aquariumplanten.

Dupla heeft een oplossing voor alle problemen betreffende voedingsstoffen door een Bemestings-Systeem optimal afgestemd.

Art. nr. Product Omschrijving

80296 Dupla Ground, 3 l Decoratief bodemsubstraat. Voor aquaria van max. 60 l.

80298 Dupla Ground, 20 l, Decoratief bodemsubstraat. Voor aquaria van max. 400 l.

80300 Dupla Plant, 10 tabletten Basismeststof met sporenelementen. Voor 200 l.

80305 Dupla Plant, 50 tabletten Basismeststof met sporenelementen. Voor 500 l.

80310 Dupla Plant 24, 10 ml Dagelijkse mest met ijzer en sporenelementen. 1 druppel voor 50 l.

80315 Dupla Plant 24, 50 ml Dagelijkse mest met ijzer en sporenelementen. 1 druppel voor 50 l.

80316 Duplarit G, 250 gNatuurlijk ijzeractief tropenlateriet voor aquaria die nog ingericht worden. Poeder voor aquaria van max. 100 l.

80317 Duplarit G, 500 g.Natuurlijk ijzeractief tropenlateriet voor aquaria die nog ingericht worden. Poeder voor aquaria van max. 200 l.

80318 Duplarit K, min. 120 gNatuurlijk tropenlateriet in bolletjesvorm, voor gebruik naderhand bij aquaria die al ingericht zijn. 10 bolletjes ca. ø 25 mm.

80320 Dupla Root, 100 g Wortelmest voor de standaardinrichting. Voor aquaria van max. 90 l.

80325 Dupla Root , 200 g Wortelmest voor de standaardinrichting. Voor aquaria van max. 180 l.

80330 Dupla Root, 600 g Wortelmest voor de standaardinrichting. Voor aquaria van max. 540 l.

80335 Dupla Root K, 12 tabletten Nabemesting voor aquaria van max. 120 l.

Dupla Ground is een kalkvrij, waterneutraal bo-demsubstraat. Het geeft planten een veilig houvast en biedt een zeer decoratief effect.

De korrelgrootte van 2 tot 4 mm is bevorderlijk voor de doorstroming van de bodem. De ronde vorm is optimaal voor bodembewoners zoals meervallen en modderkruipers.

NIEUW

Vermoedelijk leverbaar vanaf 06/2008

6

Page 7: Het optimaal functionerende aquarium.

80300

80310

80315

80320

80325

80330

80335

80305

Bemestings-Systeem

Dupla Root - Bevat bodembacteriën die in symbiose met de wortels de voedings-stoffen ontsluiten.

7

Page 8: Het optimaal functionerende aquarium.

80235

80240

CO2-Systeem

De tropische wateren, vooral het stromend water, kenmerken zich onafhankelijk van het seizoen, de waterstand en lichtomstandigheden door een verrassende stabiliteit. Factoren als de pH-waarde, de hardheidsgraad en het CO

2-gehalte tonen slechts geringe schommelingen. In het aquarium wordt de waterstabiliteit gewaarborgd door het Dupla CO

2-Systeem:

1. Constante pH-waarde In het optimaal functionerende gemeenschappelijk gedeelde aquarium, waarin siervissen worden verzorgd die uit geografisch en chemisch verschil-

lende wateren afkomstig zijn, wordt een neutrale instelling van 7 pH geadviseerd. Ook voor speciale aquaria, waarin bijzondere vissoorten gehouden of gekweekt worden, zoals bijv. discusvissen, biedt het CO

2-Systeem grote voordelen. Door een exact gefixeerde CO

2-dosering kunnen zowel zure als

alkalische pH-limieten worden geprogrammeerd en stabiel ingesteld worden.

2. Stabiele carbonaathardheid Wanneer een aquarium een tekort aan CO

2 heeft, verbruiken de planten koolstof. Bij dit proces, de zogenaamde biogene ontkalking, daalt de carbona-

athardheid tot gevaarlijk lage waarden en de pH-waarde wordt zeer instabiel. Bij een voldoende CO2-aanvoer treedt er geen biogene ontkalking op, en

is de waterstabiliteit gewaarborgd.

3. Optimale CO2-voorziening voor aquariumplanten

Onder water levende waterplanten voorzien het liefst in hun behoefte aan koolstof door gasvormige kooldioxide dat in water is opgelost. Door de Dupla CO

2-bemesting is een optimale koolstofvoorziening gewaarborgd.

CO2-Set Delta 400Het professionele CO

2-Systeem

voor aquaria van maximaal ca. 400 l dat uit de

CO2-armatuur Pro,

CO2-reactor 400,

CO2-duurtest,

Dupla Safe-ventiel, en een CO

2-borstelset bestaat

CO2-Set Delta 200Het professionele CO

2-Systeem voor aquaria

van maximaal ca. 200 l dat uit de

CO2-armatuur Pro,

CO2-verstuiver met geïntegreerde luchtbelteller,

Dupla Safe-ventiel, CO

2-duurtest bestaat.

8

Page 9: Het optimaal functionerende aquarium.

