Jelajah angkasa

Click here to load reader

download Jelajah angkasa

of 19

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  665
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Jelajah angkasa

 • Anda diharapkan mendaftar terlebih dahulu, masukkan nama Anda

 • XXXXXPilihlah tujuan perjalanan Anda. Arahkan Kursor ke salah satu tanda silang merah

 • XXXBumiXXX

 • XXXXXXXGunungSesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (Al Baqarah 164)

 • X

 • XXXXDia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Az Zumar 5)

 • XXDan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya, Jika kepada-Nya kamu menyembah. (Fushshilat 37)X

 • XXXXXKetahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.(Al Hadiid 17)X

 • XKamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah. (Al Mulk 4-5)

 • XXXXXXGunungMadinah

 • XXXX

 • XXBulanBurungDan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). (An Nahl 65)

 • XXXXKe StasiunDan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab (di Lauhul mahfudz ), kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Al An'aam 38)

 • XXXTidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, maka ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. (An Nuur 24)

 • XXBurungXAllah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Al Baqarah 255)

 • XStasiun

 • Karena rem pesawat Anda blong, Anda nyasar ke Jl Asrama 7A, MedanKPP Binjai, tempat dibuatnya program ini.

 • MATI LAMPU

 • Assalamualaikum wr wb,

  Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Alloh swt atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Amin.

  Atas kehendak Alloh sajalah, dapat diselesaikan Program Jelajah Angkasa ini pada bulan Ramadlan 1425H. Program ini berisi petualangan yang menyenangkan disertai tafakur alam untuk merenungkan kebesaran Allah SWT.

  Semoga hidayah dan rahmah Allah swt selalu tercurah kepada kita semua. Selamat menggunakan.

  Wassalamualaikum wr wb,

  Fajarudin Trinugroho