Nettskolestudenter, motiver, mestring og ambisjoner

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Rapport utført av NTNU for Fleksibel utdanning Norge 2013

Transcript of Nettskolestudenter, motiver, mestring og ambisjoner

 • Nettskolestudenter

  motiver, mestring og ambisjoner

  Wenche M. Rnning

  Institutt for voksnes lring

  og rdgivingsvitenskap (IVR)

  2013

 • Nettskolestudenter

  motiver,

  mestring og

  ambisjoner

 • Wenche M. Rnning Institutt for voksnes lring og rdgivingsvitenskap (IVR)

  Design: EMK

  Fotos: Paxson Woelber Creative Commons Licence

  2013

 • Nettskolestudenter

  motiver, mestring og ambisjoner

 • Trondheim, oktober 2013

  Wenche M. Rnning Forsker

  FORORD Utdanningstilbud er s viktig for de som kjper tjenesten, at vi m ha en moralsk mlsetting om at det vi leverer, m vre s godt som det er mulig (Torstein Rekkedal, 2005).

  Mange ser nettutdanning som sin eneste mulighet til skaffe seg ndvendig kunnskap og kompetanse. De fleste som velger nettstudier gjr det ofte i tillegg til at de har andre oppgaver og forpliktelser i hverdagslivet, de er med andre ord travle mennesker. For legge forholdene best mulig til rette for disse studentene tas det mange grep fra nettskolenes side for utvikle kursportefljen, lringsplattformene og lrernes kompetanse ved nettskolene. Det holde kontakten med studentene, gi dem oppflging og veiledning som holder god kvalitet, er en uttalt ambisjon. Det legges ogs til rette for gi dem studentene muligheten for kommunisere seg imellom.

  Utgangspunktet for denne underskelsen var et nske om gi en situasjonsbeskrivelse av nettskoleaktiviteten, sett med studentenes yne. Det fokuseres p hvem som velger nettstudier, hvorfor de gjr det, hvordan de hndterer denne typen studiesituasjon, blant annet i forhold til utfordringer de kan mte, og hva de tenker bruke sin nye kunnskap til.

  Underskelsen ble gjennomfrt ved distribuere et web-basert sprreskjema via de enkelte nettskolene

  vren 2013. En frste rapport med resultater ble levert 1. juni, mens denne rapporten er en bearbeidet og utvidet versjon.

  Prosjektet er godkjent av Personvernombudet (Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste, NSD).

  Forsker Wenche M. Rnning ved Institutt for voksnes lring og rdgivingsvitenskap (IVR) ved NTNU har vrt ansvarlig for alle sider ved prosjektet, inkludert skrive denne rapporten. Det har vrt ytt kyndig bistand fra seniorrdgiver Kyrre Svarva ved IT seksjonen p SVT fakultetet ved NTNU i fasen med lage sprreskjema i elektronisk form, og deretter administrering av Select Survey fram mot at databasen var klar for analyse. Vox har gitt konomisk sttte til prosjektet.

  En stor takk til daglig leder Norsk Forbund for Fjernundervisning og Fleksibel lring (NFF), Torhild Sltto, som har gitt raske og gode tilbakemeldinger gjennom hele prosjektfasen. Medlemmer av Nettskoleutvalget har ogs kommet med verdifulle innspill. Takk til nettskolene som bidro med videresende sprreskjemaet til sine studenter. Til sist en takk til nettskolestudentene som tok seg tid til svare p et omfattende sprreskjema!

  Hsten 2013 byttet NFF navn til Fleksibel utdanning Norge (FuN).

 • 8 | NettskolestudeNter motiver, mestriNg og ambisjoNer

  Innholdsfortegnelse

  Forord ...................................................................................................................................................................................................................1

  Sammendrag ................................................................................................................................................................................................... 10

  1 Innledning ................................................................................................................................................................................................... 14

  1.1 Bakgrunn for prosjektet ................................................................................................................................................................ 14

  1.2 Forml med underskelsen og sentrale problemstillinger ............................................................................................... 15

  2 Hva vet man om nettstudier og nettstudenter? ................................................................................................................................. 15

  2.1 Nyere forskning ............................................................................................................................................................................. 15

  2.2 Kommunikasjon, samarbeid og synlighet .............................................................................................................................. 16

  2.3 Tilnrminger til lring relevant ogs i fjernundervisning? .............................................................................................17

  2.4 Gjennomfring, utfordringer og hindringer.......................................................................................................................... 18

  3 Metode ........................................................................................................................................................................................................20

  3.1 Valg av metode ..............................................................................................................................................................................20

  3.2 Utvalget ..........................................................................................................................................................................................20

  3.3 Sprreskjema ............................................................................................................................................................................... 21

  3.4 Prosedyre, svarprosent og frafall ............................................................................................................................................. 21

  3.5 Analyse ...........................................................................................................................................................................................22

  4 Resultater ...................................................................................................................................................................................................23

  4.1 Hvem er nettskolestudentene? Noen sentrale karakteristika ...........................................................................................23

  4.1.1 Kjnn og alder .............................................................................................................................................................................23

  4.1.2 Sivilstand og barn ......................................................................................................................................................................24

  4.1.3 Utdanningsbakgrunn ...............................................................................................................................................................25

  4.1.4 Tilknytning til arbeidslivet ........................................................................................................................................................26

  4.1.5 Bosted ..........................................................................................................................................................................................28

  4.1.6 Oppsummering .........................................................................................................................................................................29

  4.2 Om studiet, niv, organisering og studieprogresjon .........................................................................................................30

  4.2.1 Niv ................................................................................................................................................................................................30

  4.2.2 Organisering ...............................................................................................................................................................................30

  4.2.3 Studieprogresjon .......................................................................................................................................................................32

  4.2.4 Oppsummering .......................................................................................................................................................................32

  4.3 Tidligere erfaring med nettstudier og opplevde effekter ................................................................................................33

  4.3.1 Erfaring ..........................................................................................................................................................................................33

  4.3.2 Opplevde effekter.....................................................................................................................................................................34

  4.3.3 Oppsummering .......................................................................................................................................................................35

  4.4 Motiver for velge nettstudier ...............................................................................................................................................36

  4.4.1 Trekk ved skolen ........................................................................