“Uenje tokom celog ¾ivota - UNS .PROGRAM 9 ta je uenje celog...

download “Uenje tokom celog ¾ivota - UNS .PROGRAM 9 ta je uenje celog ¾ivota (LL) 9Zato uiti tokom celog ¾ivota ? 9Novi pedagoki pristup 9Finansiranje

of 69

 • date post

  02-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of “Uenje tokom celog ¾ivota - UNS .PROGRAM 9 ta je uenje celog...

 • LIFELONG LEARNINGLIFELONG LEARNING

  Uenje tokom celog ivota

  Dr Goran Nikoli, vanred. prof

  TEHNOLOKI FAKULTET LESKOVAC

 • PROGRAM

  ta je uenje celog ivota (LL)

  Zato uiti tokom celog ivota ?

  Novi pedagoki pristup

  Finansiranje celoivotnog uenja

  Izgradnja sistema celoivotnog uenja

  Strategija za implementaciju LL

  Primeri iz Evrope i sveta

 • OSNOVE CELOIVOTNOG UENJA

  Filozofija LL nije modernijeg datuma. LL je drevna potreba drutvairom sveta do danas. Samo se kontekst LL menjao vremenom.

  uenjeod kolevke pa do groba

  Danas je LL- NEIZBEAN VODI i ORGANIZACIONI PRINCIP obrazovnih reformi;- Omoguuje obrazovanju da se suoi sa svojim mnogobrojnim

  aktuelnim i novonastalim izazovima.

 • Na zasedanju Evropskog vea u Lisabonu 2000. godine donetje

  MEMORANDUM O DOIVOTNOM UENJU(Memorandum on lifelong learning, Europian Comision, Paris, 1996)

  Uenjetokom celog ivota

  Evropsko vee je takodje zakljuilo da je unapreenjedoivotnog uenja nuno za uspenu tranziciju ka drutvui ekonomiji utemeljenim na znanju.

  koji potvruje da je Evropa ula u "vreme znanja" sa svim onim implikacijama koje ta injenica ima nakulturni, ekonomski i drutveni ivot.

 • DANAS i UBUDUE

  SUTINSKE VETINE I SPOSOBNOSTI:- naui da se ui- reavanje problema- kritiko shvatanje stvari- anticipatorno uenje

  60% profesija i poslovakoje treba obavljati u naredne 2 decenije

  jo uvek nije poznato.

  POTREBE svakog pojedinca

  Koliina novog znanja poveava se velikom brzinom,a postojea znanja sve bre zastarevaju.

 • - uenje :na poslu, kod kue,kroz aktivnosti u toku slobodnog vremena.

  TA PODRAZUMEVA LL ?

  NE SAMO UOBIAJENIM PUTEM kao to je kola i visoko obrazovanje

  - uenje u svim starosnim dobima

 • MENADERI Isplati li se ulagati u znanje?

  Privreda SRBIJE

  Moderna privreda trai obuene ljude - ljude koji su prilagodljivi novim trendovima -

  Ulaganje u ljude i njihovo znanje jeste pretpostavka razvoja svake kompanije.

  Bez osposobljenih i obrazovanih ljudi nema ekonomskog razvoja bilo koje zemlje.

  Kvalitet ljudskih resursa jeste jedan od glavnih izvora bogatstva jednog drutva.

 • U MODERNOJ EKONOMIJI ZNANJE JE

  NAJVANIJI RESURS SAVREMENOG POSLOVANJA

  Upravljanje znanjem glavna komponenta savremenog menadmenta.

  Trite sve vie trai kreativne i inovativne ljude.

  Za poznavanje trita potreban je sve vei fond znanja.

  MENADERI Isplati li se ulagati u znanje?

 • PLANIRANJE kadrova i njihovo obrazovanjepredstavlja kljuno pitanje svakog drutva.

  ULAGANJE u obrazovanje i usavravanje ljudijeste najbitnij element razvojne politike jedne zemlje.

  ULAGANJE NE PREDSTAVLJA POTRONJUVE INVESTICIJU U BUDUNOST

  MENADERI Isplati li se ulagati u znanje?

