Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

download Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

of 98

Transcript of Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  1/98

  EXAMENUL APARATULUI

  RESPIRATOR

  INSPECTIA

  PALPAREA

  PERCUTIA

  AUSCULTATIA

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  2/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  3/98

  Examenul general

  Frecventa resprat!re M!"elul resprate Can!#a

  $p!cratsm %reutate Tuse E&!rtul ventlate

  F!rma t!racelu

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  4/98

  Prncp generale

  Expunerea a"ecvata a gat' t!race' a("!men

  T!racele anter!r este examnat cel ma (ne n

  p!#te culcat )cln!statsm* s t!race p!ster!r n

  !rt!statsm sau p!#te Pacentul care nu p!ate a"!pta !rt!statsm'

  p!ate & sustnut "e cneva la margnea patulu

  La pacent &!arte (!lnav' examenul t!racep!ster!r necesta rularea pacent "e pe ! parte

  pe alta+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  5/98

  Prncp generale

  Examnarea clnca' n"&erent "e c!ntextuln care are l!c' are natura comparativa

  Pentru un "agn!stc c!rect' ex c NUva& restrans la t!race s gat, nspecta spalparea extremtat n&er!are aump!rtanta mare n ca# "e suspcune "e

  em(!lsm pulm!nar' nspecta manl!reste une!r relevanta pentru "agn!stculune ne!pla# t!racce+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  6/98

  Prncp generale

  Inspecta aparatulu resprat!r este un procesdinamic, ncepe nante s c!ntnua pe t!ata"urata examenulu clnc+

  Unele elemente atrag atenta, "stress resprat!r'(atale arpl!r nasulu' resprata cu (u#eletuguate+

  Pe "urata anamne#e se p!t !(serva, tipul de

  respiraties unele fenomeneca, tusea' !&tat)suspn*' expresa "urer care ns!testeresprata sau tusea' sug-tul

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  7/98

  L!cal#area le#un n plaman

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  8/98

  Inspectia cutiei toracice

  Furn#ea#a . tpur "e n&!rmat,

  p!#ta a"!ptata "e pacent pentru a

  respra )p!#t ant"spne#ante/ant"urer!ase*

  &!rma t!racelu

  "namca resprate

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  9/98

  Inspectia cutiei toracice

  Pozitia

  Ortopneea&recvent sugerea#a ICC' "ar nu este

  spec&ca' pacent cu astm acut sau cu

  !(structe (r!nsca acuta au ten"nta "e a

  a"!pta p!#ta ant"spne#anta Pacent cu 0POC aleg p!#ta se#an" la

  margnea patulu spr1nt n man s &xea#a

  musc- umarulu s gatulu pentru a a1uta

  resprata+ Une!r apuca margnea patulu s s

  &!l!sesc musc- "!rsal pentru a nvnge

  ncarcatura nsprat!re pentru a respra+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  10/98

  Inspectia cutiei toracice

  Forma toracelui

  2aretate "e mal&!rmat' ma1!rtatea c!ngentale' p!t &

  "etectate prn nspecte,

  Pectus excavatum' sau t!race n palne' c!nsta "n"epresa sternulu cu pr!tru#a anter!ara a c!astel!r+

  Pectus carinatumeste "e&!rmarea nversa pectusexcavatum' n care sternul pr!emna anter!r

  Cifoscoliozaeste cur(ura an!rmala a c!l!ane t!raccecu c!m(narea "e "vat anter!p!ster!ara s laterala

  )Rx3"etermnarea ung-ulu C!(( sunt necesare pentruprec#area "agn!stculu*+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  11/98

  C!n&gurat &recvente ale t!racelu

  N!rmal In (ut! C&!#aPectus

  excavatumPectus

  carnatum

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  12/98

  M!"&car ale t!racelu

  C&!#aPectus

  excavatum

  T!rac!plaste

  cu m!"&car

  secun"are

  ale c!l!ane

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  13/98

  Pectus excavatum

  C&!sc!l!#a severa

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  14/98

  Pectus excavatum

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  15/98

  Pectus excavatum

  Rx t!race

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  16/98

  Pectus carnatum

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  17/98

  Gibozitate

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  18/98

  Inspectia cutiei toracice

  Forma toracelui

  M!"&car ale cute t!racce "!(an"te, Hiperinflatiaacuta este caracterstca astmulu'

  este &!arte su(ectva s necuant&ca(la+In"cat!r ma (un a "stense sunt elementele"namce, cresterea "ametrulu AP

