HAN presentatie algemeen september 2010

of 17 /17
september 2010, De HAN in Vogelvlucht Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

description

Algemene presentatie van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, die door Ron Bormans, voorzitter van College van Bestuur o.a. gebruikt wordt tijdens de nieuwe medewerkersintroductie.

Transcript of HAN presentatie algemeen september 2010

Page 1: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Page 2: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN in Cijfers

Studenten, totaal 30.260 * in voltijd 23.700* in deeltijd 5.350* duaal 875* masters 335

* excl. onbekostigd 700

Medewerkers, totaal 2.930 (2.234 fte)* onderwijzend personeel 1.825 (1.351 fte)

* onderwijsondersteunend 1.100 ( 883 fte)

Baten, totaal begroting 2010 € 247 miljoen* Marktomzet (ex. collegegeld) € 29 miljoen

Page 3: HAN presentatie algemeen september 2010

RAAD VAN TOEZICHT

COLLEGE VAN BESTUUR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

FACULTEITSRADEN

FACULTEITTECHNIEK

FACULTEITGEZONDHEID

GEDRAG &MAATSCHAPPIJ

FACULTEITECONOMIE &

MANAGEMENT

SENSOR

SERVICEUNITS

ONDERWIJS- INSTITUTEN

EN EXPERTISE

CENTRA

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN

STICHTING HOGESCHOOLVAN ARNHEM EN NIJMEGEN

FACULTEITEDUCATIE

SERVICEBEDRIJF

DEELRAAD SB

ONDERWIJS-INSTITUTEN

EN EXPERTISE

CENTRA

ONDERWIJS-INSTITUTEN

EN EXPERTISE

CENTRA

ONDERWIJS- INSTITUTEN

EN EXPERTISE

CENTRA

CONCERNCONTROL

Page 4: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN: Onderwijs en Onderzoek 63 HBO-Bacheloropleidingen (voltijd, deeltijd, duaal)

18 HBO-Masteropleidingen

Post-hbo opleidingen, cursussen, trainingen, onderzoek en dienstverlening, gebundeld in HAN Expertise Centra:* Bedrijfskunde HRM en Recht* Commercieel-, Communicatie Management en Talen* Financieel Management* Biocentre* Built Environment* Automotive* Engineering * Informatica, Media en Communicatie* VDO, Opleidings- en Adviescentrum* Interstudie NDO BV

Toegepast onderzoek: 34 Lectoraten en kenniskringen

Page 5: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN-Lectoraten (1)

Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg Acute en intensieve traumazorg Arbeid en gezondheid: preventie en reïntegratie Lokale zorg vanuit klantperspectief Neurorevalidatie Sport, voeding en leefstijl Innovatie van de zorg voor verstandelijk gehandicapten HRM Mens, Computer, Interactie Networked Applications Data Architecturen en Metadata Management Mobiliteitstechnologie Moleculair life sciences Meet- en regeltechniek Zorggericht Bouwen Lean Musculoskeletale revalidatie

Page 6: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN-Lectoraten (2) Human Communication Development Logistiek in Allianties Total Quality Management in Organisatie Netwerken Professional & Leadership Development Innovatie Kunst, Cultuur en Economie Het ontwikkelen van competenties op de werkplek Leren met ICT Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs Leiding geven aan innovatie van leerprocessen in de organisatie Leren in veranderende organisaties Ontwerpen van innovatieve leerarrangementen Beoordelen in vraaggestuurd leren Levensloopbegeleiding bij Autisme Langdurig Zorg Werkzame Elementen in de Zorg voor Jeugd Ondernemerschap

Page 7: HAN presentatie algemeen september 2010

Studenten Totaal Ontwikkeling totaal aantal studenten HAN 2001-2009

- Marktaandeel HAN = ca. 7%

- Groei HAN 2010 t.o.v. 2001 = 77%

* 2010 peildatum 1-9-2010 september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Page 8: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Studenten Instroom

Page 9: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Studentenoordeel over de HAN

