Bm sjk pemahaman set 1 edit

19
1 Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Soalan 1 hingga soalan 20 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1 Cikgu Azhar telah memberikan amaran kepada Kumar dan Ah Keong kerana ________ sering ponteng kelas. A dia B kita C kami D mereka 2 Ayah menghadiahi ________ emak bunga sempena Hari Ibu. A sekotak B sekeping C sejambak D sebungkus 3 Setelah kek masak, kakak meletakkannya di ________ meja bersama hidangan lain untuk dimakan. A tengah B pinggir C bawah D dalam 4 Menteri Pendidikan Malaysia akan datang ke sekolah kita. ________ akan merasmikan bangunan sekolah yang baharu dibina.

Transcript of Bm sjk pemahaman set 1 edit

Page 1: Bm sjk pemahaman set 1  edit

1

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

Soalan 1 hingga soalan 20Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Cikgu Azhar telah memberikan amaran kepada Kumar dan Ah Keong kerana ________ sering ponteng kelas.

A diaB kitaC kamiD mereka

2 Ayah menghadiahi ________ emak bunga sempena Hari Ibu.

A sekotakB sekepingC sejambakD sebungkus

3 Setelah kek masak, kakak meletakkannya di ________ meja bersama hidangan lain untuk dimakan.

A tengahB pinggirC bawahD dalam

4 Menteri Pendidikan Malaysia akan datang ke sekolah kita. ________ akan merasmikan bangunan sekolah yang baharu dibina.

A DiaB AwakC BeliauD Kalian

Page 2: Bm sjk pemahaman set 1  edit

2

Soalan 5 berdasarkan gambar di bawah.

5 Encik Mutusamy memandu keretanya dengan berhati-hati semasa menaiki bukit yang ________.

A tegakB curamC sengetD landai

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

6 Setiap hari, Encik Lim ________ rumput yang tumbuh di atas batas di kebun sayurnya.

A menebasB membajaC menanamD mencabut

Page 3: Bm sjk pemahaman set 1  edit

3

7 Nenek ________ agar pokok rambutan yang ditanamnya akan cepat membesar dan berbuah lebat suatu hari nanti.

A diharapB harapanC berharapD mengharap

8 Perlawanan bola keranjang itu terpaksa ditunda ________ sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan.

A sertaB tetapiC keranaD bahkan

Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

9 Puan Aminah sedang ________ dulang minuman untuk dihidangkan kepada para tetamu yang datang ke rumahnya.

A memikulB menatangC membimbitD menjunjung

10 ________ kalian berpuas hati dengan pakej pelancongan yang ditawarkan oleh syarikat kami.

A JemputB Harap

Page 4: Bm sjk pemahaman set 1  edit

4

C MintaD Sila

Soalan 11 berdasarkan gambar di bawah.

11 Encik Lau ________ serawan jala ke dalam laut untuk menangkap ikan.

A membalingB membuangC melontarD menebar

12 Hasil tangkapan nelayan di pantai timur semakin berkurangan. ________ , ketika musim tengkujuh melanda.

A Lantaran ituB Lebih-lebih lagiC Walau bagaimanapunD Sungguhpun begitu

13 Orang asli itu membawa beberapa ________ jagung dan beberapa ________ petai dari kebunnya.

A tongkol ... papan

Page 5: Bm sjk pemahaman set 1  edit

5

B batang … kepingC jambak ... pucukD longgok ... berkas

14 Masyarakat Melayu di kampung akan bergotong-royong bagi menjayakan majlis ________ di tempat mereka.

A jual-beliB riuh-rendahC pindah-randahD kenduri-kendara

15 Murid-murid dikehendaki memakai ________ ketika bersenam di padang.

A pakaian adatB pakaian sukanC pakaian seragamD pakaian angkatan

16 Bapa Selvi ________ apabila mendapati beberapa ekor itiknya dicuri malam tadi.

A diam ubiB naik darahC lipas kudungD kera sumbang

17 Puan Maria menjaga anak-anaknya dengan penuh kasih sayang ________.

A bagai bulan jatuh ke ribaB seperti bulan dipagar bintangC seperti cincin dengan permataD bagai menatang minyak yang penuh

18 Guru besar dan guru-guru sedang berbincang ________ masalah disiplin para pelajar.

A bagiB akanC tentangD dengan

Page 6: Bm sjk pemahaman set 1  edit

6

19 Kakak Lilian menggunakan ________ untuk mencedok sup yang dimasak tadi.

A sendukB gelasC garpuD pisau

Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah.

