Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

download Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

of 98

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  104
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

SLEPOTAWARHAMMER 40,000 MATTHEW FARRER KAPITOLA PRVN Uprosted temnoty, V. Odsud je to k hvzd velice daleko. Ze, kter Hydraphuru poskytuje hejiv, naloutl denn svtlo, tu nen hejiv ani zdaleka. Pozorovatel stojc u okna Ve by mohl zakrt slunce jedinm hrotem vidliky a ve Vi nen optikon dost siln, aby zachytil slab lesk pobl hvzdy, samotnho Hydraphuru. Ovem ve Vi maj jin zpsoby, jak vidt. V proplouv temnotou na sv dlouh, dalek, podivn obn drze. Bastion Psykana; rozbit dtsk ka probodan ze vech stran stbrnmi vkami. V pase m trohou desku adamantiem vyztuenho petrobetonu, Mezival; jeho ven zahnut okraje jsou svratl bezzubmi steleckmi hnzdy a przdnmi palposty, z kadho z jeho tupch roh tr hrozny pistvacch v a poutacch mstk. V dvno minulch dnech, kdy stanice bvala nmon pevnost, byly bohat zdoben ve nad a pod Mezivalm tvrze zrcadlovmi obrazy jedna druh. Horn v, namen k zenitu soustavy, je te vyboen o cel jeden kvadrant a z jejch zdeformovanch stn tr hol nosnky, je zajiuj celistvost prohnutch hornch stn. Doln tvrz, otoen k nadiru soustavy, je zaosten jako stalaktit. Navzdory vem opravm a pi emeslnk-technik vypad V stle znetvoen a hrb se na sv temn obn drze jako njak mrzk. Povrch jejch stn vypad v bledm svtle jejch vlastnch pozinch svtel jakoby mkk, voskovit a poddajn. Hroty jednotlivch vek tr ze stanice jako pejle z pezrlho jablka. thl, zubat, leskl ocel se vypn ke hvzdm, rozmstn s peliv vykalkulovanm nedostatkem symetrie; dky vek jsou pokryt pavuinou pstupovch rour a pstavi, kter je spojuj. Veker potebn strojov vybaven se nachz kolem zkladen v, kabely a potrub se plaz po cel jejich dlce jako liny. Ve i stroje nkdy z, na jejich obrysech plane Eliv ohe, nebo zase dun jako njak obrovsk strojn zazen, dokonce i tady ve vakuu, kde se zvuk ne. Jejich boky jako by se nkdy nadouvaly nebo se jejich perspektiva zd patn, pli ploch nebo pli hranat. Citliv mysl takov vci me vidt. Ovem rozumn mysl je bude ignorovat, protoe tento pokroucen vrak vznejc se v utajenm sektoru Hydraphuru je Slep v, Bastion Psykana, arodjnick pele. Plane neviditelnm psykerskm svtlem astropat, zvon tichou warpovou hudbou jejich pveckch sbor. Rozumn mysl se nezaobr divnmi ozvnami, kter tato podivn hudba nkdy me evokovat. Nezaml se pli hluboce, co je to asi za stny, vren svtlem pozinch majk tsn za hranici jejho zornho pole a do due. Hudba a ozvny, kik a oi, vztekn nemluvat a chorly besti, dech obti a zabijka na pozad jeho mysli; a to vechno se na Qwahla ene jako torndo. Rozhaven prsty mu drt mysl. Ta pst je jeho a ta vle je tak jeho. Jeho mysl zpv s vlkny jeho vlastn vle a v seven ocelovho rotu chru za n, dole a kolem nj. Otevr svoje slep oi a such sta, a kadik jeho nerv a sval vibruje ohluujcm basovm tnem, evem blho ohn, kter byl v jeho dui zaehnut u tak dvno. Kameny, stny. Ruce a hlasy vude kolem nj umdlvaj a tav se. Pak Qwahl nechv svoje tlo daleko za sebou, jeho mysl a due rozjaen jsaj, jak prolt jako vystelen kulka tunelem, kter mu prozilo oslniv bl svtlo. Posl ped sebe mylenku, pipravenou a otevenou jako ruka, kvtina nebo ervovit polyp s sty otevenmi dokon. Na okamik ho zachvt strach. Nen tam nic, co by se jeho ruky chopilo, co by naplnilo przdnou ndobu, ve kterou se jeho mysl promnila. Pak se zan ozvat

epot, burcen vtr hlubokho warpu. Jak se do nj sna proniknout chechtajc se bezbarv, ct Astropat Qwahl se prudce vymrtil, a pod nm lehtko, na kterm byl pipoutan, hlasit zavrzalo. Klouby prst mu zblely na orlici z dlovho kamene, kterou vdycky svral v rukou. Jeho zait on vka sebou zakubala. Na okamik ho zaplavila energie jako zatetelen statick elektiny, ne ji bloky ve stnch ve polapily a odvedly pry. V ohov hldky na to reagovala krtkm vzeptm aktivity: dva zzenci medicae rychle vrhli pohledy na auspexy a prek vazebnch sluh postoupil vped s pipravenmi holemi, aby ho v ppad nutnosti srazili zptky na lehtko. Dmem z kadidla tancovaly prouky rudch a zelench svtel, jak se servolebky za lehtkem snely n, aby provily konektory a kabely v astropatov neforemn, vyholen hlav, a ptraly po pokozenm spoji. Vitifer, hlavu uzavenou v blokovac kleci opaten przory, vykroil vped a vythl pi tom svou pistoli. Archivan servitor zstval neinn a hrot jeho pera nad zznamovm svitkem se ani nehnul. Harmoniztor Dernesk piskoil ke Qwahlovi a zblzka se mu zahledl do oblieje. Astropaty v transu u vidl a znal pslun pedpisy a provdc smrnice. Zavrtl hlavou: pouh ke, nebezpe zatm nehroz. Jak se Qwahl pomalu uvolnil, vech se zmocnil pocit zmny, jako kdyby se mnila gravitace nebo tlak vzduchu. Chr pod jejich nohama zmnil melodii. Pod strn v, mezi tlustmi kovovmi stnami sloupu, kter ji podepral, se nachzela vel plstev kabin a cel, rozmstnch ve vrstvch kolem vtahov achty a roubovice kovovho schodit. Tady psychovlny pulzovaly silnji. Technoknz Guaphon, torzo odpojen od tenkch ocelovch nohou, sedl v trnn objmce v malm Munitoriu. Ctil pulzy vibrujc vrstvami tlumicch stroj a adami na warp vyladnch idel zkoumajcch energii shora do mimodnch podrobnost. Duchov stroj vyslali vlastn pulzy, signalizovali svou pipravenost proudy strojovho kdu. Qwahl ct Pedzpvkova komnata, kde pedzpvk Angazi kleel, se nachzela ve vi pod Munitoriem. Angazi se ve svm zvsu z pekench lan z mkkho hedvb, kter nesl jeho vhu, nahnul dopedu. Hva kabel napojench na jeho lebku se nepodobala t Qwahlov, jeho vodie byly ten: nkter pouh vlkna. Jedin tlust kabel vedl z temene jeho lebky pmo ke stropu a skrz nj ke strn vi. Angazi ctil Qwahlovo zavhn a pedvdal ho: byl zkuen a sbhl pedzpvk. Znal melodie astropatova transu z dob, kdy on sm slouil ve strn vi, pedtm, ne byl jmenovn do sv nynj funkce. Bl ohe, kter v nm zaehlo Duevn propojen, blikal sympati, a jeho mysl obklopila a zabalila siln energetick tok snovan harmonie tryskajc z galeri kru, je obepnaly zkladnu sloupu. Hlasy prochzely warpem, prostorem a obvodem sloupu samotnho, vily Angaziho vdomm a skrze stny jeho komnaty se zabudovanmi ochrannmi bloky. Angazi je zkontroloval mylenkou a svou vlastn mysl hlasy zpvk chru zkoncentroval a spojil dohromady. Pomoc vln svho vdom je vyhladil a pesmroval. Jejich tn stoupal a intenzita jejich energie se postupn mnila. Angazi adil sborov zpvky a obracel je k jejich novm partm, dokud nedoshl harmonie. Pak spoinul svou mysl na psychickch hlasech tch, kdo byli pli daleko, pli shoel, ne aby chpali, co potebuje, a osobn je nasmroval do jejich nov melodie. Svou prci dobe znal a vykonval ji s jistotou. Jak se Qwahlv duch prodral hloubji do warpu a dle od strn ve, v n spovalo jeho fyzick tlo, Angazi pro nho ladil melodii chru, napjel ho, posiloval, dodval mu energetick proud, na kterm se mohl vzt a v nm nalezne toit, a udroval ho v bezpe. Qwahl nco ct V vibrovala zmna v tnu chru. Vtina nepsyker ji ctila jako zmnu tlaku vzduchu nebo zabarven hlas, kter jim eptaly v hlavch, nebo jako nkter z tisce jinch stimul. Pro ostatn astropaty to byla vchylka v konstantnm energetickm pozad, kter je obklopovalo, mocn, ale ne bezprostedn zvan. Jedna astropatka

ji vak slyela, stejn jako slyela v kadm okamiku vechny psychick hlasy v Bastionu, jen jasnji. Lopatky detektor dopravujc psychick impulzy do Guaphonova Munitoria je dopravovaly dl, dol sloupem a hluboko do tvrze, do vysok asymetrick komory pohben pod ambity astropat; v sni hldky Bastionu. Ve velkm zkosenm prostoru se rodily hlasy chru do vzduchu jako skuten zvuky; komplexn vrstva not a kiku z voxtor. Struny harfy a kovov plty s vyrytmi citlivmi ochranami, vyladn k promovn sloitch psychickch harmoni, kter do nich proudily. Zmna v psni chru dorazila k um zzenc v sni hldky jako rychl vyzvnn. Uslyeli srii trylk teskutch not a pak se do nov melodie zapojily i dlouh noty. Zkuen strmistr dokzal st zvuky Ve stejn neomyln, jako etl psychick znamen, a strmistr Chevenne bezpochyby zkuen byl. Zaznamenal zmnu v hudb a okamit vdl, co znamen. Vybral nuance, kter mu odhalily zsahy pedzpvka Angaziho do chru a jasn, disciplinovan hlas astropata Qwahla pronikajc do warpu. Uspokojen vdomm, e zn vechny dleit podrobnosti toho, co se dje ve Vi ohov hldky, odtrhl Chevenne svou psychickou pozornost od zvuk a nechal ji voln plout. Jak prochzela jednou oblast sn za druhou, jeho mysl zaznamenvala, kterou znu Ve pedstavuje. Postupn se ujistil, e je vechno v podku, nic nebylo poskvrnno, dn energie nebylo naduvno a dn mysl nebyla pehldnuta. Nestabiln psykei, kte mohli spustit lavinovou reakci, byli nkolika strohmi pkazy zadanmi jejich zzencm oddleni. Mysli, kter byly zjevn slab, byly pesmrovny do ambit, aby se pipojily k chru, z nho mohou erpat slu, dokud se neregeneruj. Strmistr Bastionu visc v bronzov kleci uprosted sn hldky neustle dohlel na pulz Bastionu. Hldal, aby psychick proud nikdy pli nezeslil, nevytratil se nebo nerozil nkazu do okol. Chevenne posouval svj sluch a psychick smysl po mkkch, zeteln rozliitelnch tnech astropata Larise a blil se k zkladn Zelen strn ve. Proel mysl starho astropata Thujika, ktermu jeho harmoniztor mentlnm cvienm pomhal obnovit po jeho transu ve Strn vi kost duevn klid. Pak vyhledal peliv ovldan mal psychick slunce samotnho mistra Otranta: mistr Ve krel rzn a bez jakhokoliv doprovodu mimo vitiferova dol do Velkho vestibulu a pak dl a za ambity astropat k stedn tvrzi. Chevenne nechal svou mysl na okamik splynout s mistrovou, dokud neuslyel starcv podrdn hlas, jen se ho tzal, co chce. Chevenne s mentln obdobou pokren ramen a pousmn se vstoupil dovnit. Qwahl se nathl mentln st sv mysli ven, vyctil pchu poselstv a jemn si osahal jeho obrysy. Rozpoznal dotek odesilatele, Skaranta. Astropata Skaranta v jeho sloupov cele v nejvy pagod Gantia. Skaranta, jeho zsilky vdycky vonly po jehlinanovch kvtech. Qwahl uthl pedivo pavuiny, promnil jej vlkna v nco pevnjho a zaal si zprvu navjet. Velk tha, poselstv jec se iframi a ochranami, byla pitahovna Qwahlovou mysl jako smrtc mina pohupujc se na hladin mosk mliny. To zatilo seven jeho mysli, zaplevelilo ji bolest, ale dal energie posilovala jeho vli Dernesk se sklnl nad Qwahlovm tlem. Astropatova tv byla zkiven a ohryzek mu poskakoval, jako by se ml kadm okamikem rozkiet nebo zat zvracet. Derneskovi jeho trnink umonil udrovat tv a mysl netenou, dokonce i kdy mezi kabely na Qwahlov lebce zaal peskakovat siln zelenolut vboj energie. U se to bl, ekl hlasit. Bude to nco velkho. Varuj pedzpvka. Tohle ho zashne velice tvrd. Zzenec pikvl a zprva spchala zptky do ve. Guaphon pesunul svou kontrolu z jedn srie psychonstroj k druh a pi tom je stle udroval vyladn. Angazi dovedl chr ke zmn psn, uvolujc pletivo mysl tak, e u nebyla letc kulkou, psychickm beranidlem tlacm Qwahla ven. Nyn tkali s, pl, kter ho zahal a zaheje, pome mu snst napt zprvy nast do jeho vdom a posvt mu na cestu z warpu zptky do jeho tla.

