Anatomia Aparatului Respirator

28
ANATOMIE APARATUL RESPIRATOR

Transcript of Anatomia Aparatului Respirator

Page 1: Anatomia Aparatului Respirator

ANATOMIE

APARATUL RESPIRATOR

Page 2: Anatomia Aparatului Respirator

Anatomie :

• Componentele căilor aeriene superioare și inferioare

• Structurile care asigură schimbul de gaze

• Fazele respirației

Page 3: Anatomia Aparatului Respirator

Aparatul respirator este format din totalitatea

organelor care asigură preluarea oxigenului din aer și

eliminarea dioxidului de carbon din organism.

Page 4: Anatomia Aparatului Respirator

Aparatul respirator este alcătuit din:

Căile aeriene prin care aerul pătrunde şi iese din organism

Plămâni - organele la nivelul cărora are loc schimbul de gaze

Page 5: Anatomia Aparatului Respirator

• Căile aeriene se împart în:

- căi aeriene superioare

- căi aeriene inferioare

Page 6: Anatomia Aparatului Respirator

Aparatul

respirator

Page 7: Anatomia Aparatului Respirator

Căile aeriene superioare sunt alcătuite din:

- cavitatea nazală

- faringe

Căile aeriene inferioare sunt alcătuite din:

- laringe

- trahee

- bronhii

Page 8: Anatomia Aparatului Respirator

Aparatul

respirator

Page 9: Anatomia Aparatului Respirator

Căile aeriene superioare

Cavitatea nazală :

- este primul segment al căilor respiratorii

-divizată de septul nazal în două cavităţi numite fose.

Rolul fiziologic al foselor nazale:

• de a încălzi aerul – mucoasa

• de a secreta mucusul și de a reţine impurităţile din aer

Nasul are rolul unui adevărat filtru.

Page 10: Anatomia Aparatului Respirator

Cavitatea nazală

Page 11: Anatomia Aparatului Respirator

Faringele

- este un organ comun pentru calea aeriană

şi digestivă (alimentară)

- conține amigdalele și cercul Waldeyer –

rol de barieră antimicrobiană

Page 12: Anatomia Aparatului Respirator

Căile aeriene inferioareLaringele

Organul vorbirii, este format din mai multe cartilaje mobile:

• Cartilajul cricoid

• Cartilajul tiroid

• Cartilajul aritenoid

• Cartilajul piriform

Corzile vocale sunt două perechi de pliuri situate în laringe. Cele inferioare au rol în producerea sunetelor.

Epiglota este situată la capătul superior al laringelui si are rol de supapă ce împiedică alimentele să pătrundă în laringe.

Page 13: Anatomia Aparatului Respirator

Căile aeriene

inferioareLaringele

Page 14: Anatomia Aparatului Respirator

Căile aeriene inferioare

Page 15: Anatomia Aparatului Respirator

Traheea

• continuă laringele

• este situată în faţa esofagului

• se ramifică la partea sa inferioară, la nivelul carinei, în două ramuri care se numesc bronhii principale

• este formată din inele cartilaginoase

Rolul traheei:

- de conduct pentru aerul inspirat/expirat

- clearance mucociliar prin mucoasă

Page 16: Anatomia Aparatului Respirator
Page 17: Anatomia Aparatului Respirator

Bronhiile

• ultimele segmente ale căilor aeriene inferioare

• bronhiile principale:

- pătrund în câte un plămân

- se divid în bronhii lobare și segmentare

- se termină prin bronhiole

Rolul bronhiilor:

- de conduct pentru aerul inspirat/expirat

- clearance mucociliar prin mucoasă

Page 18: Anatomia Aparatului Respirator

Bronhiile

Page 19: Anatomia Aparatului Respirator

Plămânii

• organe pereche aşezate în cutia toracică

• sunt alcatuiți din unități funcționale de tip bronhiolo –alveolar:

- bronhiole

- acini pulmonari: saci mici de aer înconjuraţi de vase de sânge (capilarele pulmonare)

Formați din alveole pulmonare

Fiecare plămân este învelit de o seroasă -PLEURA-

- are două foițe:

foița parietală (captușește pereții toracelui)

foița viscerală (acoperă plămânul)

- între ele aflându-se o lamă fină de lichid.

Page 20: Anatomia Aparatului Respirator
Page 21: Anatomia Aparatului Respirator

Funcția pulmonară

Ventilaţia = mişcarea de inspir-expir a plămânilor

Schimbul gazos alveolo - capilar prin:

difuzie - reprezentată de trecerea membranei alveolo

capilare de către oxigen şi bioxidul de carbon;

Oxigenul (O2) din aerul inhalat trece din

alveolele pulmonare în vasele de sânge.

Dioxidul de carbon (CO2) trece din sânge în

alveolele pulmonare şi este expirat.

perfuzie - pulmonară - contribuie la transportul

oxigenului şi bioxidului de carbon la nivel pulmonar

şi sistemic.

Page 22: Anatomia Aparatului Respirator

Aparatul respirator

Plămân

Page 23: Anatomia Aparatului Respirator
Page 24: Anatomia Aparatului Respirator

Respiraţia

Respirația = Inspir + Expir

Inspir: pătrunderea aerului în plămâni cu

ajutorul contracţiei muşchilor inspiratori

Expir: ieșirea aerului din plămâni cu

ajutorul contracției mușchilor expiratori

Page 25: Anatomia Aparatului Respirator

Mușchiul diafragm

- separă cavitatea

toracică de cea

abdominală

- participă la

actul respirației

Page 26: Anatomia Aparatului Respirator

Respiraţia

Page 27: Anatomia Aparatului Respirator

Actul respirației

Se realizează prin mișcarea

simultană a:

• cutiei toracice integre

(grilaj costal, mușchi

intercostali, stern)

• plămânilor

• pleurei

• mușchiului diafragm

• sub control nervos central

Page 28: Anatomia Aparatului Respirator

Frecvența respiratorie

Variază în funcţie de vârstă şi sex (este mai accelerată la

copii şi la femei)

Valori normale:

Nou-născuţi = peste 40 resp / min

Copii = 20-30 resp / min

Adulţi = 14-18 resp / min