Diplomski rad :

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  152
 • download

  3

Embed Size (px)

description

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU. Diplomski rad :. Katedra za poljoprivredno mašinstvo. Proračun hidrauličnog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajna. Mentor: Prof. dr Dragan Marković. Kandidat: Zoran Jevremović. Zadatak diplomskog rada. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Diplomski rad :

 • Diplomski rad:Proraun hidraulinog pogona samohodnih poljoprivrednih kombajnaKatedra za poljoprivredno mainstvoMAINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADUMentor:Prof. dr Dragan MarkoviKandidat:Zoran Jevremovi

 • UVODNA RAZMATRANJAUvodna razmatranja na planu razvoja novih tehnikih reenja u cilju poveanja propusne moi kombajna.

  Pregled tehnolokih ema i izvedenih reenja samohodnih poljoprivrednih kombajna za ubiranje silanog kukuruza i krmnog bilja, strnih ita, eerne repe, povra...

  Analiza karakteristinih konstrukcija samohodnih poljoprivrednih kombajna sa hidraulinim pogonom tehnolokih ureaja i hidrostatikim pogonom kretnog sistema.

  Detaljan opis hidraulikih ema i hidraulikih komponenti za pogon kretnog sistema i tehnolokih ureaja samohodnih silanih kombajna.

  Prikaz konkretnih reenja hidraulinih pogona samohodnih silanih kombajna za kukuruz i krmno bilje.

  Zadatak diplomskog rada

 • UVODNA RAZMATRANJAUvodna razmatranja na planu razvoja novih tehnikih reenja u cilju poveanja propusne moi kombajnaSamohodni kombajn iz 1886. godine1835. prvi kombajn Rochester, NY1871. prvi samohodni kombajn1911. prvi kombajn sa benzinskim motorom

  17.vek - Pascal princip hidrauline prese 1796. - J.Brahm napravio hidrostatiku presu

 • UVODNA RAZMATRANJAPrednosti hidraulinog prenosa energije nad mehanikim su: - kontinualna regulacija brzine - teoretski neogranien prenosni odnos - jednostavnost upravljanja - sigurnost u radu pogonskog motora i komponenti od preoptereenja - stabilnost i beumnost u radu

  U nedostatke se najee ubrajaju: - vea cena - promena viskoznosti radnog fluida sa temperaturom - nizak usled trenja - problem zaptivanja spojeva

 • UVODNA RAZMATRANJA1980. SK-80 SIP uinak 11t/h2008. Krone BigX V8 uinak 250 t/h, oko 6 ha/hRast irine zahvata i snage silanih kombajna

 • PREGLED TEHNOLOKIH EMA I IZVEDENIH REENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILANOG KUKURUZA I KRMNOG BILJA, STRNIH ITA, EERNE REPE, POVRA...Kombajni za silau i senauJohn Deere serije 7050

 • PREGLED TEHNOLOKIH EMA I IZVEDENIH REENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILANOG KUKURUZA I KRMNOG BILJA, STRNIH ITA, EERNE REPE, POVRA...Kombajni za ito Kombajn ZMAJ 192 ( tehnoloka ema)1-heder, 2-elevator hedera, 3-bubanj, 4-podbubanj, 5-odbojni biter, 6-nastavak podbubnja, 7-rotacioni slamoseparator, 8-podbubanj slamoseparatora, 9-slamotres, 10-sabirna ravan, 11-gornje sito, 12-donje sito, 13-ventilator, 14-elevator zrna, 15-elevator neovrenog klasja.

 • PREGLED TEHNOLOKIH EMA I IZVEDENIH REENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILANOG KUKURUZA I KRMNOG BILJA, STRNIH ITA, EERNE REPE, POVRA...Kombajni za ito

 • PREGLED TEHNOLOKIH EMA I IZVEDENIH REENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILANOG KUKURUZA I KRMNOG BILJA, STRNIH ITA, EERNE REPE, POVRA...Kombajni za eernu repu Grimme Maxtron 620

 • PREGLED TEHNOLOKIH EMA I IZVEDENIH REENJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA ZA UBIRANJE SILANOG KUKURUZA I KRMNOG BILJA, STRNIH ITA, EERNE REPE, POVRA...Kombajni za graakKombajn za graak PMC 979-CT

 • ANALIZA KARAKTERISTINIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULINIM POGONOM TEHNOLOKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA Pogon kretnog sistema- Pogon tehnolokih ureajaKarakteristike hidrostatike transmisije kretnog sistema: Mogua je redukcija brzine, odnosno broja obrtaja, i uveanje obrtnog momenta. Mogua kontinualna promena prenosnog odnosa transmisije, primenom pumpi ili motora sa promenljivom radnom zapreminom. Brzina prijemnika (motora) je praktino nezavisna od otpora koji treba savladati (nema klizanja unutar transmisije). Dozvoljava veliko rastojanje i odstupanje po pravcu izmeu pumpi i motora.

