Tim hieu he_thong_ten_mien_dns

Click here to load reader

download Tim hieu he_thong_ten_mien_dns

of 34

 • date post

  19-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  919
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Tim hieu he_thong_ten_mien_dns

 • 1. Chng 4H thng qun l tn min

2. S ra i ca tn minMy tnh c nh danh bng a ch IP lmcho ngi s dng kh nhNgi s dng ghi nh tn my tnhNhng tn my thng c tnh gi nh timt s lnh vc lin quan : Chc nng ca myNgi s hu myNi t myi hi phi c mi quan h gia a ch IPv cc tn gi nh 3. c im ca tn minTo ra mi quan h 1-1 gia a ch IP camy tnh vi a ch gi nhTn gi nh c gi l tn min (Domainname DN)Cc tn min c qun l bi cc h thngtn min (Domain name system DNS)Khng c quy tc to ra tn min, khng cmi quan h quy lut gia tn min v a chIPTn min trn mi h thng l duy nht viton b h thng 4. So snh h thng qun l tn minvi mt s h thng qun l thng tin Qun l tn min (DNS Server)nh x 1-1 t tn min v a ch IP Qun l sinh vin nh x 1-1 t m sinh vin v tn sinh vin Qun l thng tin nh nh x 1-1 t a ch nh v v tr nh Qun l vn bnnh x 1-1 t m vn bn v tn vn bn 5. Cu trc tn minTn min c chia thnh nhiu phn, ccphn c phn bit bng du . Part_1.Part_2.Part_3.Part_N Part_1 : Thng c gi l phn hostPart_2 Part_N : c gi l phn zoneTnh cht Tn min c th khng c phn hostS ti a cho N thng l 5 Part_1 Part_2 Part_3 . Part_N 6. V d v tn minwww.microsoft.com www : phn host Microsoft.com : phn zonewww.vfa.gov.vn www : phn host Vfa : phn zoneGov : phn zone Vn : phn zone 7. Mt s loi tn minCOM Commercial : T chc thng miEDU Educational : T chc gio dcGOV Government : C quan chnh phMIL Military : Nhm qun sNET Network : Trung tm thng tin mngORG Organizations : Cc t chc khcINFO Information : Cung cp thng tinTrong tiu chun ISO3166 quy nh nu Part_Nc hai k t th y c s dng xc nh tnmin thuc quc gia no (vn,sg,ca,uk,jp ) 8. Qun l tn minCc my tnh thc hin qun l tn minc gi l DNS ServerMi tn min khi ng k phi c lutr trn mt DNS ServerQun l tn min c thc hin thngqua c ch phn cpCp cao nht l cc Root ServerTrn th gii hin nay c khong 13 RootServer 9. Minh ha s phn cpRootCOM EDU ORG VNSun IBM COMEDU ORG i hc i hc Quc giaBch khoaH ni 10. Truy vn tn min trc tip qua Root Server 11. Truy vn tn min gin tip qua Root Server 12. Truy vn tn min qua DNS cache 13. Phn loi DNS ServerPrimary server Ni xc thc thng tin v a ch IP v tnmin chnh thcSecondary server Ni lu tr d phng c s d liu tn mincho cc Primary serverCaching only serverNi lu tr cc a ch tn min trn b nhcache nhm tng tc truy vn tn min 14. Qun l DNS serverCi t DNS server Nu my tnh cha c DNS Server, bn phitin hnh ci t dch v nyQun tr thng tin tn min Thm cc zone cho tn min To cc Host cho tn minTo cc Alias cho tn min Chuyn quyn qun l tn min 15. Khi ng chng trnh qun lDNS Qun l DNS 16. Giao din qun tr DNS 17. Mt s lu khi thit k tn minTh t to cc zone nh sau Part_N, Part_N-1, ., Part_2, Part_1Khng nn to qu 5 zoneKhng nn chuyn quyn qun l zone qu 3cp x lZone c chia lm 2 loi chnh Forward zone : Vng nh x t a ch tn minthnh a ch IP Reverse zone : Vng nh x t a ch IP thnh ach tn min 18. V d minh ha, to tn minwww.quantrimang.net.vn To zone mi 19. Mt s loi IPIP tnh : c ch nh cho my tnh thngqua cch thc gn a ch theo cc thng sIP, subnet mask, gateway. IP s khng thayi cho n khi ta gn li a chIP ng : c cp pht khi my ng nhpvo h thng mng, IP ny s thay i tythuc vo thit lp trn my cp a chIP o : L cc a ch khc ca mt my tnhc IP tnh, tuy nhin y ch l cc a ch domy qun l nhm mc ch cho hotng ca cc ng dng 20. IP Tnh 21. IP ng 22. IP o