Vergiye Karşı Tutum Ve Davranışları Belirleyen Faktörler

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Vergiye Karşı Tutum Ve Davranışları Belirleyen Faktörler

 • VERGYE KARI TUTUM VE DAVRANILARI BELRLEYEN FAKTRLER PROF.DR.COKUN CAN AKTAN

 • Ekonomik ve mali faktrler

  Sosyal, kltrel ve kurumsal faktrler

  Siyasal ve ynetimsel faktrler

  Dinsel ve etik faktrler

 • DEME /DEME /

  DEMEMEDEMEME

  DNSEL VE ETK FAKTRLERD N S E L V E E T K F A K T R L E R SYASAL VE YNETMSELS Y A S A L V E Y N E T M S E L FAKTRLERFAKTRLER

  EKONOMK VE MAL E K O N O M K V E M A L FAKTRLERFAKTRLERSOSYAL, KLTREL VESOSYAL, KLTREL VE KURUMSALKURUMSAL

  FAKTRLERFAKTRLER

  VERG BLNC

  KLTR

  GREV AHLAKI

  (CIVIC DUTY)

  SULULUK

  DUYGUSUSOSYAL

  STGMA

  ETK (AHLAK)

  DNLER VE NANLAR

  SOSYAL NORMLAR

  ( NFORMEL KURALLAR)

  SOSYAL SERMAYE

  RF VE ADETLER

  VERG ADALET

  VERG AFLARI

  VERG CEZALARI

  DEAL VERGLEME

  LKELER

  KATILIMCILIK

  YERNDEN

  YNETM

  DEVLETE GVEN

  SYASAL SSTEM KALTES

  Y YNETM

  (GOOD GOVERNANCE)

  VERG YNETMNN KALTES

  VERG DENETM ETKNL

  VERG ORANLARI

  VERG DEME GC

  ekilekil--1:1: Vergi deme(me) Karar ve Tercihlerini Belirleyen Balca FaktrlV e r g i d e m e ( m e ) K a r a r v e T e r c i h l e r i n i B e l i r l e y e n B a l c a F a k t r l erer

  DEME /DEME /

  DEMEMEDEMEME

  DNSEL VE ETK FAKTRLERD N S E L V E E T K F A K T R L E R SYASAL VE YNETMSELS Y A S A L V E Y N E T M S E L FAKTRLERFAKTRLER

  EKONOMK VE MAL E K O N O M K V E M A L FAKTRLERFAKTRLERSOSYAL, KLTREL VESOSYAL, KLTREL VE KURUMSALKURUMSAL

  FAKTRLERFAKTRLER

  VERG BLNC

  KLTR

  GREV AHLAKI

  (CIVIC DUTY)

  SULULUK

  DUYGUSUSOSYAL

  STGMA

  ETK (AHLAK)

  DNLER VE NANLAR

  SOSYAL NORMLAR

  ( NFORMEL KURALLAR)

  SOSYAL SERMAYE

  RF VE ADETLER

  VERG ADALET

  VERG AFLARI

  VERG CEZALARI

  DEAL VERGLEME

  LKELER

  KATILIMCILIK

  YERNDEN

  YNETM

  DEVLETE GVEN

  SYASAL SSTEM KALTES

  Y YNETM

  (GOOD GOVERNANCE)

  VERG YNETMNN KALTES

  VERG DENETM ETKNL

  VERG ORANLARI

  VERG DEME GC

  ekilekil--1:1: Vergi deme(me) Karar ve Tercihlerini Belirleyen Balca FaktrlV e r g i d e m e ( m e ) K a r a r v e T e r c i h l e r i n i B e l i r l e y e n B a l c a F a k t r l erer

 • VERGNN KONUSU VE BREYLERN DEME GC

  Vergilemede deme gc gstergeleri;

  Gelir

  Servet

  Tketim Harcamalar

 • YKMLNN VERG YKN HSSETME DERECELER: VERG BASKISI VE VERG TAZYK

  Vergi Yk, ykml zerindeki vergi maliyeti!

  a. Objektif Vergi Yk ( Gerek Vergi Yk)

  Belirli bir dnemde denen vergilerin toplamnn ayn dnemde elde edilen gelire orandr.

  b. Subjektif Vergi Yk (Vergi Tazyiki)

  Kiisel, sosyal, psikolojik faktrler nedeni ile ykmlnn hissettii vergidir.