 • moderna privreda

  savremenodrutvo

  Lifelong learningLifelong learning

  znanjevetinasposobnost

  savremeno poslovanje

  Ekonomski razvojEkonomski razvojModerna ekonomijaModerna ekonomija

  Savremeni menadSavremeni menadmentmentBogato druBogato drutvotvo

 • U svom trenutnom statusu potencijalne zemlje kandidata za lanstvo u Evropskoj Uniji, Srbija uestvuje u dva EU programa, namenjena visokomobrazovanju: Tempus i Erasmus Mundus.

  Oba programa imaju veliki potencijal da potpomognu pripreme zaukljuivanje u druge programe Zajednice i to ne samo u domenu visokogobrazovanja ve i u svim ostalim segmentima.

  Program celoivotnog uenja (LLP)

  PROGRAMI EUZA SARADNJU U OBLASTI

  OBRAZOVANJA

 • CELOIVOTNO UENJE - krajnji ishod informatike pismenosti

  POLJA celoivotnog uenja:- od opteg obrazovanja do strunog usavravanja, - od potreba mladih do potreba starih- od potreba zaposlenih i nezaposlenih.

  Sistem uenja

  Formalno InformalnoNeformalno

  80 god

  0 god

  Matrica celoivotnog uenja

  Matrica celoivotnog uenja

  NIVOI celoivotnog uenja: formalno, neformalno, informalno.

 • Celog ivota se ui ....?OSNOVNE VETINESTRANI JEZIK UPRAVLJANJE RUKOVOENJE (projektom)OBRAZOVANJE (predavanja)TRENING TRENERASVAKO RADNO MESTOVOLETI, LJUBAV, BRAKPRIJATELJSTVO

  RAZVOJNI PROCESI U KOLI uslovljavaju irenje delokruga rukovodstva kole- stoga zahtevaju i dalje struno obrazovanje -

  Bankarstvoposao koji se ui celog ivota

  PRIMERI LL

  - efikasnost ulaganja,- integracija informatikihi komunikacionih tehnologija.

  Celog ivota uimo da VOLIMO LJUBAV se ui kroz prihvatanje

 • 1. ta je uenje celog ivota (Lifelong Learning)

  SVI OBLICI UENJA, KOJI SE KORISTE TOKOM CELOG IVOTA IMAJU ZA CILJ:

  - unapreenje znanja, vetina i kompetentnosti - zadovoljenje potreba pojedinca- zadovoljenje potreba drutva - unapreenja mogunosti za zapoljavanje

  Lifelong Learning NIJE dua (vremenski) forma uenja i obrazovanja

  LL predstavlja PRINCIPE koji osiguravaju uee u :

  - kontinuiranom procesu obrazovanja

  - kontinuirano snadbevanje pojedinca znanjem i vetinama.

 • LL OBUHVATA sticanje i unapreenje svih oblikaSPOSOBNOSTI, ZNANJA i KVALIFIKACIJA

  od predkolskog uzrasta do penzionerskih dana

  LL POMAE razvoj : ZNANJA i NADLENOSTI (KOMPETENCIJA) koje e omoguiti svakom pojedincu:- da se lake prilagodi novom drutvu, koje je zasnovano na znanju, - da se aktivno ukljui u sve sfere drutvenog i ekonomskog ivota i tako

  vie utie na svoju budunost.

 • 2. Zato celoivotno uenje ?

  Karakteristike drutva koje se zasniva na znanju:Brze promene u proizvodnim sistemimaPotreba podizanja kvaliteta proizvodaOrganizovane promene na nivou preduzeaPrincip makro stabilnosti, otvorenosti, takmienja i dobrog upravljanjaNagrada za znanje

  moderna PRIVREDA

  jer je vrednost ljudskog potencijala (kapitala) odreena ekonomskom i drutvenom vrednou pojedinca, preduzea, drave

  jer se znanje i vetine u svakodnevnom ivotu vrlo brzo menjaju

  jer od starih radnika drutvo zahteva nove vetine i nova znanja

 • potreba da se odgovori na ekspanziju obrazovnih potreba

  irenje i brzo menjanje novih zanimanja

  porast znanja i tehnologija

  promena ka informatikom drutvu

  ekonomska restruktuiranja, organizacione reforme(promene u dosadanjim elementima radnih mesta)

  potreba da se nau efikasniji naini uenja i prenoenjaznanja

  savremenoOBRAZOVANJE

  VANOST DOIVOTNOG OBRAZOVANJA:

