Webinar B2B e-commerce

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  76
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Webinar B2B e-commerce

 • B2B E-COMMERCESTEFANVERMEULEN,30MAART2017

  [email protected] +32473919062 @savermeulen

 • ZAAKVOERDER

  WOORDVOORAF

  BESTELEZER,DEZEPRESENTATIEWERDALSWEBINARGEGEVENOPDONDERDAG30MAART2017.WANNEERU(EENDEELVAN)DEZEPRESENTATIEOVERNEEMTZOUIKEENVERWIJZINGNAARWWW.EMAKERS.BEOPPRIJSSTELLEN.ZOHELPTUONSALSSTARTENDEONDERNEMINGVERDERTEGROEIEN[email protected]EMAKERS.BE.HARTELIJKEGROET!STEFANSTEFANVERMEULEN

 • B2BTYPENENE-COMMERCE

  B2B - 2C VAKBEURZENENPERSOONLIJKEVERKOOP B2BDEALERKANAAL

  ROLE-COMMERCEDOMINANTVERKOOPKANAAL

  B2B- EINDKLANT DM,TELEFONISCHEENPERSOONLIJKEVERKOOPLEADSGENERATIEENDIRECTEVERKOOP

  B2B- HALFFABRIKAAT VAKBEURZENENPERSOONLIJKEVERKOOPLEADGENERATIEENMARKTPLAATSEN

 • BESLUITVORMINGBINNENEENB2BCONTEXT

  (BUDGET)VERANTWOORDELIJKE

  INITIATOR

  BEINVLOEDER(S)

  INKOPER

  GEBRUIKER(S)

  ZOEKTOPLOSSINGVOORPROBLEEM

  EIGENMENINGOVEROPLOSSING

  ISHETDEBESTEOPLOSSING?

  MOETMETDEOPLOSSINGWERKEN

  WATZIJNDEPROSENCONTRASVANDEVOORGESTELDEOPLOSSING

 • PRE-SALES VERKOOP AFTER-SALES

  INITIATOR/INKOPER/BEINVLOEDER INKOPER/VERANTWOORDELIJKE GEBRUIKER/ INKOPER

  PRODUCTINFORMATIE(TECHNISCHE)PRODUCTSPECIFICATIES

  ONLINEADVIESINSTRUMENTPRODUCTVERGELIJKINGEN

  BEANTWOORDINGSUPPORTVRAGENSTANDAARDHERHAALAANKOPEN

  CONTENTMARKETINGZOEKMACHINEMARKETING

  KLANTRELATIEMANAGEMENTSOCIALMEDIAMANAGEMENT

  ROLVANE-COMMERCEINHETVERKOOPPROCES

  >BESTELLEN

 • VERKOOPSCENARIOSB2BE-COMMERCE

  PRIJSALSDRIJFVEER

  Centraleaankoop gericht ophetverminderenvankosten.Decentrale herhaalaankopen opbasisvancentrale raamcontracten vergtsuperuser /usermogelijkheid.

  INKOOPDOORAFDELING

  Decentrale aankoop bij verschillendeleveranciers.Vindbaarheid en gemak vanaankoop (bijv.bestelling metopdrachtnummeroprekening)belangrijke drijfveer.

  INKOOPDOORDIRECTIE

  Centraleinkoop opdirectieniveau metweinigonafhankelijkheid vandecentrale afdelingen.Rol vanpersoonlijke verkoop zeer belangrijkKansen contentmarketing /leadgeneratie.

  MEERWAARDEALSDRIJFVEER

  Inkoop opsenior/managementniveau metalsgrootste drijfveer de(on)mogelijkheden vanhetproduct.Kansen voor contentmarketing,leadgeneratie en self-service.

  STRATEGISCHBELANG

  JAARLIJKSEUITGAVE

 • B2B - 2C

  MINDERADMINISTRATIEENFOUTKANSENDOORDIGITALISERINGVANDEPROCESSEN

  INEENTRADITIONELESTRUCTUUR(DISTRIBUTEUR GROOTHANDEL WINKEL)ZOUDETOEGEVOEGDEWAARDEVANBEPAALDESPELERSINDEKETENKUNNENVERDWIJNEN