 • VERGLEMEDE YKMLNN ADALET VE ETLK ALGILAMASI

  Adalet hak etme

  Eitlik bireyler arasnda saysal bir denklii ifade eder.

  Vergileme psikolojisi asndan datm adaleti ve prosedrel adalet kavramlar son derece nemli iki kavramdr.

  Datm Adaleti

  Yatay Adalet Dikey Adalet

  + Ayn deme gcne +Farkl deme gcne

  sahip olan ykmllerin sahip ykmllerin farkl

  ayn vergiyi demesi oranda vergilendirilmesi

 • KAMU HZMETLERNDEN YARARLANMA DZEY: MAL RANT VE MAL SMR

  Mali Rant

  denen Vergi < Alnan Hizmet Faydas

  Mali Smr

  denen Vergi > Alnan Hizmet Faydas

 • DEME/DEMEME

  Sosyal Kltrel ve

  Kurumsal Faktrler

  rf ve Adetler Vergi Bilinci Kltr Sosyal Normlar Sosyal Sermaye

  Ekonomik ve Mali Faktrler

  Vergi Adaleti Vergi Aflar Vergi Cezalar Vergi Oranlar Vergi deme Gc Vergi Ynetiminin Kalitesi Vergi Denetim Etkinlii deal Vergileme lkeleri

  Dinsel ve Etik

  Faktrler

  Dinler ve nanlar Sosyal Etkiler Sululuk Duygusu Grev Ahlak Etik(Ahlak)

  Siyasal ve

  Ynetimsel Faktrler

  yi Ynetim Devlete Gven Siyasal Sistem

  Kalitesi

  Katlmclk Yerinden Ynetim

 • KT YNETM VE YKMLNN KATLANMAK ZORUNDA OLDUU UYUM VE LEM MALYETLER

  Devletin elde ettii vergi geliri, sz konusu verginin toplanmasna ilikin ynetim maliyetleri dldkten sonra kalan miktardr.

  Vergi sisteminin; Basit, Anlalr, Kolay uygulanabilir olmay vergileme srecinde ykmlnn

  uyumunu zorlatrmaktadr.

  Sz konusu _ Verginin toplanmasna = Devletin elde

  toplam vergi ilikin ynetim maliyeti ettii vergi geliri

 • VERG YNETMNN KALTES

  Vergi ynetim kalitesi;

  teknolojinin btn olanaklarndan yararlanan,

  ykmly mteri kavram ierisinde ele alarak,

  vergileme sreci boyunca memnuniyetinin en st dzeyde kalmas iin aba sarf eden;

  + effaf,

  + bilgiye ulam hzlandran,

  + ykmlnn ilem maliyetini en aza indirme abas iinde olan vergi ynetim biimidir.

 • VERG DENETM ETKNL Ykmllerin yakalanma olaslklarnn artmas, vergilemede adalet alglamasn olumlu etkiler.

  Vergi denetimi, ykmller zerinde korku ve bask oluturmakta ve onlar gerek beyanlarda bulunmaya zorlamaktadr.

  VERG SU VE CEZALARININ ETKNL Ykml, vergi karma sonras salayaca fayday, yakalanma

  olaslna bal olarak vergi cezalarnn maliyetiyle karlatrr ve tercihini yapar.

  Kazancnn ne kadarn Ne kadarn

  beyan edecek? karacak?

  Su ve cezalar asndan etkinlii salanm bir vergi sistemi ierisinde

  ykml, tercihini tm kazancn beyan etme ynnde yapacaktr.