Zprva byla konen navinuta a zajitna. Qwahl uvolnil stisk a nechal svou mysl voln plynout, pak zkusmo zatahal. M ji, prohlsil Dernesk, ale nebylo to ani nutn. Chr u konal svou prci a Guaphon hlsil zmnu v astropatovch znmkch ivota. Jeden ze zzenc se sklonil k jist srii vodi a zaeptal poehnn. Dernesk vnmal, jak se kov zahv, dval se, jak se runy na amuletu sna utrhnout a okrovozelen z. Systm byl pipraven. Qwahl zpasil se zprvou, popoutl navijk. Zoufale tpal jemnmi tykadly v hloubi svho vdom a pitom se snail ovldnout paniku, kter tryskala ze stn v jeho mysli. Slep tpal po chru, po Angazim. Prchal zpt do svho tla a propadl se do ndhern chladiv petnosti materia. Padal jako peten pistvac modul na povrch planety, til se ke svmu vlastnmu tlu jako kometa. Jeho mysl se nadouvala a doutnala, vyden podivnm nkladem, v temnot jeho mysli, kterou drel v bezpe uvnit sv duevn ze, pulzovaly rud tepny informac. Mus se toho zbavit. Mus to vypudit ven. Ctil, jak jeho due zan krvcet. Na Qwahlovch rtech se objevil tenk povlak krve. Dernesk rozdrtil s nacvienou spornost pohyb ampuli s tresti, namoil do n klcek a odkpl ji do mlk porcelnov misky. Vdl, e na esenci epimovho oleje Qwahl zareaguje. Pidrel misku astropatovi u oblieje a druhou ruku mu pi tom zlehka poloil na elo. Jeho pokoka byla na dotek hork i studen a on ji zaal pomalu masrovat, piem stle dokola prozpvoval tichou bruivou melodii. Zzenec za lehtkem si spokojen odfrkl; vechny datov runy se postupn rozzily zelen. Vitifer stl dl bez hnut, pipraven zabt. Qwahl byl taen sborovm zpvem. Byl u dost blzko, aby mohl zat odetat stopy z vlastnch smysl: vni epimovho oleje, dotek na ele, broukajc hlas. Pustil se a ztil se jako kmen. Astropatova mysl udeila do jeho tla jako pst do oteven dlan. ok z nvratu jej vrhl proti popruhm; zavyl bolest z tlaku ve sv nsilm roztaen mysli. Dernesk se nad nm sklonil, kiel klov frze, je mly nastartovat hlubokou hypnzu, kter si Qwahl sm navrhl. Snail se astropatovi pomoct poslenm jeho mentlnch obran proti splen a napt. Zznamov servitor vyplaen hlukem zaal nedokav tepat perem. Po stnch strn ve proudil v podivnch vzorech arodjnick ohe, aby byl vzpt odklonn a vstebn uzemnnm a bloky. Qwahlova sta se te nepetrit pohybovala, prskal kolem sebe nhodn slabiky. Slabiky se mnily ve slova, nekonen etzce slov. Dernesk poznval hlavn formu a rytmus. Bylo to to, co oekvali imperiln poselstv kdovan kvli ochran dat. Pero archivanho servitora se probudilo k ivotu a zaalo mrat a rtat na ps zznamovho svitku. Dernesk se sklonil a naslouchal. Vdl, e Qwahlv hlas me bt zkreslen k nesrozumitelnosti; jeho obliejov nervy od Propojen nezadriteln degenerovaly a jeho rty se u nepohybovaly tak pohotov jako dv. Dernesk si uvdomil, e se pot. A opust strn v, bude trvat cel hodiny, ne se Qwahlova mysl uvoln natolik, aby si byla schopna odpoinout pro dal trans. Povzdechl si a otel mu elo. Jak informace proudily ven, astropat sebou postupn pestval hzet a u tolik nekiel. V oblieji se mu objevil vraz klidu. Tak jeho hlasov projev zanal bt plynulej, mn zmuen. Dernesk Qwahla znal, vdl, jak peml a spolupracuje. Zaal mu znovu eptat spoutc frze, ryvky ver, posvtnch text a psn, o kterch vdl, e na n Qwahl zareaguje, bylo to souasn konejen astropatovy mysli i manipulace. Ulevilo se mu, kdy zjistil, e Qwahlv projev zanaj tvarovat odpovdajc mylenkov motivy a eov vzorce. Zznamov svitek proudc od archivanho servitora byl naveden do datov trbiny strn ve, kterou pokraoval do tvrze, do tlam logickch mln a datovch stav technosvatyn, kde kogittory pevnosti okamit obrtily auspexy do mezihvzdnho prostoru a potaly drhy a datov mky zen palby. Tlust pletenec kdu rozsvtil adu tbetajcch kogittor pod bdlm dohledem

technovtc pidlench do Sn ifrant. Pesnou manipulac ducha stroje proudila do naloovacch pokyn, destkovch statistik, demografickch dat, finannch transakc, zloin a trest a kt memoranda Administrata. Jeden stoh papru za druhm pln sel zaznamenvajcch bh a vldu Gantie za posledn msc, minutu po minut. Na konci msce ifranti data zkomprimuj, aby mohla bt odeslna do Administrata na Hydraphuru v impulzech dostaten malch, aby je dokzali zpracovat astropati. Nkter z dat budou odeslna na podsvtelnch datovch frekvencch nebo zakdovna do dataarch. Nkter budou v sousednm Skriptoriu pepsna do protokol a dopravena do soustavy velkmi vlenmi lomi. Komprimace dat do penositelnch dvek bude trvat tden. Pokud by se z Gantie na Hydraphur pepravovala v paprov form, byla by jich cel knihovna, kter by se st vela do trob transportnho kinku. Od celkov masy byla oddlena dal datov padena, kter byla pidna k vlastnm klubkm. Zuiv pulzovala bezpenostnmi a varovnmi kdy. Nkter nesly oznaen Administratum, jin Arbites a jet jin Ministorum. Obasn nzkorovov komunik bitevn flotily byla smrovna do adoven nmonictva. Byl tam i jeden pramnek sdlen: hlen inkvizice omotan jedovatmi smykami ifry vytvoen tak, aby polapila a zlomila kadou necvienou mysl, kter by se jimi chtla zabvat podrobnji. Ten byl z Qwahlovy mysli vypuzen jako prvn, aby neohrozil jeho duevn zdrav, a odnesen s vekerou ctou autistm Bastionu. Bastion komunikoval s inkvizitorskm astropatem na Hydraphuru kadch dvanct hodin nyn mli nco, co jim mohli pedat, a byli rdi, e se toho zbav. Vysoko nad strn v se vznel Qwahl na pokraji vdom a jen mlhav si uvdomoval pohyb a hlasy svch harmoniztor a lahodnou vni epimovho oleje. Hypnotick pkazy u zapoaly prci na sbrn energie a jeho seehl mysl se pomalouku vzpamatovvala. Qwahl byl te vcemn neschopn souvislch mylenek a tak tomu bude jet nkolik hodin, ale jeden trek informace pece jen vyplaval na povrch jeho mysli. Ospale ho vyjdil nahlas. S m bojuje mistr? zeptal se. Nikdo ho neposlouchal. Astropati asto blbol, kdy se probraj z transu. Obvykle to nebylo nic, s m by bylo teba si dlat starosti. Kdysi se tmi ambity pevely munin vozky ze zbrojnch sklad ke zbraovm baterim, ale te se z nich staly obyejn chodby. Kovov podlahy a schody byly pekryty vrstvami mkk jutoviny a syntetick vlny, kter mly tlumit ruiv dunn krok. Nosnky pro lumenov pole se nachzely vysoko na zakivench stnch, aby jejich chladn kov nelekal prsty taen po petrobetonu zd. Osvtlovac pole byla vysoko a jejich ze byla tlumen pro vtinu z tch, kdo tudy obvykle prochzej, nen zrak ani zdaleka nejdleitjm smyslem. Sloit lbky a rhy vyhlouben do stn chodby byly za stalet dotkn koneky prst vyhlazen do vysokho lesku. Tak prsty astropata Kappemy se sunuly po zdi, jak pomalu krel chodbou. U se ani nepoteboval stny dotkat, a jak mu bemeno sluby vysvalo tlo a jeho prsty se staly citlivjmi, byl za to m dl vdnj. Pohyboval se opatrnmi, lehkmi kroky, nohy obut v trepkch ho samy vedly po svahu, vidt ani nepoteboval. Dv st osm krok a pak zaboit ke schoditi, kter vede do jdelen druhho chru. Pak pozvoln zatka doprava a po sto osmncti krocch toit schodit, za nm labyrint pstupovch cest vedoucch do zkladny strn ve. St si uvdomoval, e pohybuje nohama, i zi lumen dopadajc na jeho propadl, slep oi. Stna, kterou sledoval prsty, byla pro jeho vnitn smysly iv: ctil vlnky a zhyby v n, jako kdyby ml vzduch kolem nj vlastn nervy. Pod fyzickou slupkou se nachzely stopy a drhy jeho brat a sester, jeho slepch druh, kte touto cestou prochzeli ze svch cel a kapl Mezival a doln tvrze nahoru do meditanch sn, postnch lonic a jdelen chr. Ty drhy tam byly odjakiva, prostupovaly kadikou st Ve, kam chodili psykei, a Kappema, stejn jako ostatn, erpal z ptomnosti svch druh tchu. Dnes ale ctil neklid. O tyiaticet krok dl, kde se linie na stn roztancovaly v srii

sevench spirl, narazil na trek vzpomnky, kter tu zanechala star astropatka Svat ocel, krtk zvuk ustivho hlasu staeny v jeho psykerskm ne-uchu a ostr bodnut nelibosti ve vzduchu. Svat ocel dumala nad vyslancem, kter dorazil od tch, co si je v duchu pedstavovala jako zlodje masa, takzvanch polarist. Tento mistr Lohjen byl stle zaven ve sv tk vlen lodi v Tetm pistvacm doku a jet se ani neuril pijt na stanici. Kappema ctil, jak se pl dne star kletby Svat oceli zanaj formovat na jeho vlastnch rtech. Pak peel msto, kde byly vzpomnky vtisknuty nejsilnji, a instinktivn uklidujc cvien mu pomohlo vytsnit vbuch vzteku z mysli. Kdy se mu to povedlo, mohl se zase soustedit na dlouh proud mylenkovch drah, kter mly zvltn roztanen rytmus typick pro Mehlio. Mehlio se dokzala dobe soustedit a byla velice disciplinovan, take pro ni nebylo typick, aby zanechvala tak hlubok pocit sebe sam v mstech, kudy prola. Bylo to neblah znamen posel, ze kterho byla Svat ocel vzteky bez sebe, Mehlio znervzoval ale tak v tom byl ndech zmatku a skoro vzruenho oekvn. Mehlio u tady pracovala dost dlouho, aby se na Tormu Ylante pamatovala a byla rda, e se vrac zptky. Kappema se usml, ale vzpt se ovldl a zablokoval svoje mylenky. Proti nmu el chodbou zstup sborist, pli ztracen v mentlnm zpachu vlastnho vyerpn, ne aby si ho vbec vimli. Ctil supn a dmut jejich mysl, kdy jejich vodii zaali kubat popruhy, aby je zahnali k protj zdi. I pak se o n v zk ulice otel ramenem a na okamik mohl ochutnat mysl, kter ped pouhmi nkolika hodinami pomhali proniknout do warpu. Byla to mlad mysl, musk, prostoupen podivn tvarovanmi stopami z nepovdomho psychickho chru star odesln? Poselstv, neifrovan, vylehlo do immateria vstc ekajcm myslm na Darrodu a Enle III, poselstv tak prost, e jeho sti stle jet setrvvaly v myslch sborist: dorazil, vichni tady pipraven zat funkn Kappema pokraoval chodbou a nervozita, kterou ctil, te byla jen a jen jeho vlastn: zl znamen, sam zl znamen. Nedbalost toho, kdo sboristm dovolil pijt sem dol, kdy jim poselstv stle jet cirkulovalo v myslch mon to byla malikost, ale poslila jeho neklid. Ten vyslanec, poblouznn novmi polaristickmi sondami s mrtvou mysl, to, e se do ve vrac Torma Ylante a dl vlny, vechno a po malikost, jako je tohle; vechno to byla patn znamen. Pijde jet nco horho? Kappema se domnval, e je to mon. Z njakho dvodu se mu do mysli vkrdal nov koncept, kter se tam dostal kdov odkud: pchu nsil? Byla to ozvna mylenek mistra Otranta, obraz soudce v erni a karmnu. Probleskl jeho mysl a byl pry. Kappema ustaran svsil hlavu a el dl. Mimodk zaal potat kroky k dal etap vstupu. Za nm, na mkkch, vycpanch podrkch, aby neruil astropata, el jeho vitifer. Jeho tk pilba a sovan hled ukrvaly jizvy na jeho vyholen hlav, z n bylo pravami mysli odstranno vechno krom trplivosti a bdlosti. el pravidelnm tempem, dva kroky za Kappemou, v ruce pekelnou pistoli s krtkou hlavn, pipraven vzt pi prvnm varovn astropatovi ivot. Enginrium se nachzelo v samm srdci tvrze, opevnn svatostnek uprosted pevnosti. Byla to uzaven svatyn zasvcen Strojovmu bohu a vystavn kolem zcch plazmovch smyek reaktoru stanice. Enginriu u sedmaedest let vldla magos Channery z Adepta mechanika. A stejn jako po celch tch sedmaedest let, byla i nyn na nekonen pouti po ochozu, kter vedl kolem rovnku kulovit mstnosti reaktoru. U dvno zotroila svoje mechanicky poslen nohy, aby krely pod dokola. A zatmco jej tlo chodilo, jej mysl promlouvala. Z Channeinch zad vynvala dvojice armatur z kovanho eleza. Byly vytvarovan, aby pipomnaly kdla serafa, a pokryt auspexy a voxtory, vyslai, kter ji permanentn spojovaly se vemi strojovmi duchy v jejm enginriu. Ctila nhl vodopd dat proudc kabely od Qwahla, stejn jako ctila vlny energie vyzaovan z jdra reaktoru a prci psykostroj instalovanch ve strnch vch. Byla slep jako

