Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

download Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

of 98

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  88
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Warhammer - Shira Calpurnia - 3 - Slepota

SLEPOTAWARHAMMER 40,000 MATTHEW FARRER KAPITOLA PRVN Uprosted temnoty, V. Odsud je to k hvzd velice daleko. Ze, kter Hydraphuru poskytuje hejiv, naloutl denn svtlo, tu nen hejiv ani zdaleka. Pozorovatel stojc u okna Ve by mohl zakrt slunce jedinm hrotem vidliky a ve Vi nen optikon dost siln, aby zachytil slab lesk pobl hvzdy, samotnho Hydraphuru. Ovem ve Vi maj jin zpsoby, jak vidt. V proplouv temnotou na sv dlouh, dalek, podivn obn drze. Bastion Psykana; rozbit dtsk ka probodan ze vech stran stbrnmi vkami. V pase m trohou desku adamantiem vyztuenho petrobetonu, Mezival; jeho ven zahnut okraje jsou svratl bezzubmi steleckmi hnzdy a przdnmi palposty, z kadho z jeho tupch roh tr hrozny pistvacch v a poutacch mstk. V dvno minulch dnech, kdy stanice bvala nmon pevnost, byly bohat zdoben ve nad a pod Mezivalm tvrze zrcadlovmi obrazy jedna druh. Horn v, namen k zenitu soustavy, je te vyboen o cel jeden kvadrant a z jejch zdeformovanch stn tr hol nosnky, je zajiuj celistvost prohnutch hornch stn. Doln tvrz, otoen k nadiru soustavy, je zaosten jako stalaktit. Navzdory vem opravm a pi emeslnk-technik vypad V stle znetvoen a hrb se na sv temn obn drze jako njak mrzk. Povrch jejch stn vypad v bledm svtle jejch vlastnch pozinch svtel jakoby mkk, voskovit a poddajn. Hroty jednotlivch vek tr ze stanice jako pejle z pezrlho jablka. thl, zubat, leskl ocel se vypn ke hvzdm, rozmstn s peliv vykalkulovanm nedostatkem symetrie; dky vek jsou pokryt pavuinou pstupovch rour a pstavi, kter je spojuj. Veker potebn strojov vybaven se nachz kolem zkladen v, kabely a potrub se plaz po cel jejich dlce jako liny. Ve i stroje nkdy z, na jejich obrysech plane Eliv ohe, nebo zase dun jako njak obrovsk strojn zazen, dokonce i tady ve vakuu, kde se zvuk ne. Jejich boky jako by se nkdy nadouvaly nebo se jejich perspektiva zd patn, pli ploch nebo pli hranat. Citliv mysl takov vci me vidt. Ovem rozumn mysl je bude ignorovat, protoe tento pokroucen vrak vznejc se v utajenm sektoru Hydraphuru je Slep v, Bastion Psykana, arodjnick pele. Plane neviditelnm psykerskm svtlem astropat, zvon tichou warpovou hudbou jejich pveckch sbor. Rozumn mysl se nezaobr divnmi ozvnami, kter tato podivn hudba nkdy me evokovat. Nezaml se pli hluboce, co je to asi za stny, vren svtlem pozinch majk tsn za hranici jejho zornho pole a do due. Hudba a ozvny, kik a oi, vztekn nemluvat a chorly besti, dech obti a zabijka na pozad jeho mysli; a to vechno se na Qwahla ene jako torndo. Rozhaven prsty mu drt mysl. Ta pst je jeho a ta vle je tak jeho. Jeho mysl zpv s vlkny jeho vlastn vle a v seven ocelovho rotu chru za n, dole a kolem nj. Otevr svoje slep oi a such sta, a kadik jeho nerv a sval vibruje ohluujcm basovm tnem, evem blho ohn, kter byl v jeho dui zaehnut u tak dvno. Kameny, stny. Ruce a hlasy vude kolem nj umdlvaj a tav se. Pak Qwahl nechv svoje tlo daleko za sebou, jeho mysl a due rozjaen jsaj, jak prolt jako vystelen kulka tunelem, kter mu prozilo oslniv bl svtlo. Posl ped sebe mylenku, pipravenou a otevenou jako ruka, kvtina nebo ervovit polyp s sty otevenmi dokon. Na okamik ho zachvt strach. Nen tam nic, co by se jeho ruky chopilo, co by naplnilo przdnou ndobu, ve kterou se jeho mysl promnila. Pak se zan ozvat