  Cresterea "ametrulu AP apare s n 0POCavansat' are ten"nta "e a egala "ametrullateral 4 t!race n (ut! )t!race ememat!s*

  c!astele au ten"nta la !r#!ntal#are+ C&!#ans!teste &recvent aceasta "e&!rmare at!racelu+ T!racele n (ut! nu este spec&c0POC' apare s cu m(atranrea+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  19/98

  T!race n (ut!

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  20/98

  T!race n (ut!

  Rx t!race

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  21/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  22/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  23/98

  Inspectia cutiei toracice

  Dinamica respiratiei

  Inspecta va spec&ca,

  Frecventa resprat!re

  Smetra expansun -emt!racel!r Caracter#ea#a mecanca mscarl!r

  c!astel!r cust legate "e mscarle

  a("!mnale+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  24/98

  Inspectia cutiei toracice

  Tipul de respiratie

  FR normalavara#a 56758 resprat+mn95:

  bradipneea

  tahipnee sau polipnee

  P!lpneea &!l!sta pentru a caracter#a respratarap"a cu v!lum mc )resprate ng-tta*

  Hiperpnee&!l!sta can" pr!&un#mea resprateeste marcat crescuta+

  $perpneea este semn "e acidoza metabolica+

  Este &recvent c!m(nata cu !arecare gra" "eta-pnee 4 respiratia Kussmaul.

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  25/98

  Tpur resprate

  Tahipnee !T"## ml $% &"'min

  Normal !T(## ml $% )&'min

  Tahipnee !T"## ml $% &"'min

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  26/98

  Tpur resprate

  %espiratie Kussmaul !T )# ml %%)*'min

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  27/98

  Tpur "e resprate

  %espiratie Che+ne,-toes !Tvariabil%% variabila

  %espiratie /iot !Tvariabil $%

  variabila

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  28/98

  Stet!gra&a resprate C-e;ne9

  St!

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  29/98

  Inspectia cutiei toracice

  Tipul de respiratie

  %espiratia /iotc!nsta "n resprat neregulatecu apnee prelungta: este c!nsecnta cresterpresun ntracranene' le#un ale SN la nvelme"ular' c!me n"use "e me"camente+

  %espiratia Che+ne,-toesc!nsta "n cresterepr!gresva s ap! sca"ere pr!gresva a&recvente s pr!&un#m respratl!r' carealternea#a cu per!a"e "e apnee+ Este as!catacu ence&al!pat meta(!lce sau n"useme"cament!s' ICC severa' le#are SNC la nvelcere(ral+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  30/98

  Inspectia cutiei toracice

  Simetria expansiunii toracelui Asncr!nsmul s asmetra expansun cel!r "!ua

  -emt!race p!t & !(servate n (!l ale plamanulu saupleure+

  P!t & legate "e ! (!ala acuta ca, atelectaziapneumonia pleurezia+

  Pneumotoraxul completsau atelectazia masivase p!tas!ca cu re"ucerea marcata a v!lumulu unu-emt!race+

  0telectazia cronicasau fibroza pleuralan"elungatap!t "uce la cur(area c!l!ane cu c!ncavtate spre partea(!lnava s capul nclnat "e aceeas parte+

  Ramanerea n urma a unu -emt!race este "&cl "eevaluat n tmpul resprate n!rmale s se ev"enta#a celma (ne punan" (!lnavul sa respire profund.