vichni astropati a sv ostatn obyejn smysly nepouvala u cel desetilet. Tohle bylo nco divnho, nco zvltnho: zavlnn energie skrz sbrnice a bloky, kter byly zkonstruovan tak, aby odvedly kad nadnormln nrst. Tento byl sotva patrn, velice mal, a skoro okamit uctila, e zase opad. Channery se na sv pouti po ochozu nezastavila. Prohnala data zskan pozorovnm pes vdeckho servitora a do svch zznam, pak ve sv mysli spustila podprogram, kter ml zjistit, jestli zapadaj do celkovho schmatu, nae obrtila mysl jinam. V sni hldky tkala Chevenneho mysl po trcch zvuk ozvajcch se tam, kde dn neekal. Vechno ukazovalo na mysl mistra Otranta, ale kde byla? Vlny pichzely z podivnch mst, mylenky byly zbarven strachem a zlobou, smovaly do ambit, pli jemn a pomjiv, ne aby se na n dokzal zamit. Chevenne byl ohledn t zleitosti mn optimistick ne Channery. Nedokzal to lokalizovat, ale pesto to nepoutl z mysli. Jak zvuky, tak mylenkov vlny rozeznl poplanmi zvonky a vyslal rychlho posla k mistru dohliteli na jeho msto za klec. Star pevnost, ze kter byl postaven Bastion Psykana, ml balkony, ve panoptikon a jin vznan postaven zapracovan do kadik sti svho designu. Velc a obrann stanovit by samozejm byla uiten, kdyby dolo ke vzpoue nebo napaden, ale i v dobch, kdy dn nebezpe nehrozilo, bylo dobe, e vy personl pevnosti, jej dstojnci, komisai a kazatel, mli strategicky vyven msta. Mohli dozrat na ty, kterm veleli, a mohli bt vidni svmi podzenmi. Stejn jako imperiln budova, i pevnost byla navrena tak, aby hierarchie a autorita byla vdy hmatateln, patrn a imponujc. Na souasn obyvatele Bastionu byla promarnna, nebo jejich oi spatily Jeho nim neumenenou slvu na Zemi a potemnly navdy. A tak, kdy byl ve slupce star pevnosti vystavn nov Bastion, byla vytvoena i nov vznan postaven. Te se nachzela na roztodivnch mstech: v rozch proviantnch sklad, ve vklencch vytesanch ve zdech nebo na ploinch viscch nemotorn ze zd vych poschod. Byla zkrtka na mstech vybranch tak, aby byla dobe viditeln myslemi, ne oima. Teeker Renz stl ped jednm takovm vklenkem, vyhldkou nahrubo vytesanou do zdi pobl Velkho vestibulu, vysokho klenutho prchodu, kter vedl samotnm srdcem tvrze. Stl a zral. U ubhlo deset minut od chvle, kdy mistr Otranto veel do Vestibulu. Te u by ml bt dvno zptky. Ml tu mt schzku s tou enskou Ylante. Renz to vdl, sm nadil, aby j poslali vzkaz, i kdy proti tomu protestoval. Vdl, jak kus cesty bude muset Ylante urazit, aby se sem dostala, a vdl, kudy bude muset jt. Otranto u ml bt schopen tam dojt, setkat se s n a zase se sem vrtit. Vrtit se sem, aby si Renz mohl promluvit s obma. Dalo se ekat, e to bude nepjemn vmna nzor, ale Renz byl odhodln necouvnout. A se setkaj Renz znovu zabloudil pohledem k Vestibulu. Pro se ten staec tak nhle otoil a vyrazil zptky? Soustedil se na nhl pohyb ve Vestibulu, ale mistr to nebyl. Mili k nmu dva mui v uniformch, jeden v zelen bojov flotily a druh v harmoniztorsk krmov. Jeho dva nejspolehlivj kolegov, Kyto a Dechene. Kde je Otranto? tkl na n. el tamtudy, aby sem pivedl tu svou enskou. Kam se podl? Napt se na nm podepsalo; zanal blbolit. Co mu ekla, co udlala? Jak to probhlo? Dechene a Kyto se podvali jeden na druhho a pak zptky na Renze, kter zbledl. Dechene rozhodil rukama a zaal nco kat. Pak z tvrze za sebou uslyeli zvonn poplanch zvon. V zamenm korbu zakotvenm v siln steenm doku v jednom z roh Mezival slyel vyslanec Lohjen zvuk zvon zaznvajc ze stbrnho chrlie umstnho nad dokumentanm stolem v jeho pracovn na palub lodi. Zvuk pichzel z Lohjenovch voxovch tnic, kter peliv rozmstil po Bastionu. Nezpanikail a nenechal se pinutit ke spchu. Nahnul se nad pult, na kterm pracoval, a naukal heslo do volacho amuletu. Po chvli se pult zaal znovu rozsvcet

bezhlesnmi potvrzujcmi signly, jak jeho lid dobhali na svoje stanovit u pistvac ve, v hangru pod n a na Dlouh pstavn cest, co byl tunel vedouc po celm obvodu Mezival a spojujc vechna pstavit. Zatmco zvony stle znly a k zznamm z voxovch tnic se zaala pidvat hlen od jednotlivch peh, Lohjen vstal od psacho stolu a zaal kontrolovat zbran, kter ml ukryt pod svm dlouhm, hojn naasenm rouchem vyslance. Jestli ta hlen znamenala, co si myslel, e znamenaj, radji by se ml rychle pipravit na nejhor. Vlny se ily a slily. Dorazily a vysoko do strnch v a mnoz astropati, kte byli prv ve spojen s V, byli bombardovni nevysvtlitelnmi obrazy vzteku, bolesti, letu, erni a karmnu, stejn jako vlnami paniky. Pronikly do sn hldky a obklopily Chevenneho hlasitou disonanc zvon a horenmi, nervy drsajcmi duchy z jeho psykerskch smysl. Svjely se a pelvaly kolem sborist a mladch astropat a dsily je, a dostvali zchvaty a kee tyi jet toho dne padli skoleni vstely svch vitifer, protoe jejich labiln mysli byly zasaeny v citlivm okamiku a u nebyly s to se zotavit natolik, aby jet nkdy mohly bez rizika elit warpu. Naly si cestu k starm astropatm, kte je odrazili svou vl a zrunost, a dokonce i do mysl tupoun. Po cel msce pak na stanici nebylo psykera, kterho by nepronsledovaly sny o horenm tku, nsil a bolesti. Chevenne bojoval s psychickou ke dle ne hodinu, velel psykerm, aby se pesouvali z jednoho oddlen do druhho, jak nervov boue slila nebo slbla a nkter mysli vykolejovaly, zatmco jin se zase vzchopily. Manipuloval s bloky, portikulami a peetmi a honil harmoniztory a zzence z msta na msto, jak jednotliv sti Ve v oku jeho mysli divoce plly nebo se zklidovaly. Ne byl Chevenne s to vysledovat systm ve vlnch a pak i smr, z nj se ily, a typickou chu psykera, kter je vyslal, jeho hldka u skoro konila a padal vyerpnm. Dal plhodinu mu trvalo spustit poplach, zlomit peet jistch tajnch rozkaz a uvst do ivota dlouho nepouit protokoly. Dal dv vyerpvajc hodiny rozkaz, psah, peet a kontrapeet, ne se mu podailo otevt zmky tce pancovanch dve komnaty mistra Otranta. Pak trvalo nkolik minut, ne si uasl divci sprvn vyloili rny na Otrantov tle, uvdomili si, o se jedn, a pochopili, e to nen mrt ani posednut. Byla to vrada. KAPITOLA DRUHA V tropickch poutch Kleizen Onjere (etla Shira Calpurnia z datatabletu) chtral tisce let star systm na zvyovn bonity pdy, ani s tm obyvatel mohli nco dlat. Hladina podzemn vody klesla pli nzko a pda se zmnila ve vyprahl oranov trk. Na vrcholu dlouhho dne pou pot z podzemnch kapes vzduch prosycen chemikliemi, kter tpou do o a drd pokoku, jakoukoliv eznou rnu nebo odrku okamit zamo bakterie. Jedinm toitm jsou etzy strmch stolovch hor, kter sahaj dost vysoko, aby byly z dosahu poutnch vpar, dokud se neochlad a ony zase neklesnou zptky do psku. Adeptus arbites, jejich polrn vcvikov stedisko a orbitln pstav dl z Kleizen Onjere klov bod pro pesuny flotily po tech sektorech, m svoje strn stanovit prv na tchto stolovch horch. Mezi nimi se pohybuj pouze vzni, bval dstojnci Adepta zbaven cti a odsouzen, kte bhaj po psku bos a v obyejnch vzeskch atech. Kad z nich za sebou thne kovov rm, na kterm je pipevnna vlajkov er, a z t vlaje pergamen, na nm jsou vypsny vechny odsouzencovy zloiny. Je opatena peet soudce, jen rozsudek vyhlsil, a raztky vech trestajcch, kte mu nadili trestn prce nebo biovn na zosten trestu. Obecn se jedn o leh zloiny to si Calpurnia uvdomila jet dv, ne si to peetla. Mon o leh pochyben pi vkonu funkce nebo ei, kter soudce klasifikoval jako potenciln pobuujc. Tak by to mohl bt nedostatek zbonosti, lenost, volnomylenkstv nebo nkter jin z myridy podob preference vlastnho prospchu ped Csaovm zjmem, kter trestn d oznauje jako sebestednos.

A u se ale jednalo o jakkoliv zloiny, obecn nepevily hodnost nebo kvalifikaci trestanho, privilegia i zsluhy, kterch pi vkonu sluby doshl. Pokud by se vyskytly pochyby, e je mohou vyrovnat, ta zapren troska zapaen do svho vozku a zoufale lapajc po dechu by byla poslna v uniform trestn legie do pedn bojov linie nebo by u leela v loui vlastn krve ped poprav etou arbitr. Ne, ti mui bhajc po pouti byli jen drobn kriminlnci. Take mi to vlastn nen k niemu, pomyslela si Shira Calpurnia. Promnula si oi a zaklebila se, kdy j pi zvnut zakupala elist. Jakmile obrazovka datatabletu potemnla, vythla dataarchu z jejho lbku, zamumlala rychl poehnn jej anim a vrtila ji na polici na stn cely. Na malm stolku uprosted jej cely leely edn listiny roztdn a uloen v hlednch hromdkch, opaten poznmkami a opravami. Asi tak jednou za hodinu je musela znovu ukldat; vibrace od motor korbu nebyly dokonale utlumen a vechno, co poloila na stolek, mlo tendenci se pomalu posouvat. Jakmile opustili Vznici, strvila neklidn veer, ne se k n do jej cely ti krt ti metry minus prostor zastavn policemi, palandou a stolkem piplil spnek. Pitiskla dla na jednu stnu a pak na druhou, podle sly vibrac se snaila uhodnout, kterm smrem se nachz p korbu. Zjistila, e to nedoke. Znovu se posadila a zadvala se na przdn papr, kter ped n leel, ani ho doopravdy vidla, prsty si pohrvala se stylem a uvaovala, jestli m sepsat vtah z materilu o Kleizenu Onjere, aby se na nj mohla podvat pozdji. Ne. Jist, bylo to zajmav, dokonce svm zpsobem inspirativn: zem, kter se z Csaovy milosti stala nevyuitelnou pro cokoliv jinho, pin uitek na poli spravedlnosti a morlky. Dojem na ni udlala i samotn povaha trestu: pipomnal spe jedno ze siln symbolickch a ritualizovanch krnch opaten Adepta ministora ne psnch a, pragmatickch trest naizovanch arbitry. A se vrt na Hydraphur, mohla by zjistit, odkud ten koncept pochz a kdo piel s tm, e by se pou mohla stt mstem trestu, a prostudovat si, jak se tam zvyky ekklesiarch promsily s rigidnmi trestnmi zkony arbitr. Mohla to na nkterm z oficilnch velitelskch verk prodebatovat s Nestorem Landrou nebo delegtem Culannem nebo Umrou, diskutovat o tom a oponovat to; ta zkuenost by se hodila v Takov mylenky nevedly k niemu dobrmu. Radji je zapudila. Prv te pro to nemla dn vyuit, a to stailo. Zabvala se tm jen ze zvdavosti na trestn systm svta vzdlenho skoro cel segment, jin dvod nemla. Mus se soustedit. Mus se pipravit na svj vlastn soud. Zadunn dve cely zpsobilo, e Shira polekan nadskoila. Nebylo to poprv, kdy to uslyela, ani post, ale samozejm to bylo vypotan na efekt, mlo ji to vydsit, znervznit. Jej poznmky byly sam kaka a krt tam, kde ji rna zastihla uprosted slova. Mezi rnou a zvonnm ozvajcm se z me voxu mla okamik, aby se trochu vzpamatovala. Ohluujc vyzvnn zvonu s sebou neslo vlastn nepjemn vzpomnky. Ne doznlo, kleela v malm volnm prostoru, kter zbval uprosted cely, jak j naizoval zkon. Dvee se se zarachocenm otevely a dovnit veli dva mui, ale ona dl uprala oi k rotov podlaze. Mistr trestajc zvedl svou hl, udeil jej kovovou botkou iniv do podlahy a dvee zase zajely na msto. Po nazench osm vtein vldlo naprost ticho a pak ti dva zaujali druhou pozici a hl znovu udeila do podlahy. Jej hodnost Calpurnii umoovala pihlet. Mlad arbiti by museli kleet na obou kolenou s hlavami sklopenmi, nebo dokonce ulehnout na bicho na studenou zem, take by botka hole narela do podlahy pmo u jejich ucha. Calpurnii bylo jako arbite senioris dovoleno kleet jen na jednom koleni s hlavou vztyenou a vypjatou hrud a mohla se dvat trestajcmu do o. Dast, kter se dil stejnm pravidlem, odloil pilbu a posadil se na stl. Shlel na ni pes svj zlomen nos a hust hnd vous, kter si barvil ve svislch pruzch na erno, aby tak napodobil vzor na sv uniform trestajcho. Prsty, ktermi drel hl,