epot, burcen vtr hlubokho warpu. Jak se do nj sna proniknout chechtajc se bezbarv, ct Astropat Qwahl se prudce vymrtil, a pod nm lehtko, na kterm byl pipoutan, hlasit zavrzalo. Klouby prst mu zblely na orlici z dlovho kamene, kterou vdycky svral v rukou. Jeho zait on vka sebou zakubala. Na okamik ho zaplavila energie jako zatetelen statick elektiny, ne ji bloky ve stnch ve polapily a odvedly pry. V ohov hldky na to reagovala krtkm vzeptm aktivity: dva zzenci medicae rychle vrhli pohledy na auspexy a prek vazebnch sluh postoupil vped s pipravenmi holemi, aby ho v ppad nutnosti srazili zptky na lehtko. Dmem z kadidla tancovaly prouky rudch a zelench svtel, jak se servolebky za lehtkem snely n, aby provily konektory a kabely v astropatov neforemn, vyholen hlav, a ptraly po pokozenm spoji. Vitifer, hlavu uzavenou v blokovac kleci opaten przory, vykroil vped a vythl pi tom svou pistoli. Archivan servitor zstval neinn a hrot jeho pera nad zznamovm svitkem se ani nehnul. Harmoniztor Dernesk piskoil ke Qwahlovi a zblzka se mu zahledl do oblieje. Astropaty v transu u vidl a znal pslun pedpisy a provdc smrnice. Zavrtl hlavou: pouh ke, nebezpe zatm nehroz. Jak se Qwahl pomalu uvolnil, vech se zmocnil pocit zmny, jako kdyby se mnila gravitace nebo tlak vzduchu. Chr pod jejich nohama zmnil melodii. Pod strn v, mezi tlustmi kovovmi stnami sloupu, kter ji podepral, se nachzela vel plstev kabin a cel, rozmstnch ve vrstvch kolem vtahov achty a roubovice kovovho schodit. Tady psychovlny pulzovaly silnji. Technoknz Guaphon, torzo odpojen od tenkch ocelovch nohou, sedl v trnn objmce v malm Munitoriu. Ctil pulzy vibrujc vrstvami tlumicch stroj a adami na warp vyladnch idel zkoumajcch energii shora do mimodnch podrobnost. Duchov stroj vyslali vlastn pulzy, signalizovali svou pipravenost proudy strojovho kdu. Qwahl ct Pedzpvkova komnata, kde pedzpvk Angazi kleel, se nachzela ve vi pod Munitoriem. Angazi se ve svm zvsu z pekench lan z mkkho hedvb, kter nesl jeho vhu, nahnul dopedu. Hva kabel napojench na jeho lebku se nepodobala t Qwahlov, jeho vodie byly ten: nkter pouh vlkna. Jedin tlust kabel vedl z temene jeho lebky pmo ke stropu a skrz nj ke strn vi. Angazi ctil Qwahlovo zavhn a pedvdal ho: byl zkuen a sbhl pedzpvk. Znal melodie astropatova transu z dob, kdy on sm slouil ve strn vi, pedtm, ne byl jmenovn do sv nynj funkce. Bl ohe, kter v nm zaehlo Duevn propojen, blikal sympati, a jeho mysl obklopila a zabalila siln energetick tok snovan harmonie tryskajc z galeri kru, je obepnaly zkladnu sloupu. Hlasy prochzely warpem, prostorem a obvodem sloupu samotnho, vily Angaziho vdomm a skrze stny jeho komnaty se zabudovanmi ochrannmi bloky. Angazi je zkontroloval mylenkou a svou vlastn mysl hlasy zpvk chru zkoncentroval a spojil dohromady. Pomoc vln svho vdom je vyhladil a pesmroval. Jejich tn stoupal a intenzita jejich energie se postupn mnila. Angazi adil sborov zpvky a obracel je k jejich novm partm, dokud nedoshl harmonie. Pak spoinul svou mysl na psychickch hlasech tch, kdo byli pli daleko, pli shoel, ne aby chpali, co potebuje, a osobn je nasmroval do jejich nov melodie. Svou prci dobe znal a vykonval ji s jistotou. Jak se Qwahlv duch prodral hloubji do warpu a dle od strn ve, v n spovalo jeho fyzick tlo, Angazi pro nho ladil melodii chru, napjel ho, posiloval, dodval mu energetick proud, na kterm se mohl vzt a v nm nalezne toit, a udroval ho v bezpe. Qwahl nco ct V vibrovala zmna v tnu chru. Vtina nepsyker ji ctila jako zmnu tlaku vzduchu nebo zabarven hlas, kter jim eptaly v hlavch, nebo jako nkter z tisce jinch stimul. Pro ostatn astropaty to byla vchylka v konstantnm energetickm pozad, kter je obklopovalo, mocn, ale ne bezprostedn zvan. Jedna astropatka

