Aurretik 2015 eusk

of 16 /16
Hau txosten zabalago baten laburpena baino ez da, web honetan eskura daitekeena. www.barrixe.com @barrixe /barrixe .2015

Embed Size (px)

description

Encuesta de innovación tecnológica para la Cámara de comercio de Bilbao diseñada por ESTUDIONAMI

Transcript of Aurretik 2015 eusk

 • Hau txosten zabalago baten laburpena baino ez da, web honetan eskura daitekeena.

  www.barrixe.com

  @barrixe/barrixe

  .2015

 • %24,3 %24,5

  GUZTIRA BIZKAIANBerrikuntza Teknologietan gastatzen duten enpresak

  GUZTIZKO GASTUA BIZKAIAN

  1.007.957.928 BATEZ BESTEKO GASTUA BIZKAIAN

  Industria: 724.922 Eraikuntza: 412.101Zerbitzuak: 690.137

  683.361

  Analisi hau egiteko oinarritzat hartu dira Euskal Estatistika Institutuaren (Eustat) 2013ko Berrikuntza Teknologikoaren Inkestan bildutako datuak. Informazio hori ad-hoc eskuratu du Barrixe-Bizkaiko Berrikuntzaren Behatokiak.

  Inkestak dioenez, berrikuntza teknologiko bat da produktu (edo zerbitzu) berri bat edo nabarmen hobetu bat merkatuan sartua dagoena (produktuaren berrikuntza) edota establezimenduaren barruan prozesu berri bat edo nabarmen hobetu bat sartzea (prozesuaren berrikuntza). Elementu hauexetan oinarritzen da berrikuntza teknologikoa: garapen teknologiko berrien emaitzetan, lehendik existitzen diren teknologien konbinazio berrietan edota establezimenduaren beste ezagutza batzuen erabileran. Ez dira berrikuntza teknologikotzat hartu behar antolakuntza edo kudeaketa arloetako aldaketa hutsak.

  AURRETIK 2015

  2012 2013

  2012

  201501

  1.032.976.939 BATEZ BESTEKO GASTUA BIZKAIAN

  Industria: 795.604 Eraikuntza: 497.816Zerbitzuak: 738.847

  741.548

  2013

 • Teknologi Berrikuntzarako Jarduerak

  Teknologi berrikuntzarako jarduerak zientzia, teknologia, antolakuntza, finantza eta merkataritza lanen multzoa dira, baita jakintza berrietarako egindako inbertsioa ere, teknologikoki berriak edo hobetuak diren produktuak edo prozesuak egitera daramaten edo eraman nahi duten jakintzak, alegia.

  10 langile edo gehiagoko Bizkaiko enpresen %24,5ek teknologi berrikuntzarekin lotutako jardueretan gastatu dute 2013. urtean, hau da, 2012an baino apur bat gehiago (%24,3).

  Bizkaian berrikuntza teknologikoetan eginiko gastua guztira 1.033 milioi eurokoa izan zen 2013an, eta horrek esan nahi du enpresa bakoitzaren batez besteko gastua 741.548 eurokoa izan zela.

  TEKNOLOGI BERRIKUNTZARAKO JARDUERAK

  178.208 %1,6

  443.724 %7,3

  448.445 %2,7

  99.880 %1,8

  KANPOKO I+G

  BATEZ BESTEKO GASTUA

  DISEINUA ETA BESTE BATZUK

  BATEZ BESTEKO GASTUA

  ESKUBIDEAK, PATENTEAK, LIZENTZIAK, KNOW-HOW, ETA ABAR EROSTEA.

  BATEZ BESTEKO GASTUA

  KANPOKO EDO BARRUKO MERKATURATZE JARDUERAK, PRODUKTU BERRIAK EDO HOBETUAK SARTZEAREKIN ZUZENEAN ERLAZIONATURIK DAUDENAK.