byly leskl kovov servoprotzy. Calpurnia hledla Dastovi pmo do jeho bledmodrch o. Kazatel Orovene stl vpravo od n, tyi kroky daleko. Calpurnia se na nho nedvala. Posdkov kazatel ml pes svou arbiterskou uniformu rudou, zlat vyvanou erpu a kolem krku nosil uzouk prouek pergamenu s plnm textem Prvnho zkonodrcova almu. Jako obyejn byl trochu ctit dmem lha. Hl znovu udeila o podlahu. Calpurnia ani nemrkla. Udej arbitrm svoje jmno. Shira Calpurnia Lucina. U prola tolika sebeobalovacmi sesemi, e u ji ani nepokouelo odkat svoje tituly a funkce. Pi tch prvnch ji to svdlo. Hl zadunla. Udej arbitrm obvinn, kter proti tob vznesl Csa. Nesmrteln Csa mne obvinil prostednictvm bdlosti a moudrosti svch vyvolench adept ze zloinu selhn v mn pidlench a uloench povinnostech. Kach. Udej arbitrm povahu svho selhn. Z Jeho spravedliv a milosrdn vle na Zemi jsem zastvala ad a povinnosti arbitra senioris ve slubch Lex imperia. Povinnosti a rozkazy, kter jsem ve jmnu zkona obdrela od svch Csaem vybranch nadzench, mi ukldaly vst a dozorovat ddick zen ohledn Csask listiny svobodnho kupce. Zklamala jsem. Tmhle u si prola mnohokrt. Slova u j nevzla v hrdle, kdy je kala. Namlouvala si, e je tomu tak proto, e se smila s tm, co povd, nikoliv proto, e z toho u otupla. Pokraovala: Zklamala jsem. Byla jsem pli sebevdom a nepozorn, zapomnala jsem plnovat a nedokzala jsem vynutit prchod prva. Na Selen Secundus se arbitersk soud zmnil v masakr a otevenou vzpouru. K niemu z toho by nedolo, kdybych neselhala. Bojov flotila Pacificus a Adeptus ministorum toho byly svdky a zkon byl ped nimi vinou mho selhn potupen. Drahocenn listina byla ztracena a Csaem dan nslednictv perueno, to ve pro m selhn. Oddan a zbon arbiti poloili svoje ivoty, protoe jsem nezvldla svou prci. Pi nkterch sezench od n poadovali, aby uvedla vechna jejich jmna a hodnosti, ale tentokrt j to Dast nenadil. Byla rda, e nemus jmenovat arbitry, kte zemeli na Selen Secundus. Kach. Udej arbitrm povahu sv slabosti. Calpurnia se nadechla. Prohlauji se slabou v bdlosti, slabou v rozhodovn a slabou v psnosti. To, e jsem nepedpokldala zradu a vzpouru ddic, e jsem neprohldla masku truchlen a povinnosti, kterou nosili, svd o m slabosti v bdlosti. e jsem byla zdena chaosem a nsilm, kter vypukly pi zen, a e jsem soudila unhlen a zbrkle a nedovolila jsem zkonu, aby skrze mne promlouval jasnou e, ukazuje zase mou slabost v rozhodovn. e byli naruitel zkona a vzbouenci sraeni na kolena a rozdrceni a nmonictvem, kdy to byla povinnost arbitr, svd o m slabosti v psnosti. Sama si zvolila psn oficiln formulaci svch slov; kdy byla uvznna, Dast j nenadil urit striktn zpsob vyjadovn. Calpurnia se za svou kariru astnila mnoha sebeobalovacch ses a jet mnohem vc jich sama vedla. Chladnokrevn pihlela, jak mnoz obvinn propadli hysterii a rozplakali se nad svm selhnm a hanbou, nebo naopak jeeli a poprali, e by v nem chybili. Nikdo neme skuten znt n provinn, jen ten, kdo se provinil, a On na Zemi, ekl j jednou trestajc Nkirre na DonCroix. A proto mnohdy me bt pro zloince sebeobalovn ped zkonem jedinou slubou, kterou jet mohou vykonat. Calpurnia byla hrd na dstojnost, se kterou tuto svou slubu vykonvala. Namlouvala si, e s jejm pevnm odhodlnm nenechat se Dastem zlomit nem jej hrdost nic spolenho. Selhala jsem vinou sv slabosti. Toto selhn je mm zloinem ped zkonem

Impria a v och nesmrtelnho Csae. Kach. Udej arbitrm, jak trest pijme za zloin selhn a hch neschopnosti. Pijmu rozsudek a trest, kter mi pslu podle magisteria Lex imperia a soudu Adepta arbites, odpovdla Calpurnia. Nen na mn, abych pijala cokoliv jinho. Tu posledn vtu jet nikdy dve nepouila, ale napadla ji rno, kdy protala djiny trest Clementia Pacification. Potilo ji, e si na ni vzpomnla. Rda by si myslela, e to nem nic spolenho s tm, e chce bt i pi svm sebeobalovn a potrestn krek ped Dastem. Stle kleela na jednom koleni s hlavou vysoko zdvienou a ze vech sil se snaila nemt ve tvi vraz vzdoru tohle vechno se koneckonc odehrvalo pro jej vlastn dobro. Dast a Orovene nad n stli neten jako sochy plnch dvacet tichch nadechnut. Potom Dast pozvedl hl, pidrel si ji nap k tlu a otoil se ke dvem. Klaply zmky, jak mlad trestajc, kter je pozoroval skrz vnitn optikonov pole, spustil jejich mechanismus, a pak byli oba mui s dunnm bot na kovov podlaze a poslednm zvanem dmu lho pry. Calpurnia zachytila pohled za ernm hledm arbitrtora stojcho venku ped jej celou s brokovnic v rukou a dvala se na nj celch tch nkolik vtein, kter dvee potebovaly k zasunut. Jet chvli zstala kleet na jednom koleni; kdyby okamit vyskoila a pustila se do prce, dala by najevo svou nectu k sebeobalovn a tm, kdo se ho astnili. Nkdy, kdy k sezenm dochzelo rychle po sob, sotva staila vstt a Dast s Orovenem u zase pochodovali dovnit. Nkdy, kdy pili uprosted doby spnku, pak kleela nkolik minut po tom, co odeli, a dmala, ne sebrala dost sil, aby vstala a vrtila se ke svmu kavalci. Kdy ji pekvapili uprosted cvien, ctila, jak se jej tlo pi snaze udret pozici tak krtce pot, co se vyerpala a na samou hranici fyzickho zhroucen, chvje naptm. Sprvn naasovat sebeobviovac sese, rozloit je na cel den nebo jich nacpat nkolik do jedin plhodiny, piem obvinn nikdy nevdl, jak dlouho bude muset ekat, ne se zase bude muset vyznvat ze svch zloin, ani jak dlouho to potrv, bylo umn. Technika byla vyvinuta a vyladna stovkami generac trestajcch a Calpurnia nemarnila sil tm, e by se snaila pedpovdt dal Dastv krok. Vstala, krtce se uklonila orlici na zdi nad svm kavalcem, posadila se ke stolu a pokraovala v prci. V tom malm vzen na obn drze na samotnm okraji Hydraphuru Calpurnia asto zapomnala, e je vzenkyn. Nyn byla na cest zptky do srdce soustavy v korbu, kter obsahoval jej souasnou celu, a na to se dalo zapomenout jen st. K jejmu soudu mlo dojt za nkolik tdn a pomylen na nj j koncentrovalo mysl a zpsobovalo stl psychick napt z toho, e si ho nechce pipoutt. Kdy mla nkter ze svch lepch dn, mohla najt zapomenut v i dataarch a zkonk, v miniaturn knihovn, kterou mla dovoleno vzt si s sebou z Vznice, aby se mohla pipravovat. as j lpe utkal, kdy sedla sama za stolem, hluch ke zvukm vlastnho dechu, krbn stylu a vzdlenho dunn lodnch stroj. Tehdy se j vzpomnky na Selenu Secundus vytratily z mysli a sten zmizely i obavy ze soudu, kter ji ekal. V duchu se vrtila do kasren starch branc na Machiunu a uila se na nkterou z etnch rutinnch zkouek, kter museli vichni odvedenci sloit. Nebo byla zase v jedn z velkch knihoven Adepta na Ephaed, s jejmi stzlivmi, zdvoilmi dovmi bratry a knmi, a hlavn s archivy zabrajcmi cel msta a obsahujcmi nejvybranj znalosti a mylenky t sektor. To vechno j zlepovalo nladu, a proto se tomu tak usilovn snaila brnit, a byla tak hrd, kdy se j to povedlo. Hrozilo j, e se u nikdy nedostane do zznam jako jedna z velkch arbitr Hydraphuru, jej iny se nestanou soust stn tradice a z jejch boj se nebudou uit mlad odvedenci. Mon nikdy (a to bylo skuten zl pomylen, mnohem hor ne to pedchoz) nevstoup do anl sv rodiny na Ultramaru, jej podoba nikdy nebude viset v dom pamti na Iaxu, aby se pro sv

nsledovnice stala pkladem, jak pozvednout hrd jmno rodu Calpurni. Ale a se propadne, jestli tohle bude povaovat za konec sv sluby jenom proto, e je to mon konec jej kariry. Povinnost nen slovo vytvoen v zahlce, napsala si jedn zvl bezesn noci na okraj svch poznmek, povinnost je prvn milost, kterou Csa udluje novorozencm, a posledn spojen s Nm, kter skt tchu umrajcm. Zpronevit se j je proto oividnm prokletm. Jej povinnost bylo bt silnm dttem rodu Calpurni a dosud ji vykonvala svdomit. Pak bt psnm a oddanm arbitrem Adepta, a i to dlala pkladn dokud neselhala a nebylo j zabrnno, aby v tom pokraovala. Kdy u mus bt vznm a trestancem, pak bude konat svou povinnost, jak se od vzn a trestance oekvalo. Nedovol si zapomenout, pro tady je. Spln kad poadavek trestajcch, bude jasn a rozhodn odpovdat na jejich dotazy pi sebeobviovacch sesch, a u se budou opakovat kadch nkolik minut nebo jen dvakrt denn. Nebude vyhledvat vhody nebo levy ped zkonem a sklon se ped spravedlnost imperilnho trestu. Jestlie je jejm osudem stt se vznm, pak k tomuto cli upe veker svoje odhodln: stane se pkladem pro vechny ostatn arbitry. Arbites scholarus budou pst a instruktoi pednet, e jestli se nktermu arbitrovi pihod, e bude obvinn ze selhn, pokud bude muset pijmout svj trest, pak nech se podv na Shiru Calpurnii Lucinu, bvalou arbitru senioris z Hydraphuru. Calpurnii, kter vdla, co je jej povinnost, kter nezakolsala ve sv slub zkonu, ani kdy se musela sama soudu a zkonu podrobit, kter Neplakala. Slbila si, e nebude plakat. Inkoust na jejch poznmkch schnul bez povimnut, do ticha se ozval jej pervan dech, stylus se j prohnul v psti a zaal praskat, ale jej vraz se nezmnil a ona se nerozplakala. Nemla jak mit tok asu, ale soudila, e uplynula asi hodina, ne se ozval dal der hol o dvee jej cely. Prokousala se zbytkem pojednn o trestech pro adepty, kte pochybili, pinutila se absolvovat srii cvik a pomodlila se ped orlic; teprve pak zaala klimbat. Vtom se ozvaly zvuky. Adrenalin ji okamit vytrhl z dmoty s leknutm, kter nezpsobil der hole do dve, a hbit vyskoila z postele a poklekla uprosted mstnosti. Se zaatmi zuby a oima pivenma oekvala zvuk zvonu a pitom se v duchu radovala, e se j podailo zaujmout pozici tak rychle, pestoe napl spala, take j trvalo celou vteinu, ne si uvdomila, e se zvon neozv. Zamrkala a naptm se j roztsla ramena, u tak dost rozbolavl cvienm. Napt j uralo vnitnosti: skonilo to snad? Neoekvala okamit vkon trestu, ale byla arbitrtorka, a ne soudkyn, a klidn mohlo existovat njak ustanoven, o nm nevdla a kter to umoovalo. Pokud se ji Dvorov rozhodl soudit v neptomnosti, tak V tom ppad se svmu osudu postav hrd, pomyslela si a pinutila svoje tlo ke spoluprci. Dvee se s cvaknutm otevely. Jako vdycky to byli Dast a Orovene ale tentokrt byli jin. Dast ml pod svou hl, ale na sob ml strohou sluebn uniformu a byl bez pilby. Orovene ml tak obyejnou uniformu, kazatelsk bl, erven lemovan kolrek, epolety a tolu na arbitrtorsk erni. V prstech drel nezaplenou tyinku lho. Calpurnie, ekl Dast bez jakhokoliv vodu. Vzal idli, kter stla u stolku, a pithl si ji ped klec Calpurnii a rozkromo se na ni posadil. Pak zachytil jej pohled a bradou ukzal nkam za ni. Calpurnia zstala na jednom koleni, obliej bez vrazu. Nkolik okamik hledli jeden na druhho. Ona ek na rozkaz, Daste. Dve nebo pozdji s n stejn bude muset promluvit. Hlas posdkovho kazatele byl vldn a trnovan, jen lehce chraptiv od koue z tyinek lho. Hmm. Zabruen bylo po nkolik vtein jedinou Dastovou odpovd a pak ukzal hol na Calpurnii. Posa se, Calpurnie. Tohle nen veejn obaloba. Nen to dn