80180

80185

80260

80230

80204

80215

80220

80227

80242

80255

80210

CO2-Systeem

NIEUWVermoedelijk leverbaar vanaf 07/2008

Art. nr. Product Omschrijving

80180 Dupla Safe-ventiel Terugslagventiel voor CO2- en luchtslangen.

80185 Dupla CO2-reactor 400 CO2 reactor voor aquaria van max. 400 l.

80204 Dupla CO2-armatuur Pro Drukregelaar met fijn naaldventiel.

80210 Dupla CO2-luchtbelteller Doorstroomcontrole met veiligheidsklep.

80215 Dupla CO2-reactor S CO2 reactor voor grote aquaria van max. 5.000 l.

80220 Dupla Depot, 500 g CO2-stalen fles met houder voor wandmontage.

80227 Dupla Depot, 2.000 g Grote CO2- stalen fles met rechte bodem voor stevige stand.

80230 Dupla CO2-verstuiver CO2-verstuiver voor aquaria van max. 200 l.

80235 Dupla CO2-set Delta 200 Professioneel CO2-systeem voor aquaria van max. 200 l.

80240 Dupla CO2-set Delta 400 Professioneel CO2-systeem voor aquaria van max. 400 l.

80242 Dupla CO2-magneetklep Klep voor half- en volautomatische CO2-regeling.

80255 Dupla CO2-set Omega CO2 bemestingssysteem met een natuurlijke kooldioxidebron.

Voor aquaria van max. 150 l.

80260 Dupla CO2-pack Omega Bijvulreageermiddelen voor het reactievat van de Dupla CO2-set Omega. 9

Page 10: Het optimaal functionerende aquarium.

80290

80400

80285

80409

80405

80410

80460

80455

80415

80265

CO2-Systeem

Art. nr. Product Omschrijving

80190 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 9 mm, ZB Bevestiging voor Dupla elektroden.

80191 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 12 mm, ZB Bevestiging voor Dupla beveiligingsklep.

80192 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 16 mm, ZB Bevestiging voor 16 mm buizen en slangen.

80193 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 22 mm, ZB Bevestiging voor 22 mm buizen en slangen.

80194 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 33 mm, ZB Bevestiging voor Dupla luchtbelteller.

80195 Siliconenslang, 1x3 mm, 1,5 m, st., ZB Gasdichte CO2 slang.

80196 Siliconenslang, 8x2 mm, 10 m, st., ZB Reserveslang voor reactor S.

80205 Dupla borstelset, ZB Borstels voor het reinigen van de CO2-componenten.

80265 Dupla pH-controle set AlphaMicroprocessorgestuurd pH-regelinstrument met digitale weergave voor CO

2-bemesting. Incl. Gelelektrode.

80285 Dupla pH-controle set Delta pH regelunit voor CO2-dosering. Incl. Gelelektrode.

80290 Dupla pH-elektroden-set Hoogwaardige pH-glaselektrode met kalibreeroplossingen.

80400 Dupla CO2 duurtest Permanente CO2-meting in zoetwater.

80405 Dupla kalibreeroplossing pH 7 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80405 Dupla kalibreeroplossing pH 9 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80410 Dupla Dest, 100 ml Gedeïoniseerd water voor het neutraliseren van de pH-elektrode.

80415 Dupla CO2-duurtest bijvulling Bijvulling voor CO2-duurtest.

80455 Dupla kalibreeroplossing pH 4 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80460 Dupla reinigingsoplossing Oplossing voor het reinigen van de elektroden.

80475 Dupla kaliumchloride 3-mol Kaliumchloride elektrolyt voor elektroden.

80480 Dupla KCL-set, ZB Bijvulset voor elektroden.10

Page 11: Het optimaal functionerende aquarium.

pHKH

CO2-Systeem

Volautomatische CO2-regelinstallatie voor aquaria van max. ca. 200 l Bestatt uit eenDupla CO

2-Depot 500 g,

CO2-armatuur Pro, CO

2-magneetklep,

pH-controle set Delta inclusief gel-elektrode, CO

2-verstuiver,

CO2-duurtest.

De CO2-tabel is een goede hulp voor een

optimale pH-instelling door CO2-bemesting en

leidt tevens tot een optimale koolstofvoorzie-ning voor de planten. De tabel laat echter ook zien dat water met een carbonaathardheid van minder dan 3 – 4° dH in het neutrale pH-gebied een zeer laag kooldioxidegehalte heeft. Er kan daarom snel een CO

2-tekort op-

treden. Om die reden zou bij KH-waarden van < 3– 4° de pH-waarde tot 6,4 moeten worden verlaagd. Om dezelfde reden levert de Dupla CO

2-test bij een lage carbonaathardheid van

< 3,5° dH vaak een vermeend verkeerd beeld omdat andere substanties die van invloed zijn op de pH-waarde, zoals humuszuren en hoge NO

3-waarden, het CO

2-gehalte interfereren.

Volautomatische CO2 regelinstallatie voor aquaria van max. ca. 400 lBestatt uit een Dupla CO

2-Depot 1000 g,

CO2-armatuur Pro,

CO2-magneetklep,

pH-controle set Alpha inclusief gel-elektrode, CO

2-luchtbelteller,

CO2-reactor 400,

CO2-duurtest.

Art. nr. Product Omschrijving

80190 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 9 mm, ZB Bevestiging voor Dupla elektroden.

80191 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 12 mm, ZB Bevestiging voor Dupla beveiligingsklep.

80192 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 16 mm, ZB Bevestiging voor 16 mm buizen en slangen.

80193 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 22 mm, ZB Bevestiging voor 22 mm buizen en slangen.

80194 Dupla zuiger, 2 st. + 2 klemmen 33 mm, ZB Bevestiging voor Dupla luchtbelteller.

80195 Siliconenslang, 1x3 mm, 1,5 m, st., ZB Gasdichte CO2 slang.

80196 Siliconenslang, 8x2 mm, 10 m, st., ZB Reserveslang voor reactor S.

80205 Dupla borstelset, ZB Borstels voor het reinigen van de CO2-componenten.

80265 Dupla pH-controle set AlphaMicroprocessorgestuurd pH-regelinstrument met digitale weergave voor CO

2-bemesting. Incl. Gelelektrode.