  I ti ti i t i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  31/98

  Inspectia cutiei toraciceMecanica si sincronismul miscarilor

  toraco-abdominale

  N!rmal' n tmpul resprate lnstte' mscarle

  cust t!racce au ampltu"ne mca+

  Expansunea n sus a cust nu este v#(la s

  c!astele se msca n a&ara s nauntru+ Cea mamare "eplasare c!respun#an" nsprate se

  "at!rea#a mscar n a&ara a peretelu

  a("!mnal' care este sncr!na cu expansunea

  cust n&er!are+

  Exprata n!rmala este pasva+

  I ti ti i t i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  32/98

  Inspectia cutiei toraciceMecanica si sincronismul miscarilor

  toraco-abdominale

  M!"&car ale c!!r"!nar mscarl!r t!rac!9

  a("!mnale, Expansunea pre"!mnanta a cust n tmpul

  nsprate este an!rmala' n partcular "aca esteas!cata cu asncr!nsm al mscar t!rac!9a("!mnale+

  Mscarea para"!xala a a("!men este "e&nta ca"eplasarea nauntru a perete a("!mnal can"

  cusca t!racca se um&la )nspr*+ Se "at!rea#apresun a("!mnale care "evne negatva ntmpul nsprate 4 semn ma1!r "e"s&uncte/&atga(ltate a "a&ragmulu+

  I ti ti i t i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  33/98

  Inspectia cutiei toraciceMecanica si sincronismul miscarilor

  toraco-abdominale

  0lternanta respiratorie4 alterare cclca

  a mscarl!r resprat!r cu alterarea

  respratl!r =n!rmale> n care "a&ragmul

  pare sa a(a c!ntr(uta prncpala lansprate )expansune a("!mnala* s

  resprate =c!stala?+ Acest tp "e resprate

  este atr(ut "e#v!ltar insuficientei depompa respiratorie

  I ti ti i t i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  34/98

  Inspectia cutiei toraciceMecanica si sincronismul miscarilor

  toraco-abdominale

  -emnul Hooverc!nsta "n "eplasareapara"!xala nauntru a margn c!stale las&arstul nsprate sau pe "urata nsprate+P!ate & !(servat un aspect bifaziccu c!astelental mscan"u9se n lateral' ap! nauntru sap! la s&arstul exprate n a&ara+

  Semnul $!!ver este !(servat n obstructiabronsica cronicas re&lecta e&ectele-pern&late' care m!"&ca actunea"a&ragmulu pe cusca t!racca prn re"ucerea#!ne "e ap!#te+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  35/98

  5 4 musc- acces!r' @ 4 -per9expansunea plaman' . 4 alterarea !rentarc!astel!r la !r#!ntala 8 4 "a&ragm aplat#at' 4 sca"erea #!ne "e ap!#te

  O(structe (r!nsca

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  36/98

  Semnul $!!ver

  %etractia

  paradoxalainspiratorie a

  custii toracice si

  a spatiilor

  intercostaleinferioare

  O(structe (r!nsca

  m!"erata s v!lum

  re#"ual crescut

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  37/98

  %etractia paradoxala a spatiilorintercostale inferioare in inspiratie la

  pacient cu /POC

  1em+ze 2 /art $ C203 ))4)5678)66,8)66

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  38/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  39/98

  Inspecta gatulu

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  40/98

  Inspectia gatului

  Nu p!ate & "s!cata "e nspecta t!racelu

  $pertr!&a s actvarea musc-l!r nsprat!racces!r

  C!ntracta nsprat!re cclca a musc- scalen a&!st "escrsa "e MA%ENBIE care a "enumt9!9puls respirator:

  Pulsul resprat!r p!ate & pre#ent n !(structa

  (r!nsca severa' can" !(structa (r!nsca seagravea#a sau can" cresc marcant nev!leventlat!r+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  41/98

  Inspectia gatului

  Termenul ?retracta? musc-ulustern!mast!" este &!l!st can" c!ntractalu r"ca clavcula n tmpul nsprate

  lnstte+ O mscare super!ara nsprat!re mm

  este as!cata cu 0POC severa+

  In astmul acut acest semn a &!st c!relatcu severtatea !(structe s apare can"2EMS sca"e D5L/sec+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  42/98