  BATEZ BESTEKO GASTUA

  MAKINAK AURRERATUA EROSTEA

  163.853 %11,3

  BERRIKUNTZA JARDUERETARAKO PRESTAKUNTZA

  19.551 %5,4

  BARNEKO I+G

  BATEZ BESTEKO GASTUA875.642 %12,9

  BATEZ BESTEKO GASTUA BATEZ BESTEKO GASTUA

  2015 02

 • TOTAL BIZKAIA

  201503

  Produktu (ondasunak edo zerbitzuak) berrikuntza

  %18,22013

  %17,42012

  Produktu edota prozesu berritzaileak sortu dituzten Bizkaiko enpresa berritzaileen portzentajea %26,5ekoa izan da 2013an, hau da, aurreko urtean baino 0,7 puntu altuagoa. 10 langile baino gehiagoko Bizkaiko enpresek produktuan (%18,2) baino prozesuan (%21,3) berritzen dute gehiago.

  Produktu/zerbitzu arloko berrikuntza gehienak establezimenduan bertan egiten dira (%43,6). 2011-2013 urteen arteko negozio zifraren %67,4 aldatu gabeko edo gutxi aldatutako produktuei (ondasunak edo zerbitzuak) zor zaie (guztiz garatutakoak eta beste batzuek produzitutakoak barne).

  Prozesuetan berritzen duten establezimenduei ere galdetu zaie nork garatu dituen prozesu horiek, eta kasu honetan aukera bat nabarmendu da besteen gainetik: establezimenduan bertan eginiko prozesuek %41,7ko portzentajea erregistratu dute, aurreko urtekoa baino (%43,2) apur bat txikiagoa.

  Bestalde, 2013an berrikuntzen %18,0 bukatu gabe zeuden, eta bertan behera uztearen tasa %6,8ra igo zen (2012n %4,7koa izan zen).

  Produktuan Edo/eta ProzesuanBerritzen Duten Enpresak

  2011-2013 ALDIAN MERKATURATUTAKO PRODUKTU (ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK) BERRIKUNTZEK IZANDAKO INPAKTU EKONOMIKOA.2013KO NEGOZIO ZIFRAREN % ONDOKO HAUEK DIRELA MEDIO

  2009-2011 ALDIAN ALDATU GABEKO EDO GUTXI ALDATUTAKO PRODUKTUAK

  (ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK), GUZTIZ GARATUTAKOAK ETA BESTE

  BATZUEK PRODUZITUTAKOAK BARNE.

  2009-2011 ALDIAN SARTUTAKO PRODUKTU BERRIAK EDO NABARMEN

  HOBETUAK (ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK), ENPRESARENTZAT

  BAKARRIK NOBEDADEA IZAN DIRENAK.

  2009-2011 ALDIAN SARTUTAKO PRODUKTU BERRIAK EDO NABARMEN

  HOBETUAK (ONDASUNAK EDO ZERBITZUAK), ENPRESENTZAT EZ EZE, MERKATUARENTZAT ERE NOBEDADEA

  IZAN DIRENAK.

  %87,8 %8,3 %3,9

 • TOTAL BIZKAIA

  2015 04

  MOTA

  Prozesuko berrikuntza

  Garapen bidean dauden eta bertan behera utzi diren berrikuntza jarduerak

  %21,3 %21,320132012

  %18,02013

  %19,22012

  %6,82013

  %4,7 2012

  GARAPEN BIDEAN ZEUDENAK

  BERTAN BEHERA UTZITAKOAK

  ONDASUN EDO ZERBITZU BERRIAK EDO NABARMEN HOBETUAK FABRIKATZEKO

  EDO PRODUZITZEKO METODOAK

  ONDASUN EDO ZERBITZU BERRIAK EDO NABARMEN HOBETUAK BANATZEKO

  SISTEMAK EDO ONDASUN ETA ZERBITZU HORIENTZAKO SISTEMA LOGISTIKOAK

  MANTENIMENDU SISTEMA, OPERAZIO INFORMATIKO,

  EROSKETA EDO KONTABILITATEKO OPERAZIO

  BERRIAK EDO NABARMEN HOBETUAK.

  %12,8 %7,8 %16,1

  GUZTIRA BIZKAIAN

 • 201505

  Bizkaiko enpresen %91,3ren iritziz berrikuntza teknologikoak efektu garrantzitsuak dauzka beren jardueraren garapenean.

  Nagusiki produktuen gainean du eragina (%85,0) eta kalitate handiagoa ematen die ondasun eta zerbitzuei (%74,3). Enpresen %71,7k uste du berrikuntza teknologikoak efektu garrantzitsuak dauzkala prozesuetan, produkziorako edo zerbitzuak emateko gaitasuna handitzen duelako (%58,6).