  KLEINEREROLVOORPERSOONLIJKEVERKOOPRONDOMSTANDAARDHERHAAAANKOPENENSERVICEVRAGEN

  GROTEREROLVOORPERSOONLIJKEVERKOOPINKLANTACQUISITIEENRELATIEMANAGEMENT

  PRIJSCALCULATIE STAFFELKORTING BESTELLINGENOPNAAMVANANDER 1BESTELLING,MEERDEREAFLEVERADRESSEN BESTELHISTORIE

  FUNCTIONALITEITB2BDEALERKANAAL ROLT.O.V.PERSOONLIJKEVERKOOP

 • B2B- EINDKLANT

  ROLVANPERSOONLIJKEVERKOPERISCRUCIAALINDEADOPTIEVANINTERNETVERKOOPDOORDEEINDKLANT

  MEDEWERKINGPERSOONLIJKEVERKOPERVERGTMEESTALEENWIN-WINSCENARIORONDOMDECOMMISSIESTRUCTUUR

  KLEINEREROLVOORPERSOONLIJKEVERKOOPRONDOMSTANDAARDHERHAAAANKOPENENSERVICEVRAGEN

  GROTEREROLVOORPERSOONLIJKEVERKOOPINKLANTACQUISITIEENRELATIEMANAGEMENT

  BETEREAFSTEMMINGMARKETINGENVERKOOP NODIGRONDOMCENTRAALAANGESTUURDECAMPAGNES

  OFFERTEAANVRAAG KLANTSPECIFIEKEPRIJZEN STAFFELKORTING BESTELLINGOPFACTUUR AANVRAAGADVIESGESPREK SUPERUSER/USER BEPERKTAANBOD(EVT.PERUSER) UITGEBREIDESELF-SERVICE 1BESTELLING,MEERDEREAFLEVERADRESSEN

  FUNCTIONALITEITB2BDIRECTEVERKOOP ROLT.O.V.PERSOONLIJKEVERKOOP

 • B2B- HALFFABRIKAAT

  GROTEREEFFECTIVITEITVANDEPERSOONLIJKEVERKOPERVOORKLANTACQUISITIEDOORMEERENBETERGEKWALIFICEERDELEADS

  DOORDATPRODUCTINFORMATIEBREEDBESCHIKBAARISKRIJGENPERSOONLIJKEVERKOPERSMEERSPECIFIEKEENKRITISCHEVRAGENVANPOTENTIELEKLANTEN

  TOEGANGEXCLUSIEVECONTENTOPBASISVANREGISTRATIE

  AANVRAAGADVIESGESPREK

  FUNCTIONALITEITB2BLEADGENERATIE ROLT.O.V.PERSOONLIJKEVERKOOP

 • WORKSHOP:KRUIPINDEHUIDVANUWKLANTEN

  (DEMOGRAFISCHE)KENMERKEN PROBLEMEN/DOELSTELLINGEN VOORBEELDQUOTE BOODSCHAP/AANBOD AANKOOPSCENARIO

  CONTENTARCHITECTUUR

  Welke contentbiedt uen hoe

  deze te groeperen

  NAVIGATIESCENARIOS

  Welke doelstellingenhebben debezoekersvanuw website?

  NAAMENBEELDPERSONA +

 • CONTENTMARKETING

  USERGENERATEDCONTENT

  OWNCONTENT

  CURATEDCONTENT CONTENTVANANDERENWAARAANUUWNAAMWENSTTEBINDEN

  ZELFGESCHREVENCONTENT

  CONTENTVANUWKLANTEN

 • BESTELFORMULIEROPBASISVANARTIKELNUMMER/SKUENAANTAL

  BESTELLENOPBASISVANEEN(STANDAARD)SPREADSHEETMETNUMMERSENAANTAL

  VERGELIJKINGOPBASISVANRELEVANTESPECIFICATIESMETDECONCURRENTIE

  SELF-SERVICEMETTICKETING

  B2BKLANTENWETENVAAKPRECIESWATZIJWILLEN

 • WATISDEBESTELOMGEVINGVANUWKLANT?

  OPKANTOOR BUITENOFONDERWEG ERGENSANDERS..

  OVERHEIDDIENSTVERLENING

  BOUWINSTALLATIEVERKOOP

  HORECATHUISINDEAVOND

 • ONTHOUD:B2BKLANTENBEZOEKENUWSITEOMDATHETHUNWERKIS

  HOEPASTE-COMMERCEBINNENUWDISTRIBUTIESTRATEGIE?

  WATPLAATSTUVOORENNAEENLOG-IN?

  PASOP:OOKINDITSEGMENTISAMAZONACTIEF

  TOTSLOT

 • BEDANKT!VRAGEN?

  [email protected] +32473919062 @savermeulen