80285 Dupla pH-controle set Delta pH regelunit voor CO2-dosering. Incl. Gelelektrode.

80290 Dupla pH-elektroden-set Hoogwaardige pH-glaselektrode met kalibreeroplossingen.

80400 Dupla CO2 duurtest Permanente CO2-meting in zoetwater.

80405 Dupla kalibreeroplossing pH 7 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80405 Dupla kalibreeroplossing pH 9 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80410 Dupla Dest, 100 ml Gedeïoniseerd water voor het neutraliseren van de pH-elektrode.

80415 Dupla CO2-duurtest bijvulling Bijvulling voor CO2-duurtest.

80455 Dupla kalibreeroplossing pH 4 Oplossing voor kalibratie van de pH-elektrode.

80460 Dupla reinigingsoplossing Oplossing voor het reinigen van de elektroden.

80475 Dupla kaliumchloride 3-mol Kaliumchloride elektrolyt voor elektroden.

80480 Dupla KCL-set, ZB Bijvulset voor elektroden.

Tabel: optimaal CO2-gebied

Te veel CO2

Optimaal gebied

Te weinig CO2

Verharden met Dupla KH+

pHKH

6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0

0,5 15 9,3 5,9 3,7 2,4 1,5 0,93 0,59 0,37 0,24 0,15

1,0 30 18,6 11,8 7,4 4,7 3,0 1,86 1,18 0,74 0,47 0,30

1,5 44 28 17,6 11,1 7,0 4,4 2,8 1,76 1,11 0,7 0,44

2,0 59 37 24 14,8 9,4 5,9 3,7 2,4 1,48 0,94 0,59

2,5 73 46 30 18,5 11,8 7,3 4,6 3,0 1,85 1,18 0,73

3,0 87 56 35 22 14 8,7 5,6 3,5 2,2 1,4 0,87

3,5 103 65 41 26 16,4 10,3 6,5 4,1 2,6 1,64 1,03

Optimale hardheid 4,0 118 75 47 30 18,7 11,8 7,5 4,7 3,0 1,87 1,18

5,0 147 93 59 37 23 14,7 9,3 5,9 3,7 2,3 1,47

6,0 177 112 71 45 28 17,7 11,2 7,1 4,5 2,8 1,77

8,0 250 149 94 59 37 24 14,9 9,4 5,9 3,7 2,4

Ontharden wordt aangeraden

10 300 186 118 74 47 30 18,6 11,8 7,4 4,7 3,0

15 440 280 176 111 70 44 28 17,6 11,1 7,0 4,4

20 590 370 240 148 94 59 37 24 14,8 9,4 5,9

CO2-gehalte in mg/l – carbonaathardheid in graden Duitse carbonaathardheid (°dKH) 11

Page 12: Het optimaal functionerende aquarium.

80600

80620 80625 80630

80655

80605 80610 80615

80635

80640

80634

Voedings-SysteemGranulaatvoerDupla Rin is een modern voedingsconcept voor aquariumvissen. Het werd na jarenlange researcharbeid en veel experimenten in samenwerking met toonaangevende wetenschappers ontwikkeld. Dupla Rin is een granulaat in verschillende grootten; voor elke vis- en bekgrootte is er een passende soort. Door het bijzonder behoedzaam uitgevoerde productieproces blijven de zorgvuldig geselecteerde vitaminen, proteïnen, sporenelementen volledig behouden. De belangrijkste voordelen van Dupla Rin: 1. Dupla Rin is zeer spijsverteringsvriendelijk en licht verteerbaar. Het bestaat uit

waardevolle grondstoffen die door een uitgebalanceerde samenstelling de gezondheid van de aquariumvissen bevordert.

2. Dupla Rin is aangepast aan de bek en aan de eetgewoonten van de vissen. Vissen eten brokjes en omdat hun bek niet even groot is, wordt Dupla Rin in verschillende granulaatgrootten aangeboden, die optimaal in overeenstemming zijn met de behoeften.

3. Dupla Rin is voer op 3 niveaus, want het kan aan de oppervlakte blijven, zweven en zinken. Dat betekent dat zowel de oppervlakte-eter, de vis die zich in het midden van het aquarium beweegt als de bodemvissen in gelijke mate vers en volwaardig voer krijgen.

4. Dupla Rin is bestand tegen water. Het zuigt het water langzaam op zonder daarbij zijn vorm te verliezen of uit elkaar te vallen. De waardevolle bestanddelen blijven behouden en worden niet losgeweekt. De aquariumvissen krijgen op die manier steeds kwalitatief hoogwaardig voer.

5. DuplaRin is ideaal te doseren. Met de speciaal voor het Dupla Rin-granulaat ontwikkelde doseerder werd een nieuwe methode ingevoerd om aquariumvissen te voeren. Met het doseerapparaat kan op een effectieve, precieze en hygiënische manier worden gevoerd, waarbij geen voer verloren gaat.