  Enpresen %59,4ren iritziz garrantzitsuak dira enpleguaren gainean dituen efektuak, bereziki enplegua mantentzeari (%41,4) eta enplegu kualifikatua emendatzeari (%26,4) dagokionez.

  Beste efektu hauek ere azpimarratu dituzte: ingurumen, osasun edo segurtasun araudietako baldintzak betetzea (%43,4) eta inpaktu txikiagoa izatea ingurumenean (%39,5).

  Berrikuntza Teknologikoaren Efektuak

  EFEKTUEN GARRANTZIAREN %Jarduera teknologikoaren efektuak

  %64,8ONDASUN EDO ZERBITZU SORTA ZABALAGOA

  %59,2PRODUKTU EDO PROZESU ZAHARKITUAK ORDEZKATZEA

  %48,6MERKATU BERRIETARA SARTZEA

  %39,0MERKATU KUOTA HANDIAGOA LORTZEA

  %74,3ONDASUN EDO ZERBITZUEN KALITATE HANDIAGOA

 • %58,6MALGUTASUN HANDIAGOA PRODUKZIOAN EDO ZERBITZUAK EMATEKO ORDUAN

  %58,4PRODUZITZEKO EDO ZERBITZUAK EMATEKO GAITASUN HANDIAGOA

  %38,9LAN KOSTU TXIKIAGOAK PRODUZITUTAKO UNITATE BAKOITZEKO

  %29,7MATERIAL GUTXIAGO PRODUZITUTAKO UNITATE BAKOITZEKO

  %35,0ENERGIA GUTXIAGO PRODUZITUTAKO UNITATE BAKOITZEKO

  %18,3GUZTIZKO ENPLEGU GEHIAGO

  %26,4ENPLEGU KUALIFIKATU GEHIAGO

  %41,4GUZTIZKO ENPLEGUA MANTENTZEA

  %10,7GUZTIZKO ENPLEGUA MURRIZTEA

  %39,5INGURUMEN INPAKTU TXIKIAGOA

  %35,0LANGILEEN OSASUNA ETA SEGURTASUNA HOBETZEA

  %43,4INGURUMEN, OSASUN EDO SEGURTASUN ARAUDIETAKO BALDINTZAK BETETZEA

  EFEKTUEN GARRANTZIAREN % - jarraipenaJarduera teknologikoaren efektuak

  2015 06

 • 201507

  Enpresek emandako erantzunen arabera, informazioa oso aldagai garrantzitsua da enpresa berritzaileentzat beren berrikuntzak gauzatzeko orduan.

  Berrikuntza teknologikoko jardueretarako informazio iturri nagusia barrukoa da, hau da, enpresetako departamenduak edo langileak (%85,4). Merkatutik datozen informazio iturriek ere portzentaje bera dute (%85,4), eta horien artean esanguratsuenak dira bezeroak (%63,6) eta ekipo, material, osagai edo software hornitzaileak (%63,1).

  Iturri instituzionalen artean nabarmentzekoa da teknologi zentroetatik datorren informazioaren garrantzia (%31,7) eta beste iturri batzuk ere balorazio positiboak dituzte, hala nola konferentziak, azokak, argitalpenak edo sektore elkarteak (%53,3).

  Berrikuntza Teknologikoko Jardueretarako Informazio Iturriak

  INFORMAZIO ITURRI DESBERDINEN GARRANTZIAREN %

  Berrikuntza teknologikoko jardueretarako informazioaren garrantzia

  %85,4ENPRESAREN EDO ENPRESA TALDEAREN BARRUKOAK (DEPARTAMENDUAK, LANGILEAK, E.A.)