  Inspectia gatului

  8xcavarea'retractia foselor suprasternalassupraclavicularen tmpul nsprate se"at!rea#a pen"ular presun ntrat!racce spr!(a(l re#ulta "ntr9! &a#a "e ntar#ere ntregenerarea presunl!r pleurale negatve sm!"&carea re#ultata n v!lumul pulm!nar+

  STU00IN% nu a gast c!relate semn&catva cualt parametru n a&ara varste pacentulu+

  Retracta spatl!r nterc!stale are aceeasmp!rtanta s nu tre(ue c!n&un"ata cu semnul$!!ver+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  43/98

  Inspectia gatului

  Coborarea inspiratorie a traheeip!ate &v#(la )ma (ne prn palpare*

  ;istensia venelor

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  44/98

  Inspectia gatului

  0UTMAN la pacent cu ICcr severa' pre#enta

  "stense 1ugularel!r este puternc c!relata cu

  presunea ven!asa centrala crescuta s are

  sens(ltate "e 5 s spec&ctate "e 6pentru "etectarea presun caplare pulm!nare

  5 mm$g+

  Umplerea 1ugularel!r n tmpul exprate n"ca !

  presune p!#tva n t!race s se ntalneste lapacent cu 0POC+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  45/98

  Palparea toracelui

  -ocul apexiantre(ue cautat la examenulc al aparatulu resprat!r

  S!c apexan nepalpa(l p!ate nsemna

  emem pulm!nar )SA nu este palpa(l laG "n n"v# n!rmal+

  ;evierea -04 semn "e "eplasare a

  me"astn 1ift parasternal stan

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  46/98

  Palparea toracelui

  La palparea t!racelu este "e nteres ma1!r, Betectarea a"en!pat An!mal ale sanl!r

  N!"ul cutanat Ememul su(cutanat Spatle nterc!stale s c!astele v!r & palpate

  pentru "etectarea masel!r tum!rale s

  exerctarea "urer la presune+ A"en!patle s tum!rle gatulu s #!nel!rsupraclavculare sunt examnate cel ma (ne cuexamnat!rul se#an" sau pacentul r"cat

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  47/98

  Al t X t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  48/98

  Alunecare c!asta a X9a peste

  c!asta a IX9a

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  49/98

  Palparea toracelui

  Palparea t!racelu s gatulu a"uce @ tpur

  "&erte "e n&!rmat,

  A1uta sa c!n&rme n&!rmatle sugerate "enspecte )c!ntracta scalen s mecanca

  t!racelu*

  Ba n&!rmat relevante "espre (!l ale

  parenc-m s pleure prn anal#a

  &reamatulu pect!ral+

  P l t l i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  50/98

  Palparea toracelui

  Dinamica respiratiei

  Asmetra mscar t!racelu sugerata "e

  nspecte este us!r c!n&rmata prn

  plasarea une man pe &ecare -emt!race

  s rugan" (!lnavul sa respre pr!&un"+

  Ma1!rtatea semnel!r "e "s&uncte

  mecanca a p!mpe resprat!r sunt

  "etectate s caracter#ate cel ma (ne prnpalpare+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  51/98

  Excursle t!racelu

  Exprate n!rmala

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  52/98

  Excursle t!racelu

  Bupa nsprate n!rmala

  P l t l i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  53/98

  Palparea toracelui

  Dinamica respiratiei Mscarea para"!xala a("!mnala s semnul $!!ver p!t &

  c!n&rmate prn plasarea manl!r pe a("!men sau pemargnle c!astel!r s sunt lasate sa se mste curespratle (!lnavulu+

  Palparea a("!men a1uta la "&erenterea para"!xulua("!mnal "e c!ntracta musc-l!r a("!mnal' care estepre#enta numa can" can" sunt acut crescute nev!leventlat!r' "ar s la un (!lnav cu 0POC+

  Este p!s(la ! "sc!r"anta ntre actvtatea electrca a

  musc-l!r a("!mnal s mp!s(ltatea "e a ! percepeprn palpare )"spare "aca c!ntracta "evne su&cent "entensa 4 sstemul resprat!r este pus n &ata une cerercrescute*+