 • ANALIZA KARAKTERISTINIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULINIM POGONOM TEHNOLOKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMAPrenos snage na pogonske tokove kod kombajna sa hidrostatikom transmisijom se izvodi na jedan od sledeih naina:1. Hidropumpa napaja hidromotore postavljene direktno u tokove, sa ili bez bonih reduktora. Ovde je najee pumpa promenljive radne zapremine.

 • ANALIZA KARAKTERISTINIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULINIM POGONOM TEHNOLOKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA2. Reenje koje predstavlja kombinaciju hidrostatike i mehanike transmisije. Hidropumpa napaja hidromotore koji su postavljeni na ulaze pogonskih mostova.Iskljuivanjem jednog hidromotora iz hidraulinog kola, drugi hidromotor se moe napajati dvostruko veim protokom, ime se dobija dodatni opseg visokih brzina kretanja.

 • ANALIZA KARAKTERISTINIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULINIM POGONOM TEHNOLOKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMA3. Hidropumpa napaja hidromotor sa kojeg se snaga odvodi pomou razvodnika pogona, na pogonske mostoveHidropumpa i hidromotor preuzimaju ulogu glavnog i pomonih menjaa kod mehanke transmisije

 • ANALIZA KARAKTERISTINIH KONSTRUKCIJA SAMOHODNIH POLJOPRIVREDNIH KOMBAJNA SA HIDRAULINIM POGONOM TEHNOLOKIH UREDJAJA I HIDROSTATSKIM POGONOM KRETNOG SISTEMAPrednosti hidraulinog pogona tehnolokih ureaja su:

  - pojedinano i nezavisno podeavanje izlaznih ugaonih brzina hidromotora koji pogone tehnoloke ureaje;

  - mogunost grupnog (zajednikog) podeavanja ugaone brzine odredjenog skupa tehnolokih ureaja; - koncept hidraulikog pogona, sa svojom izvornom pogodnou sam po sebi predstavlja pogodan adaptivan sistem, omoguava razvoj razliitih tehnikih reenja u nadgradnji uz minimalne intervencije na pogonskim mehanizmima

 • DETALJAN OPIS HIDRAULIKIH EMA I HIDRAULIKIH KOMPONENTI ZA POGON KRETNOG SISTEMA I TEHNOLOKIH UREAJA SAMOHODNIH SILANIH KOMBAJNAHidrostatika transmisija obuhvata dve osnovne grupe:- primarne hidrostatike komponente (hidropumpe)- sekundarne hidrostatike komponente (hidromotori, hidrocilindri)Najee vrste hidropumpi i motora su:klipno-radijalne klipno-aksijalnezupaste

 • DETALJAN OPIS HIDRAULIKIH EMA I HIDRAULIKIH KOMPONENTI ZA POGON KRETNOG SISTEMA I TEHNOLOKIH UREAJA SAMOHODNIH SILANIH KOMBAJNAProraun snage potrebne za pogon tokova Obimna sila na pogonskim tokovima se moe priblino odrediti kao:

  Snaga potrebna za pogon tokova pri radu se sada moe izraunati:

 • PRIKAZ KONKRETNIH REENJA HIDRAULINIH POGONA SAMOHODNIH SILANIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE Pogon tehnolokih ureaja1 motor , 2 remen , 3 procesor zrna sa ventilatorom , 4 bubanj sa noevima 5 uvlakaki valjci

 • PRIKAZ KONKRETNIH REENJA HIDRAULINIH POGONA SAMOHODNIH SILANIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE Krone BigX V8 klipno-aksijalne pumpegore: SD S90105/75 cm3 259/185 l/min420 barza kretni sistem

  dole: SD H1100 cm3 255 l/min430 bar za pogon u.valjaka

  55 cm3 140 l/min430 bar za pogon hedera

 • PRIKAZ KONKRETNIH REENJA HIDRAULINIH POGONA SAMOHODNIH SILANIH KOMBAJNA ZA KUKURUZ I KRMNO BILJE Hidraulika otvorenog kola:Pogon: 3 zupaste pumpe na jednom vratilu 1. segment: 16 l/min pogon servo upravljanja tokova2. segment: 22 l/min pogon radne hidraulike (hidrocilindar hedera)3. segment: 2 l/min pogon sita za preiavanje vazduha ventilatora mase

 • ZAKLJUAKPrednosti hidrostatikog pogona:mogunost kontinualne promene broja obrtaja, visoka pouzdanost, jednostavan prenos energije, relativno lako odravanje

  Mane hidrostatikog pogona:cena izrade sistema

  Omasovljavanje proizvodnje e oboriti cenu

 • PREDPROJEKAT MEHANIZOVANE LINIJE ZA UBIRANJE SEMENSKOG KUKURUZAPotreba za hidraulinom transmisijom :kod itnih kombajna, vitlo se pokree hidromotorom, a ono utie na gubitke zrna na hederu manji gubici vei profitveliki radni uinci, skraeno potrebno vreme provedeno na poslu manje radne snage vei profitkombajn za graak sa svojim velikim kapacitetom moe u optimalnom vremenskom roku da obradi velike koliine povra i time utie na njegov kvalitet bolji kvalitet vei profit