W2 Insight presentatie algemeen

17
www.W2insight.n l

Transcript of W2 Insight presentatie algemeen

www.W2insight.nl

Wie zijn wij

Stelling:

“Een belangrijk middel voor een organisatie om te komen tot optimale medewerkers-betrokkenheid is het creëren van een cultuur van open en duidelijke communicatie.”

Stelling:

“Organisatieverandering is méér dan alleen het invoeren van andere processen, andere richtlijnen, een nieuwe ICT of huisvesting.”

Hoe zien wij dat bij W2 Insight?

Betrokkenheid

Het belang van betrokken medewerkers bij de veranderingen :

Organisatieverandering speelt elke dag.

Medewerkers en teams moeten voortdurend veranderen. Hun Psychologische transitie is hierbij van essentieel belang.

(Cultuur) verandering is dus regie voeren op de ‘harde’ kant én de ‘zachte’ kant.

Alleen zo voorkom je dat een verandering blijft steken in ‘herschikken van stoeltjes’.

Onze missie; waar staan we voor?Duurzame groei(door optimaal benutten Human Capital)

Aandacht voor alle stakeholders (MVO)

Medewerkers als Kritieke succesfactor!

Excellent leiderschap in een excellent bedrijfsklimaat

Onze visie; wat willen we bereiken?

W2 Insight helpt organisaties een (bedrijfs)klimaat te creëren waarin iedereen zich betrokken blijft voelen bij de organisatie.

Onze visie; wat willen we bereiken?

Welke identiteit, welke kernwaarden en welke normen wil de organisatie uitstralen?

Betrokken medewerkers maken dit pas echt mogelijk!

Onze integrale aanpak

Onze programma’s hebben tot doel:De kwaliteiten van

medewerkers binnen een organisatie zichtbaar

maken

Soepele organisatieverandering

Maximale medewerkers-betrokkenheid.Verdere

organisatiegroei / -ontwikkeling mogelijk

maken. Goed Management en Leiderschap

U belt ons wanneer u:In staat wilt zijn om medewerkers telkens ‘mee’ te krijgen in een (cultuur) verandering binnen uw organisatie.Een werkklimaat wilt creëren dat medewerkers stimuleert om het beste uit zichzelf te halen of optimaal te presteren.Over gemotiveerde, verantwoordelijke en betrokken medewerkers wilt beschikken die in hun job hun ‘ei’ kwijt kunnen.Wilt dat uw management optimaal leiderschap biedt.De communicatie binnen- en tussen teams wilt verbeteren.Een ‘Zij vs. Wij’ cultuur tussen teams, management en werkvloer wilt voorkomen danwel aanpakken.Het verzuim van medewerkers wilt verlagen.

Onze werkwijze:Doelgericht, no nonsens en praktisch!Gericht op duurzaam resultaat.Vanuit partnership en betrokkenheid.Open, to the point en ook confronterend. Een combinatie van een zakelijke aanpak met aandacht voor alle (psycho)sociale aspecten.Brede deskundigheid en benadering vanuit diverse disciplines.

Onze Expertises:

OrganisatieveranderingLeiderschapsontwikkelingCommunicatieTeamontwikkeling Organisatieontwikkeling

Hoe pakken we het aan?GroepstrainingenTeambuildingIndividuele coachingTeamcoachingCoaching on the JobSystemische organisatieveranderingIntervisie

Gericht op bewustwording en persoonlijke ontwikkeling !

www.W2insight.nl