Art. nr. Product Omschrijving

80600 Dupla Vit, 10 ml Vitamineconcentraat ter vergroting van het weerstandsvermogen tegen infectieziekten.

80605 Dupla Rin S, 180 ml Compleet voergranulaat voor kleine aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80610 Dupla Rin M, 180 ml Compleet voergranulaat voor middelgrote aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80615 Dupla Rin L, 180 ml Compleet voergranulaat voor grote aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80620 Dupla Rin S, doseerder 65 ml Compleet voergranulaat voor kleine aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80625 Dupla Rin M, doseerder 65 ml Compleet voergranulaat voor middelgrote aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80630 Dupla Rin L, doseerder 65 ml Compleet voergranulaat voor grote aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80634 Dupla Rin P, 50 mlPlanktontabletten: zoö- en fytoplankton in een natuurlijke mix. Voor siervissen en lagere diersoorten in zoet water en zeewater.

80635 Dupla Rin G, 180 mlVolwaardig voer met plantaardig aandeel voor bodemvissen in zoet- en zoutwater.

80640 Dupla Rin XL, 180 mlCompleet voergranulaat voor extra grote aquariumvissen in zoet- en zoutwater.

80655 Dupla voerplaats, ZB Drijvende voederring.12

Page 13: Het optimaal functionerende aquarium.

80565

80585

80570

80575

80590

80595

80560

80580

Voedings-Systeem

Art. nr. Product

80560 Dupla Ice Colour, 100 g

80565 Dupla Ice Family, 100 g

80570 Dupla Ice Junior, 100 g

80575 Dupla Ice Complete, 100 g

80580 Dupla Ice Light, 100 g

80585 Dupla Ice Energy, 100 g

80590 Dupla Ice Diskus, 100 g

80595 Dupla Ice Green Mix, 100 g

Premium diepvriesvoerDupla Ice Colour – Optimaliseert de kleurwerking. Met natuurlijk carotineen.

Dupla Ice Family – Stimuleert de voortplanting. Gezonde kweek van gezonde vissen.

Dupla Ice Junior – Gezonde groei zonder mesteffect. Ideale energie-/proteïneverhouding.

Dupla Ice Complete – Bevordert het welzijn. Met bioactieve substanties.

Dupla Ice Light – Optimaliseert de spijsvertering. Voorkomt een door voer veroorzaakt teveel aan vet.

Dupla Ice Energy – Voor kracht en uithoudingsvermogen. Versterkt het regeneratieproces.

Dupla Ice Diskus – Speciaalvoer voor discus. Met dierlijke lekkernijen.

Dupla Ice Green Mix – Speciaalvoer voor planteneters. Vegetarische kost, aangevuld met chitinerijke kleine kreeftachtigen.

Dohse Aquaristik introduceert onder het merk Dupla een diepvriesvoer dat gebaseerd is op het resultaat van onderzoek naar een natuurlijke voeding in de oorspronkelijke thuiswateren van siervissen.

De acht hoogwaardige diepvries-voersoorten Dupla Ice met extra vitaminen worden geproduceerd van verse, in kwaliteit gelijkblijvende voedingsstoffen, die dankzij het speciale invriesproces hun uitstekende voedingswaarde behouden.

De samenstelling van de uitgelezen voedingsstoffen en de veelzijdige ingrediënten worden volgens voorgeschreven hygiënische procedures verwerkt.

De verschillende recepten van de Dupla Ice producten werden vakkundig afgestemd op de speciale voedingsbehoefte van de vissen. Hierdoor vormen de acht voedersoorten, die volgens een wetenschappelijk systeem uitgedacht werden, een ideale aanvulling op het granulaatvoer Dupla Rin.

Dupla Rin wordt dagelijks als basisvoer gegeven. De receptuur is niet van de vissoort afhankelijk; de korrelgrootte van de verschillende soorten Dupla Rin wordt afgestemd op de bekgrootte van de vis. Bijzondere eisen zoals de voorbereiding op het kuit schieten, krachtige groei of versterking van de kleuren wordt door het geven van Dupla Ice bereikt.

13

Page 14: Het optimaal functionerende aquarium.

81398

81392 81396

81394

Zeewater-Systeem

De koraalriffen vormen één van de gevoeligste en meest fascinerende ecosystemen op onze aarde. De kleurenrijkdom van de vissen en koralen daar heeft altijd al een speciale bekoring uitgeoefend op de aquariumhouders om deze zelf in hun eigen aquarium te houden en te vermeerderen. De zin in een zeewateraquarium werd vaak opgewekt door de laatste duikvakantie in de Caribische Zee of aan de Rode Zee. De aquariumhouder levert momenteel een actieve bijdrage aan het behoud van soorten door gevoelige dieren te kweken en te vermeerderen.

Een belangrijke voorwaarde om met succes een zeewateraquarium te onderhouden is hoogwaardig zeezout. Bij de ontwikkeling van DuplaMarin Premi-um Salt hebben in de afgelopen jaren opgedane inzichten in het houden van zeewateraquaria een beslissende rol gespeeld. DuplaMarin Premium Salt wordt op basis van de laatste wetenschappelijke resultaten gemaakt van farmaceutisch zuivere zouten en schept optimale voorwaarden voor het houden en verzorgen van de koralen en vissen. Door de professionele productie en de hoge kwaliteitsnorm wordt gegarandeerd dat er samen met het zout geen schadelijke stoffen in het aquarium terechtkomen. DuplaMarin Premium Salt bevat alle 70 sporenelementen in dezelfde concentratie als waarin deze in natuurlijk zeewater voorkomen. Door de speciale receptuur wordt voorkomen dat afzonderlijke sporenelementen uitvallen. Daardoor blijven de afzonderlijke componenten biologisch bruikbaar voor de organismen en garanderen zij perfecte koraalgroei en gezonde vissen. DuplaMarin Premium Salt valt vooral op door een uitstekende oplosbaarheid.