ji vak slyela, stejn jako slyela v kadm okamiku vechny psychick hlasy v Bastionu, jen jasnji. Lopatky detektor dopravujc psychick impulzy do Guaphonova Munitoria je dopravovaly dl, dol sloupem a hluboko do tvrze, do vysok asymetrick komory pohben pod ambity astropat; v sni hldky Bastionu. Ve velkm zkosenm prostoru se rodily hlasy chru do vzduchu jako skuten zvuky; komplexn vrstva not a kiku z voxtor. Struny harfy a kovov plty s vyrytmi citlivmi ochranami, vyladn k promovn sloitch psychickch harmoni, kter do nich proudily. Zmna v psni chru dorazila k um zzenc v sni hldky jako rychl vyzvnn. Uslyeli srii trylk teskutch not a pak se do nov melodie zapojily i dlouh noty. Zkuen strmistr dokzal st zvuky Ve stejn neomyln, jako etl psychick znamen, a strmistr Chevenne bezpochyby zkuen byl. Zaznamenal zmnu v hudb a okamit vdl, co znamen. Vybral nuance, kter mu odhalily zsahy pedzpvka Angaziho do chru a jasn, disciplinovan hlas astropata Qwahla pronikajc do warpu. Uspokojen vdomm, e zn vechny dleit podrobnosti toho, co se dje ve Vi ohov hldky, odtrhl Chevenne svou psychickou pozornost od zvuk a nechal ji voln plout. Jak prochzela jednou oblast sn za druhou, jeho mysl zaznamenvala, kterou znu Ve pedstavuje. Postupn se ujistil, e je vechno v podku, nic nebylo poskvrnno, dn energie nebylo naduvno a dn mysl nebyla pehldnuta. Nestabiln psykei, kte mohli spustit lavinovou reakci, byli nkolika strohmi pkazy zadanmi jejich zzencm oddleni. Mysli, kter byly zjevn slab, byly pesmrovny do ambit, aby se pipojily k chru, z nho mohou erpat slu, dokud se neregeneruj. Strmistr Bastionu visc v bronzov kleci uprosted sn hldky neustle dohlel na pulz Bastionu. Hldal, aby psychick proud nikdy pli nezeslil, nevytratil se nebo nerozil nkazu do okol. Chevenne posouval svj sluch a psychick smysl po mkkch, zeteln rozliitelnch tnech astropata Larise a blil se k zkladn Zelen strn ve. Proel mysl starho astropata Thujika, ktermu jeho harmoniztor mentlnm cvienm pomhal obnovit po jeho transu ve Strn vi kost duevn klid. Pak vyhledal peliv ovldan mal psychick slunce samotnho mistra Otranta: mistr Ve krel rzn a bez jakhokoliv doprovodu mimo vitiferova dol do Velkho vestibulu a pak dl a za ambity astropat k stedn tvrzi. Chevenne nechal svou mysl na okamik splynout s mistrovou, dokud neuslyel starcv podrdn hlas, jen se ho tzal, co chce. Chevenne s mentln obdobou pokren ramen a pousmn se vstoupil dovnit. Qwahl se nathl mentln st sv mysli ven, vyctil pchu poselstv a jemn si osahal jeho obrysy. Rozpoznal dotek odesilatele, Skaranta. Astropata Skaranta v jeho sloupov cele v nejvy pagod Gantia. Skaranta, jeho zsilky vdycky vonly po jehlinanovch kvtech. Qwahl uthl pedivo pavuiny, promnil jej vlkna v nco pevnjho a zaal si zprvu navjet. Velk tha, poselstv jec se iframi a ochranami, byla pitahovna Qwahlovou mysl jako smrtc mina pohupujc se na hladin mosk mliny. To zatilo seven jeho mysli, zaplevelilo ji bolest, ale dal energie posilovala jeho vli Dernesk se sklnl nad Qwahlovm tlem. Astropatova tv byla zkiven a ohryzek mu poskakoval, jako by se ml kadm okamikem ro