soust regulrnho procesu. Znechucen nad posledn vtou z jeho hlasu doslova odkapvalo. Calpurnia pomalu, opatrn vstala, pozptku couvla ke svmu kavalci a usedla na nj. Dast zral na hledn srovnan hromdky jejch poznmek na stole. Mla dojem, e ho jejich ten vzhru nohama t mnohem vc ne promluva s n. Ledy prolomil Orovene. Jak jsi daleko s ppravou obhajoby, Calpurnie? Dast se rd tvil nasupen a mrail se, ale Orovenv obliej byl vdycky psn neiteln. Potebuji jet deset hodin totlnho asu, odpovdla se sebejistotou, kterou si nebyla jist, e skuten ct. Vlenila jsem do svho ppadu vechny zkladn pedpisy. Zklad m argumentace se od potku pli nezmnil, ale soudy v tomto sektoru se d pravidly a precedenty, se ktermi se musm obeznmit. Znovu se vrtila k Orovenov otzce. Mj ppad bude skutenm svdectvm proti mn, pedstav moje selhn tak, jak je vid oi zkona, aby mohly bt zveny moje siln strnky i slabiny. Hlas obvinn je hlasem Csae, vyjden zkony. Nen na mn, abych cokoliv obhajovala. Dobe, pikvl Orovene. Jsi zbon a ct zkon. Dkuji ti. Znovu pohldl na Dasta, ale trestajc dl mlel. Nebude ti znemonno dokonit svou ppravu ped soudem, pokraoval Orovene. Tak si nedlej starosti s tm, e by ti mohlo bt odepeno, co ti podle zkona pslu. Dojde vak k peruen. Bude teba na okamik se zamyslel odklonit se od zavedenho postupu. Ale bude lpe, kdy to usly pmo od mistra trestajcho. Dast se jet chvli mrail na stl, krtce pohldl na Orovena a nakonec se obrtil ke Calpurnii, rty pevn stisknut. Neletme na Hydraphur, ekl a pak se zarazil. Tedy, neletme pmo na Hydraphur. Tvj soud byl odloen. ek ns kol, kter je teba splnit dv, ne se vydme na dal cestu. Sedla a ekala, a bude pokraovat. Ticho bylo dost dlouh, aby si toho vimla a zaala uvaovat. Kdysi by byla netrpliv a touila by dozvdt se vc, zkouela by zapst hovor o novm vvoji situace. Copak as, kter strvila v cele, otupil jej smysly, take se nebyla schopna soustedit na nic krom sebeobvinn? Vdla toho o prci trestajcho dost, aby chpala, e prv o to jim asto lo. Nejde tu o tebe, Calpurnie, tak si to nenamlouvej. Me bt uiten, to je vechno, proto t pouiji. Vichni musme konat svou povinnost. Dast se znovu odmlel, pak si rozilen odfrkl a kopl do nohy stolu. Jeden z list poznmek sklouzl pes okraj a pomalu se snel k zemi. Dostane zptky svou hodnost, Calpurnie, ale moc si na ni nezvykej. Nen to nastlo. Je to jen estn hodnost, nic vc. Nen ani pln, tak se mi nesna rozkazovat. Nco v n cvaklo a rozsvtilo se, a najednou se musela ovldat, aby si udrela neten vraz oblieje. Mnme smr, pokraoval Dast. Ze Stny piel rozkaz a vzet piloti nm pedali korekci drhy. Dal jsem rozkaz provst ji a vyrazit. Bhem pldne budeme na novm kurzu. Te tedy vm, v em tkv podstata zkona, kter tu byl aplikovn, miste trestajc, ekla Calpurnia, ale stle jet neznm dvod. Pokud jsme dostali rozkaz odchlit se od kurzu smujcho dovnit soustavy, znamen to, e zstvme na jejm okraji, co zase znamen akci na palub lodi nebo zazench nmonictva. Pokoum se najt njak pklad toho nebo onoho, kter by byl dost zvan, aby byl ar aby byl obvinnmu odloen soud proto, e jedin on tu me dn vykonat arbiterskou povinnost. Je novm clem na cesty njak vzpoura, xenokarantna.? Rychle se vrtila k uctivjmu tnu hlasu, ale na to bylo u trochu pozd. Star velitelsk zpsoby se znovu ujaly vldy a rovnovha se posunula, nepatrn sice, ale situace mezi nimi temi se rzem zmnila. Dast a Orovene si to uvdomili rovn. Orovene se podval na Dasta, ekal, jak

zareaguje. Dast zareagoval tak, e vstal a v silou kopl do idle. idle narazila do stolu a jedna z Calpurniinch knih dopadla se zadunnm na palubu, za n se sesypal stoh poznmkovch papr jako d okvtnch lstk. Ne nmonictva, ekl. Adepta astra telepathica. Byli jsme navedeni na drhu arodjnick pelei a a k n za ti dny dorazme, pistaneme. Na cest u je dal personl, ale my tam dorazme jako prvn a nebudeme mt k dispozici nic a nikoho jinho, ne jsou osoby na palub tohoto korbu, vetn tebe, Calpurnie. Jsi te nae galionov figura. M as do setkn minus tyi hodiny na to, aby ses dala do podku a pipravila si uniformu. Jeden z arbitrtor t doprovod do sklad v nkladovm prostoru. Jsem si jist, e vyistit si ji doke bez ciz pomoci. Urit ano. Pro pistaneme na Bastionu Psykana, miste trestajc? Mla na pamti, co ekl o hodnostech, a peliv se jim vyhbala tm, e schvln neuvala pedpisov osloven. Dast u buil svou hol do dve. Do rmusu otevranch zmk a dvenho mechanismu j Orovene ekl: Jde o zloin proti Adeptu, Calpurnie. Zleitost zkona. Nkdo zavradil mistra Bastionu Psykana. Musme vstoupit na palubu stanice a zkusit, jestli by nm nkdo z nich neekl, kdo to udlal. KAPITOLA TET Ozbrojte m, prosm, miste trestajc. Dast se otoil a podval se na Calpurnii. Deformovan trup Bastionu Psykana zabral stle vt a vt st okna velitelskho mstku korbu. Zpotku byl sotva vc ne silueta proti hvzdm, ale jak se vzdlenost mezi nimi scvrkvala, pevnost postupn vyrostla v mozaiku osvtlench oken a podivn zkosench stn. Nyn u byli vc ne dost blzko na to, aby mohli vidt jej podivn, zborcen tvar a nestejnomrn zc hroty strnch v. Trne, Trne shldni na ns, vydechl Orovene a mluvil za n za vechny. Piloti, kte stli ve lcovitch dicch jmch, si vymnili nejist pohledy. Calpurnia a Dast, stojc bok po boku za kapitnovm pulpitem, byli jedin, kdo zstval klidn. Pak pila zprva, v n byli podni, aby zastavili pibliovn. Jak Calpurnia vyhldla ven na Bastion, ruka j automaticky sklouzla k opasku, kde by za normlnch okolnost mla rukoje silovho obuku. Nebyla jsi pln dosazena zptky do sv bval funkce, pipomnl j Dast. Kdybych souhlasil, abys dostala zbran, u bys je mla. Zapotcel se, jak se korb zhoupl pi zmn drhy a vnitn gravitaci okamik trvalo, ne se pizpsobila, a rychle se pidrel rukou. Se v ctou, tohle podryje mou autoritu, odpovdla Calpurnia. Jsem arbitrtorka a mla bych bt ozbrojen. Sprvn jste pedpokldal, e arbitra senioris dod vyetovn vhu a vzbud oprvnn strach. V tom ppad byste urit nechtl, aby lid zaali uvaovat, kde mm obuek a pistoli. Krtk dvka voxovho penosu, kter se nhle ozvala z jedn z dicch stanic ped nimi, zpsobila, e sebou trhla. Stejn vzkaz jako pedtm, pane a madam, zavolala j voxopertorka pes rameno. daj ns, abychom peruili pistvac manvr a odletli pry po vektoru, kter nm dodali, protoe pstavit nejsou bezpen. Odlote pistn, k ertu! zavrel Dast a vztekle udeil pst do dvenho rmu za sebou. Dorazili jsme prv vas. Vsadm se, e tohle k tomu pat. Ti zparchantl arodjnci se na ns sna nco vythnout. Astropati pistvacm operacm nevel, miste trestajc, pipomnla mu Calpurnia. Posdky a mlad dstojnky k tomu elu dodv nmonictvo. Dstojnci Telepathica o tom rozkazu mon ani nevd. Take je to nmonictvo, kdo nm tvrd, e pstavit nejsou bezpen? otzal se Dast. Pro by to nmonictvo dlalo? To nemohu ct, dokud to nezjistm. Zatm ani nevme, pro si mysl, e nejsou bezpen. Dolo k poruen hermetinosti? K zamoen? Kdo v, k emu vemu tam mohlo dojt? Calpurnia vystoupila vped, podvala se na penosov panel

voxopertorky a pak ven na zjizven ed trup Bastionu. Odelete tohle, ekla en. Jejich odklad pistn neakceptujeme. Z autority arbitry senioris Shiry Calpurnie pistaneme a sami si zjistme dvod, pro nm bylo pistn odeprno. Pokud se ns pod budou snait odklonit, budou se zodpovdat pmo mn. Pouijte pesn tato slova, prosm. Voxopertorka, hrd vzpmen autoritou, kter na ni byla delegovna, se znovu sklonila nad mikrofonem. Za tohle se bude zodpovdat, zavrel Dast. Rozkazy sm vydvat, jen kdy je schvlm j. Pod jsi obvinn a j jsem pod tvj trestajc. Calpurniinu odpov pehluila dal dvka voxovho penosu, zeslen voxopertorkou tak, aby ji mohli slyet vichni. Vtm arbitry. Prosm, vyite va arbitre senioris, e tady mme, ehm, men pote v pstavitch. Hrozba nsledovalo praskn statick elektiny, nkolik okamik mlen a pak: hrozba fyzickho ohroen. Mohl by bt ohroen ivot arbitry senioris. Hroz, ehm neptelsk konfrontace. Hlas znl neastn. Mme zprvu od sprvce pstavi Sdlte mu, e mu dkuji za jeho pi o m bezpe, ekla Calpurnia, a oznamte mu, e se arbitra senioris o neptelskou konfrontaci postar sama, hned jak pistaneme. ena se znovu sklonila nad svm pultem a Calpurnia se otoila a probodla Dasta oima. Tam dole v pstaviti se nco stalo a zd se, e se jedn o nco nsilnho. Nemyslm, e by si ten mladk vymlel, vy snad ano? Znovu si poklepala na przdn msto na opasku. Ozbrojte m, prosm, miste trestajc. Nedal j pistoli, ale to bylo v podku. Obuek byl mocn symbol, odznak arbitrtorskho adu, a ona byla vce ne spokojena s tou zbran typu Agni s tkou rukojet, pochzejc z mal zbrojnice korbu. Z vnjku lodi se ozvalo inen a krbn, nahodil hudba pstavnch drapk, kter je vtahovaly dovnit. Jak Calpurnia krela k prlezu, uctila zhoupnut, kter znamenalo, e se gravitace lodi srovnala s gravitac stanice. To je zl znamen, prohlsil Dast nahlas. Zl. Jestli jsou arodjnick hnzda pod tak psnou kontrolou, jak se k, jak je mon, e tu propuklo oteven povstn? Kde jsou nai agenti? Myslm, e tohle je neblah msto. Calpurnia neodpovdla. O Bastionu Psykana dostala vechny informace, kdy pebrala na Hydraphuru svou hodnost, a akoliv si to pamatovala velice dobe, tohle nebyl nejlep as dlat Dastovi pednku o historii stanice. Ta historie zahrnovala i vbuch pekeln plazmy, kter stanici tce pokodil jet kdy byla pevnost nmonictva, stejn jako nehody a netst pronsledujc sil pestavt ji a znovu uvst do chodu. Zahrnovala i povsti a duchask historky, kter se kolem oputn stanice vyrojily jet pedtm, ne na vrak vznesl nrok Adeptus astra telepathica, kter jej hermetizoval, pestavl a znovu vzksil k ivotu. Byla v tom vc ne bn zbonost, kdy poslali Orovena do svatyn, aby se za n modlil. Jeho vle, ekla Calpurnia a ostatn ti arbiti po n ta slova opakovali. Potom se prlez otevel a oni uslyeli stelbu. Belnove byl v ele davu, kter se vynoil z jcn. Pod nimi byly kovov rampy a mstky, kter vedly kem krem tsn pod stropem hangru, a pmo nad nimi pepkou oddlen prostor vedouc do pistvac ve. U vrcholku ve visel korb, zchrana spadl z nebe. Belnove sevel v jedn ruce brokovou pistoli s krtkm dostelem. Byla to mocn zbra, na dva metry pern a na deset naprosto nepouiteln. Tv ml potsnnou krv a potem chvli pot, co prorazili do hangru, ho krbla ipka vystelen kmsi z nmonictva. Dchal zhluboka, pravideln a klidn. Nijak nedval najevo, e by slyel ojedinl povzbudiv vkiky ozvajc se zezadu. Vekerou pozornost soustedil na pohyb, kter vidl ped sebou, mhn zelench uniforem ztmavench oranovm bezpenostnm osvtlenm. Nad nm se rotmistr Roos ze subvelen pstavit rozhlel po dlouhm oddlen. Pod

sebou ml strm schody, kter vedly do pistvac ve, strn vklenek, kde se kryli dva jeho mui, a krtk prchod k nkladnmu vtahu. Nechtl se dvat na chudka Ostelkoora, kter leel bez hlavy u jcnu tyi ob njakho straliv improvizovanho vrhae vbuniny Roos se snail soustedit, ale m vce se pokouel vybavit si taktick dril z akademie, tm vce se mu mylenky rozbhaly na vechny strany. Pehodil si v ruce pistoli s dlouhou hlavn na prrazn stely a zaposlouchal se do thlho vyt nabjecho motorku. Jakmile se nad okrajem jcnu objev prvn hlava, motorek by ml roztoit bubnky dost rychle, aby vyplil osm projektil s dutmi pikami za mn ne sekundu. Snail se uklidnit a modlil se, aby korb zruil pistn a oni se tomu mohli vyhnout. Co to bylo za maniaky, e se chtli vylodit do tohohle? Shora se ozvalo hlasit zainen a pak thl syen otevrajc se tsnc pepky, posledn z tch, kter oddlovaly lo od pstavit. Blikn svtel na nkladnm vtahu zmnilo rytmus, jak se stroj pipravoval k prci. Odnkud se ozval kik: Pistli! Cesta je voln, chlapi! a ebky se roztsly, jak se na n nahrnuli vzbouenci. To bylo v podku. Zbavilo ho to nutnosti uinit vechna ta dsiv rozhodnut. Roos, najednou klidn a soustedn, se zlehka pesunul do palebn pozice a zamil. Dast byl prvn, kdo proel prlezem korbu, a vzpt se se dvma arbitrtory v patch rozbhl tsnm lnkovitm spojovacm tunelem. V rukou drel pipravenou brokovnici, dech se mu v mrazivm vzduchu srel v pru. Calpurnia, kterou pitom odsunul stranou, zaklela a vyrazila za nm dv, ne zaslechla jin kovov zvuky ozvajc se z mst kus ped nimi. Ucouvla a zaposlouchala se: kovov zvuky. Vychzely z nejni ze t miniaturnch palub kus vzadu vysouval se dal spojovac tunel, aby se pisl k nkladnmu jcnu. Otoila se, aby kikla na Dasta, ale ostatn u sebhli po schodech dol a zmizeli j z dohledu. Zaklebila se a otoila se zptky. Vniknut! zajeela, ani si byla jist, kolik dalch arbitr v korbu ji me slyet. Pokud j bylo znmo, byla na palub jedinm vznm kolik posil si mohl Dast vydat na jej ostrahu? Rozbhla se po toitm schoditi u zatku tlust stedn sti korbu. Shromdte se u nkladnho jcnu! kikla znovu. Pipravte se zabrnit vniknut! Orovene, kde jsi! Ozbroj se! Prvn mu, kter vyskoil ze achty, mrtil po Roosovi lnkem etzu velkm jako pst, aby mu zkazil men, ale on ho prost nechal, aby se odrazil od stny, a vystelil po mui, kter neuhnul dost rychle. Kus paluby za achtou se nhle zbarvil rud a mrtvola se ztila dol, odkud se vzpt ozval kik a kletby. Roos stail jen tak tak pepnout rychlonabje na dvourann salvy, kdy se z achty vynoili dal ti mui a rozbhli se k nmu. Naizuji ti zaslechl jet, ne oddlenm zadunla brokov pistole a dozorce Wheyett, kter vylezl, aby pivtal tok nervovm bodcem s dlouhou nsadou, zaskuel a odletl pozptku. Roos ml as vyplit jet jednou, ne bude muset ustoupit a svzt se dol po kabelu, ale byl pli pomal. Vstel ho zashl do ramene a boku hlavy. Roos zavrvoral, opel se o stnu a vyplil jet jednu krtkou salvu na postupujcho neptele. Zashl mue vpedu a jeho utren dy vyletly do vzduchu. Vzbouenec za nm u mval francouzkem s dlouhou rukojet. Zashl Roose do prav ruky a ochromil mu ji. Druh konec udeil Roose do brady a rotmistr najednou zjistil, e le nataen na schodech. Nkdo ho popadl za krk a zaal krtit, ctil kopance, kter se snely na jeho ebra a boky. Odnkud z vavy boje uslyel zvuk otevrajcho se nkladnho vtahu, ale jak ho opoutlo vdom, zvuky se mu zaaly slvat a slbnout. Belnove vrazil do brokov pistole dal zsobnk a pitom si dovolil jeden krtk pohled k rvace dole pod schoditm. Nkdo krtil mladho dstojnka na schodech, zatmco ostatn se tlaili kolem nich vyzbrojeni obuky a noi, nebo jen pstmi.

