Tim Hieu Excel 2007

download Tim Hieu Excel 2007

of 60

 • date post

  11-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  89
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tim Hieu Excel 2007

 • GIO TRNH

  2009

  Tm hiu Microsoft Office 2007

  Tm hiu Microsoft Excel 2007

  L VN HIU

  V I T N A M

  http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net

 • Tm hiu Microsoft Office 2007- Tp 2: Tm hiu Microsoft Excel 2007

  Bin Son: niemtin071@yahoo.com 2

  MC LC

  PHN I: LM QUEN VI EXCEL 2007 ..................................................................... 6

  1. Lm quen nhanh vi Excel 2007............................................................................. 6

  a. Nhng thut ng cn nh ..................................................................................... 6

  b. Ribbon cng c mi ca Excel 2007 ................................................................... 6

  c. Chun XML ......................................................................................................... 7

  2. Tm hiu Excel 2007: To mt workbook u tin ................................................ 7

  a. M mt workbook c sn .................................................................................... 7

  b. Lu workbook ...................................................................................................... 8

  c. ng workbook .................................................................................................... 9

  d. Sp xp workbook ............................................................................................... 9

  e. Th thut c bn vi worksheet ........................................................................... 9

  3. Tm hiu Excel 2007: Cch nhp cng thc ......................................................... 11

  a. Tm hiu v cng thc Excel 2007 .................................................................... 11

  b. Bt u vi du bng (=) ................................................................................... 12

  c. Tm hiu v cng thc tng gi tr trong mt ct (SUM) .................................. 12

  d. Nn copy mt cng thc thay v to ra mt cng thc mi .............................. 13

  e. Tm hiu v cell () ............................................................................................ 14

  f. Cp nht kt qu cng thc ................................................................................ 14

  g. S dng cng thc Sum cho mt vi gi tr trong ct ....................................... 15

  h. S dng cng thc n gin khc trong Excel 2007 ......................................... 15

  i. Tm gi tr trung bnh .......................................................................................... 15

  j. Tm gi tr ln nht hoc nh nht ...................................................................... 16

  k. In cc cng thc d ghi nh .......................................................................... 16

  l. Du hiu l xut hin trn bng tnh ................................................................... 17

  m. Tm nhiu cng thc khc ................................................................................ 18

  4. Cch dng hm trong Excel 2007 xc nh thng tin ngy ............................. 18

  a. Bi hc th nht: Ngy lin quan n Excel nh th no? ................................ 18

  b. Bi hc th hai: Tnh ton ngy thng bng cch s dng cng thc ............... 20

  PHN II: CCH TO BIU ................................................................................ 24

  http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net

 • Tm hiu Microsoft Office 2007- Tp 2: Tm hiu Microsoft Excel 2007

  Bin Son: niemtin071@yahoo.com 3

  1. Lm th no to mt biu trong Excel 2007 ............................................... 24

  a. To biu trong Excel 2007 ............................................................................ 24

  b. Cch to biu ................................................................................................ 24

  c. Lm th no d liu worksheet xut hin trong biu ............................... 25

  d. Tm hiu v Chart Tools .................................................................................... 26

  e. Thay i biu ................................................................................................ 26

  f. Thm tiu cho biu ................................................................................... 27

  PHN III: CCH TO BO CO VI PIVOTABLE ............................................. 28

  1. PivotTable I: Lm quen vi PivotTable reports trong Excel 2007 ....................... 28

  a. Ly d liu lm vic ...................................................................................... 28

  b. Xem li d liu ngun ....................................................................................... 28

  c. To hp thoi PivotTable ................................................................................... 29

  d. C bn v PivotTable Report ............................................................................. 30

  2. PivotTable II: Lc cc d liu trong mt PivotTable ca Excel 2007 .................. 30

  a. Ch xem d liu m bn mun xem trong bo co PivotTable .......................... 30

  b. Lc xem ra mt trong nhiu sn phm.......................................................... 31

  c. Gii hn b lc cho mt sn phm .................................................................... 31

  d. Tm loi sn phm c doanh thu cao ................................................................. 32

  e. Lc thng tin theo thi gian ............................................................................... 32

  f. Hy b b lc ..................................................................................................... 32

  g. Hy b mt filter trong bo co PivotTable ...................................................... 33

  3. PivotTable III: Tnh ton d liu trong nhng bo co PivotTable ca Excel 2007

  ................................................................................................................................... 34

  a. Lm vic vi s .................................................................................................. 34

  b. Tm tt d liu mt cch khc........................................................................... 34

  c. Thc hin mt php tnh % ................................................................................ 35

  d. Nhn vin no nhn tin thng? ...................................................................... 35

  PHN IV: CHIA S THNG TIN .............................................................................. 36

  1. Chia s d liu ca Excel vi nhng ng dng khc bng cch xut bn ln

  SharePoint ................................................................................................................. 36

  a. Chia s d liu Excel ln SharePoint ................................................................. 36

  b. Ly a ch website cho trang SharePoint.......................................................... 36

  http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net

 • Tm hiu Microsoft Office 2007- Tp 2: Tm hiu Microsoft Excel 2007

  Bin Son: niemtin071@yahoo.com 4

  c. Xut bng biu n SharePoint: phn I .............................................................. 37

  d. Xut bng biu n SharePoint: phn II ............................................................ 37

  e. Xem danh sch mi ca bn trn trang web SharePoint ................................... 38

  f. Cho mi ngi bit danh sch u .................................................................. 38

  g. Duyt li danh sch SharePoint ......................................................................... 39

  h. Cp nht d liu bng biu Excel ...................................................................... 39

  2. Excel Services I: Phn cn bn ............................................................................. 40

  a. Lu Workbook n trang web SharePoint ca bn ........................................... 40

  b. Tm hiu v Excel Services ............................................................................... 40

  3. Excel Services II: Yu cu, ngh v phn quyn .............................................. 41

  a. Lm th no ngn ngi khc chnh sa ....................................................... 41

  b. S khc nhau gia s dng workbook trong Excel v Excel Services ............. 42

  c. Nhng g bn cn cho Excel Services ................................................................ 43

  d. Phn mm yu cu cho Excel Services .............................................................. 44

  e. Nhng th vin ti liu v Excel Services ......................................................... 44

  f. Thit lp th vin ti liu cho Excel Services .................................................... 45

  2. Excel Services I: Phn cn bn (box) ................................................................... 46

  a. Lu Workbook n trang web SharePoint ca bn ........................................... 46

  b. Tm hiu v Excel Services ............................................................................... 46

  4. Excel Services III: Kim sot nhng g bn chia s ............................................. 47

  a. Gii thiu v vic phn quyn vi Excel Services ............................................ 47

  b. Tc ng ca vic phn quyn ........................................................................... 48

  c. Lm th no thm ngi cho nhm Viewers ................................................ 48

  d. Gi d liu ring t trong Excel Services ......................................................... 49

  5. Excel Services IV: Cho php nhp thng tin ........................................................ 49