  P l t l i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  54/98

  Palparea toracelui

  Dinamica respiratiei

  CAMP0ELL a "escrs precs c!ntr(uta palpar

  la "escrerea mscarl!r c!astel!r super!are+

  Pulsul resprat!r )c!ntracta scalen n tmpul

  nsprate* presan" cu gentlete var&ul "egetulun planseul p!ster!r al trung-ulu gatulu

  Examnarea musc-l!r stern!mast!"en

  STU00IN%, c!ntracta scalen s9a c!relat strans

  cu gra"ul !(structe s "urata smpt!mel!r' "ar

  nu cu c!ntracta stern!mast!"en+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  55/98

  Expansunea me"!t!racelu

  E t l t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  56/98

  Expansunea t!racelu p!ster!r

  M!(ltatea c!astel!r n&er!are

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  57/98

  M!(ltatea c!astel!r n&er!are

  Palparea toracel i

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  58/98

  Palparea toracelui

  Palparea traheei

  P!#ta tra-ee p!ate & "etermnata prn plasarea

  n"ex n nc#ura suprasternala s mscan" us!r

  pana este smtt cartla1ul tra-eal+

  Beverea laterala a tra-ee p!ate sugera"eplasarea me"astnulu

  Bstanta "ntre cartla1ul tr!" s nc#ura sternala

  este "e .98 latm "eget la n!rmal s este re"usa

  sau c-ar nula la pacent cu !(structe (r!nscasevera+ Este c!relata cu gra"ul !(structe+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  59/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  60/98

  Betermnarea p!#te tra-ee

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  61/98

  Beverea la "reapta a tra-ee

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  62/98

  Trahee deviata la dreapta

  Palparea toracelui

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  63/98

  Palparea toracelui

  Palparea traheei

  M!(ltatea n sus a tra-ee )tractunea tra-ee*,capul pacentulu us!r &lectat spr1nt p!ster!r "e! mana' cealalta mana plasata paralel cutra-eea cu palma spre tra-ee: "egetele m1l!c

  se plasea#a n spatul crc!tr!"an s larngelempns super!r: larngele s tra-eea n m!"n!rmal se msca cu apr!x 59@ cm+

  M!(ltatea tra-eala re"usa p!ate & legata "e&xarea me"astnulu "e catre &(r!#a saucarcn!m+

  M!(ltatea an!rmala a tra-ee cu sst!lacar"aca este ntalnta n anevrsmul a!rte+

  Palparea toracelui

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  64/98

  Palparea toracelui

  Palparea traheei

  C!(!rarea tra-ee cu nsprata este ev"entataprn punerea n"ex pe cartla1ul tr!"+

  Nu este spec&c pentru !(structa (r!nscacr!nca &n" pre#ent n !rce "stress resprat!r+

  Repre#nta ! ampltu"ne crescuta a pen"ululupleural n tmpul resprate+

  Exsta relate semn&catva ntre pre#enta

  semnulu Camp(ell )c!(!rarea nsprat!re atra-ee* s severtatea !(structe (r!nsce'varsta s "urata smpt!mel!r+

  T t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  65/98

  Testarea ca aerene super!are

  Acutatea v(rat!re a "versel!r

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  66/98

  Acutatea v(rat!re a "versel!r

  part ale palme

  Punctul maxm

  "e mpuls n

  spatul

  nterc!astal

  Palparea toracelui

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  67/98

  Palparea toracelui

  Palparea freamat pectoral

  Palparea p!ster!ara a t!racelu n tmpul v!r(r

  exercta perceperea v(ratl!r 4 &reamat

  pect!ral/v(rat v!cale+

  Anal#a 22 se &ace c!mparatv stanga9"reapta ssuper!r9n&er!r pe supra&ata cute t!racce+

  B!ua ca "e evaluare a 22,

  7 Plasarea margn ulnare pe t!race n tmp ce (!lnavul

  spune ..

