Zadatak nauke, Djuro

download Zadatak nauke, Djuro

of 163

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Zadatak nauke, Djuro

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  1/163

  ZADATAK NAUKE Nikad do

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  2/163

  ZADATAK NAUKE SASTOJI SE U TOME ODGOVORI NA PITANJE ILI NIZ PITANJAVEZI SA PREDMETOM KOGA ISTRAUJ

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  3/163

  PRIKUPLJANJE ! "ada#a

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  4/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  5/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  PREDMET POSMATRANJA JE UVEK&INJENI'A ILI ODNOS ME(U&INJENI'AMA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  6/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A JE SVE ONO %TO MOEDA )UDE ILI JESTE PREDMET MIS

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  7/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A JE SVE ONO %TO MOE DA)UDE ILI JESTE PREDMET MISLI* PA ISAMA MISAO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  8/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  9/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  10/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  &INJENI'A I NJENO ZNA&ENSU DVE RAZLI&ITE STVARI,

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  11/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  12/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  13/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGAPOSMATRA

  POSTOJE &INJENI'E KOJE NMOGU-E &ULNO OPAATI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  14/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  15/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  ZLATNO PRAVILO EMPIRISTI&KE.ILOZO.IJE/ O&ISTI DU+ ODPRET+ODNO NAU&ENI+ IDEJA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  16/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  17/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  18/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  EMPIRIZAM/ )ITNO JEISKUSTVO SVAKOG POJEDIN'

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  19/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  20/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  VE-I DEO ISKUSTVA STE&ENODNOSU POJEDIN'A SA DRU%TVO

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  21/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  POJEDINA' SE RA(A U KULTURI KOJE SKORO SVE DE.INISALA ZA NJEGA IUMESTO NJEGA

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  22/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  23/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  24/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  25/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  26/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  PONA%ANJE LJUDI SE MENJU PRISUSTVU POSMATRA&A

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  27/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  28/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  29/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE D

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  30/163

  PRVI ZADATAK NAUKE JE DPRIKUPI %TO VI%E PODATAO PREDMETU KOGA

  POSMATRA

  SAZNANJE STVARI PO SE)INIJE MOGU-E

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  31/163

  OPIS 0! "ada#a

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  32/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  33/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  AKO OPIS NIJE VERAN &INJENI'AMAKASNIJE .AZE U ISTRAIVANJU -E )ITUPROPA%-ENE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  34/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  NAU&NI OPIS JE VRSTA PREVODASIROVE &INJENI'E U NAU&NU &INJEN

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  35/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  36/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJE

  OPISU

  SVAKI OPIS &INJENI'E JE I NJENOTUMA&ENJE U SVETLU NAU&NE TEORTJ! +IPOTEZE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  37/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  38/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  39/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  40/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  41/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  SLA)OST OPISIVANJA &INJENI'A J%TO SE OGRANI&AVA NA POJAVNO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  42/163

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  43/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAJE SA PRELASKOM OD OPISAPOJEDINA&NE POJAVE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  44/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  NASTANAK MODERNE NAUKE POVEZAJE SA PRELASKOM NA OPIS MASOVNIPOJAVA

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  45/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  PO%TO NIJE MOGU- OPISSVI+ POJAVA POJEDINA&NO

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  46/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  PO%TO NIJE MOGU- OPIS SVI+ POJAPOJEDINA&NO 1 TEORIJA UZORKA

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  47/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  KAKO SE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  48/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  KAKO SE IZ KLASE ISTOVETNI+SLU&AJEVA SE SPOZNA SE JEDAN SLU

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  49/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  TAKO SE

  DRUGI ZADATAK NAUKE

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  50/163

  DRUGI ZADATAK NAUKESASTOJI SE U %TO TA&NIJEOPISU

  TAKO SE UPOZNAVANJE JEDNOGSLU&AJA MOGU )OLJE RAZUMETI SVIDRUGI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  51/163

  KLASI.IKOVANJE 2! "ada#a

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  52/163

  - USASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  53/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKOVANJE &INJENI'A TJ!PODATAKA SE O)AVLJA UVEK SO)ZIROM NA NEKO MERILO

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  54/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  55/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  SVAKA KLASI.IKA'IJA ILI TIPOLOGIJAPRVO OTKRIVANJE ILI UNO%ENJE RE

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  56/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJA SE VR%I UODNOSU NA JEDNO MERIL

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  57/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  58/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJA I TIPOLOGIJA JO% NI%TANE O)JA%NJAVAJU I NI%TA NERAZUMEVAJU

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  59/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  60/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKA'IJE I TIPOLOGIJE SUSTVORENE SA 'ILJEM DA SE ODSTRANERED

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  61/163

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  62/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  63/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASI.IKOVATI POJAVE* LJUDE* IDEJEZNA&I SPUTATI I+* OKOVATI I+*OKAMENITI I+,

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  64/163

  TRE-I ZADATAK NAUKESASTOJI SE U

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnjic.pptx

  65/163

  SASTOJI SE UKLASI.IKOVANJU &INJENI'A

  TJ! PODATAKA

  KLASA PODRAZUMEVA DA SU &LANOKLASE SLI&NI ILI ISTOVETNI )AR POJEDNOJ OSO)INI

 • 7/25/2019 Zadatak nauke, Djuro Susnj