Tim hieu anh_huong_cua_auxin_va_cytokinin_den_su_tang_truong_cua_vi_tao_nitzschia_sp_0812

Click here to load reader

 • date post

  22-Jan-2018
 • Category

  Education

 • view

  30
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tim hieu anh_huong_cua_auxin_va_cytokinin_den_su_tang_truong_cua_vi_tao_nitzschia_sp_0812

 1. 1. B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM TP. H CH MINH L Th N TM HIU NH HNG CA AUXIN V CYTOKININ N S TNG TRNG CA VI TO NITZSCHIA SP. LUN VN THC S SINH HC Thnh ph H Ch Minh 2011
 2. 2. B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM TP. H CH MINH L Th N TM HIU NH HNG CA AUXIN V CYTOKININ N S TNG TRNG CA VI TO NITZSCHIA SP. Chuyn ngnh : Sinh hc thc nghim M s : 60.42.30 LUN VN THC S SINH HC NGI HNG DN KHOA HC: TS. L TH TRUNG hnh ph H Ch Minh 2011
 3. 3. LI CM N Ti xin chn thnh gi li cm n n Gio vin hng dn - TS. L Th Trung. C tn tm ch bo, hng dn, truyn t nhng kin thc, nhng kinh nghim qu bu trong thc hnh th nghim cng nh trong cuc sng v lun to iu kin thun li nht cho ti trong sut qu trnh ti thc hin lun vn. Qu Thy C khoa Sinh - trng i hc S phm Tp. H Ch Minh v trng i hc Khoa hc T nhin Tp. H Ch Minh tn tnh ging dy, truyn t kin thc v to nim tin vng chc cho ti ti c th t tin bc vo qu trnh nghin cu v hon thnh lun vn. CN. H Th M Linh - phng th nghim Sinh l thc vt Trng i hc S Phm Tp. H Ch Minh, nhit tnh gip ha cht cng nh trang thit b th nghim v to iu kin thun li cho ti lm vic ti phng th nghim. Th.S. V Hng Trung, Th.S. Hunh Th Ngc Nh - trng i hc Khoa hc T nhin nhit tnh gip ti v cng ti chia s nhng kh khn trong sut qu trnh thc hin ti. Tp th lp cao hc kha 19 cng ti hc tp nghin cu, cng gip ln nhau, v chia s kinh nghim qu bu cng nhau hon thnh tt cng vic. Cui cng, ti xin gi li cm n chn thnh nht n Cha, M, Anh, Ch, Em trong gia nh, c bit l Chng v Con trai lun bn ti, ng vin, ng h ti v mi mt, l ch da vng chc, l ng lc mnh m gip ti vt qua mi kh khn, th thch ti hon thnh tt nhim v ca mnh.
 4. 4. MC LC LI CM N............................................................................................. 3 MC LC................................................................................................... 4 K HIU V CH VIT TT................................................................. 6 DANH MC NH...................................................................................... 7 DANH MC HNH.................................................................................... 9 DANH MC BNG................................................................................. 11 M U ..................................................................................................... 1 Chng I. TNG QUAN TI LIU........................................................ 3 1.1. To silic ..................................................................................................................3 1.2. V tr phn loi........................................................................................................4 1.3. Cu to t bo.........................................................................................................4 1.4. Cc hnh thc sinh sn ca to silic ....................................................................... 6 1.5. Di chuyn................................................................................................................9 1.6. Dinh dng...........................................................................................................10 1.7. Cc phng php nui cy vi to v c im ca ng cong tng trng...... 11 1.8. Cc yu t nh hng n s sinh trng ca vi to...........................................14 1.9. Mt s k thut nui cy vi to............................................................................18 1.9.1. o trn ........................................................................................................18 1.9.2. Bnh nui cy.................................................................................................18 1.9.3. La chn v chun b mi trng.................................................................19 1.9.4. Phng php kh trng.................................................................................20 1.9.5. Phng php phn lp..................................................................................21 1.10. Vai tr ca vi to ................................................................................................22 1.10.1. Li ch..........................................................................................................22 1.10.2. Tc hi.........................................................................................................24 Chng 2: VT LIU V PHNG PHP ....................................... 25 2.1 Vt liu nghin cu ...............................................................................................25