 • VERG SSTEMNN DEAL VERGLEME LKELERNE YAKINLII VE UZAKLII

  Adalet

  Genellik

  stikrar

  Tarafszlk

  Etkinlik

  Basitlik

  deal vergileme ilkeleri;

  ayrca,

  sk sk deiiklie uramamal,

  ykml tarafndan anlalabilir olmaldr.

  Vergilemede etkinlik, ykml tarafndan stlenilen maliyetlerin en aza indirilmesini ifade etmektedir.

 • ETM DZEY

  Eitim, bireylerin tm yaamn etki iine alan,

  etkileim iinde olduu alanlar itibariyle ok ynl bir

  yapya sahiptir. Eitim, bireyi;

  yi vatanda olma,

  Katlmc olma,

  Sorgulayabilme,

  Bilgiye ulaabilme vb. birok ynyle gelitirme gcne sahiptir.

 • SOSYAL NORMLAR (KLTR) VE SOSYAL SERMAYE

  Kltr, toplumlarn ve gruplarn;

  tecrbelerini,

  inanlarn,

  sanat anlaylarn ve bunlarn somut grntlerini,

  ahlak ve hukuk normlarn,

  adet ve gelenekleri ile sosyal bir varlk olarak tm deerlerini ierir.

  Sosyal Normlar

 • Sosyal Sermaye (Social Capital)

  Sosyal sermaye kavram eitimin nemine iaret eden beeri sermayeden (human capital) farkl olarak toplumsal kltr ierisindeki yksek deerlerin ve erdemlerin nemine iaret eder. Toplumsal yaamda;

  gven

  sivil erdem

  demokrasi kltr

  kurumlar

  sosyal normlar

  kurallara uyum vs.

 • KURUMSAL VATANDALIK DAVRANII (ORGANZATONAL CTZENSHP BEHAVOUR)

  Kurumsal vatandalk davran, organizasyon ve ynetim alannda kurum yelerinin gnlllk esasna

  dayal ortaya koyduklar informel davran biimlerini

  ifade etmektedir.

  Ykmller kurumsal vatandalk davran

  erevesinde, vergileme srecinde daha fazla inisiyatif

  alabilir, vergileme srecine ilikin tm srelerde ve

  sorunlarn zmnde daha yapc eletirilerde katkda

  bulunabilir.

 • AHLAK

  Ykmllerin vergi uyumunu arttran ahlaki davran biimi vergi ahlak ve bilincidir.

  Vergi ahlak, ykmlnn vergi konusunda

  oluturduu her trl tepkisel davrann bireylerin

  sahip olduu ahlaki inan ve deerler btn sonucu

  olutuunu belirtmektedir.

 • DNLER VE NANLAR

  Din, toplumsal yaamda insan tutum ve davranlarn belirleyen ve etkileyen ok nemli bir faktrdr. rnein, zekat slam dini asndan Mslmanln be artndan biri olup kabul edilmektedir ve zekatn denmesi her Mslman iin bir temel grev ve ibadettir.

 • DEVLETE VE VERGLEMEYE BAKI AISI: LBERTARAN FELSEFE AISINDAN DEVLETN VE VERGLEMENN MERUYET

  Libertarianizm, mlkiyetin datmnn yaplmad ve bireylerin sahip olduklar mlkiyete hibir ekilde karlmad zgr bir toplum yapsn savunur.

  Libertarianistler zorlama unsuru tayan btn uygulamalara ve yasaklara kardrlar. Libertarian felsefe radikal olarak devleti zorlamaya

  meruluk kazandrlm bir kurum olarak grmektedir.

 • Prof.Dr.Cokun Can Aktan

  Sosyal Bilimler Aratrmalar Dernei

  http://www.sobiad.org

  Dokuz Eyll niversitesi, BF

  http://www.canaktan.org

  http://www.sobiad.org/http://www.canaktan.org/