20 Tangan ibu berbau ________ setelah menyiang ikan yang akan dimasak untuk makan malam.

A hanyir B busukC hamis D hapak

21 Kita mesti membuat kerja sekolah yang diberikan oleh guru dengan teliti.Perkataan sama maksud bagi perkataan yang bergaris ialah ...

A lalaiB hematC cermatD saksama

22 Dia menafikan apa saja pertuduhan yang dikenakan kepadanya.Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan yang bergaris.

A melawanB mengakuiC mengikutiD menentang

Page 7: Bm sjk pemahaman set 1  edit

7

Soalan 23 dan soalan 24. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

23 I

IIIIIIV

Seharian Pak Tam meragut kerana tidak berpuas hati dengan keputusan penduduk kampung.Lelaki kurus itu cuba meragut beg tangan perempuan yang sedang menunggu bas.Lembu-lembu Encik Samy sedang meragut rumput di padang.Perbuatan meragut dan pecah rumah sering terjadi sejak kebelakangan ini.

A I dan II sahajaB II dan III sahajaC I, II dan III sahajaD II, III, dan IV sahaja

24 IIIIIIIV

Mata adik bengkak kerana digigit semut. Mata pisau yang baru diasah itu sungguh tajam. Kakak mencari mata untuk melepaskan diri daripada dikejar anjing liar itu.Mata pencarian penduduk kampung itu semakin terancam kerana masalah kemarau.

A I dan IIB I dan IVC I, II dan IVD II, III dan IV

25 Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah. Pukul berapakah bas itu dijangka sampai di bandar Seremban?

A Perjalanan bas itu di bandar Seremban mengambil masa lima jam.B Bas itu dijangka sampai di bandar Seremban pada pukul 5.00 petang.C Bas itu biasanya bertolak di bandar Seremban pada pukul 5.00 petang.D Bas itu akan sampai dan berhenti di bandar Seremban sebelum menuju ke Ipoh.

26 Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. Air longkang di belakang rumah Encik Jacob bertakung kerana dipenuhi sampah sarap.

A Mengapakah air longkang di belakang rumah Encik Jacob bertakung?

Page 8: Bm sjk pemahaman set 1  edit

8

B Bilakah air longkang di belakang rumah Encik Jacob bertakung?C Bagaimanakah sampah sarap itu boleh masuk ke dalam longkang?D Siapakah yang bertanggungjawab menyebabkan air longkang di belakang rumah Encik

Jacob bertakung?

Soalan 27 dan soalan 28. Pilih ayat sama maksud dengan ayat yang diberikan.

27 Kerja-kerja mengecat bilik guru itu telah disiapkan oleh murid-murid Tahun Enam Seroja.

A Murid-murid itu telah mengecat bilik Tahun Enam Seroja.B Murid-murid Tahun Enam Seroja menyiapkan kerja di bilik guru itu.C Murid-murid Tahun Enam Seroja diarahkan untuk mengecat bilik guru itu.D Murid-murid Tahun Enam Seroja telah siap mengecat bilik guru itu.

28 “Wah, cantik sungguh baju kamu malam ini!” puji Anita kepada Mei Lin.

A Kata Anita, baju Mei Lin yang cantik malam ini.B Anita memuji kecantikan baju Mei Lin pada malam ini.C Mei Lin memuji baju Anita kerana cantik pada malam ini.D Anita menyatakan kecantikan bajunya pada malam ini kepada Mei Lin.

Soalan 29 dan soalan 30. Pilih ayat yang betul.

29 A Tolong jangan bermain di longkang itu.B Harap memetik bunga di taman itu.C Minta makan kuih yang dihidangkan itu.D Jemputlah duduk dahulu, nanti saya panggil ibu di dapur.