Odnkud z t vavy se ozvalo such vitoen ipkov pistole. Byl by blzen, kdyby se snail probojovat si cestu tm vm. Pokud se Belnova tkalo, veker bratkovn lo stranou. Te bojoval kad jen za sebe. Skoil doleva a rozbhl se zkm prchodem k nkladnmu vtahu. Byl pedk; znal pstupov kd k jeho dvem. Ne se mu podailo vtah otevt, pidali se k nmu tyi dal: dva vbhli dovnit s nm a pak jet dal dva, ne se dvee staily zavt. Nkdo venku zavolal: Vrate se zptky pro ns! a Belnove na nj zamval, jako by to ml v myslu. Pak byli na cest vzhru, natsnan v mal kabince, rozpait se po sob dvali, jak se blili k bichu korbu. Rychle a ist, hoi, a posdku potebujeme ivou, ekl jim Belnove. Pikyvovali a brueli na souhlas, v obliejch odhodlan vraz. U za sebou splili mosty. A u tu s tou kocbkou pistl kdokoliv, ml by radji udlat, co po nm budou chtt. Roos sebou zazmtal a vypoulil oi, zalapal po dechu. Tlak z jeho hrdla zmizel. Rozmazan e s rudmi body, kterou ml ped oima, se postupn rozjasnila a pokusil se posadit. Jet okamik a podailo se mu dostat ze sebe slovo: Co? irokoplec mu v ernm a hndm neodpovdl. Ztka Roose pekroil a rozphl se ke kopanci. Roos si uvdomil, e ten zvuk, co matn zaslechl ped okamikem, vyloudila paba muovy puky, kdy narazila do hlavy lovka, kter se ho snail zardousit. Kopanec dopadl, nco v muov oblieji prasklo a svalil se na zda. Velk chlap arbitr, jak si Roos matn uvdomoval, odn v ern a hnd uniform trestajcho vystelil od boku z brokovnice a pstavn dlnk s francouzkem proletl vzduchem a ztil se do achty. Roos jen zalapal po dechu a arbitr se otoil na pat, aby se postavil rozloitmu chlpkovi, kter zpasil s dozorcem Schaiem o n. Hlave brokovnice tvrd dopadla na vzbouencovu hlavu. Vzbouenec zastnal a zavrvoral a trestajc jej dorazil druhm derem a souasn se obrtil tv zpt do mstnosti, zbra znovu nabitou a pipravenou k palb. Palubn svtla se zaleskla na jeho hled a ocelov ruce. Dol! tkl hlas za Roosem a on se instinktivn pitiskl zdy ke schodm zlomek sekundy ped tm, ne nad nm proletli dal dva mui: arbitrtoi v ernch uniformch, jeden vyzbrojen brokovnic, druh s malm kulatm ttem na jedn ruce a dlouhm silovm obukem opatenm protizvam v druh. Arbitrtoi mli st as dohonit svho velitele, kdy nkdo vykikl: Pod jet meme vyhrt! a znovu vypukl boj. A u Belnove ekal ped nkladnm vtahem cokoliv, urit to nebylo to, co tam nael: chodba byla przdn, a na tlou enu v ernm panci. Byl pipraven probt si cestu davem hlda a proniknout do kokpitu, ale byl dostaten pohotov, aby okamit zmnil pln. Oto se, dve, a zave ns do kokpitu. Nejsme zl. Chceme si jen zachovat ivoty a due, ktermi ns Csa obdail, chpe? Take jenom Dostal se jen tak daleko, kdy mu spodn der silovho obuku vyrazil brokovou pistoli z ruky a poslal ho ke stropu. Belnove zavyl a padl na kolena. Nevcn zral na splen maso svch zasaench rukou, a zatmco hrza toho veho stle jet putovala nervy do jeho mozku, obuek u byl zase v pohybu. Krtk der a mu se svalil, jak mu kolena doslova explodovala. Dal der a nkdo zavyl bolest; nebyl to skuten vkik, protoe ten mu peraen hrudn kost nedovolovala. Vniknut! zajeela ena a zatoila znovu. Vniknut nkladovmi dvemi! Orovene! Vichni sem, a hezky zerstva! Jakoby v odpov za sebou Belnove uslyel zarachocen brokovnice. Stelec mil dobe a do oblieje a zrannch rukou mu narazila mrtvola, kterou zsah odmrtil. Nraz rukou na palubu jej konen vytrhl ze oku a jak agnie bolesti ze zrann dorazila do mozku, Belnove zaal jeet. Vstely a zblesky energie, kter mu ltaly nad hlavou, doshly crescenda. Potyka u paty schodit pistvac ve netrvala dlouho. Morlka povstalc vzala tv v tv erstv palebn sle rychle za sv; dole pod jcny odhodili vzbouenci

svoje improvizovan zbran a rozptlili se po pstavitch. Ti, kterm se podailo vylzt jcny nahoru, se sice zmohli na slab odpor, ale arbitrtoi rychle zvrtili vsledky stetu v jejich neprospch. Odhote zbran! kiel trestajc. Odhote zbran a vzdejte se, lzo! Na nj! ozval se hlas zezadu, kdy se nkdo pokusil prorazit k nkladovmu jcnu a byl sraen obukem. Nen ze stanice dal ohluujc vstel z brokovnice nem nm co rozkazovat, tady jejich hodnosti neplat T m, e nkdo zmnil hodnosti, ozval se dal hlas, tentokrt ensk. Roos, ktermu se konen podailo vykrbat se na nohy, vidl, e mluv vyla z nkladnho vtahu. Uslyel zvuk krok nkolika dalch lid. Ommen pozoroval enu, kter mezitm dola k trestajcmu. Hodnost, to znamen znt svoje msto, ekla. Jestli jsou vichni na stanici tak dbal zleitost autority a podku, dkuji Csai, e mi tak ohledupln pipravil cestu. Moje hodnost a te vichni dvejte pozor je arbitra senioris Adepta arbites, vrchn arbitra Hydraphursk zny. Tato hodnost mne zmocuje zajmat se, pro jste se pokusili probojovat si nsilm cestu do arbitersk lodi a navzjem se povzbuzovali k toku na imperilnho mistra trestajcho. Pozvedla bzuc obuek nad hlavu tak, aby zc indiktory na jeho rukojeti a silov vboje po cel jeho dlce byly dobe viditeln i v zadn sti oddlen. Nezajm mne nic ne vae poslunost. Odhote zbran a vzdejte se soudu. A nepochybujte o tom, e tohle je rozkaz. Na okamik zavldlo naprost ticho. Pak se ozvalo zacvakn brokovnice, jak trestajc nabil poprav stelu. Jeden ze vzbouenc klesl na kolena, druh nsledoval jeho pkladu. Calpurnia se na n podvala a pikvla, a to stailo, aby pokleklo pl tuctu dalch. Jeden mu v umatn kombinze mechanika se pokusil vyut situace a odplit se k jcnu. Dast ho bez zavhn odstelil. To rozhodlo. Neuplynulo ani pt vtein a vichni vzbouenci leeli oblieji dol na podlaze, ruce zaloen na temeni hlavy. Snaili se dostat do va ehm, lodi, ekl jeden z vojk nmonictva chlapec st dost star, aby si zaslouil svoje frky, pomyslela si Calpurnia. Mluven mu zpsobovalo bolest; krk ml zhmodn a napuchl, jak se ho nkdo pokouel krtit. Snaili se dostat ze stanice snaili jsme se je zastavit A to jste dokzali, e? prohlsil Dast, kter se otoil k chlapci a nyn se tyil nad nm. Mladk se zapotcel, podval se na Dasta a i ta trocha barvy, co mu jet zbvala v oblieji, se rzem vytratila. Calpurnia se k nim otoila zdy, nechtla se mezi n plst. Rozhldla se po vznch a zaala uvaovat, co by bylo nejlep podniknout te, kdy j jej voxtorkz zacvaknm oznmil hovor na standardn arbitersk frekvenci a promluvil na ni musk hlas. Arbiti? Vojensk posdka na Bastionu Psykana vol korb v pstaviti, odpovzte. Blme se k vaim pozicm. Byla nm nahlena ozbrojen vzpoura. Odpovzte. Podejte hlen o svm stavu. N stav je vcelku uspokojiv, dkuji za optn, posdko Bastionu, odpovdla. Pistli jsme a setkali jsme se s uvtacm vborem, kter jste nm poslali. T m, e povaujete za vhodn pivtat ns i osobn. Na okamik zavldlo ticho a pak se znovu ozval musk hlas. Arb arbitro senioris! Take jste vdl, e jsme na cest sem. Dobe. Pijte prosm sem, a u jste te kdekoliv, a vysvtlete mi pesn, co za stanici tu vlastn provozujete. Z pstavit odjeli nkladnm kluzkem, dlouhm elektrickm chodbovm vozidlem podobnm tm, kter Calpurnia vdala v pevnostech a kosmickch stanicch po cel galaxii. Byl jen o mlo vc ne dv dlouh stupaky pipevnn po obou stranch centrln koleje, vpedu byla zapiatl kabina pro idie a pohybovalo se to na tsovitch elektrickch kolech. Kluzk byl skoro przdn, arbitrtoi, kte na nm pijeli, byli pod jet v pistvac vi, kde nasazovali vzbouencm okovy a kp pro zajitn. Edil Bruinann ekl

Calpurnii, e zna Bastionu m jen mlo vzeskch cel, do nich by je umstili, a tak budou muset bt vzov na as ubytovni v przdnch celch na korbu, do kterho se pokusili dostat nsilm. Take ho bude nakonec pece jen teba upravit na ltajc al. Calpurnia se pidrela zbradl a podvala se pes nj na mstnho velitele. Jeg Bruinann nosil na pilb jiskrn zelen vavny aedilis majore a zlatorud odznak a ru marshal isolate. Byl dstojnkem zodpovdnm za znu, kter vznikla za mimodnch okolnost. Bruinann jej pohled neoptoval, ale Calpurnia si vimla, e na ni ve zptnm zrctku neustle civ idika kluzku. Dast stl vce vzadu, proti Orovenovi. Pod pilbou, zbroj a tlou se to tko dalo urit, ale Calpurnii se zdlo, e je kazatel nervzn. Cesta byla krtk, pestoe jejich vozidlo jen zdka pekroilo bnou rychlost. Ze zblesk, kter obas zahldla pes siln pancov strop, si Calpurnia byla s to poskldat jejich trasu pod vnjmi barbikany a tyc se tesovitou stnou tvrze. Jsme uvnit, pomyslela si. Jsme v arodjnick pelei. Ani si nevimla, e sama pouila termn, kter ostatnm pouvat zakazovala. Nedokzala pijt na to, pro j samotn fakt, e je tady, pipad jako nesmrn mocn zl znamen. V tvrzi se podlaha zmnila z kovov v petrobetonovou a zmizely peste zbarven stropn panely a svtlky. Projdli erm, zkm tunelem. Me v klenutch stropech byly oven tepotajcmi se paprky s modlitbami, z nich vychzela zvltn vn, kterou Calpurnia nedokzala nikam zaadit. Nakonec zaaly bt zatky chodby pli ostr, ne aby si s nimi kluzk snadno poradil, a tak pokraovali pky podivn tichmi chodbami, v nich se ozvalo jen skpn jejich bot na petrobetonu. idika la s nimi a bzuc kluzk nechala aktivovan. Vstup do mstnost okrsku se nachzel v hnzd vzjemn se protnajcch tunel a cest, klenutch chodeb rozbhajcch se do obou stran a schodi a ramp vedoucch shora i zdola a setkvajcch se na kruhov ploin z ernho kovu. Calpurnia se zaklonila a vzhldla do vysokho komna nad nimi se spirlou jasn zcch svtidel pod reflektory ve tvaru orlice. Pak se podvala na vstupn dvee okrsku, nzk vchod do tunelu v ernm obelisku zasazenm do zdi, mysln slab osvtlen. Byly navreny dobe. Obvinn vzni, pochodujc z jasn osvtlenho, vzdunho prostoru do stsnnho era portlu, se dostanou do sprvnho duevnho rozpoloen. Tyto mstnosti byly pouvny k ubytovn komisaritu bojov flotily, ekla arbitrtorka, kter jim dlala ofra. Byla o nco vy ne Calpurnia, lachovit a a na svj hlas bezpohlavn. Ten symbolismus byl do architektury vloen kvli nim. Pro nae ely je to samozejm ideln. Disciplna projevu! tkl Dast, zatmco Calpurnia jen pekvapen zamrkala nad eninou neformlnost. Stli mlky a naslouchali bzuen strnho auspexu vestavnho do brny, kter vyhodnocoval pach jejich pokoky a strukturu o. Njak as to trvalo, ne byl auspex spokojen, ale konen bzuen utichlo a strojov duch, kter se v nm ukrval, se probudil, aby jim odemkl. Dvee se otevraly se stejnm inenm a dunnm jako tk antiexplozivn vrata po celm Impriu, a znmost toho zvuku pipadala Calpurnii uklidujc. Okrskov stanice byla blok tvrz vystavnch kolem oteven studny pipomnajc tu venku, vysok zk prostor lemovan balkony a ochozy. Na erdi pod stropem visela orlice z letnho mramoru nad soudcovskm pultem a starou poprav jmou. Vldl tady il ruch, ozvaly se hlasy a zvuk nohou, ve vzduchu se vznel pach zbraovho oleje a letnky na pance, do stn byly vyryty znm vroky. Kdy vyli z portlu, proli kolem podstavce, na kterm byl umstn prastar datakodex dlouh jako Calpurniina ruka, zavinut v modroernm sametu a chrnn kopul z pancovho skla. Pedn strana podstavce byla vyhlazena do zrcadlovho lesku a lehce prohlouben dlouhm pouvnm. Jak Dast, Calpurnia a jejich prvodci prochzeli kolem, kad z nich si polbil koneky prst a letmo se dotkl kamene. Calpurnia si vimla, e ena jde trochu popedu. Ostatn arbiti j ustupovali z cesty a salutovali. Nedoli po spirlov ramp a nahoru: dva zkruty pod vrcholem, kde

