TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

of 11 /11
ET 2007 1 TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus Pinnoituslaitosten paloturvallisuus PINTAKÄSITTELYN YMPÄRISTÖNSUOJELU PINNOITTEIDEN TESTAUS, TUTKIMINEN JA LAADUNVALVONTA Metalliset pinnoitteet Maalipinnoitteet

Embed Size (px)

description

TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus Pinnoituslaitosten paloturvallisuus PINTAKÄSITTELYN YMPÄRISTÖNSUOJELU PINNOITTEIDEN TESTAUS, TUTKIMINEN JA LAADUNVALVONTA Metalliset pinnoitteet Maalipinnoitteet. TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

Page 1: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 1

TYÖTURVALLISUUSMaalauksen työturvallisuusPinnoituksen työturvallisuusPinnoituslaitosten paloturvallisuus

PINTAKÄSITTELYN YMPÄRISTÖNSUOJELU

PINNOITTEIDEN TESTAUS, TUTKIMINEN JA LAADUNVALVONTA

Metalliset pinnoitteetMaalipinnoitteet

Page 2: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 2

TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

Työolosuhteita koskevat määräykset perustuvat pääosin työturvallisuuslakiin.

”Työnantajan on tarkoin otettava huomioon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään katsoen on kohtuudella tarpeellista työntekijän suojelemiseksi”

Työnantajan edellytetään hankkivan oma-aloitteisesti hankkivan tiedot työpaikalla mahdollisesti vallitsevista haitallisista olosuhteista”

Kemikaalit: Vaarallisia aineita käsittelevät tai käyttävät työntekijät saavat tarpeelliset tiedot ja ohjeet turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Page 3: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 3

MAALAUKSEN TYÖTURVALLISUUS /Teknos: Korroosionestomaalauksen käsikirja/

Useat maalit, varsinkin liuotinohenteiset, sisältävät terveydelle haitallisia aineita, minkä vuoksi maalien käsittelyssä tulee noudattaa huolellisuutta ja huolehtia tarpeellisista suoja- toimenpiteistä. Tulenarkoja maaleja käsiteltäessä on lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota maadoitukseen, jotta estettäisiin staattisesta sähköstä aiheutuva palo- ja räjähdysvaara.

Oikeiden työskentely tapojen ja suojatoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, käytettävät työmenetelmät ja maalityypit sekä maalattavat kohteet. Alla olevia yleisiä turvallisuusohjeita soveltamalla voidaan laatia työ- paikkakohtaisia maalaustöiden turvallisuusohjeita.

Page 4: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 4

TYÖPAIKKAJÄRJESTELYT

Työpaikkajärjestelyillä voidaan parantaa yleistä työturvallisuutta: - Työpisteen rajaamisella voidaan ohjata pois tarpeeton oleskelu

tai liikkuminen. - Työpaikan puhdistettavuutta voidaan helpottaa käyttämällä

vaihdettavia suoja- paperi- tms. suojapäällyksiä. Tiiviit ja muutoin tarkoituksenmukaiset jäteastiat helpottavat puhdistustyötä.

- Työpaikan ilmastointi on maalausasemien ja muiden kiinteiden työpisteiden keskeisimpiä työturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Yleisilmastoinnin lisäksi voidaan käyttää oikein suunniteltuja paikallis- ja kohdepoistoja, jotka voivat olla joko kiinteitä tai liikuteltavia.

- Peseytymiseen varataan tavanmukaisten peseytymistarvikkeiden lisäksi puhdistusainetta, ihovoidetta ja silmänpuhdistus- välineet.

Page 5: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 5

Raepuhallusalli ja maalaamo peräkkäin

Raepuhallushalli, robotti

Raepuhaltaja suojavarusteissaan

Page 6: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 6

MAALAUSTYÖ Annostelu, ohennus ja sekoitus tehdään lähellä maalauspistettä. Roiskeita tulee

välttää. Tarvittaessa voidaan sekoituksessa käyttää roiskesuojaa. Maalauslinjoilla voidaan usein käyttää automaattisia tai suljettuja laitteisto- ja. Annosteltaessa palavia nesteitä estetään staattisen sähkön muodostuminen maadoituksella.

Maalaus telalla, siveltimellä ja lastalla altistaa vähemmän kuin ruiskumaalaus. Roiskeet ja tahrat iholle estetään käyttämällä sopivia suojavaatteita sekä suojakäsineitä. Tarvittaessa käytetään sopivia silmien tai kasvojen suojaimia. Ilmastoinnilla voidaan yleensä pitää telamaalaustyössä maaleista haihtuvat liuotin- höyrypitoisuudet riittävän alhaisella tasolla. Jos pitoisuudet nousevat liian korkeiksi, käytetään maalaustyössä kaasusuodatinnaamaria.