  7 Plasarea "egetel!r n l!cul margn ulnare+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  68/98

  Murmurul ve#cular

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  69/98

  Betectarea &reamat v!cal

  L!catle t!race p!ster!r pentru

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  70/98

  L!catle t!race p!ster!r pentru

  evaluarea 22

  Palparea toracelui

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  71/98

  Palparea toracelui

  Palparea freamat pectoral

  2(rat v!cale accentuate tra"uc cresterea

  "enstat plamanulu, c!n"ensarea prn

  pneum!ne sau atelecta#e

  Bmnuarea v(ratl!r v!cale tra"uc, exces"e tesut gras pe t!race' pre#enta aer sau

  lc-" n spatul pleural' "stensa

  plamanulu )-pern&lata pulm!nara*+

  Cau#e "e m!"&care a v(ratl!r

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  72/98

  Cau#e "e m!"&care a v(ratl!r

  v!cale

  !ibratii vocale accentuate Pneum!na

  !ibratii vocale diminuate

  Unilateral7 Pneum!t!rax7 Revarsat lc-"an pleural7 O(structa (r!nsca7Atelecta#a )expansune nc!mpleta a plaman*

  Bilateral7 0POC7 Ingr!sarea peretelu t!racc )musc-' grasme*

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  73/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  74/98

  -emne respiratorii extratoracice

  Cianoza necesita lumina naturala

  Patul ung-al are cul!are al(astru nc-s'

  pele cal"a 4 can!#a centrala

  Can!#a per&erca 4 tegumente rec s pat

  ung-al lv"

  Culoarea limbii

  methemoglobinemia

  sulf-hemoglobinemia+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  75/98

  Pulsul para"!xal

  FLOHER la nceputul sec X2III a "escrs puls para"!xaln astm

  ussmaul a "escrs puls para"!xal ca man&estareama1!ra a percar"te+

  Current' pulsul para"!xal se re&era la ! sca"erensprat!re a TAS' care permte cuant&carea+

  Puls para"!xal a &!st n!tat n7 Tamp!na"a percar"ca )revarsat percar"c n tensune*7 Em(!lsmul pulm!nar acut7 O(structa (r!nsca acuta

  Mecansmul PP n tamp!na"a car"aca re#ulta "nc!mpetta "ntre umplerea 2B s 2S+ nsprata cresteumplerea 2B' care restrct!nea#a umplerea 2S+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  76/98

  In astmul acut sever' JARBIN a

  "em!nstrat ca varatle mar ale presun

  ntrat!racce "e la un nvel marcant

  negatv n nsprate la un nvel p!#tv nexprate' a"uce c!ntr(ute mp!rtanta la

  pulsul para"!xal prn cresterea mpe"ante

  e1ecte 2B' care "uce la alterarea"ramatca a "e(t (atae al 2S prn

  re"ucerea c!nc!mtenta a presarcn 2S+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  77/98

