Brochure Loket Voortgezet Onderwijs

Click here to load reader

download Brochure Loket Voortgezet Onderwijs

of 44

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Enige tijd geleden heeft de Universiteit Twente Loket VO geopend. Daarmee zijn intern alle activiteiten die de UT organiseert voor scholieren (aansluiting en studievoorlichting) en docenten (scholing en professionalisering) bij elkaar gebracht. In augustus 2010 is een brochure ontwikkeld waarin elke activiteit beschreven staat.

Transcript of Brochure Loket Voortgezet Onderwijs

 • 1universiteit twente

  LeerLingen en studenten, docenten en docenten, schoLen en universiteitDe stap van het vwo naar het hoger onderwijs is voor de meeste jonge mensen nieuw, onzeker, spannend en uitdagend. Wat vertrouwd was verandert, en er wordt veel inlevingsvermogen en zelfstandigheid gevraagd. Het is de Universiteit Twente en de vwo-scholen veel waard als deze stap op een prettige en waardevolle manier verloopt. Prettig door een goede samenwerking; waardevol door een goede bijdrage aan studiekeuze en studiesucces van de student. In de filosofie van de UT staan de leerling en student hierin niet alleen. Het is ook van belang dat vwo-docenten en UT-docenten samenwerken, en dat de organisaties elkaar over en weer goed kennen.

  Zo is op dit moment de UT volop bezig met belangrijke ontwikkelingen in de bachelor-masterstructuur. We zetten in op vernieuwde bacheloropleidingen die zowel breedte als diepgang bieden. Voor leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs zijn deze opleidingen het meest nabij. Het is daarom belangrijk dat we elkaar goed weten te vinden op die overgang van vwo naar de bacheloropleiding.

  Als rector magnificus van de Universiteit Twente ben ik bijzonder trots op de goede relatie die wij hebben met de vo-scholen. Samen hebben we een heel scala aan activiteiten ontwikkeld, zowel voor leerlingen (Twente Academy & Voorlichting) als voor docenten (ELAN). We zorgen ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun studiekeuze en een goede aansluiting vinden in het hoger onderwijs. We laten docenten bij elkaar in de keuken kijken en hebben samen verschillende (na)scholings- en professionaliseringsactiviteiten opgezet. In het Loket VO van de UT hebben we al onze samenwerkingsactiviteiten van de faculteiten, van ELAN, van Twente Academy en Voorlichting bij elkaar gebracht, en zo duidelijk zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor leerlingen, docenten en partners. Deze activiteiten van de UT en Loket VO zijn de afgelopen jaren verbonden met die van Saxion, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Edith Stein en Twente School of Education (TSE). Samen hebben we inmiddels jarenlange ervaring en daardoor veel expertise opgebouwd in netwerken met vo-scholen in Oost-Nederland. Op het terrein van aansluiting, voorlichting, scholing, professionalisering en onderzoek zijn vo-scholen en hoger onderwijsinstellingen partners.

  In deze brochure kunt u zien wat we gezamenlijk doen: van Twente Academy LeerlingenLab, examentraining en bijspijkerkampen via Technasiumprojecten naar docentenontwikkelteams bij ELAN. De mogelijkheden staan apart gegroepeerd voor leerlingen en docenten. Ook worden er algemene schoolactiviteiten, zoals werkweken naar de UT georganiseerd. Meer informatie over de vele samenwerkingsmogelijkheden is ook te vinden op www.utwente.nl/loketvo. Graag bouwen we de komende jaren hier met het Loket VO aan verder!

  Ed BrinksmaRector MagnificusUniversiteit Twente.