Calpurnia oekvala komnatu velitele okrsku, se zastavili pede dvemi, nijak se nelicmi od ostatnch, kter minuli. Dv ne pekroila prh, ena si strhla pilbu a prsty si zajela do dlouhch ernch vlas, kter se j zpod n rozlily. Dlouh, hranat mstnost nebyla strohm kasrenskm pokojem arbitrtora ani peplnnou knihovnou a studovnou soudce, akoliv ji za ni Calpurnia na okamik povaovala. Dataarchy a tec tablety se vrily na kad voln vodorovn ploe, rozhzenou postel ponaje a dlouhm stolem a malm okrouhlm stolkem pmo ped nimi kone. V nejblim rohu stlo pod silnm modroblm osvtlovacm panelem alounn keslo, jasn uren pro ten. V kesle leela hromada spisovch aktovek a svitk opis, vechno ozdobeno znakovacmi stukami a poznmkovmi pendlky. Stojan na zbran a police se zkonky po Calpurniin levici byly pokryt tak silnou vrstvou prachu, e ho vidla i na tu dlku. Z protj zdi visela dlouh zznamov tapisrie, kter byla oividn pouvna mnohem astji. Tlust ltka hust protkan obvody i jej na dotek reagujc povrch ovaly obrazy a texty. Nkter z nich byly zjevn staeny z dataarch viscch ze svch dokovacch stanic kolem tapisrie, zatmco dal byly pidny pomoc kontaktnho stylu dvma nebo temi rznmi rukopisy. Calpurnia vidla na displeji piktoobrazy a datov runy ryvk z voxovch zznam pozench pehovacmi okruhy. Vidla dost, aby si domyslela, co se tady dje, a kdy se k n ena, kter mstnost patila snd a s ostrm pohledem otoila a Calpurnia zahldla na jejm hrdle rud zblesk, vdla, e hdala sprvn. Posadili se. Na malm hoku se ohvala konvice vluhu rekafe, jeho pra provonla vzduch. Shira Calpurnia, mistr trestajc Cholyon Dast, kazatel Orovene, edil majore Jg Bruinann a mistr detektiv-pion Lazka Rede ve sv prost arbitrtorsk uniform s zkm ervenm lmcem, kter oznaoval jej skutenou hodnost. Rede byla na Bastionu Psykana pedn arbitra. Bruinann, jej prav ruka, vstebval veker vnj aktivity, zatmco Rede obhospodaovala svoje pionn sloky, komunikan zdroje, st informtor a hypnoprogramovan agenty. To bylo dost bn uspodn vude, kde detektivov zastvali dleitou funkci, ale Calpurnii pekvapilo, e se s nm setkala na Bastionu. Nejde samozejm o samotn uspodn, ekla Rede. Chpu potebu detektivnch operac na vy rovni v prosted tohoto komplexu a izolovanho ostrova. Bruinann se usml a souhlasn pikvl. Jen by m zajmalo, jak v prosted, jakm je V, dokete udret svoje kryt. Chcete samozejm vdt, jak je mon, e ns arodjnci neprohldnou, odpovdla Rede. Sedla na idli zaklonn, jednu thlou nohu nataenou na podlaze. Pod oima mla kruhy, a co se posadili, bylo na n vidt, jak je unaven. Je to v naprostm podku, jestli tu chcete zat s reorganizac pionn sluby Ne! vytkl Dast. Bruinann nadskoil. Mjme na pamti kol, kter ns sem pivedl, a neodchylujme se od nj v hovoru ani nijak jinak. Byl zavradn vysok dstojnk Adepta, mistr Bastionu Psykana. Tento fakt musme mt pod na pamti. To je zloin proti Csaov Adeptu, Jeho zkonu a Jeho i, pisvdila Calpurnia, zatmco Bruinann a Rede tkali oima z jednoho na druhho. Nejsme tady dn zeleni, trestajc. Myslm, e vichni znme svoje povinnosti. Chtla jsem jen patn, skoil j do ei trestajc. Zaneme vradou. Prosm za prominut, ozval se Bruinann. Nejsem tak moudr jako Lazka a mm trochu pote dret s vmi krok. ekal jsem, e doraz taktick jednotka pod dozorem arbitra, aby uzavela V, ne jenom vy ti. Dolo tu snad k njak mluv, na kterou mi mj rozum nesta? Dostala se k vm edn zprva o zfuovanm rozhodm zen na Selen Secundus? ekl Dast. Calpurnia sebou pi Dastovch slovech mimodk trhla. Pipomnla si, e nem prvo protestovat. Byla to pravda. Mon nen veobecn znmo, e tady Calpurnia je kvli tomu eskortovna k soudu, pokraoval Dast. Byla suspendovna, a dokud nad n nebude vynesen rozsudek, vykonvm nad n

dohled. Take lette k vzeskm stanicm na okraji? Bruinann stle mluvil ke Calpurnii a vdnost, kterou k nmu kvli tomu ctila, ji samotnou trochu pekvapila. To vysvtluje, pro jste byli po ruce. Podivovali jsme se, jak jste se sem mohla dostat tak brzy po vrad. Zprvu nm bylo eeno, abychom se dreli a nic nepodnikali protoe u je nkdo na cest, pokraovala Rede. St jsme to staili strvit, kdy jsme obdreli vai dost o pistn. Jg m pravdu, nevadilo by nm vdt, co se dje. Vel tady Calpurnia, nebo ne? Velen nad vyetovnm vrady mistra Otranta pebrm j, prohlsil Dast mon trochu draznji, ne bylo teba. Calpurnii byla jej pvodn hodnost vrcena jen jako estn, doasn a z laskavosti velitele hydraphursk vznice. Jej omezen hodnosti nen mezi hydraphurskmi civilisty obecn znm Ani mezi hydraphurskmi arbitry, poznamenala Rede, ani by oslovila nkoho konkrtnho. a jeliko zen o jej vin a potrestn je v bhu, nebyla o nm informovna ani vtina arbitr, pokraoval Dast strnule. Proto propjuje vyetovn svou autoritu. Nzor hydraphurskho nejvyho velen je, e by ptomnost arbitra senioris mohla zamezit ppadnmu ntlaku na ututln okolnost vrady, o kter by se Adeptus astra telepathica mohl pokusit. Ostatn jen souhlasn pikvli. Znali povahu obyvatel pevnosti, kter byla vrozen tolika Adeptm. Pro vechny mimo ady tohoto okrsku, pokraoval Dast, je Calpurnia stle arbitra senioris a my jednme z jejho rozhodnut a autority. V praxi kon jej autorita mnou, a to a do chvle, kdy uznm vyetovn za ukonen. Calpurniiny pocity se opt zmnily a ke svmu pekvapen zjistila, e to, co ct te, je obyejn strach. Bla se vzhldnout, protoe by mohla zjistit, e se na ni druz dva arbiti dvaj, a ona se bla jejich pohledy optovat. Velitel zbaven cti, degradovan na Silou vle zarazila podobn mylenky dv, ne ji mohly ovldnout, a aby si sama se sebou udlala jasno, podvala se pmo na Rede a Bruinanna. Ani jeden z nich se na ni nedval. Hledli jeden na druhho. Nebylo tk uhodnout, na co mysl. Uvaovali, co to znamen pro n. Uvaovali, jestli se vyetovn zvrt ve zkoumn jejich vlastnch omyl. Pemleli o tom, e Calpurnia a Dast jsou tady sice pedevm proto, aby vyetili vradu mistra astropat, ale to nen dvod, aby pi t pleitosti nezskali prek arbiterskch skalp. A je to tak, pomyslela si Calpurnia. Kad z ns, kdo zklame Csaovu dvru, se za to mus zodpovdat, a u se jmenuje Rede, Bruinann nebo Calpurnia. Ta mylenka ji neopustila, ani kdy se obrtili k nkresm a jmnm na tapisrii, a Rede zaala mluvit o velitelov smrti. Nahlas neekla nic, ale to pomylen ji pronsledovalo po cel den. KAPITOLA TVRT O zhadn vrad mistra astropata Bastionu Psykana Otranta se dozvdli z Redina hlen a jejch zznam. Calpurnia a Dast listovali v zpisech, plili po n otzky jako ipky a probrali spisy zepedu i zezadu. etli si data z displej datatablet a studovali vstupy z Rediny menarie piktozlodj a voxovch tnic. Prochzeli si jej poznmky a nrtky, posuzovali jej prci, ale bez ohledu na to, jak usilovn se snaili najt v jej logice njakou chybu, zjistili, e je pro n vrada stle stejnou zhadou jako pro Rede. Mistr Otranto krel po promend nad Velkm vestibulem Bastionu Psykana, dopravn tepnou vedouc hned vedle astropatskch ambit, kam ml pstup prakticky kad na stanici. Hovoil se svm majordomem a dvrnm ptelem, herbalistou a harmoniztorem jmnem Teeker Renz a s nkolika jeho kolegy. Potom hovor peruil a vyrazil po promend, zjevn aby se setkal s novou harmoniztorkou Tormou Ylante, kter byla ped jednm staninm dnem peloena na Bastion ze

sluby u svazu ernch lod. Dl vechny stopy mizely. Jedin, co se vdlo jist, bylo, e dorazil do astropatskch ambit jasnovideck sond provdn v sni hldky zachytila jeho mentln kik zden, vzteku nebo strachu. Zprvy, je Rede shromdila, byly jen sten souvislou smsic, kter jak se Calpurnia obvala mohla nco ct jedin psykerovi. Pak byla stopa trochu jasnj, jak se Otranto m dl rychleji potcel po ambitu a spoutl jeden poplach za druhm, a bel rychleji, ne mu jeho star tlo dovolovalo, utkal, jako by ml zatracen v patch. Nakonec za sebou zavel dvee svho pokoje opaten etnmi psykobloky. A to, alespo co se Bastionu Psykana tkalo, byl konec starcova ivota. A bylo to tak ve, co o zhad mli. Dast to vzdal, odeel z Rediny kancele a nechal tam Calpurnii se zznamy a nkresy, ale neeitelnost ppadu u nalomila i ji. Mohla se spolehnout jedin na inspiraci, e objev nco, co Rede pehldla, protoe byla pli tsn spjata se zdejm prostedm a nedokzala si vytvoit odstup, ale nenala jedin voln konec, od kterho by mohla klubko zat rozmotvat. Bylo to zkrtka len. Jsme pece ve vi pln psyker! vyjela nakonec na Rede, kter se zabvala datatapisri. ert vem ty hromady hlen o ozvnch a stopch. Podle nich polovina zdejch vdla, e se nco pihodilo, ale vnoval vbec nkdo pozornost prv probhajcmu zloinu? Slavn neviditeln zrdce, opila Rede. Tak jsme tomu kali na mm minulm psobiti. Kad vidl plameny a dav prchajcch lid, dobr tucet svdk je ochoten psahat, e vidli, jak se nkdo pl z msta inu, ale myslte si, e najdete nkoho, kdo ho vidl hzet bombu, znesvcovat chrm a toit na vysvcenho knze? Samozejm e ne. Tohle jsou lid, ekla Calpurnia, jejich pohled z Csaovy milosti pronikne kamenem i kovem, a sah a do mst tak vzdlench, e si to st dokeme pedstavit. Ani jednoho z nich nenapadlo zamit pozornost tam, odkud se ty zatracen vlny ily? Nikdo nepozoroval, co se tam dlo? Pochopte to, a si prohldnete ambity, madam, ekla j Rede. Jde o to, jak jsou postaven. Do zd bval pevnosti byla vestavna psykoklec, kter je napojena na bloky a uzemnn thnouc se kolem cel pevnosti. Jejich kolem je odsvat emoce psyker, odvdt je, rozptylovat a rozpoutt tak, aby nikomu neublily. Jak j to chpu, jsou nco jako chladi stroje nebo uzemnn odvdjc elektrick proud. Kdybychom nechali energetick vlny, kter se jim z hlav, prochzet nekontrolovan pevnost, bylo by to ochromujc, ruiv. Astropati by ztrceli kontrolu. Navzjem by se vyvdli z rovnovhy, smaili jeden druhho jako placky na ohni nebo by se otevrali vcem, o kterch nen dobr mluvit lehkomysln, doekla za ni Calpurnia. Chpu. Take Otranto vbhl do ambit, kde ochrany vstebaly co vlastn? Psychickou energii, kter svou silou zakryla jeho stopy. Jak jist si jsme, kudy el? Vme, kudy vyel do ambit i kudy chodil pak. Rede ukazovala prstem na tapisrii. Ti v sni hldky vd, kde proel. Jeho cesta je zaznaen na plnu Bastionu tady na tom tabletu Dkuji. Mm to. Cesta kon u dve do jeho komnat. Jasnovidci ji nedokzali sledovat dovnit? Pesn tak, pikvla Rede. Mistr je jedin psyker ve Vi, kter m povoleno privilegium ubytovn v soukrom. A jeho pokoj je psychicky zapeetn, obrnn proti jasnovidectv. Ano, odfrkla si Rede, vrtila se ke stolu a vzala si hrnek rekafe. Z psychickho hlediska jsou mistrovy komnaty pevnost; jejich psychick ochrana je na jet vy rovni ne fyzick. I kdyby se cel zbytek ve promnil ve warpem proklet hnzdo oba vme eho, mistrovy komnaty jsou vystavny jako jeho posledn toit. A se pihod cokoliv, me uprchnout do svch komnat, odeslat nouzov voln a pod jet me bt naivu, a pijde pomoc. Zakrouila hrnkem a znovu