Keuzegids Hoger Onderwijs 2010 De HAN in de middenmoot

Studenttevredenheidsonderzoek- 73,5% neutraal/positief in HAN-onderzoek 2007- 74,5% neutraal/positief in 2008

- 76,8% neutraal/positief in 2009

- 81,2% neutraal/positief in 2010

Page 10: HAN presentatie algemeen september 2010

Studententevredenheid

METING HAN 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

HAN-totaal 67% 72% 75% 75% 79% 81% 74% 75% 77% 81%

Economie en Management

79% 80% 73% 74% 75% 80%

Educatie 78% 82% 76% 77% 78% 82%

Gezondheid Gedrag en Maatschappij

79% 80% 73% 73% 77% 82%

Techniek 80% 81% 74% 76% 78% 82%

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Page 11: HAN presentatie algemeen september 2010

Medewerkertevredenheid

2003 2004 2005 2006 2008 2009

HAN-totaal 7.1 7.2 7.3 7.3 7.5 7.7

Economie en Management 7.2 7.2 7.6 7.7

Educatie 7.4 7.5 7.5 7.6

Gezondheid Gedrag en Maatschappij

7.2 7.2 7.4 7.5

Techniek 7.3 7.4 7.7 7.7

Service Bedrijf

* 2007 niet gemeten

7.2 7.3 7.6 7.8

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Page 12: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN en haar Koers

Instellingsplan 2008–2012: Ruimte voor Kwaliteit

Om tot de beste hogescholen in Nederland te behoren

Versterken HAN-identiteit en decentrale eigenheid Vergroten synergie tussen onze kernactiviteiten Blijven werken aan goed werkgeverschap Beter organiseren: streven naar operational excellence Bestendigen resultaatgerichte manier van werken Groeien op basis van kwaliteit

Page 13: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De Koers vertaald in Kernthema’s

Onderwijskwaliteit onderwijs naar een hoger peil

Kennispoortverder uitgroeien tot hét Kenniscentrum in de regio

Organisatieontwikkelingaccentuering professionele cultuur

Operational Excellenceoptimale afstemming voorzieningen en ondersteunende processen

Page 14: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Kernthema’s vertaald in Resultaten

Onderwijskwaliteit1. In 2012 kent de HAN op opleidingsniveau een propedeuserendement van 70% en een hoofdfase- rendement van 90%2. In 2012 scoort studenttevredenheid 90% en staat de HAN als geheel in de top van de grotere hogescholen in

Nederland

Kennispoort1. De HAN versterkt haar onderzoek door 5% betrekking te laten hebben op onderzoeksactiviteiten2. De HAN streeft naar synergie van haar kernactiviteiten, waarbij de marktactiviteiten minimaal kostendekkend dienen te zijn

Page 15: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

Kernthema’s vertaald in ResultatenOrganisatieontwikkeling

1. In 2012 voelt 75% van de medewerkers van de HAN betrokkenheid bij de strategie van de HAN2. In 2012 scoort de medewerkertevredenheid een 7,83. In 2012 beschikt 70% van de docenten over een mastergraad en bestaat minimaal 10% van de docenten uit promovendi of gepromoveerde medewerkers

Operational ExcellenceKwaliteitsindex op basis van items uit o.a. studenttevredenheids- en medewerkertevredenheids- onderzoek. Onze doelstelling: zowel studenten als medewerkers zijn tevreden over:1. de ICT-voorzieningen2. de roosters3. de huisvesting en faciliteiten4. de interne informatievoorziening

Page 16: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht

De HAN en de Regio Verbinding HAN – MKB, o.a. via:

* Centrum voor Ondernemerschap HAN

* HAN Smart Business Centre

* Zorgalliantie Nu

* HOD – HAN Ondernemersdesk

Instellingsbrede samenwerkingsconvenanten met partners als:* Zorggroep Zuid Gelderland* Ernst & Young* Rabobank Arnhem e.o.* Canisius Wilhelmina Ziekenhuis* Randstad Nederland * LOI

* Dirkzwager Notarissen

* Achterhoeks Centrum voor Technologie

Page 17: HAN presentatie algemeen september 2010

september 2010, De HAN in Vogelvlucht