Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

download Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

of 44

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  1/44

  B L A G D A N S K I S L A T K I S T O L

  U o v o j c o o l e r i c i n a l a z e s e m a l i s l a t k i k e k s i i i k o l a i i k o j i e

  u k r a s i t i V a b l a g d a n s k i s t o l . .

  W E B A D R E S A K N J I G E R E C E P A T A

  w w w . c o o l i n a r i k a . c o m / c o o l e r i c a / 2 6 4 9 3

  http://www.coolinarika.com/coolerica/26493
 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  2/44

  K a z a l o

  5

  V a n i l i n k e k s i i

  6

  Z v i j e z d i c e

  7

  C r n o b i j e l e z v i j e z d i c e

  8

  L e m o n s p r i t z c o o k i e s 9

  I t a l i a n b u t t e r c o o k i e s

  1 0

  B o i n i k e k s i i

  1 2

  K o k o s v a n i l i n r o i i

  1 3

  o k o l a d n i r o i i

  1 4

  K a k a o k e k s i p u n j e n i n u t e l l o m

  1 6

  L e m o n c r i n k l e c o o k i e s

  1 8P u n j e n i k e k s i i

  2 0

  K r a l j e v s k i m e d e n j a c i

  2 1

  C h o c o - m e l l t i n g m o m e n t s c o o k i e s

  2 2

  W h i t e b r o w n i e s 2 5

  K a n d i r a n i u p a v c i

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  3/44

  2 7

  A l m o n d c o o k i e s

  2 8

  F r u i t s h o r t b r e a d c o o k i e s

  2 9

  S t o l l e n

  3 1

  F i n a o k o l a d n a s a l a m a

  3 3

  o k o l a d n i z a l o g a j i i

  3 4

  P i n k b a c i d i d a m a 3 6

  D v o b o j n i k e k s i i

  3 9

  M a c a r o n s

  4 1

  B r e s k v i c e

  4 3

  F r i a n d s

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  4/44

  4

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  5/44

  T E I N A P R I P R E M E

  J e d n o s t a v n o A U T O R R E C E P T A

  i v a n a - 7

  V A N I L I N K E K S I I

  P r h k i v a n i l i n k e k s i i . . d o b r o s u d o l i n a s v a k o m b l a g d a n s k o m s t o l u . . .

  S A S T O J C I P R I P R E M A

  s a s t o j c i : 2 5 0 g g l a t k o g b r a n a 1 4 0 g m a s l a c a

  3 v a n i l i n e e r a3 0 g e e r a u p r a h u

  k o r i c a 1 l i m u n a

  s o k p o l a l i m u n a 1 l i c a v a n i l j a e k s t r a k t a

  1 m a n j e j a j e

  1 M a s l a c s o b n e t e m p e r a t u r e e e r i v a n i l i n e e r i b r a n o m i k s a j t e s a s p i r a l n i m m e t l i c a m a d o k n e d o b i j e t e m r v i a s t u s m j e s u . D o d a j t e j a j e k o r i c u i s o k l i m u n a . M i k s a j t e d o k s e s m j e s a n e p o v e e u t i j e s t o . O s t a v i t e 1 0 m i n u h l a d n j a k u d a s e t i j e s t o m a l o s t i s n e . R a z v a l j a j t e n a 3 m m d e b l j i n e t i j e s t o i i z r e z u j t e o b l i k e p o e l j i . S t a v i t e 1 5 m i n u t a u h l a d n j a k p r i j e p e e n j a k a k o b i k e k s i i z a d r a l i s v o j o b l i k . P e c i t e n a 1 7 0 C - 9 - 1 2 m i n u t a . M o r a j u v a m o s t a t i b i j e l i . P r o v j e r a v a j t e . M o j u s u b i l i t a n j i i b i l i s u g o t o v i z a 9 m i n u t a . O d o v e s m j e s e i z i e o k o 4 5 k e k s i a .