Art. nr. Product Omschrijving

81392 DuplaMarin Premium Salt, 2 kg Snel oplosbaar premium zout voor maximale eisen van de moderne rifaquaristiek. Voor 60 l.

81394 DuplaMarin Premium Salt, 4 kg Snel oplosbaar premium zout voor maximale eisen van de moderne rifaquaristiek. Voor 120 l.

81396 DuplaMarin Premium Salt, 10 kg Snel oplosbaar premium zout voor maximale eisen van de moderne rifaquaristiek. Voor 300 l.

81398 DuplaMarin Premium Salt, 25 kg Snel oplosbaar premium zout voor maximale eisen van de moderne rifaquaristiek. Voor 750 l.14

Page 15: Het optimaal functionerende aquarium.

8130081305

81310

81315

81320

Zeewater-Systeem

Art. nr. Product Omschrijving

81300 DuplaMarin Bacter M, 10 st., ZB Voegt een hoge concentratie waterreinigende bacteriën aan het aquarium toe. Reduceert schadelijke en giftige stoffen.

81301 DuplaMarin Bacter M, 20 st., ZB Voegt een hoge concentratie waterreinigende bacteriën aan het aquarium toe. Reduceert schadelijke en giftige stoffen.

81305 DuplaMarin Bacter Booster, 10 st., ZB Voorziet bacteriën van micro-organismen die in het aquarium ontbreken of die snel verbruikt worden.

81306 DuplaMarin Bacter Booster, 20 st., ZB Voorziet bacteriën van micro-organismen die in het aquarium ontbreken of die snel verbruikt worden.

81310 DuplaMarin Reef Power, 10 st., ZB Voorziet de zoöxanthellen van de harde koralen van belangrijke microvoedingsstoffen en intensiveert hun kleureffect.

81311 DuplaMarin Reef Power, 20 st., ZB Voorziet de zoöxanthellen van de harde koralen van belangrijke microvoedingsstoffen en intensiveert hun kleureffect.

81315 DuplaMarin Jodium+, 10 st., ZB Voorziet ongewervelde dieren van het zeer belangrijke sporenelement jodium. Voorkomt kleurverlies van koralen.

81316 DuplaMarin Jodium+, 20 st., ZB Voorziet ongewervelde dieren van het zeer belangrijke sporenelement jodium. Voorkomt kleurverlies van koralen.

81320 DuplaMarin Strontium+, 10 st., ZB Zorgt ervoor dat steenkoralen voor de skeletopbouw worden voorzien van strontium, dat in een aquarium zeer snel opraakt.

81321 DuplaMarin Strontium+, 20 st., ZB Zorgt ervoor dat steenkoralen voor de skeletopbouw worden voorzien van strontium, dat in een aquarium zeer snel opraakt.

In het zeewateraquarium spelen zich een reeks verschillende chemische en biologische processen af. Essentiële sporenelementen moeten regelmatig aan het aquarium worden toegevoegd voor een gezonde groei van de vissen en koralen. In het zeewateraquarium worden ook ontelbare nuttige micro-organismen gehouden naast een groot aantal verschillende lagere dieren, koralen en vissen. De effectiviteit en het aantal bacterieculturen en micro-organismen is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het biologische evenwicht in het aquarium. In pas opgezette zeewateraquaria moet worden geënt door het toevoegen van bacteriën en micro-organismen. In ingelopen aquaria dient het toevoegen voor het instandhouden van een optimale verhouding tussen de nuttige bacterieculturen. In samenwerking met wetenschappers en biotechnici is een speciale productlijn voor de veeleisende aquariumhouder ontwikkeld: een productassortiment in de vorm van ampullen, dat voor de aquariumhouder moeiteloos te hanteren is en maximale efficiëntie oplevert. Het aanbod in ampullen in stikstof zorgt voor een nagenoeg ongelimiteerde houdbaarheid van de producten in sterk ge-concentreerde vorm. Een reactie met kunststof wordt uitgesloten, net zoals ongewenste oxidatie of verontreinigingen.

15

Page 16: Het optimaal functionerende aquarium.

81324 81345

81340

Zeewater-Systeem

In het kunstmatige zeezout zitten alle belangrijke sporenelementen in precies dezelfde concentratie als waarin zij aanwezig zijn in natuurlijk zeewater. In het aquarium bevinden zich echter talrijke organismen die voor hun groei een deel van de sporenelementen verbruiken. Ook zijn na enige tijd door oxidatiepro-cessen en uitkristallisaties bepaalde sporenelementen niet meer beschikbaar. Om te voorkomen dat een aquarium langzaam armer wordt aan vitale sporen-elementen en om te garanderen dat alle belangrijke parameters in voor de organismen essentieel evenwicht verkeren, is het nodig om regelmatig bepaalde sporenelementen aan het aquarium toe te voegen. Hier biedt Dupla speciale, sterk geconcentreerde sporenelementoplossingen voor aan, die aangepast zijn aan de in de zee levende organismen. Zo komt magnesium in natuurlijk zeewater voor in een concentratie van ca. 1.300 mg/l en is het daarin het op één na vaakst voorkomende kation. Naast magnesium hoort calcium tot de kwantitatieve elementen en komt dit in een duidelijke lagere concentratie van 390 mg/l in het zeewater voor. Het vormt een belangrijk bestanddeel van alle rifbouwende organismen en moet regelmatig worden nagedoseerd.

Art. nr. Product Omschrijving

81324 DuplaMarin Sporenelementenmix liquid250 ml

Voorziet de ongewervelde dieren onder andere van de belangrijkste sporenelementen zoals I, Fe, Mn, Mo, K, Br, Sr, Cu, Zn, Ni.