Ruiskumaalaustyössä altistuksen voimakkuus voi vaihdella suuresti. Hengityssuojaimen käyttö on yleensä ruiskumaalaustyössä tarpeellista. Myös ruiskutettaessa vesiohenteisia maaleja tulee harkita hengityssuojaimen käyttöä. Tällöin suojaimen tulee olla pölysuodatin. Liuotinohenteisia maaleja ruiskutettaessa on hengityssuojaimen oltava sekä pöly- että kaasusuodatin. Jos ruiskumaalaustyö tehdään tilassa, jossa koneellinen ilmanvaihto on heikko tai puuttuu kokonaan, voidaan käyttää paineilma- tai raitisilmanaamaria tai -huppua, joka samalla suojaa myös kasvojen ja kaulan ihoalueita.

Ruiskumaalaustyössä iho altistuu yleensä helposti. Käyttämällä sopivaa suojavaatetusta sekä suojakäsineitä voidaan altistusta vähentää. Suojakäsineiden alla voidaan käyttää ohuita puuvillakäsineitä. Ihon puhdistamista voidaan helpottaa sopivin suojavoitein.

Ruiskumaalaustyössä esiintyy usein palo- ja räjähdysvaara. Tämä estetään huolehtimalla oikeasta maadoituksesta sekä maalaustyön aikana että ruiskun pesussa.

Page 7: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 7

Maalaushalli, Hiekkapuhallusyhtymä Jämsänkoski

Maalari työssään

Maalaamon laitteistoja

Page 8: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 8

HIONTATYÖ Kaikki hiontapöly, ja varsinkin tuoreen maalin pöly, voi ärsyttää

hengityselimiä, ihoa ja silmiä. Oikein suunnitellulla kohdeimurilla tai hiomakoneeseen asennetulla imurilla voidaan merkittävästi vähentää hiontapölyä. Vesihionta vähentää myös oleellisesti pölyn määrää. Tarvittaessa suojaudutaan hiontapölyä vastaan käyttämällä pölysuodattimella varustettua hengityssuojainta sekä sopivaa suojavaatetusta.

SUIHKUPUHDISTUSTYÖ Suihkupuhdistustyössä on käytettävä tarkoitukseen valmistettua

ikkunallista, hengitysilmalla ja suojaviitalla varustettua suojakypärää.

Paljas iho on suojattava paksuilla suojavaatteilla, erikoiskäsineillä ja turvasaappailla.

Puhallusaineen pölyn tunkeutuminen vaatteiden alle olisi estettävä esim. lahkeiden ja hihansuiden kiristysnauhoilla tai teipillä.

Page 9: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 9

SUOJAVÄLlNEET

Maalaustyössä suojauskohteet ovat yleensä hengityselimet ja iho: Suojakäsineet: Tarpeeksi tiiviit ja kestävät maalin sisältämiä

liuottimia ja hartseja vastaan. Ohuiden puuvillakäsineiden käyttö suojakäsineiden alla vähentää mm. hikoamisesta johtuvaa ihon ärsytystä. Suihku- puhdistustyössä käytetään tarkoitukseen tehtyjä käsineitä.

Suojavaatteet: Yleensä voidaan käyttää tavallisia suojahaalareita, palo- tai räjähdys- vaarallisissa tiloissa mieluiten puuvillasta valmistettuja. Tarvittaessa voidaan käyttää esim. läpäisemättömiä esiliinoja, kyynär- pää-, polvi- tai rannesuojia lisävarusteina.

Suojavoiteet: Käyttö on suositeltavaa kun on olemassa ihon altistumisen vaara. Suoja- voiteet helpottavat ihon puhdistusta ja ehkäisevät ihon kuivumista.

Hengityssuojaimet: Käytetään jos työpisteessä ei voida ilmastoinnilla riittävästi estää haitallisia pöly- tai kaasupitoisuuksia. * pölysuodatinnaamari hionnassa * kaasusuodatinnaamari pesussa, sivellin-, tela- ja lastatyössä * yhdistelmäsuodatinnaamari ruiskutuksessa * paineilma- tai raitisilmanaamari tai -huppu ruiskutuksessa,

suihkupuhdistuksessa suihkupuhdistuskypärä.

Page 10: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 10

MAALARIN HENKILÖKOHTAINEN HYGIENIA

Hyvä henkilökohtainen hygienia kuuluu olennaisena osana työturvallisuuteen. Kädet on pestävä vedellä ja miedolla saippualla ainakin ennen ruokailua, tupakointia ja WC:ssä käyntiä. Suojavoiteiden käyttö helpottaa ihon puhdistamista. Työpäivän päätyttyä on hyvä käsienpesun jälkeen voidella kädet ihovoiteella, jotta iho ei kuivuisi.

Page 11: TYÖTURVALLISUUS Maalauksen työturvallisuus Pinnoituksen työturvallisuus

ET 2007 11