 • Uenje u doba ekonomije zasnovane na znanju ... ?

  determinante PRODUKTIVNOSTIsu porast broja inovacija i primena znanja

  dominantne determinantekonkurentske sposobnosti postajupoveanje KONKURENCIJE i KVALITET (a ne cena)

  moderna PRIVREDA

 • radni zadaci / potrebne vetineUSA, 1960 - 1998.

  Source: Levy and Murnane The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration,

  Quarterly Journal of Economics. (2003)

  -10

  -8

  -6

  -4

  -2

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  14

  16

  1969 1974 1979 1984 1989 1994 1998

  %

  Cha

  nge

  Expert Thinking

  ComplexCommunication

  Routine Manual

  Routine Cognitive

  Non-Routine Manual

  ODNOS

 • Promene trita rada zahtevaju

  vii novo sposobnosti

  veu fleksibilnost i sposobnost prilagoavanja promenama,

  ukljuujui sposobnost uenja

  POSLEDICA POSLEDICA TOGA TOGA JESTE JESTE POTREBA POTREBA ZA ZA KONTINUIRANOM KONTINUIRANOM

  NANADOGRADNJOM DOGRADNJOM RADNE RADNE SPOSOBNOSTISPOSOBNOSTI

 • Uee odraslih u uenju (Primer UK)

  Population Estimates, 2002 Participation Rates, 2002

  0

  1m

  2m

  3m

  4m

  5m

  6m

  7m

  8m

  18-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Age

  72%

  51%49%

  44%

  30%80%

  POPULATION

  Source: ONS and NIACE

  Najvei broj odraslih svoje obrazovanje u potpunosti prekida nakon kole !

 • Nespremnost za poslove zasnovane na znanju

  0102030405060708090

  Sweden OECDaverage

  CzechRepublic

  ECAaverage

  Hungary Slovenia Poland Chile

  Procenat osoba starosti izmedju 16-65 godina, koje su pokazale nizak nivo posedovanja informacija o procesu

  (1994-98)

 • Uenje u doba ekonomije zasnovane na znanju

  Nekada

  Zasnovano na informacijamaUenje napametUsmeravano od strane nastavnikaUenje upravo u sluajuSamo formalno obrazovanjeZasnovano na upustvimaUenje do odredjenih godina

  Sada

  Kreirano/primenjeno znanjeAnaliza i sintezaMeusobno uenjeUpravo na vremeRaznovrsnost metoda uenjaZasnovanost na inicijativamaOlakice, motivacija za uenje

 • Celoivotno uenje podrazumeva: Ciklini prilaz uenju tokom ivotaNovu opremu za uenje

  3. NOVI PRISTUP LL

  Ciklini prilaz LL podrazumevaProirenje predkolskih programaZavetak osnovnih kola u celom svetu na isti nainRazdvajanje srednjih strunih i opte obrazovnih kolairenje mogunosti pristupa uenju: kod kue, u koli i na posluJaanje veze obrazovanja i trita rada

 • Unapreenje obrazovanjaKorea populacija preko 15 god. China

  19751975

  20002000

  19801980

  68%

  1%31%

  1%

  34%

  65%

  3%45%

  52%

  19601960

  19801980

  20002000

  80%

  3%17%

  49%

  42%

  9%

  18%55%

  26%

 • Unapredjenje obrazovanjaSenegal populacija preko 15 god. UK

  19601960

  20002000

  19801980

  95%

  0.5%

  4%

  93%

  89%

  8%

  6%

  1%

  2%

  19601960

  20002000

  19801980

  67%

  50%

  1.5%31%

  10%

  40%

  20%42%

  38%

 • 4. Celoivotno uenje izjednaava vanost

  svih oblika uenja:

  Slubeno