81325 DuplaMarin Sporenelementenmix liquid500 ml

Voorziet de ongewervelde dieren onder andere van de belangrijkste sporenelementen zoals I, Fe, Mn, Mo, K, Br, Sr, Cu, Zn, Ni.

81326 DuplaMarin Sporenelementenmix liquid1.000 ml

Voorziet de ongewervelde dieren onder andere van de belangrijkste sporenelementen zoals I, Fe, Mn, Mo, K, Br, Sr, Cu, Zn, Ni.

81340 DuplaMarin Magnesium liquid250 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof magnesium.

81341 DuplaMarin Magnesium liquid500 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof magnesium.

81342 DuplaMarin Magnesium liquid1.000 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof magnesium.

81345 DuplaMarin Calcium liquid250 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof calcium.

81346 DuplaMarin Calcium liquid500 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof calcium.

81347 DuplaMarin Calcium liquid1.000 ml

Voorziet, verrijkt met sporenelementen, alle kalkvormende organismen van de noodzakelijke minerale stof calcium.

NIEUW

16

Page 17: Het optimaal functionerende aquarium.

81338

81336

81334

81379

Zeewater-Systeem

NIEUW

NIEUW

17

Jodium, strontium en ijzer horen tot de vitale sporenelementen die elke dag aan ons aquarium moeten worden toegevoegd. Zij zijn in het aquarium niet stabiel en worden snel gereduceerd. Door oxidatiepro-cessen, het toevoegen van ozon of door de werking van de skimmer zijn deze essentiële sporenele-menten al na 24 uur niet meer aantoonbaar. Jodiumtekort remt de groei van de lagere dieren en koralen en leidt tot verbleking van de kleuren. Strontium is een noodzakelijk sporenelement bij de skeletopbouw van de steenkoralen. IJzer vormt een essentieel bestanddeel van het proteïne ferrodoxine en is daardoor onontbeerlijk voor de fotosynthese van de algen en symbiosealgen (zoöxanthellen).

In het zeewateraquarium remmen te hoge fosfaatgehalten de kalksynthese van de steenkoralen en kalkroodalgen en zodoende ook hun groei. Door de verrijking met voedingsstoffen kunnen de zoö-xanthellen van de koralen met zoöxanthellen erin zich zodanig vermeerderen dat ze de natuurlijke kleurpigmenten van de koralen bedekken. De koralen worden bruin. Een verder teken voor een te hoge concentratie van fosfaat en silicaat (kiezelzuur) is dat er lastige rode of bruine algen groeien, die vaak als een smerige, glibberige laag op de decoratie van het aquarium liggen en een bedreiging kunnen vormen voor het leven van verschillende organismen. Een fosfaatgehalte van meer dan 0,1 mg/l kan in een mo-dern aquarium met een koraalrif niet getolereerd worden. Door constant gebruik van het zeer effectieve filtermateriaal Siliphos is gegarandeerd dat het gehalte aan fosfaten en silicaten zo laag mogelijk ge-houden wordt en dat de waterwaarden in het aquarium geoptimaliseerd worden. Zelfs als het materiaal uitgeput is, worden er geen belastingen aan het water afgegeven.

Art. nr. Product Omschrijving

81334 DuplaMarin Jodium 24, 50 ml Voor de dagelijkse aanvoer van voeding naar de ongewervelde dieren. Voorkomt kleurverlies van koralen. Met sporen van broom, kalium, fluor. Voor 50.000 l.

81336 DuplaMarin IJzer 24, 50 ml Voor de dagelijkse aanvoer van voeding naar de ongewervelde dieren. Stimuleert de kleur en ontwikkeling van koralen. Met sporen van mangaan. Voor 50.000 l.

81338 DuplaMarin Strontium 24, 50 ml Voor de dagelijkse aanvoer van voeding naar de ongewervelde dieren. Voor skeletopbouw en groei van koralen. Met sporen van molybdeen. Voor 50.000 l.

81379 DuplaMarin Siliphos, 150 g Bindt fosfaten en silicaten op betrouwbare wijze en voorkomt de groei van smeeralgen. Geschikt voor elk filtertype. Bindt 7.500 mg PO

4 en 1.500 mg SiO

2.

81380 DuplaMarin Siliphos, 300 g Bindt fosfaten en silicaten op betrouwbare wijze en voorkomt de groei van smeeralgen. Geschikt voor elk filtertype. Bindt 15.000 mg PO

4 en 3.000 mg SiO

2.

81381 DuplaMarin Siliphos, 600 g Bindt fosfaten en silicaten op betrouwbare wijze en voorkomt de groei van smeeralgen. Geschikt voor elk filtertype. Bindt 30.000 mg PO

4 en 6.000 mg SiO

2.

Page 18: Het optimaal functionerende aquarium.

81365 81370 81375

Zeewater-Systeem

De skeletten van de koralen, algen, mosselen en veel ongewervelde dieren zijn voor een groot gedeelte opgebouwd uit calcium- en magnesiumcarbonaten. Door uitkristallisatieprocessen en doordat door de inbouw in de skeletten calcium en magnesium aan het aquarium worden onttrokken, veranderen de kwantitatieve concentraties in het zeewateraquarium en de mengverhouding van de twee sporenelementen ten opzichte van elkaar. Daarom speelt de aan-voer van minerale stoffen naar het rifaquarium, en in het bijzonder de regelmatige nadosering met calcium- en magnesiumzouten en waterstofcarbonaten een beslissende rol. Het toevoegen van calcium ondersteunt een gezonde koraalgroei. Een toevoeging van magnesium herstelt de concentratieverhouding tussen de aardkalimetalen en voorkomt te weinig magnesium. Om de koralen voldoende waterstofcarbonaat te kunnen aanbieden dient de carbonaathard-heid in het zeewateraquarium niet onder 8 KH te dalen. Elk zeewateraquarium heeft door het verschillende aantal verbruikers een eigen behoefte aan calcium, magnesium en waterstofcarbonaat. De dosering dient aan dit verbruik te worden aangepast.