 5. 5. 2.2 Phng php..........................................................................................................25 Chng 3. KT QU - THO LUN................................................... 37 3.1. Kt qu phn lp...................................................................................................37 3.2. Kt qu tinh sch ..................................................................................................37 3.3. nh danh .............................................................................................................38 3.4 Nui thch nghi trong iu kin phng th nghim ...............................................41 3.5. Mi trng nui thch hp ...................................................................................41 3.6. Mt cy chuyn thch hp ..............................................................................45 3.7. Thi im cy chuyn thch hp..........................................................................50 3.8. nh hng ca auxin cc nng khc nhau ln s sinh trng ca vi to Nitzschia palea ............................................................................................................54 3.9. nh hng ca cytokinin cc nng khc nhau ln s sinh trng ca vi to Nitzschia palea ............................................................................................................70 3.10. nh hng kt hp ca AIA v BA...................................................................86 Chng 4. KT LUN V NGH................................................... 99 4.1.Kt lun .................................................................................................................99 4.2. ngh: .................................................................................................................99 TI LIU THAM KHO ..................................................................... 100
 6. 6. K HIU V CH VIT TT AIA Acid indole 3-acetic ATP Adenosine triphosphate BA Benzyladenin CHH Cng h hp CQH Cng quang hp EDTA Ethylen diamine tetraacetic acid et. al. Nhng ngi khc (cng s) GA Gibberellic acid (Gibberellin) HS Chu #10 Half Streng Chu #10 ml mililit N Ngy ppm parts per million (phn triu) tb t bo Tp. HCM Thnh ph H Ch Minh L microlit M micromol/lit
 7. 7. DANH MC NH nh 3.1: Cc t bo Nitzschia sp. ln vi cc t bo khc trc khi phn lp..........40 nh 3.2: T bo Nitzschia sp. ring l (x40).............................................................40 nh 3.3: Hnh thi t bo Nitzschia sp. trong mi trng nui di knh vi quang hc 41 nh 3.4: Mt trong ca v t bo di knh hin vi in t qut .............................41 nh 3.5: Phn u ca v t bo mt trong di knh hin vi in t qut...........41 nh 3.6: Mt ngoi ca v t bo di knh hin vi in t qut.............................42 nh 3.7: T bo Nitzschia palea ang giai on phn chia (x40)..........................44 nh 3.8: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng Half Strength Chu #10...........44 nh 3.9: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng Combo ...................................45 nh 3.10: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng BG 11...................................46 nh 3.11. Mu dch nui ca 3 mi trng tng ng.............................................46 nh 3.12: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng BG 11 mt xut pht 2,5.103 tb/ml............................................................................................................................49 nh 3.13: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng BG 11 mt xut pht 5.103 tb/ml ....................................................................................................................................49 nh 3.14: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng BG 11 mt xut pht 7,5.103 tb/ml............................................................................................................................50 nh 3.15: Hnh thi t bo N.palea trong Mi trng BG 11 mt xut pht 10.103 tb/ml............................................................................................................................51 nh 3.16: Hnh thi t bo N.palea trong mi trng BG 11 khi cy chuyn vo ngy th 3 ....................................................................................................................................54 nh 3.17: Hnh thi t bo N.palea trong mi trng BG 11 khi cy chuyn vo ngy th 4 ....................................................................................................................................55 nh 3.18. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng BG 11 khi cy chuyn vo ngy th 5 ....................................................................................................................................55 nh 3.19. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng chun.....................................58 nh 3.20. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-6 g/ml..........59 nh 3.21. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-8 g/ml..........60 nh 3.22. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-10 g/ml.........60 nh 3.23. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng chun.....................................65 nh 3.24. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-12 g/ml.........65
 8. 8. nh 3.25. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-14 g/ml.........66 nh 3.26. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng chun ....................................70 nh 3.27. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-16 g/ml.........71 nh 3.28. Hnh thi t bo N.palea trong mi trng b sung AIA 10-18 g/ml.........71 nh 3.29. Hnh thi