30 IIIIIIIV

Ikutlah resmi padi, semakin berisi semakin tunduk.Burung-burung keluar mencari makanan bila hari siang.Banyak orang mengunjungi Port Dickson pada hujung minggu.Di pagi itu, jualan nasi lemak dan kuih muih Mak Nani tidak laku.

A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID III dan IV

Page 9: Bm sjk pemahaman set 1  edit

9

Soalan 31 hingga soalan 35Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Penyakit taun atau kolera merupakan penyakit berjangkit yang dibawa oleh lalat.

Penyakit taun tertumpu pada saluran penghadaman akibat jangkitan bakteria atau kuman.

Penyakit taun merebak apabila kuman daripada pesakit atau pembawa menjangkiti

seseorang melalui mulut. Kuman taun ini boleh tersebar melalui pengambilan makanan

yang kotor dan tidak terurus. Lazimnya, terdiri daripada makanan yang terdedah, tidak

dimasak dan makanan sejuk.

Lalat tidak mempunyai sistem penghadaman. Setiap kali lalat ingin makan makanan

lain, lalat terpaksa memuntahkan makanan yang dimakan sebelumnya. Melalui cara

itulah lalat membawa kuman selain makanan atau najis yang terlekat pada kakinya yang

berbulu.

Kuman taun mengambil tempoh antara lima hingga enam hari untuk merebak

di dalam badan sehingga menunjukkan tanda penyakit sebenar. Antara tanda-tanda

jangkitan serius kuman taun ialah cirit-birit yang berterusan, muntah yang teruk dan

najis cair yang berwarna. Kejadian cirit-birit ini disebabkan oleh pengeluaran racun

oleh vibro cholera semasa di dalam usus yang menyebabkan air di dalam badan keluar

memasuki saluran usus. Selepas beberapa jam, otot penghidap akan mengalami

kekejangan terutama di pergelangan kaki dan perut kerana kehilangan garam sodium.

Pada peringkat kedua, penghidap akan mengalami kejutan dan boleh pengsan.

Tekanan darah menurun, nadi lemah, lidah kering dan mata cengkung di samping

masalah cirit-birit yang menyebabkan tubuh kehilangan banyak air. Jika suhu badan

penghidap terus meningkat secara mendadak, mungkin penghidap akan koma atau mati.

Page 10: Bm sjk pemahaman set 1  edit

10

31 Bagaimanakah cara penyakit taun dapat berjangkit?

A mulutB najisC udaraD makanan

32 Perkataan penghadaman dalam petikan bermaksud ...

A pengisaranB pencernaanC pemerosesanD pemusnahan

33 Berikut merupakan antara cara kuman taun merebak kecuali

A air yang tidak dimasak.B makanan yang sudah basi.C muntah lalat pada makanan.D kaki lalat yang mengandungi najis.

34 Pada pendapat kamu, pihak manakah yang bertanggungjawab untuk mencegah penyakit taun?

A Majlis Perbandaran NegeriB Kementerian PerdaganganC Kementerian KesihatanD Ketua Kampung

35 Pilih pernyataan yang tidak benar berdasarkan petikan.

A Kuman taun merebak melalui mulut.B Sistem penghadaman lalat dapat memproses makanan yang berkuman.C Kaki lalat yang berbulu membawa makanan dan najis yang berkuman.D Cirit-birit yang berterusan dan muntah yang teruk merupakan antara tanda-tanda jangkitan

serius kuman taun.

Page 11: Bm sjk pemahaman set 1  edit

11

Soalan 36 hingga soalan 40Baca dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Joseph : Eh, Nathan rupanya!

Nathan : Eh, ini abang Joseph, kan? Apa khabar, abang?

Joseph : Khabar baik. Setahu abang, kamu tinggal di kampung. Bila kamu ke sini?

Nathan : Kira-kira setahun yang lalu. Saya sudah nekad untuk terus berada di bandar ini.

Joseph : Apa maksud kamu, Nathan? Adakah sesuatu telah menimpa kamu?