Art. nr. Product Omschrijving

81365 DuplaMarin Power Magnesiumpoeder 200 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof magnesium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81366 DuplaMarin Power Magnesiumpoeder 400 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof magnesium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81367 DuplaMarin Power Magnesiumpoeder 800 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof magnesium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81370 DuplaMarin Power Calciumpoeder 200 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof calcium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81371 DuplaMarin Power Calciumpoeder 400 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof calcium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81372 DuplaMarin Power Calciumpoeder 800 g

Levert alle kalkvormende organismen de noodzakelijke minerale stof calcium. Stimuleert de groei van steenkoralen.

81375 DuplaMarin Power KH+poeder 250 g

Voorziet koralen van noodzakelijk waterstofcarbonaat, stimuleert de groei van steenkoralen en stabiliseert de pH-waarde.

81376 DuplaMarin Power KH+poeder 500 g

Voorziet koralen van noodzakelijk waterstofcarbonaat, stimuleert de groei van steenkoralen en stabiliseert de pH-waarde.18

Page 19: Het optimaal functionerende aquarium.

81615

81202, 81204, 81206

81616

81601 81603 81605

Zeewater-Systeem

Dupla Coral is een natuurlijke bo-demgrond voor alle zeewateraqua-ria. Zonder organische verontreini-gingen zijn de grove korrelgroottes ook geschikt voor gebruik in kalkreactoren.

Art. nr. Product Omschrijving

45001 Dupla Coralfijn, los, per kg

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

45051 Dupla Coralmiddel, los, per kg

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

45101 Dupla Coralgrof, los, per kg

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

81202 Dupla Coralfijn, 3 l

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

81204 Dupla Coralmiddel, 3 l

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

81206 Dupla Coralgrof, 3 l

Koraalzand voor zeewater. Maakt het water iets harder. Ook voor Afrikaanse baars.

81601 DuplaMarin bruisblok uit lindehout 45x19x19 mm, 2 st., ZB

Skimmer met fijne luchtbelletjes. Hoogwaardig afgewerkt. Ideaal voor eiwitskimmers.

81603 DuplaMarin bruisblok uit lindehout 75x19x19 mm, 2 st., ZB

Skimmer met fijne luchtbelletjes. Hoogwaardig afgewerkt. Ideaal voor eiwitskimmers.

81605 DuplaMarin bruisblok uit lindehout 90x30x30 mm, ZB

Skimmer met fijne luchtbelletjes. Hoogwaardig afgewerkt. Ideaal voor eiwitskimmers.

81615 DuplaMarin DekoFix marinkoraallijm, 115 g, ZB

Universele 2-componentenlijm op epoxybasis. Ook onder water te verwerken. Uitgehard beige-bruin.

81616 DuplaMarin DekoFix liquidkoraallijm, 20 ml, ZB

Stroperige constructielijm om koralen binnen enkele seconden te fragmenteren. Uitgehard melkachtig transparant.

Dupla bruisblokken van lindehout worden toegepast in op lucht werkende eiwitskimmers. Het lin-dehout met zijn fijne poriën produceert zeer fijne luchtbelletjes en vergroot daardoor het skimver-mogen. De uitstroomstenen dienen uiterlijk na 8 – 10 weken te worden vervangen.

Dekofix marin is een universele 2-com-ponentenlijm op epoxybasis om koralen, stukken koraal en decoratiemateriaal veilig te verlijmen. De lijm is onder water verwerkbaar en past zich vanwege zijn natuurlijke kleur aan de aquariumomge-ving aan. DekoFix liquid is een stroperige constructielijm die uitstekend geschikt is bij fragmentatie van koralen.

NIEUW

19

Page 20: Het optimaal functionerende aquarium.

80262

Accessoires

Bediening• mettogglemodus,waarindepH-waarde,temperatuurenuurtijdineen2-seconden

ritme kunnen worden weergegeven• programmeringvanexterneapparatenopdagelijkseofwekelijksebasisofindagdelen• door2meterkabellengtebuitendeaquariumkastteplaatsen,zodatallewaardenen

schakeltoestanden snel toegankelijk zijn.

Stekkerpositie• pH-gestuurdeCO

2-bemesting door permanente meting met een aansluitbare Dupla

pH-electrode en de schakeling via een aansluitbaar Dupla CO2 magneetventiel met een

schakelhysterese van 0,1 pH• metakoestischpH-alarmbijover-enonderschrijdenvandeinstelbarepH-waarde

tussen 4,5 en 9,5• regelnauwkeurigheid+/-0,1(richtwaarde)• met6-weekseherinneringsfunctievoordekalibratie.

Stekkerpositie • regelingwatertemperatuurmeteennauwkeurigheidvan+/-0,1°C.Contactlozescha-

keling met elektronische triacschakelaar• metakoestischtemperatuuralarmbijover-enonderschrijdenvandegeprogrammeerde

waarde.