  Cianoza centrala

  Ung-le

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  78/98

  Ung-le

  $p!cratsm 4 cancer pulm!nar' (r!nsecta#' &(r!#a

  c-stca' semn al -p!xe cr!nce

  C!l!rarea cu tar 4 &umat!r )mpregnare nc!tnca*

  Leuc!nc-e )ung- al(e*

  !l!nc-e )ung- n lngurnta* Can!#a per&erca )"egete al(astre*

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  79/98

  Cord pulmonar

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  80/98

  $p!cratsm "gtal

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  81/98

  $ t " t l

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  82/98

  $p!cratsm "gtal

  C - t " t l OA$

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  83/98

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

  Extratoracice

  I"!patc/&amlal

  0!ala celaca

  Cr!#a, p!rtala s (lara

  C!lta ulceratva

  Sarcna

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  84/98

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

  Pulmonare

  Carcinom bronsic)rarcelule (!( !va#* s

  carcn!" (r!nsc

  F(r!m pleural ezoteliom

  Metasta#e, carcn!m

  s sarc!m

  !mpiem

  "bces pulmonar

  Bronsiectazii

  F(r!#a c-stca

  Tbc cronica fibrotica

  Fibroza pulmonaraidiopatica

  A#(est!#a

  Mal&!rmat arter!9ven!ase

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  85/98

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

  2ediastinale

  Carcn!m es!&agan s le!m!mul

  Es!&agta peptca

  Acala#a

  Tm!mul

  Carcn!m tr!"an s tr!t!xc!#a

  Lm&!m Leucema mel!"a

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  86/98

  Cau#e -p!cratsm "gtal s OA$

  Cardiace

  Car"!pat c!ngentale can!gene

  En"!car"ta (acterana

  Mx!mul atral

  P l t - t l " t l

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  87/98

  Prevalenta -p!cratsmulu "gtal

  Pneum!na @. )559.K* $I2 5K )69.@*

  Cr!#a 5K )69.@*

  0POC 5 )K9@.*

  $epatta cr!nca 58 )69@*

  Carcn!m (r!n-!gen 5@ )69@*

  $pertensunea pulm!nara 56 )69@6*

  2alvul!pat "!(an"te ).95*

  Insu&centa car"aca c!ngestva )895*

  Car"!pata sc-emca )958*

  Cancere s!l"e K )5955*

  R t ( l t t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  88/98

  Resprata cu (u#ele tuguate

  Ca exerctu resprat!r la (!lnav cu emem aree&ecte (ene&ce pe ga#ele sangune s parametrventlat!r,7 Sca"e FR

  7 Creste v!lum curent )2T*7 Sca"e PaCO@

  Resprata sp!ntana cu (u#ele tuguate n tmpulexprate este caracterstca &recventa apacentl!r cu 0POC severa s emem+

  Este a"esea nterpretat ca m1l!c "e crestere apresun ntralumnale a CA s' ast&el prevnec!lapsul la v!lume pulm!nare mc

  T l/" t t & t t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  89/98

  Tmpul/"urata exprate &!rtate

  Test smplu s repr!"uct(l pentru "etectarea!(structe (r!nsce

  Pacentul este pus sa nspre s ap! sa expre cugura larg "esc-sa+

  Intreruperea &luxulu aerc este 1u"ecata "upasunetul au#t la gura pacent sau prn auscultatetra-eala+

  Tmpul exprat!r n!rmal este D8s P!ate & mult prelungt la (!lnav cu !(structe

  (r!nsca cr!nca+

  Man

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  90/98

  Man Trem!rul la &lexa prelungta a pumnulu cu (ratele

  n extense 4 retente "e CO@

  Ertem palmar 4 retente "e CO@

  Atr!&a musc- mc a man )paral#e plex (ra-al

  secun"ara cancer pulm!nar* Pulse 7 regulat/ta-car"c/puls para"!xal

  Frecventa resprat!re 7 ta-pnec Beprmata

  "at!rta &!l!sr !pacee

  C t &l t

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  91/98

  Cautarea &lappng trem!r

  Fata

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  92/98

  Fata

  C!n1unctve 7 pal"e 4 aneme'gal(ene 4 cter

  Sn"r!m $!rner 7 pt!#a' m!#a'an-"r!#a "at!rta cancer apcal

  Lm(a 7 can!#a centrala

  Sn"r!mul $!rner

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  93/98

  Sn"r!mul $!rner

  Cele 8 smpt!mesunt,

  Pt!#a palpe(rala

  M!#a An-"r!#a &acala

  $pereme &acala

  C!nclu#

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  94/98

  C!nclu#

  Semnele gaste la nspecte s palpare &!rmea#a(a#a pr!cesulu "e "agn!stc resprat!r s au

  mare c!ntr(ute la evaluarea status resprat!r

  Sunt numa ! parte "n ansam(lul care nclu"eanamne#a' ra"!gra&a t!race' testele

  &unct!nale resprat!r s alte m1l!ace

  "agn!stce

  Aceste semne au val!are ntrnseca ma1!ra+

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  95/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  96/98

  90n examination at the facult+ of medicine Paris=

  Henri de Toulouse 1autrec

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  97/98

 • 7/21/2019 Examenul Aparatului Respirator&Inspectiepalpare

  98/98