  %85,4BARNEKO ITURRIAK

  %85,4MERKATUKO ITURRIAK

  %63,1EKIPO, MATERIAL, OSAGAI EDO SOFTWARE HORNITZAILEAK

  %63,6BEZEROAK

  %43,8LEHIATZAILEAK EDO JARDUERA ADAR BEREKO BESTE ENPRESA BATZUK

  %37,0AHOLKULARIAK, LABORATEGI KOMERTZIALAK EDO I+G-KO INSTITUTU PRIBATUAK

 • 2015 08INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK

  %22,9UNIBERTSITATEAK EDO GOI-MAILAKO IRAKASKUNTZAKO BESTE ZENTRO BATZUK

  %26,7IKERKETAKO ORGANISMO PUBLIKOAK

  %31,7TEKNOLOGI ELKARTEGIAK

  %43,6KONFERENTZIAK, AZOKA KOMERTZIALAK, ERAKUSKETAK

  %28,8ALDIZKARI ZIENTIFIKOAK ETA ARGITALPEN KOMERTZIALAK/TEKNIKOAK

  %31,4PROFESIONALEN ETA SEKTOREEN ELKARTEAK

  %42,4ITURRI INSTITUZIONALAK

  %53,3BESTE ITURRI BATZUK

  INFORMAZIO ITURRI DESBERDINEN GARRANTZIAREN % - jarraipena

  Berrikuntza teknologikoko jardueretarako informazioaren garrantzia

  Informazio Teknologia Berrikuntza Jarduerak Iturriak

  %36,4 %21,7 %20,9

 • 201509

  Lankidetza teknologikoaHIZKETAKIDE MOTA

  %51,9ENPRESA EDO ENPRESA TALDE BEREKO BESTE ESTABLEZIMENDU BATZUK

  %45,1BEZEROAK

  %26,9ADITUAK ETA AHOLKULARITZAK

  %40,0ADITUAK ETA AHOLKULARITZAK

  %49,1EKIPO, MATERIAL, OSAGAI EDO SOFTWARE HORNITZAILEAK

  %57,5TEKNOLOGI ELKARTEGIAK

  %49,8UNIBERTSITATEAK ETA GOI-MAILAKO IRAKASKUNTZAKO BESTE INSTITUTU BATZUK

  %31,5IKERKETAKO ORGANISMO PUBLIKOAK

  %32,0LABORATEGI KOMERTZIALAK/I+G-KO ENPRESAK (TEKNOLOGI ZENTROAK IZAN EZIK)

  Lankidetza Hitzarmenak Dituzten Establezimenduak

  Bizkaian berrikuntzak sortzen dituzten enpresen %36,9k I+G-ko jardueren inguruko lankidetza hitzarmenak izenpetu dituzte beste enpresa edo erakunde batzuekin 2011-2013 aldian. Portzentaje hori 2010-2012 aldikoa baino 3,5 puntu beherago dago.

  Lankidetza akordio gehienak teknologi zentroekin hitzartzen dira (%57,5) eta ondoren enpresaren edo enpresa taldearen beste establezimendu batzuekin (%51,9), unibertsitateekin eta goi-mailako beste irakaskuntza institutu batzuekin (%49,8) eta ekipo, material, osagai edo software hornitzaileekin (%49,1).

  Eremu geografikoka, nagusiki Euskadin (%90) eta Estatuko gainerako erkidegoetan (%51,5) kokatutako organismo edo enpresekin hitzartzen da lankidetza. Dena den, aipatzekoa da lankidetzaren %38,5 EBn kokatutako organismo eta enpresekin egiten dela, edo munduko beste toki batzuetan kokatutakoekin ere bai (%26,4).

 • 2015 10

  Berrikuntza teknologikoaren finantzaketa publikoa

  Berrikuntza teknologikoaren finantzaketa publikoa

  Bizkaiko enpresen %59,8k laguntza finantzario publikoa jaso du 2013an, mailegu edo diru-laguntza moduan, berrikuntza jardueretarako; portzentaje hori 2012. urtekoa baino 0,6 puntu handiagoa da.

  Aurreko urteetan bezala, Eusko Jaurlaritza da laguntza gehien eman dituen administrazio publikoa (%72,5) eta Administrazio Zentrala (%36,9) eta Foru Aldundiak (%30,2) ere bai.

  Berrikuntzaren Finantzazio Publikoa

  GUZTIRA BIZKAIAN

  SEKTOREAK

  %59,82013

  %59,22012

  %65,9 %31,3 %60,2

  ZERBITZUAKINDUSTRIA ERAIKUNTZA

 • 201511

  Berrikuntza Eragozten Duten Faktoreak

  Aztergai dugun inkestaren arabera, 2013. urtean Bizkaiko enpresen %68k eragozpenen bat aurkitu du bere berrikuntza jardueran, hots, 2012an baino 1,8 puntu gehiago.