Nathan : Sebenarnya, saya telah berjanji yang saya tidak akan balik selagi saya belum

berjaya. Saya berasa kesal kerana mengabaikan pelajaran. Akibat salah

langkah, saya gagal dalam peperiksaan. Semua ahli keluarga

memandang rendah terhadap saya.

Joseph : Hanya kerana hal itu kamu membawa diri ke sini?

Nathan : Ada cerita lain, abang. Sejak berhenti sekolah, saya dan kawan-kawan menjadi

kutu embun. Setiap hari, kami melepak di tepi jalan, merokok dan merosakkan

harta benda awam. Kadang-kadang, kami mencuri.

Joseph : Tidak terfikirkah kamu bahawa perbuatan itu sia-sia sahaja?

Nathan : Saya sedar lambat-laun saya akan tertangkap juga. Tetapi, saya tidak dapat

mengubah sikap dengan serta-merta kerana sudah terpengaruh dengan kawan-

kawan. Akhirnya, saya … (sedih). Keluarga turut menanggung malu

atas kesilapan saya. Ibu selalu menangis kerana saya.

Joseph : Sedih juga abang mendengar cerita kamu.

Nathan : Saya malu, abang. Saya berazam belajar bersungguh-sungguh di kelas malam.

Pada sebelah siang, saya bekerja sebagai pembantu jurujual di pasar raya.

Saya ingin menjadi orang yang baik.

Joseph : Baguslah, Nathan. Nampaknya kamu belajar daripada pengalaman silam.

Sungguhpun begitu, elok rasanya kamu kirim surat kepada keluarga untuk

bertanya khabar. Jangan biarkan mereka tertanya-tanya akan kehilangan kamu.

Nathan : Saya faham, abang. Terima kasih kerana menasihati saya.

Page 12: Bm sjk pemahaman set 1  edit

12

36 Semasa di kampung, Nathan melakukan kesilapan yang berikut kecuali

A cuai dalam pelajaran.B merokok dan mencuri.C tidak menghormati ibu bapa.D bergaul dengan budak-budak nakal.

37 Rangkai kata memandang rendah bermaksud ...

A tidak menghormatiB memarahi dan menderaC memberikan perhatianD tidak mempedulikan

38 Apakah yang mungkin berlaku kepada Nathan apabila dia berkata, “Akhirnya saya...”

A ditangkap dan dibawa ke balai polisB dimarahi oleh kawan-kawannyaC dipukul oleh kawan-kawannyaD didenda oleh ibu bapanya

39 Pilih pernyataan yang tidak benar tentang Nathan.

A Dia insaf akan keterlanjurannya.B Dia masih disayangi oleh ibu bapanya.C Dia berdikari dan berusaha mengubah nasibnya.D Dia berdendam terhadap semua ahli keluargnya.

40 Pada pendapat kamu, apakah hubungan antara Nathan dengan Joseph?

A adik-beradikB abang kandungC rakan sekampungD bekas rakan sekelas

Page 13: Bm sjk pemahaman set 1  edit

13

SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU SJK PEMAHAMAN SET 1

SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN

1 D 21 C

2 C 22 B

3 A 23 D

4 C 24 C

5 B 25 B

6 D 26 A

7 C 27 D

8 C 28 B

9 B 29 D

10 B 30 B

11 D 31 A

12 B 32 B

13 A 33 B

14 D 34 C

15 B 35 B

16 B 36 C

17 D 37 A

Page 14: Bm sjk pemahaman set 1  edit

14

18 C 38 A

19 A 39 D

20 A 40 C

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) BAHASA MELAYU SJK PEMAHAMAN SET 1

SOALAN JAWAPAN SOALAN JAWAPAN JSU

1 M 21 S Mudah = 23

2 M 22 M Sederhana = 14

3 M 23 M Tinggi = 3

4 S 24 M

5 T 25 S

6 M 26 S

7 M 27 M

8 S 28 M

9 S 29 M

10 M 30 S

11 M 31 M

12 S 32 T

13 M 33 M

14 S 34 M

15 M 35 S

16 M 36 S

Page 15: Bm sjk pemahaman set 1  edit

15

17 M 37 T

18 S 38 S

19 M 39 S

20 M 40 M