ho odloila. A ne se zeptte, mlc efekt blok je tam stokrt hor ne jinde v ambitech. To spolu s mistrovm smrtelnm okem bezpochyby zpsobilo, e je ta mstnost skoro pln neiteln. Zkoueli to dva star astropati. Obma odtamtud museli pomoci. Smrteln ok je tak mocn, e pln zamlil vechny podrobnosti, kter by se tam jinak snad daly najt. Rede se otsla. Ocitnout se v blzkosti zabjen je pro spoustu astropat non mra. To nejsou jedin, odtuila Calpurnia ponue a odstrila se od stolu. To j jsem se sem musela probojovat skrz ignorantskou smeku vzbouenc, kte chtli unst lo a uniknout ze stanice. Rede neodpovdla. Jen se zamraila, oi upen na sv boty. N vrah je chytr, pokraovala Calpurnia a vstala. Zatoil na Otranta nkde na okraji ambit a pivedl ho do stavu, kdy nm v zchvatu paniky sm zamlil vechny svoje stopy. tval ho ambity i kdy jak to dokzal bez jedinho svdka, je mi naprostou zhadou a zahnal ho na jedin msto, kde jeho smrt byla zaruen skryta ped jakmkoliv psychickm sondovnm. e by psyker? Nebo nkdo, kdo psykery dobe zn? Do jedn z tchto kategori spadaj na tto stanici vcemn vichni, poznamenala Rede sue. No dobe, nemohu tedy nememe, trestajc a j pout jejich smysly, tak budeme muset pout svoje vlastn. Chci vidt ambity a Otrantovy komnaty. S tm jsme potali. Vechno u je pipraveno. Sta ct. Tak tedy km, zavrela Calpurnia. Ctila, e na tom s trplivost nen o moc lpe ne Dast. U jsme zjistili, jak se to stt nemohlo. Nkde tady mus bt odpov na otzku, jak se to stalo. Jdeme. V poloeru, kde se zvuky ozvaly podivn tlumen, kreli arbiti ambity astropat. V ele el proktor z posdky Ve a nesl hl s okrskovou peet autority na tkm stbrnm etzu. Pak el Bruinann, s Rede tsn za patami a trochu vlevo, u zase v jejm pevleen za pokornou arbitru. Calpurnia s Dastem li za nimi a Orovene a dal dva arbitrtoi prvod uzavrali. Orovene nesl v dlanch mal relikvi, kovem vykldan emailov vlec obsahujc zbytky pergamenu osobn psanho veleprobotem marlem Lunkatim. Dast trval na tom, aby ho Orovene vynesl z okrskov kaple a dval si pozor, aby se od nj drel na pt krok. I tak byl znan nervzn, ruce se mu tsly a na ele mu vyrel pot, pestoe v chodbch bylo chladno. Boty obalen hadry byly prvnm pekvapenm. Pro tentokrt se nekonalo typick dunn tvrdch arbiterskch podrek, obvykl varovn obanstvu: Uvolnte cestu zkonu. Po samou mez napjat mysli astropat potebovaly klid, a tak mli na nohou tlumic nvleky, kter zabraovaly pynmu dupn a omezovaly ho na straideln apn. Ambity astropat se nepodobaly strohmu prosted pevnosti nmonictva nebo arbitr ani impozantnm obadnm prostorm Ministora. Rede Calpurnii vysvtlila, e pvodn zdi byly obloeny psykoklec a pak zakryty petrobetonem. Obrysy stn a stropu byly zaobleny a vzjemn napojeny bez obvyklch rovnch, hladkch ploch, ozdobnch pil a klenby, kterou by Calpurnia ekala. Zprvu j pipadalo, e kr vvrtem njakho obho dla, ale kdy se v eru trochu rozkoukala, uvdomila si, e stny kolem maj k hladkosti daleko. Kad stna mla svou texturu, v petrobetonu byly vstupky, rhy a hrboly vytvejc dojem pokoky, obrysy mrak nebo otisky prst. Calpurnia se pistihla, e ji to lk sthnout si rukavici a pejet koneky prst po zdi, aby zjistila, jak to bude pocit. Zamrkala a zaskpala zuby, aby se pimla soustedit se na udren jist dstojnosti. Na kadm rohu a rozcest visely pltn praporce, kter Calpurnii pipadaly spe jako pinav cry. Proli kolem pl tuctu takovch ozdob, ne si uvdomila, pro se j zdaj tak ucouran; nebyly tam pro oko, ale pro dotek, a znaky na jejich lemech byly zeteln a jasn vyit, snadno iteln tpajcmi prsty. dn z nich nebyl

roztepen nebo zamotan. S praporci bylo zachzeno pesn tak, jak se potalo. Vimla si jet neho jinho: plochy erstvho petrobetonu svdc o tom, e tu nedvno bylo nco opravovno. Plocha byla bezbarv a nepravideln ukonen, zatmco ze kolem byla zapinn a pockan. Calpurnia se nepotebovala ptt, co to je. Podobn vzory vidla na zdech soudn budovy. Krvav skvrny byly star, dvno zaschl, ale stle pipomnaly, kde se nachz a jak zleitost ji sem pivedla. Calpurnia se narovnala a srovnala krok s ostatnmi. Nedlouho pot narazili na prvnho astropata, kterho Calpurnia zahldla v pevnosti, co se jimi mla jen hemit. Byl jen skvrnou zelenho atu ve stnech, v uzlu, kde se protnaly chodby a achty. I na prvn pohled bylo zejm, e mu nen dobe, ale arbiti ped Calpurnii nezastavili, a dokonce ani nezpomalili. Calpurnia, kter si uvdomovala, e o zdejch zpsobech nev vbec nic, je napodobila. Kdy kolem toho mue prochzeli, krtce spatila jeho vyhublou postavu oprajc se jednou kostnatou rukou o sloup. Lys hlava mu visela na prsa, do oblieje mu nevidla. Pod k na lebce mu zeteln vystupovaly ly propltajc se mezi lebenmi ppojkami a dermlnmi npisy. Ped astropatem depl zzenec v prost krmov zbarven tunice a v rukou drel kus pltna. Pltno bylo potsnno krv, tebae Calpurnia nevidla, e by astropat krvcel. Druh zzenec, vy, odn v ze a zamaskovan, se tyil za astropatem jako ztlesnn Spravedlnosti v njak moralistick he. V ruce svral palnou zbra s hlavn se stbrnm stm. Kolem jej muky byla dmysln ovinut rud stuka, ze kter visel mal ochrann amulet. Vitifer, vzpomnla si Calpurnia na instrukt. arodjnk umr, zahmal Dast. Cesta je zavedla nahoru po schodech a pak zptky po mal ploin asi v polovin vky stropu. Jak zahbali zase dol do nov chodby, ozval se z msta, kde se astropat stle jet opral o stnu, hlas hlub ne Dastv, ale chraptiv. Souboj! bylo vechno, co ekl, akoliv k tomu pouil urliv tn ostr jako bitva. Calpurnia nemla tuen, co tm mysl, a o nkolik minut pozdji byli arbiti z doslechu. Pokud ten mu ekl jet nco, ona to nezaslechla a nikdy vc ho u nespatila. Jak se blili k mistrovm komnatm, v hrub rohoi kryjc podlahu uvidli ady dr, jedna ada za druhou. Prvn z nich Calpurnia pehldla: dvala se zrovna na prvod astropat, kter vedli dva dozorci; za nimi krel dal vitifer s rud zdobenou zbran. Tento byl mlad, ne tak siln jako mu, kterho potkali dv, s jinm prvodem. Byli to sborov zpvci, mn zkuen astropati. Jejich zelen roucha byly v podstat obyejn haleny a chirurgick pravy, kter na nich byly provedeny, se zdly bt primitivn a odbyt. Hlavy mli obalen ochrannou band s okruhy, pipomnajc bronzovou pta klec upevnnou pmo v lebce. Plouili se kolem a kad z nich ml ruku poloenou na rameni mue ped sebou, jejich vdce se drel provazu, jeho druh konec svral dozorce. Na Calpurnii ten pohled psobil skoro hypnoticky a tlumen svtlo mu jet dodvalo na sle. Byla pesvdena, e sly ozvny, podivn synkopick epot zdrazujc tich kroky sborist. Kdy si vimla, e kad ze sborist kloptl na pesn stejnm mst, bosma nohama zachytil o adu dr v rohoi, dodalo to celmu vjevu jet vce snovosti a exotinosti. Minuli druhou sadu dr pod obloukem, z nj visely ti dlouh praporce, kter bylo nutn odstrit stranou jako oponu. Ale teprve kdy dorazili k tet ad na okraji trochu snen pedsn ped mistrovmi komnatami, zeptala se Calpurnia, pro tam jsou. To jsou arodjnick portikuly, odpovdl j Bruinann a ukzal smrem nahoru. Ze stropu vynvala ada zdobench kop smujcch pmo proti prodravlm a potrhanm rohom pod jejich nohama. Calpurnia zamrkala a pomyslela si, jakou silou asi ztaras sjede a pod kolika podobnmi u cestou sem slep prola.

Soust obrany pro ppad, e se nkter z nich vymkne kontrole. Portikuly jim zabrn pobhat kolem a ublit pli mnoha lidem tm, e by se vzjemn vyvedli z rovnovhy. Tak je uvzn v jaksi kleci, kdy je nco poskvrn. Bruinann se zamrail. Portikuly prost sjedou dol a nedovol jim projt. Take nco jako antiexplozivn dvee? zeptala se Calpurnia. Nikoliv, madam. No, alespo ne proti takovm explozm, jak mte na mysli. Dvee klece, jak tomu km j; pekka, kterou pro sebe vymysleli sami psykei. Podobaj se tm, kter lemuj zdi pod petrobetonem. Ukovala je magos Channery a jej kn. Jdeme dl, peruil ji Dast, kdy chtla jet nco ct. Zavela sta a nsledovala Bruinanna do mistrovch komnat. Konverzace, dokonce i Dastovo pokrn, ji sten vrtila na zem a zlomila st kouzla ambit. Kdy vchzeli do pedpokoj, Calpurnia u se kolem sebe zase dvala oima arbitry. Vnj peds mla pdorys prothlho ovlu, na jeho vzdlenjch koncch se nachzely klenut otvory s ernmi kovovmi hroty arodjnickch portikul vynvajcch z pekladu jako zuby z dsn. Pouze v jednom z oblouk byly skuten dvee, akoliv si to oznaen sotva zaslouily. Otvor na druh stran zakrvala posuvn pepka z medov zbarvenho hydraphurskho hedvb napnutho na rm a naputnho lakem. Rm byl zlomen a kusy ztuenho hedvb trely do vech stran, jak tmito dvemi probhl Otranto tvan hrzou. Jak vypadaly pedtm? zeptala se Calpurnia, kdy prochzeli mstnost. Tak, jak je vidte, madam, odpovdl Bruinann. Lakovan hedvb na devnm rmu. Podobn uvidte po cel Vi. A jestli vs zajm, zda jsou jako portikuly, tak ne, nejsou. Maj ist estetick el. Madam? neunikl mu jej letm smv. Bylo to teba. Pistihla jsem se, e na nich hledm njak malovan vzory. Jak dlouho trv zvyknout si na to, e ijete mezi lidmi s odlinm hlavnm smyslem? Na tohle msto si nen snadn zvyknout z mnoha dvod. Nijak to ale nerozvinul a nechal Calpurnii uvaovat nad navou, kterou zaslechla z jeho hlasu. Kdy prochzeli kolem rozbit pepky, zastavila se a prsty pejela po ltce a rmu. Lak byl drsn, na ltce byly mysln zanechny stopy po ttci. seky, kter mly obzvl pjemnou texturu, byly dohladka vyletn a upinn mnoha doteky. Calpurnia pomalu pejela prsty po rmu, byl z mkkho deva, to bylo jist, ale jeho drsnost tomu neodpovdala. Prolomit se tm rmem mohlo zabrat dost asu. Jakmile vstoupila do vedlej mstnosti, jej prvn mylenkou bylo Vdy je to vinice, a po zbytek asu, kter strvila na Bastionu, o tom tak pemlela: jako o vinici mistra Otranta. Mstnost byla pln provaz a lan. Visely v hlednch adch ze stropu, vytvely uliky jako rostliny vinn rvy, kter si pamatovala z Iaxu. Byly pipevnn k podlaze etzy a kruhy, kter kadmu z provaz poskytovaly jistou volnost. Z chyt v rozch mstnosti zily tyi lampy se zlatohndmi stnidly vyrobenmi z tho materilu jako znien zstna a spn napodobovaly denn svtlo na Hydraphuru. Tu a tam visely zasten lucerny vrhajc na podlahu blzniv prodlouen stny, kter se protnaly pod nejrznjmi hly a kiovaly Calpurniiny nohy. Nkter z provaz a lan byly utkan z hrubho konop, jin z umn esanho hedvb, dal tvoily sametov stuhy spleten do cop. Nkter byly ten ne Calpurniin malek, jin tlust ne jej ruka. Do nkterch z nich byly vetkny prouky papru s npisy, o nich Calpurnia pedpokldala, e jsou to ryvky z njakho astropatskho krda, a z jinch zase visely mal kovov zvoneky, etzky nebo kilov pvsky. To vechno dohromady vytvelo krsu, kter ji znovu pinutila k smvu dv, ne si uvdomila, co dl. smv j okamit zmizel z tve, kdy j na rameno dopadla Dastova ruka a otoila ji. Vyboila jsi z ady, prohlsil. Pod ml na hlav pilbu, take nemohla vidt jeho oi, ale sta ml zkiven do odpornho, zlomyslnho klebku, kdy mluvil. li jsme sem jako oficiln prvod. Ty jsi vypadla z formace a poruila jsi mj pkaz. Nezapomnej, e tady velm j.

Pln chpu speciln povahu sv hodnosti, miste trestajc, odpovdla. Vlastn m prv ta k tomu motivovala. Vychzm z pedpokl