Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

22
Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla 12.12.2012 Pauli Holttinen

description

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla. Lain säädäntö ja vastuukysymykset htwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 Työturvallisuuslaki (738/2002tp://) Laki nuorista työntekijöistä (998/1993). lain soveltaminen - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Page 1: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi

työssäoppimisjaksolla

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 2: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lain säädäntö ja vastuukysymykset

htwww.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738Työturvallisuuslaki (738/2002tp://)Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)

lain soveltaminen jokaisen henkilökohtainen vastuu suojavälineiden

käytöstä ja huollosta koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 3: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Työturvallisuuslaki Työnantajalla velvollisuus taata turvallinen työympäristö Työntekijällä velvollisuus tehdä työtä turvallisesti Laki nuorista työntekijöistä (työssäoppimisen opas s. 26-27) Työ ei saa olla työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle

vahingoksi

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 4: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

liiallinen rasitushuomattavaa vastuuta omasta ja toisten turvallisuudestahuomattavaa taloudellista vastuutaerityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kykene tunnistamaanyksin työskentely silloin, kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman vaarapsykiatristen potilaiden ja psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja huolto

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 5: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Asetus erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä nuorille.

kuolleiden käsittelyteurastussukellustyö jossa altistutaan haitallisille myrkyllisille aineillepalo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelytyö, jossa altistutaan haitalliselle säteilylle

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 6: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

16 vuotta täyttänyt nuori voi poikkeusluvalla

(työsuojeluviranomaisen myöntämä) tehdä edellä

mainittuja töitä, jos se on välttämätöntä nuoren

ammatillisen kehityksen kannalta. Esimerkkiluettelo

työssäoppimisen oppaan s. 28.

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 7: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Oppilaiden vastuuvakuutusturva

Opiskelijan ollessa työssäoppimisjaksolla rinnastetaan

opiskelija työntekijään ja tällöin työssäoppimispaikan

vastuuvakuutus on opiskelijan turvana

isännänvastuuperiaatteen mukaisesti.

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 8: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Lainsäädäntö ja vastuukysymykset

Työssäoppijan vakuutus

Omnian opiskelijoiden vastuuvakuutusturvaa on laajennettu EU-

alueella siten, että heidän vakuutusturvansa kattaa opiskelijan

henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän

työssäoppimisjakson yhteydessä on aiheuttanut työnantajalle

taikka jollekin kolmannelle henkilö- tai esinevahingon lievää

suuremmalla tuottamuksella.

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 9: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työsuojelun valvonta

Työsuojeluorganisaatio organisaatiossa toimivien henkilöiden tehtävät

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 10: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Miksi työturvallisuutta tarvitaan

Tapaturmien ennalta ehkäisy on sinun, työnantajan ja yhteiskunnan etu

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 11: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Tapaturmista

Suomessa sattuu vuosittain yli 120000 työtapaturmaa joista n. 30 kuolemaan johtaneita

Tapaturman hinta yli 3 päivän poissaoloista keskimäärin 6000 €

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 12: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työtapaturmissa menehtyneet

Page 13: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Tapaturmista

Työtapaturmien määrä nousi 6,5 % vuonna 2010

Palkansaajille sattui vuonna 2010 kaikkiaan 124 208

työtapaturmaa: 104 788 työpaikoilla ja 19 420 työn ja kodin välisellä

matkalla. Nousua oli edellisvuoteen verrattuna 6,5 prosenttia, mutta

silti vähemmän kuin vuonna 2008. Talouselämän tilanne ja

työllisten määrä heijastuvat työtapaturmien määrässä. Vuonna

2009 taloudellisen taantuman vaikutuksesta tehdyn työn määrä

väheni, samoin työtapaturmien määrä jopa noin kymmenen vuoden

takaiselle tasolle.

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 14: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työtapaturmien syyt

yleisesti eri ammattiryhmissä yleisimmät tapaturmat suojautumiskeinot

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 15: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työtapaturmatilastoa 2010:ala työtapaturmat Työtunnit

x1000h

Työtapaturmat /1000 palkans. kohti

Talon rakennustoiminta 5908 73213 80,7

Erikoistunut rakennustoiminta 8100 114893 70,5

Metallituotteiden valmistus 4429 64120 69,1

Sahatavaran, sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus

2544 39292 64,7

Kiinteistön ja maiseman hoito 3350 54614 61,3

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 16: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Kolmen kärki vähiten tapaturmia:

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä

toiminta 3,0 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen

3,6 Rahoituksen välitys

3,9

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 17: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Työturvallisuuskorttikoulutus

2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille Ensimmäinen TOP-jakso jo takana

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 18: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

TTK-08 TTK -09

8.00 Yhteinen työpaikka9.15 Yhteinen turvallisuus10.15 Perehdyttäminen11.00 Lounastauko12.00 Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla15.00 Onnettomuustilanteissa toimiminen15.30 Tentti- 16.00

08.00 Avaus  

08.15 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla

09.15 Periaatteena nolla tapaturmaa

10.15 Yleisohjeet

11.00 Lounastauko

12.00 Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta

15.00 Varautuminen onnettomuustilanteisiin

15.30 Tentti

–16.00

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 19: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Perehdytysohjelman sisältö

• Liikenne ja liikkuminen • Päihteet ja tupakointi• Henkilönsuojaimet ja työvaatetus• Luvanvaraiset työt• Siisteys ja järjestys • Jätteiden käsittely• Erityisolosuhteet tai-toiminnot yhteisellä työpaikalla

• Onnettomuustilanteessa toimiminen • Yhteyshenkilöt

1912.12.2012 Pauli Holttinen

Page 20: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla

Tiimityö Työn suunnittelu Tiimin yhteisvastuu laadusta ja tuloksesta Tekninen kehitys

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 21: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Henkinen hyvinvointi TOP-jaksolla

Työvoiman oikea mitoitus Kiireen vaikutukset Huumori apuvälineenä Työkyvyn ylläpito

12.12.2012 Pauli Holttinen

Page 22: Työturvallisuus ja henkinen hyvinvointi työssäoppimisjaksolla

Onnea Valmistuville

THE END

12.12.2012 Pauli Holttinen