Voorgezet onderwijs brochure

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Brochure over het spel Wij-Land

Transcript of Voorgezet onderwijs brochure

 • Culturenspel Wij-Land

  HDL educatie is een uitgeverij van uitsluitend educatieve

  spellen voor het basis en middelbaar onderwijs. Het eerste

  spel wat HDL educatie gentroduceerd heeft was het

  culturenspel Wij-Land. Dit spel was uitsluitend voor het

  basisonderwijs. HDL educatie heeft dat nu uitgebreid naar

  het middelbaar onderwijs.

  Het culturenspel Wij-Land sluit aan bij het vak burgerschap.

  Tijdens het spelen van het Wij-Land leren de leerlingen over

  hun eigen cultuur en over de andere

  culturen wereldwijd.

  Spelen maakt

  leren leuk.

  Maakt leren leuk!

  Door het spel met elkaar te spelen bereikt het spel

  dat de leerlingen gaan praten over de kennis die

  zij hebben over bepaalde culturen. Zo leren

  andere leerlingen dingen die zij niet weten en

  hopen wij hierdoor de vooroordelen die er in de

  samenleving zijn minder te laten worden omdat zij

  nu de echte kennis er van te horen krijgen.

  Het spel is zo ontwikkeld dat het met de hele klas

  gespeeld kan worden.

  Kijk voor meer

  informatie over het

  Wij-Land op

  www.HDLeducatie.nl

  Mocht u nog vragen hebben dan kunt

  u contact met ons opnemen via:

  info@hdleducatie.nl

  Speelbord 1,20 m. BIJ 1,80 m.

 • Cultuurelementen van het spel Wij-Land

 • Met het ontwikkelen van dit spel wil

  HDL educatie leerkrachten, onder-

  wijsassistenten en jongerenwerkers

  ondersteunen. Het spel helpt hen

  leerlingen uit het voortgezet onder-

  wijs kennis te laten maken met

  verschillende culturele en religieuze

  achtergronden.

  Het spel is daarnaast goed te

  gebruiken voor het vak Burgerschap.

  Het sluit aan bij de

  kerndoelen: 36, 38, 43, 45, 46.

  Kennis maken met andere cul-

  turen

  Leerlingen worden uitgedaagd more-

  le vraagstukken op te lossen, wan-

  neer ze tijdens het Wij-Land met

  verschillende culturen in aanraking

  komen. Hierdoor leren ze ook de

  normen en warden van de andere

  cultuur kennen. Hierdoor leert de

  leerling de normen en waarden van

  andere culturen begrijpen en wijst

  deze niet zonder kennis af. Even-

  tuele voooroordelen die de leerling

  van huis uit, via de media of

  vrienden, heft gevormd kunnen ze

  toetsen en bijstellen, zodat een

  vooroordeel mogelijk vervalt.

  De bovenstaande doelstelling vormt

  het uitgangspunt van het spel. Het is

  de bedoeling dat jongeren met

  verschillende culturele en religieuze

  achtergronden bij elkaar gebracht

  worden. Communicatie tussen

  verschillende culturen wordt ook wel

  interculturele communicatie geno-

  emd. Deze communicatie wijst op en

  open communicatie met oog voor

  iederes eigenheid, zonder daarbij

  een bepaalde cultuur te labelen met

  een aparte gebruiksaanwijzing.

  Kerndoelen:

  Kerndoel 36

  De leerling leert betekenisvolle vra-

  gen te stellen over maatschappelijke

  kwesties en verschijnselen, daarover

  een beargumenteerd standpunt in te

  nemen en te verdedigen, en daarbij

  respectvol met kritiek om te gaan.

  Kerndoel 38

  De leerling leert een eigentijds

  beeld van de eigen omgeving, Neder-

  land, Europa en de wereld te

  gebruiken om verschijnselen en on-

  twikkelingen in hun omgeving te

  plaatsen.

  Kerndoel 43

  De leerling leert over overeenkom-

  sten, verschillen en veranderingen in

  cultuur en levensbeschouwing in Ne-

  derland, leert eigen en andermans

  leefwijze daarmee in verband te

  brengen, en leert de betekenis voor

  de samenleving te zien van respect

  voor elkaars opvattingen en leef-

  wijzen.

  Kerndoel 45

  De leerling leert de betekenis van

  Europese samenwerking en de Eu-

  ropese Unie te begrijpen voor

  zichzelf, Nederland en de wereld.

  Kerndoel 46

  De leerling leert over de verdeling

  van welvaart en armoede over de

  wereld, hij leert de betekenis daar-

  van te zien voor de bevolking en het

  milieu, en relaties te leggen met het

  (eigen) leven in Nederland.

  Verantwoording van het spel Wij-Land

  Spelbord

  200 Kaarten en opbergkoker

  Kaarten op het spelbord

  Spel spelenderwijs

 • U kunt nu bestellen

  U kunt door het onderstaande formulier in te vullen het Wij-Land spel bestellen.

  Ook is het mogelijk om het culturenspel

  Wij-Land te bestellen via onze site

  www.HDLeducatie.nl

  Knip het onderstaand formulier uit en stuur

  het op naar:

  HDL educatie

  Rijnsteeg 1

  6721NP Bennekom

  Wij-Land het spel dat naadloos

  aansluit bij het vak burgerschap!