Kampovi Cjenik HTZ 2011 ceski_web

Click here to load reader

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be Хорватское туристическое сообщество 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Transcript of Kampovi Cjenik HTZ 2011 ceski_web

 • www.cho

  rvat

  sko.hr

  ZASTUPITELSTV A POBOKY CHORVATSKHO TURISTICKHO SDRUEN V ZAHRANIHRVATSKA TURISTIKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon: +385 1 46 99 333 Telefaks: +385 1 455 7827 E-mail: info@htz.hr Web: www.hrvatska.hr

  Kroatische Zentrale fr Tourismus 1010 Wien, Am Hof 13, sterreich, Telefon: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

  Kroatische Zentrale fr Tourismus 60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de

  Kroatische Zentrale fr Tourismus 80469 Mnchen, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

  Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

  Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma, Via dell Oca 48, Italia Telefon: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it

  Chorvatsk Turistick Sdruen 110 00 Praha 1, Krakovsk 25, esk Republika Telefon: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

  Chorvtske Turistick Zdruenie 821 09 Bratislava, Trenianska 5, Slovensk Republika, Telefon: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

  Horvt Idegenforgalmi Kzssg 1054 Budapest, Akademia u. 1, Magyarorszg Telefon.: +36 1 267 55 88 Telefaks: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu

  Office National Croate de Tourisme 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

  Croatian National Tourist Office 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, London W6 9ER ,United Kingdom Telefon: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

  Croatian National Tourist Office 350 Fifth Avenue, Suite 4003, New York 10118, U.S.A. Telefon: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

  Narodowy Orodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji 00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

  Kroatiska turistbyrn 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 8 53 482 080 Telefaks: +46 8 20 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

  Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Nederland Telefon: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

  Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Bls 38, Belgique Telefon: +32 2 55 018 88 Telefaks: +32 2 51 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

  123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefaks: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

  Hrvaka turistina skupnost 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: 386 1 23 07 400 Telefaks: 386 1 23 07 404 E-mail: hrinfo@siol.net

  Kroatische Zentrale fr Tourismus 8004 Zrich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefaks: +41 43 336 2039 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

  Oficina de Turismo de Croacia 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1C, Espaa Telefon: +34 91 781 5514 Telefaks: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

  Kroatiens Turistkontor Bjrnholms All 20; 8260 Viby J; Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefaks: +45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

  Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Telefon: +81 03 6234 0711 Telefaks: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

  ZD

  AR

  MA

 • 2 3C h o r v a t s k t u r i s t i c k s d r u e n

  V T M E V S !

  Sden vs zdravme a t ns, e jste se rozhodli navtvit nai zemi.Kad nrod miluje svou vlast a povauje ji za nejkrsnj. Chorvati kaj sv zemi Krsn nae, podle vodnch slov sttn hymny .Chorvatsk republika je evropsk parlamentn stt, jen je soust evropsk politick a kulturn historie. Svou velikost pat mezi stedn velk evropsk zem jako nap. Dnsko, Irsko, Slovensko nebo vcarsko. Chorvatsko je sttem otevenm svtu, s jednoduchmi pasovmi a celnmi formalitami, zem klidu a cty vi svm hostm. Sname se, aby Krsn nae byla krsn i pro ty, kte do n zavtaj a odnesli si ty nejhez vzpomnky.

  Vtme vs v Chorvatsku!

  * Vydavatel nenese odpovdnost za eventuln nepesnosti zde uvedench informac, stejn jako za mon zmny, ke kterm by mohlo dojt.

  P/P osoba

  CH dti

  P msto v kempu/parcela

  E ppojka elektiny

  CCI sleva

  Incl. sleva v cen

  C h o r v a t s k t u r i s t i c k o b l a s t i

  U I T E N I N F O R M A C E

  Cestovn doklady- platn pas nebo jakkoli jin doklad uznvan mezinrodn dohodou; pro nkter stty i obansk prkaz (doklad, kterm se dokazuje identita a obanstv nositele).Informace: diplomatick zastoupen a konzulrn ady Chorvatsk republiky v zahrani nebo Ministerstvo zahraninch vc a evropskch integrac Chorvatsk republiky (Tel.: 00385 1 4569 964; e-mail: stranci@mvpei.hr; konzularni.poslovi@mvpei.hr; www.mvpei.hr)

  Celn pedpisy Celn pedpisy Chorvatsk republiky jsou tm zcela pizpsobeny normm zem Evropsk unie, ale pedmty pro osobn potebu (nekomern) se mohou dovet bez cla a DPH do hodnoty 1.000,00 kun.