  2 K e k s i e o s t a v i t e d a s e p r o h l a d e m a l o n a p l e h u , a o n d a i h p r e m a z u j t e e m o m o k u s a p o e l j i i s p a j a j t e

  s a p o l o v i c a m a . P o s i p a j t e s a e e r o m u p r a h u .

  5

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  6/44

  T E I N A P R I P R E M E

  J e d n o s t a v n o A U T O R R E C E P T A

  i v a n a - 7

  Z V I J E Z D I C E

  O v o s u l i n z e r i , j o j e d n i p r h k i b o i n i k e k s i i . . . R a d i l a s a m p o j e d n o m o d o r i g i n a l n i h r e c e p a t a s a m o t o s a m i z b a c i l a j a j a i n a d o d a l a k o r i c u l i m u n a , a r o m e .

  S A S T O J C I P R I P R E M A

  s a s t o j c i : 1 8 0 g g l a t k o g b r a n a 2 0 g g u s t i n a

  1 0 0 g m a s l a c a 6 0 g e e r a u p r a h u

  1 v a n i l i n e e r r i b a n a k o r i c a 1 l i m u n a

  3 0 g m l j e v e n i h b a d e m a1 l i c a s o k a o d l i m u n a

  1 l i i c e v a n i l j a e k s t r a k t a 1 l i c a v o d e

  2 l i i c e r u m a

  1 P r o s i j t e b r a n o , g u s t i n , e e r u p r a h u . D o d a j t e o m e k a l i m a s l a c , a r o m e i k r a t k o p r o m i s a j t e d a s e m a s n o a u p i j e u b r a n o . P o v e i t e s m j e s u p r i t i s k a j u i p a t u l o m . S t a v i t e s m j e s u 3 0 m i n u t a u h l a d n j a k . R a z v a l j a j t e s m j e s u i z m e u d v a p e k p a p i r a i i z r e z u j t e o b l i k e . R a d i t e s a p o l a s m j e s e , d r u g u o s t a v i t e u h l a d n j a k u . N a s t o j t e s m j e s u t o m a n j e d i r a t i r u k a m a . K a d p o t r o i t e p r v i d i o o n d a u p o t r i j e b i t e i o s t a l u p o l o v i c u s m j e s e . p a t u l o m i z r e z a n e o b l i k e p r e s e l i t e n a p e k p a p i r n a k o j e m e t e i h p e i . P r i j e p e e n j a s t a v i t e i h 1 5 m i n u h l a d n j a k . P e c i t e i h n a 1 7 0 C 1 2 - 1 5 m i n u t a . J a s a m o d o v e s m j e s e d o b i l a o k o 2 5 z v i j e z d i c a . M o j i s u

  k a l u p i v e i o k o 6 c m , Z v i j e z d i c e p o s p i t e e e r o m u p r a h u . J a i h n i s a m p o s u l a d a s e v i d e b a d e m i . S v a k u z v i j e z d i c u s p a j a j t e e m o m p o e l j i . K o r i s t i l a s a m e m o d b r u s n i c e .

  6

 • 7/23/2019 Coolerica - Blagdanski Slatki Stol

  7/44

  T E I N A P R I P R E M E

  J e d n o s t a v n o A U T O R R E C E P T A

  i v a n a - 7

  C R N O B I J E L E Z V I J E Z D I C E

  J o j e d a n u n i z u b o i n i h p r h k i h k e k s i c a . .

  S A S T O J C I P R I P R E M A

  t i j e s t o : 1 2 5 g o m e k a l o g m a s l a c a

  2 1 0 g g l a t k o g b r a n a5 0 g e e r a u p r a h u

  1 v a n i l i n e e r

  1 j a j e 1 / 4 l i i c e p r a k a z a p e c i v o

  1 p o r a v n a t a l i c a k a k a a u p r a h u

  p r s t o h v a t s o l i1 0 g g u s t i n a

  r i b a n a k o r i c a n a r a n e 1 l i i c a e k s t r a k t a v a n i l i j a