Onderwijs brochure Management Drives

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.167
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Onderwijs brochure Management Drives

 • 1. Drijfveren in hetOnderwijs
 • 2. inHOUdsOPGAVeDe methode 2In gesprek met: Lia Zwaan-van Schijndel - Algemeen directeur Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 6 Elise Geerdink - Directeur RKBS De Verrekijker 9 Rob Smit - Cordinator bewegingsonderwijs Stichting Haagse Scholen 12 Albert Renders - Algemeen directeur Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena 15 Nynke Gerritsma - Conrector Personeel en Onderwijs Vrije School Zutphen VO 18 Karin van Oort - Voormalig rector Veenlander College Mijdrecht/Vinkeveen 21 Henk Lighthart - Rector Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert 23 Ronald Gase - Voorzitter College van Bestuur Stichting Openbaar VO Noord Nederland 25 Marjan Freriks - Domeinvoorzitter Onderwijs en Opvoeding Hogeschool van Amsterdam 28 Herre Dijkema - Directeur Intern Servicebedrijf Rijn IJssel 31Voorbeeldpaginas 34Slot 45
 • 3. VAnUit resPect dUrVen zeGGen wAt je dwArszit Waarschijnlijk delen wij een Medio 2010 heb ik de kans gekregen bij Management grote passie: het begeleiden Drives om mij volledig in te gaan zetten voor het van leerlingen in hun ontwik- opzetten van een aparte afdeling voor het onderwijs. keling in de breedste zin van Dit heeft ertoe geleid dat wij een specifieke versie van het woord. Daarom stel ik mij de drijfverentest hebben ontwikkeld voor het onderwijs. graag aan u voor. Ik ben mijn Als jezelf kennen de sleutel is van succes, dan is dat bij loopbaan namelijk gestart in uitstek van belang voor de doelgroep die werkt met onze het onderwijs. De liefde voor kinderen. kinderen en de passie voorhet onderwijs heb ik vastgehouden toen ik de overstap In al die tijd dat ik Management Drives toepas in hetmaakte naar een organisatie-adviesbureau. Hier heb ik onderwijs lijken de zeggingskracht en toepassingsmo-mij verdiept in het gedrag van mensen en de dynamiek gelijkheden nog steeds vrijwel onuitputtelijk. Om uvan groepsprocessen. Ik heb altijd een voorkeur gehad daarvan een beeld te schetsen, hebben wij tien managersvoor de trainings-, coachings- en adviestrajecten binnen uit het onderwijsveld gevraagd om hun ervaring met uhet onderwijs. En dat zijn er veel geweest! Gelukkig maar, te delen. Bijvoorbeeld over teams die zich bewust zijnwant wat zou er met de kinderen gebeuren als wij zouden geworden dat meer overleg en nog betere afspraken nietstoppen met onze eigen persoonlijke ontwikkeling? de oplossingen waren voor een betere samenwerking, maar juist elkaar aanspreken en vanuit respect durvenToen ik in 2004 directeur werd van dit adviesbureau, zeggen wat je dwarszit. Of over scholen die de focuskwam ik in aanraking met Management Drives. Er ging hebben kunnen verleggen naar resultaat en efficintie;een wereld voor mij open. Dit instrument gaf antwoord die van bezuinigingen een kans wisten te maken en nuop vragen van klanten en onszelf waar wij tot nu toe het zelfs opbrengstgericht aan de slag zijn. Stuk voor stukantwoord schuldig op moesten blijven. Waarom doen prachtige verhalen die voor u een inspiratie kunnen zijn.mensen soms niet wat zij wel kunnen? Waarom lopen wijals team steeds tegen dezelfde problemen op? Inzicht in Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennisdrijfveren van mensen bleek steevast het begin te zijn te maken met Management Drives Onderwijs, kom ikvan grip op de ontwikkeling van het individu, het team graag bij u langs om u te ontmoeten. Hopelijk tot ziens!en de organisatie. Voor mij was het daarom logisch omManagement Drives in te zetten voor de bakermat vanonze ontwikkeling: het onderwijs. Astrid Oostrom Directeur Onderwijs Management Drives info@managementdrives.com tel +31 (0)30-63 55 400 1
 • 4. de metHOde MenS viSie mensen verbinden Analyseren contacten leggen conceptualiseren communiceren Visie formuleren draagvlak zoeken innoveren Harmonie creren inspireren StrAteGie Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan resultaten halen efficiency creren StrUCtUUr fOCUS MiSSie structureren Kracht gebruiken Veiligheid creren Organiseren tempo maken Familiegevoel creren zekerheden creren Knopen doorhakken traditie levend houden Plannen confronteren identiteit behouden Afspraken nakomen druk opbouwen dienstbaar zijnde metHOdeManagement Drives is een unieke methode om naar Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkelingmensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naarsnel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde een heldere strategie en van daaruit naar gedragenleidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als jaarplannen.gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl,met als valkuil enerzijds continu te overdrijven enanderzijds andere zaken geen aandacht te geven. de mAnAGement driVes testWe zitten als het ware gevangen in onze eigen denk- De Management Drives test is een online vragenlijstpatronen. die drijfveren meet van individuele medewerkers en van daaruit de vertaling maakt naar teams, businessDeze denkpatronen worden door ons gemeten in de units en de gehele organisaties. Een beter begrip vanvorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter tenieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkelingimmers in hoge mate hoe een individu, team of een en helpt de prestaties van teams te verbeteren.organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijftbepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving.gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, Al meer dan 200.000 mensen uit de meest uiteenlopendede zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn manage- functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreftmentstijl en eigen wijze van besluitvorming. bestuursleden, directeuren, facilitair medewerkers, leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelings-In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van managers, ministers en captains of industry.drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt.Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten weelkaar in de weg en praten we teveel langs elkaar heen? 2
 • 5. Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel) rAAd VAn tOezicHt cOlleGe VAn bestUUr FinAncin P&O bOVenscHOOls medezeGGenscHAP mAnAGement