  Dovoz a vvoz zahranin i domc mny v hotovosti a ek je voln pro ciz a chorvatsk obany ijc v zahrani, ale povinnost je celnici pihlsit pevoz jakkoli hotovosti, pokud pesahuje hodnotu 10.000 EUR.Cennj profesn a technick vybaven je tak teba pihlsit celnici na hraninm pechodu.Fyzick osoby, kter nemaj v Chorvatsku trval nebo doasn bydlit, maj prvo na nvrat DPH za zbo, kter nakoupili v Chorvatsku, pokud je hodnota zbo na jednom tu vt ne 740,00 kun s potvrzenm celnka na Tax-cheque pi vjezdu ze zem, nejpozdji do 3 msc ode dne nkupu. dost o nvrat dan mus ciz sttn pslunk podat nejpozdji est msc ode dne vystaven tu.Pro podrobnj informace prosm kontaktujte Sprvu celnic (Carinska uprava): www.carina.hr

  Pro informace o podmnkch dovozu vrobk ivoinho pvodu v osobnch zavazadlech cestujcch se prosm obrate na Ministerstvo zemdlstv, rybstv a rurlnho rozvoje Veterinrn sprva (Uprava za veterinarstvo; tel.: +385 1 6109 749, 6106 703, A 6106 669), www.mps.hr

  Mna: - Kuna (1 kuna = 100 lip). Ciz mnu lze smnit v bankch, smnrnch, na potch, turistickch kancelch a v hotelech.

  Pota a telekomunikace:- Poty jsou ve vtch mstech oteveny v pracovn dny od 7 do 19 hodin, v mench mstech od 7 do 14 hodin; nkter poty maj dvousmnnou pracovn dobu. Ve vtch mstech a turistickch stediscch jsou hlavn poty oteveny i v sobotu a nedli.Ve vech veejnch telefonnch automatech se pouvaj telefonn karty, kter se prodvaj na potch a novinovch stncch. Z jakhokoliv telefonu lze volat pmo do zahrani. Internet:www.posta.hr

  Pracovn doba obchod a veejnch slueb:- Bhem turistick sezony je vtina obchod v pracovnch dnech otevena od 8 do 20 hodin a mnoh z nich i o vkendech. Veejn sluby a ady vtinou maj pracovn dobu od pondl do ptku od 8 do 16 hodin.

  Zdravotn pe - Nemocnice a kliniky jsou ve vech vtch mstech; ambulance a lkrny i v mench mstech.Zahranin turist, kte maj povinn pojitn v zemch, s nimi m Chorvatsko smlouvu o socilnm zabezpeen a zdravotn pi, v obdob soukromho pobytu v Chorvatsku nehrad sluby zdravotnho oeten pod podmnkou, e maj smlouvou pedepsan potvrzen o prvu na zdravotn pi.Zdravotn pe (vetn pevozu) se poskytuje v nutnch ppadech zpsobem a podle pedpis, kter jsou platn pro chorvatsk pojitnce, pi em se stejnm zpsobem podl i na nkladech lkaskho oeten (participace).Osoby, kter pijdj ze zem s nimi nen uzavena smlouva nebo v n nen potno se zdravotnm oetenm, nklady zdravotn pe hrad sami.

  Elektrick napt mstsk st: 220V; frekvence: 50 Hz

  Voda ve veejn vodovodn sti je v celm Chorvatsku pitn.

  Svtky a nepracovn dny:1. ledna - Nov rok 6. ledna T krl Velikonon nedle a pondl 1.kvtna - Svtek prceBo tlo 22. ervna - Den boje proti faismu 25. ervna - Den sttnosti 5. srpna - Den vtzstv a dkuvzdn 15. srpna - Nanebevzet Panny Marie 8. jna - Den nezvislosti 1. listopadu - Den Vech Svatch 25. a 26. prosince - vnon svtky

  erpac stanice pohonnch hmot- erpac stanice ve vtch mstech a na hlavnch mezinrodnch komunikacch jsou oteveny nepetrit, 0 24 - Lze erpat: Euro Super 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a Diesel, a ve vtch mstech a erpacch stanicch na dlnicch i plyn. Informace o cench benzinu a seznam plynovch stanic: www.ina.hr, www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr;

  Dleit telefonn sla: Mezinrodn volac slo pro Chorvatsko 385 Zchrann sluba: 194 Hasii: 193 Policie: 192 Pomoc na silnicch: 1987

  (pokud volte ze zahrani nebo z mobilu volte +385 11 987)

  Nrodn centrla pro ptrn a zchranu na moi: 155 Jednotn slo pro vechny urgentn situace: 112 Veobecn informace: 18981 Informace o mstnch a mezimstskch telefonnch

  slech: 11888 Informace o mezinrodnch telefonnch slech: 11802 Pedpov poas a situace na silnicch:

  060 520 520 Chorvatsk autoklub (HAK): +385 1 4640 800;

  Web: www.hak.hr; e-mail: info@hak.hr

  Ven,

  prosme, abyste si pro sv pohodl a dodrovn zkona ovili, zdali jste dn pihleni bhem celho svho pobytu, tj. ode dne pjezdu do dne odjezdu. Vae oven je obzvl dleit a nutn, pokud trvte svou dovolenou v soukromm ubytovn, a to kvli kvalit poskytovanch slueb, bezpenosti a znemoovn nelegln innosti tch hostitel, kte nejsou dle zkona registrovni pro poskytovn ubytovacch slueb.

  Pedem dkujeme za spoluprci a pejeme pjemn pobyt.

  Turistick pobytov poplatek nen zapotn v cen a zapotv se podle zkona za kad den pobytu v kempu. Ve pobytovho poplatku se li podle sezny a kategorie turistickho msta. Tak np. pobytov