  Zailtasun gehienen arrazoi nagusia faktore ekonomikoak izan dira (%59,6), baina enpresaren barneko faktoreek ere portzentaje handia hartzen dute (%40,3); lehenengoak 2,3 puntu murriztu dira 2012arekiko, eta bigarrenak berriz 1,7 puntu.

  Faktore ekonomikoen artean, enpresen erdiak baino gehiagok uste du zailtasun nagusia kostu handia dela. Bestalde, enpresen barneko zailtasunen artean langile kualifikaturik eza, antolakundearen zurruntasuna eta teknologiari buruzko informazio falta dira gabezia nabarmenenak.

  Berrikuntza teknologikoa eragozten duten faktoreak

  %42,4

  %52,8

  %23,4

  %23,3

  %42,0

  %23,3

  %25,6

  %23,9

  %3,3

  %20,2

  ARRISKU EKONOMIKO HANDIEGIAK

  BERRIKUNTZAREN KOSTU HANDIEGIAK

  ANTOLAKUNDEAREN ZURRUNTASUNA

  LANGILE KUALIFIKATURIK EZA

  FINANTZAKETA-ITURRI EGOKIRIK EZA

  TEKNOLOGIARI BURUZKO INFORMAZIORIK EZA

  ARAU ETA ARAUDI ZURRUNEGIAK

  BEZEROEN SENTSIBILITATERIK EZA ONDASUN ETA ZERBITZU BERRIEKIKO

  BESTE BATZUK

  MERKATUEI BURUZKO INFORMAZIORIK EZA

 • 2015 12

  2011-2013 aldian, Bizkaiko enpresen %11k patenteren bat eskatu du, patenteren bat indarrean zuen edo beren asmakizunak edo berrikuntzak babesteko metodoren bat erabili du. Gainera, soilik enpresa berritzaileak kontuan hartzen baditugu portzentaje hori %29,2koa da. Ehuneko hori 2012ekoa baino 0,5 puntu baxuagoa da.

  Bizkaiko enpresen %10,4k patenteren bat eskatu du bere enpresan garatutako asmakizunak edo berrikuntzak babesteko.

  Enpresen %23,4k asmakizunak eta berrikuntzak babesteko bestelako metodoren bat erabiltzen du; horietatik erabiliena marka da (%21,7) eta, neurri txikiagoan, marrazki edo eredu industriala (%10,7) eta egile eskubideak (%6,3).

  Patenteak Eta Bestelako Babes Metodoak

  Enpresan garatutako asmakizunak edo berrikuntzak babestekoBIZKAIKO ENPRESAK GUZTIRA

  %11,02013

  %12,42012

  BIZKAIKO ENPRESA BERRITZAILEAK GUZTIRA

  %29,22013

  %29,72012

 • 201513

  Antolakuntzako Berrikuntza

  Antolakuntzako berrikuntza deitzen zaio enpresaren barne funtzionamenduan, lantokiaren antolakuntzan edo kanpoko harremanetan lehenago inoiz erabili gabeko antolakuntza metodo berriak sartzeari. Bizkaiko enpresen %16,5ek horrelako aldaketaren bat egin dute 2011-2013 aldian. Ehuneko hori 2010-2012 aldikoa baino 2,4 puntu txikiagoa da.

  Aldaketa portzentaje handiena lanaren antolakuntzako edo enpresako prozeduretako enpresa praktika berrietan eman da (%89). Enpresen %44,5ek barruan garatu dituzte antolakuntza arloko berrikuntzak 2011-2013 aldian.

  Antolakuntza arloko berrikuntza horiek ondorio hauetan islatzen dira: ondasun eta zerbitzuen kalitate hobea (%81,6), bezeroaren edo hornitzailearen premiei erantzuteko epe laburragoa (%72,1) eta informazio truke eta komunikazio hobea establezimenduaren barnean edo beste enpresa eta erakunde batzuekin (%77,1).