 • 2universiteit twente

  overzicht aansLuitingsactiviteiten voortgezet onderwijs

  Loket Vo - organisatieDr. Pieter Boerman directeur Loket VO p.l.j.boerman@utwente.nlDrs. Jan Volbers projectmanager Twente Academy j.volbers@utwente.nlDr. Jan van der Veen opleidingsdirecteur ELAN j.t.vanderveen@utwente.nlProf. dr. Jules Pieters hoogleraar ELAN j.m.pieters@utwente.nlDrs. Mariska Giesen hoofd marketing & bachelorvoorlichting m.giesen@utwente.nl Eduard Pupipin, MSc communicatieadviseur e.pupupin@utwente.nl Rianne Wanders, MSc. communicatiemedewerker r.r.wanders@utwente.nlMw. Pauline Teppich secretariaat g.f.p.teppich@utwente.nl

  leerlingen docenten

  aansluiting voorlichting opleiding en professionalisering

  loket vo

  www.twenteacademy.nl053 - 489 4890

  info@twenteacademy.nl

  www.utwente.nl/bachelor053 - 489 5489

  studievoorlichting@utwente.nl

  www.utwente.nl/elan053 - 489 3560

  g.f.p.teppich@utwente.nl

 • overzicht aansLuitingsactiviteiten voortgezet onderwijs

  uNiVERSiTEiT TWENTE 3

 • 4universiteit twente

  inhoudsamenwerken met leerlingen 5uitdagen en bijspijkeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Huiswerkbegeleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6bijlesdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7bijspijkerkampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8eindexamenkampen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Herexamen bijlesdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10wiskunde Zomercursus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11online leeromgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12nederlandse taalcursus (alleen voor duitse scHolieren) . . . . 13

  inspireren 14profielwerkstukHulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14profielkeuZedagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15toppers traject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16masterclass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17twente academY leerlingenlab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18smart sYstem design dag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19science on tour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20tecHniekmeidenkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  wedstrijden 22matHrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22profielwerkstukkenwedstrijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23twentse wiskunde estafette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24twentse cHemiedag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  studievoorlichting 26studiekeuZe 1op1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26scHolenbeZoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27voorlicHtingsdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28meeloopdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29voorlicHting op scHool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30HigH tecH HigH tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31ambassadricesproject . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  samenwerken met docenten 34persoonlijk assistent leraren (pal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35tecHnasium netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36werkweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37twente academY Young . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38opleidingen voor docenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39professionalisering voor docenten . . . . . . . . . . . . . . . . . 40bta steunpunt oost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  overZicht activiteiten voor leerlingen 42

 • 5universiteit twente

  inhoud samenwerkenmet LeerLingenAlle inspanningen die de Universiteit Twente voor en met scholieren opstart om aansluiting te vinden bij elkaar, staan op de volgende paginas beschreven. Er is een onderverdeling gemaakt tussen activiteiten in de categorien uitdagen en bijspijkeren, inspireren, wedstrijden en studievoorlichting.

  De brochure is bedoeld voor zowel docenten als leerlingen in het voortgezet onderwijs, zodat ze samen in gesprek gaan over de mogelijkheden die de Universiteit Twente biedt.

  INFO@TWENTEACADEMY.NL

 • 6universiteit twente

  huiSWERkBEGELEiDiNG

  uitdagen en bijspijkeren

  De lessen worden niet klassikaal

  gegeven waardoor er voldoende

  gelegenheid is om vragen te

  stellen. Door deze persoonlijke

  begeleiding kun je met al jouw

  vragen en problemen tijdens de

  les bij de begeleider terecht.

  De Universiteit twente biedt havo- en vwo-scholieren hulp bij het beter begrijpen en beheersen van vakken in het voortgezet onderwijs.

  informatie Voor DocentenScholieren die moeite hebben met bepaalde vakken kunnen zich aanmelden voor de Huiswerkbegeleiding. Zorgvuldig geselecteerde en vakbekwame studenten, die studeren aan de Universiteit Twente, helpen en begeleiden de scholieren bij hun vakken. Na schooltijd kunnen scholieren samen met die studenten aan de vakken werken. De Huiswerkbegeleiding vindt plaats op de campus van de Universiteit Twente. Deze activiteit is daarom vooral geschikt voor scholieren ui