Stekkerpositie • bodemtemperatuurwordtmeteenindividueelinstelbaredifferentiatiesterkerver-

warmd dan het water om de best mogelijke omstandigheden voor gezonde planten-groei te scheppen

• dooromkeringsfunctiekanwordenovergeschakeldvanverwarmen/verwarmennaarverwarmen/koelen. In plaats van de bodemverwarming kan in de zomer een extern koelapparaat worden aangesloten om temperatuurstijgingen te voorkomen.

Stekkerpositie • via3timergestuurdestekkerpositieskunnenbijv.dedag-enanchtverlichting,lucht-en

stromingspompen of filters tot max. 8 keer per dag worden in- en uitgeschakeld.

Alle zes stekkerposities zijn voorzien van opschriften die hun functie aangeven. LED’s geven aan dat de ingeschakelde externe apparaten in werking zijn.

Nu met

- secondenprogrammering

- Intervalfunctie

- pH 9 calibratie

- handmatig On/Off van de timer-schakeluitgangen

- programmeerbare duur On/Off functie van de timer-schakeluitgangen

- extra reset alleen voor timer-programmering.

Nieuwe versie 1.2

MultiControlAquariumcomputer met temperatuur-sensor en stekkerlijst met 6 posities voor de aansturing van alle belangrijke parameters in zoetwater- en zee-wateraquaria

20

Page 21: Het optimaal functionerende aquarium.

80395

80348

8034980360

80397

Accessoires

Art. nr. Product Omschrijving

80262 Dupla MultiControl 1.2 Aquariumcomputer met temperatuursensor en stekkerlijst met 6 posities.

80348 Dupla niveauschakelaar Droogloopbeveiliging voor centrifugaalpompen.

80349 Dupla Thermometer, ZB Veiligheidsthermometer uit kunststof en zonder kwik. Inclusief zuignap en klem.

80360 Dupla TurboMini Multifunctionele dompelpomp als vervangende pomp voor Dupla CO2

Set Omega en Dupla Algo Control.Te gebruiken voor niet aan het filter aangesloten Dupla CO

2 Reactor 400, als filterpomp, als stromingspomp, voor

watervallen en voor fontijnen.

80395 Dupla Vario Traploze 3-wegklep voor de doorstroomregulering, bijv. bij CO2-reactoren met

een grote keuze aan adapters.

80397 Dupla Siliconenvet, 10 g, ZB Voor de regelmatige verzorging van alle afdichtingen zoals bijv. O-ringen in de Reactor S, de CO

2 Duurtest en CO

2 flesaansluitingen.

21

Page 22: Het optimaal functionerende aquarium.

8042080445

80425 80430

80432

80446 80450

80440

80485

80435

Analyse-SysteemDoor regelmatige controles, vooral van de pH-waarde, het nitrietgehalte en de carbonaathardheid, maar ook door controle van het ijzergehalte en andere belangrijke parameters wordt voorkomen dat in het aquarium op de een of andere manier ongemerkt elke samenhang verloren gaat. Het aquarium bezit in vergelijking met natuurlijke wateren slechts een geringe hoeveelheid water. Alle waarden kunnen in zeer korte tijd van het ene uiterste in het andere overgaan. Voor het aquarium is echter een grote mate aan stabiliteit en duurzaamheid vereist. Dupla biedt daarom als diagnose een chemisch analysesysteem waarop de therapie bijvoorbeeld met behulp van het Dupla Waterzuiverings-Systeem kan aanknopen.

Art nr. Product Omschrijving

80420 Dupla Test pH 4-10 Test voor het bepalen van de pH-waarde in het gebied 4-10.

80425 Dupla Test GH Test voor het bepalen van de totale hardheid.

80430 Dupla Test KH Test voor het bepalen van de carbonaathardheid.

80432 Dupla Test pH 6,0 - 7,2 Test van de pH-waarde in het gebied 6,0 - 7,2.

80435 Dupla Test pH 7,3 - 8,5 Test van de pH-waarde in het gebied 7,3 – 8,5.

80440 Dupla Test Fe Test voor het bepalen van het tweewaardige ijzergehalte.

80445 Dupla Test NO2 Test voor het bepalen van het nitrietgehalte.

80446 Dupla Test NO3/NO2 Test voor het nitraat- en nitrietgehalte.

80450 Dupla Test PO4 Test voor het bepalen van het fosfaatgehalte.

80485 Dupla Test Ca Test voor het bepalen van het calciumgehalte.22

Page 23: Het optimaal functionerende aquarium.

80960

80965

70350

80952

80957

80951

80958 76022/5Art. nr. Product

70350 Transportzakken voor planten, 25x64 cm

76022/1 Prijsrails voor Tego rek DuplaMarin

76022/2 Prijsrails voor Tego rek Dupla

76022/3 Wobbler, 11,5x14 cm, oval

80951 DuplaMarin sticker voor etalages, 14x30 cm

80952 Dupla catalogus

80957 Dupla Aufkleber sticker voor etalages, 15x43,8 cm

80958 Dupla sticker voor aquaria Dupla Rin, 6x10 cm, oval, duits

80960 Verkooprek Dupla, 1,25 m (uitgerust)

80965 Verkooprek DuplaMarin, 1,25 m (uitgerust)

Verkoopsbevordering

23

Page 24: Het optimaal functionerende aquarium.

Dupla® – Een merk van Dohse Aquaristik KGDohse Aquaristik KGOtto-Hahn-Str. 9D-53501 Grafschaft Gelsdorf

Telefon 0049-(0)2225-9415-0Fax 0049-(0)2225-946494

[email protected]

Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen van producten en verpakking kunnen in drukwerkvorm afwijken van het origineel. Wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden. Stand: 05/2008