  Antolakuntza arloko berrikuntza motak eta eragin mailaANTOLAKUNTZA ARLOKO BERRIKUNTZA MOTAK

  EFECTOS

  %44,4

  BESTE ESTABLEZIMENDU, ENPRESA EDO ERAKUNDE BATZUEKIKO

  KANPO HARREMANAK KUDEATZEKO METODO BERRIAK

  ENPRESA PRAKTIKA BERRIAK LANAREN

  ANTOLAKUNTZAN EDO ENPRESAKO

  PROZEDURETAN

  LANTOKIAK ANTOLATZEKO METODO BERRIAK, HOBETO BANATZEKO

  ERANTZUKIZUNAK ETA ERABAKIAK HARTZEKO ARDURAK

  %89,0 %81,9

  REDUCCIN PERIODO RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE UN CLIENTE O

  PROVEEDOR

  %72,1

  MAYOR CALIDAD DE SUS BIENES Y SERVICIOS

  %81,6

  MENORES COSTES POR UNIDAD PRODUCIDA

  %55,8

  MEJORA DE SATISFACCIN DEL PERSONAL O DISMINUCIN DE LAS

  TASAS DE ROTACIN DEL MISMO

  %62,2

  MEJORA DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIN O DE LA COMUNICACIN

  DENTRO DE SU ESTABLECIMIENTO O CON OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES

  %77,1

 • 2015 14

  Merkaturatze berrikuntza deitzen zaio merkataritza estrategia edo kontzeptu berriak inplementatzeari; estrategia edo kontzeptu horiek aurretik erabiltzen zirenengandik desberdinak izan behar dute eta sekula erabili gabeak. Aldaketa handia ekarri behar du produktuaren diseinuan edo ontziratzean, posizionamenduan, sustapenean eta prezioan. Bizkaiko enpresen %10,6k horrelako aldaketaren bat egin dute 2011-2013 aldian. Ehuneko hori 2010-2012 aldikoa baino 0,7 puntu handiagoa da.

  Merkaturatze arloko berrikuntzen artean sustapen teknika berriak (%62,8) eta produktuak posizionatzeko metodo berriak (%62,6) dira aukerarik erabilienak.

  Merkaturatze arloko berrikuntzek ondorio nagusi hauek dituzte: produktuak bezero talde berriengana iritsaraztea (%78,4), bezeroaren premiei erantzuteko gaitasuna hobetzea (%69,8) eta produktuen ikusgarritasuna handitzea (%69,7).

  Merkaturatze Berrikuntza

  Merkaturatze arloko berrikuntza motak eta eragin mailaMERKATURATZE ARLOKO BERRIKUNTZA MOTAK

  EFECTOS

  62,8

  PRODUKTUAREN SUSTAPENERAKO TEKNIKA EDO

  KANAL BERRIAK

  PRODUKTUA MERKATUAN EDO SALMENTA KANALETAN

  POSIZIONATZEKO METODO BERRIAK

  ALDAKETA NABARMENAK PRODUKTUAREN DISEINUAN EDO

  ONDASUN ETA ZERBITZUEN ONTZIRATZEAN

  %62,6 %40,2

  ONDASUN EDO ZERBITZUEN PREZIOAK ZEHAZTEKO METODO

  BERRIAK

  %31,8

  AUMENTO O MEJORA DE LA CUOTA DE MERCADO

  %64,8

  INTRODUCCIN DE PRODUCTOS EN NUEVOS

  GRUPOS DE CLIENTES

  %78,4

  INTROCCIN DE PRODUCTOS EN NUEVOS MERCADOS

  GEOGRFICOS

  %42,0

  AUMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS O NEGOCIOS

  %69,7

  MEJORA DE CAPACIDAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE

  %69,8

 • News

  NewsletterHarpidetu zaitez buletinera eta jaso gure Newsletter-a. Bertan aurkituko dituzu azken laguntza eta diru-laguntzak, albiste interesgarriak, agenda eta berrikuntzari buruzko informazio guztia.

  facebook/barrixe

  [email protected]

  Twitter kontu bat dugu orain. Aukera izango duzu gurekin bat egiteko eta berrikuntzarekin lotutako guztia egunero ezagutzeko.

  Badugu profila Facebooken, bisita gaitzazu eta bat egin Facebookekin, horrela Barrixen argitaratutako berrikuntzako azken albiste guztien berri izango duzu.

  Berrikuntzaren inguruko azken berriak ezagutu nahi dituzu? Azken laguntzak, azken albisteak, joerak eta ikastaroak?

  RSS Jaso ezazu Barrixeko informazio eguneratua modu sinple batean eta zuzenean zure ordenagailuan, webean sartu beharrik gabe.

  [email protected]