SUPORT contabilitate

download SUPORT contabilitate

of 113

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  313
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of SUPORT contabilitate

SUPORT DE CURSCAPITOLUL 1 NOTIUNI DE ECONOMIE1. ACTIVITATEA ECONOMICA 1.1 Nevoile umane si resursele economiceNevoile umane apar sub forma dorintelor, a asteptarilor, a aspiratiilor oamenilor. Toate acestea reprezinta latura subiectiva a nevoilor umane. Intiparite in constiinta oamenilor si intrate in obiceiurile lor, nevoile umane dobandesc caracter obiectiv. Nevoile (preferintele) umane constau in doleantele, resimtirile, asteptarile oamenilor de a avea, de a fi, de a sti, de a crede, de a si insusi bunuri, toate acestea devenind nevoi efective in functie de gradul dezvoltarii economice la un moment dat, precum si de nivelul de cultura si de civilizatie al oamenilor. Multitudinea nevoilor umane si continua lor diversificare au determinat clasificarea acestora, astfel : a) nevoi fiziologice - sunt primele resimtite de oameni si inerente acestora (nevoi de hrana, apa etc) b) nevoi sociale, de grup sunt resimtite de oameni ca membrii ai diferitelor grupuri sociale si pot fi satisfacute numai prin actiunea lor conjugata c) nevoi rationale, spiritual-psihologice decurg din trasaturile interioare ale oamenilor si devin deosebit de importante pe masura progresului in instructie, in relatiile morale, ele presupunand rationalitate, gandire elevata. Nevoile umane prezinta urmatoarele trasaturi : - sunt nelimitate ca numar pe masura satisfacerii unor nevoi, apar altele noi - sunt limitate in capacitate satisfacerea unei nevoi presupune consumarea unei cantitati date dintr-un bun. De exemplu, nevoia de hrana se manifesta, pe masura consumarii de alimente, sub forma de: foame, satietate, dezgust. - sunt concurente - unele nevoi se extind in detrimentul altora, se inlocuiesc (nevoia de a bea alcool) - sunt complementare nevoile evolueaza in sensuri identice (un meniu rafinat servit la un restaurant de lux presupune o gama larga de instrumente cu care unii consumatori nu stiu ce sa faca) - se sting momentan prin satisfacere viciul antreneaza noi si noi consumuri de bunuri prin satisfacerea lui. Nevoile satisfacute vor renaste in timp, cu periodicitati diferite, ele fixandu-se in obiceiuri si traditii de consum.

1

In stransa legatura cu nevoile umane se afla interesele economice care sunt constientizate si devenite mobiluri directe sau indirecte ale oamenilor pentru existenta, ale confruntarii si cooperarii lor in vederea dobandirii bunurilor necesare satisfacerii nevoilor. Daca bunul pentru satisfacerea unei nevoi a fost gasit, nevoia in cauza genereaza eforturi pentru procurarea lui. In baza acestei relatii s-a impus principiul hedonist maximum de satisfactie cu minimum de efort considerat ca baza a economiei si a stiintei economice. Resursele economice constau in totalitatea elementelor, a premiselor, a actiunilor sociale practice care sunt efectiv utilizate la producerea si obtinerea de bunuri. Premisa primara a satisfacerii nevoii umane este natura. Mediul natural este cel dintai izvor al resurselor economice si cadrul existentei oamenilor si al activitatii lor. Direct sau indirect, natura ofera aproape toate cele necesare existentei omului si progresului societatii. Desprinderea resurselor naturale din mediul lor este rodul activitatii umane. Volumul, diversitatea si calitatea acestei activitati sunt conditionate de resursele umane. Acestea, la randul lor, depind de factorul demografic, de numarul, structura si calitatea fortei de munca. Resursele naturale, impreuna cu cele demografice, formeaza resursele primare. Alaturi de acestea, o importanta deosebita o au resursele economice derivate. Rezultat al folosirii elementelor naturale, resursele derivate potenteaza eficienta cu care sunt utilizate toate resursele economice. Clasificarea cea mai generala a resurselor consta in delimitarea acestora in: - resurse materiale includ resursele naturale primare si cele derivate (echipamente si tehnologii de fabricatie, stocuri de materii prime etc). - resurse umane cuprind resursele primare de acest gen si pe cele derivate (stoc de invatamant).

1.2. Activitatea economica forma a actiunii umaneActivitatea economica se defineste prin lupta impotriva raritatii, ca proces complex ce reflecta faptele, actele, comportamentele si deciziile oamenilor, privitoare la atragerea si utilizarea resurselor economice, in vederea producerii, circulatiei, repartitiei (distributiei) si consumului de bunuri, in functie de nevoile si de interesele economice. Exista optiuni conform carora cercetarea stiintifica, protectia si ameliorarea mediului natural indeplinesc asemenea functii, incat acestea pot fi considerate activitati economice, cu trasaturi distincte. Criteriul delimitativ al activitatii economice in actiunea sociala consta in lupta oamenilor pentru satisfacerea trebuintelor lor nelimitate prin folosirea rationala si eficienta a resurselor si a bunurilor relativ rare. Economia reprezinta intreg sistemul de activitati la care participa si in care se inscriu toate unitatile economice de productie, de consum, de intermediere bancara, etc. Economia nu exista si nu se desfasoara in forma pura. Ea interfereaza cu toate celelalte genuri de actiuni social culturale, politice, tehnice, etc. Ca rezultat al dezvoltarii societatii s-au concretizat urmatoarele tipuri de activitati: - productia consta in transformarea resurselor in bunuri economice, de catre societati specializate, in scopul satisfacerii nevoilor;

2

-

-

-

-

prestarea de servicii consta in transformarea intrarilor in rezultate specifice care nu au forma concreta de obiect (ex: transporturi, activitati turistice, intretinere si reparatii); schimbul (circulatia) reprezinta totalitatea activitatilor de deplasare in spatiu a bunurilor materiale, trecerea lor de la o persoana la alta pe calea vanzarii cumpararii, depozitarea si schimbul de servicii intre participantii la viata economica (comunicatii, telecomunicatii, servicii distributiv-comerciale); repartitia cuprinde acele activitati prin care bunurile materiale si serviciile sunt orientate spre destinatiile lor, prin care venitul se distribuie si se redistribuie participantilor la viata economica; consumul reprezinta folosirea efectiva a bunurilor, act care verifica utilitatea acestora si concordanta lor cu nevoile, cu dorintele si interesele oamenilor.

Economia, ca entitate complexa, este abordata si cercetata din unghiuri diferite, ca macro si microeconomie. Microeconomia consta in procesele, faptele, actele si comportamentele ce se manifesta intre participantii individuali la fluxurile economice (firme, banci, administratii). Macroeconomia reprezinta acea parte a economiei care studiaza marimile globale dintr-o economie, numite agregate (ex: productia nationala, venitul national, ocuparea si somajul, inflatia etc), interdependentele intre diferitele variabile globale ale economiei si sistemul economic in totalitatea sa. Unitatile economice (organizationale) reprezinta o persoana sau o grupare de persoane fizice si sau juridice, dintr-o economie nationala, care indeplineste roluri si functii specifice, autonomizate pe baza diviziunii muncii, persoana ce foloseste resurse si instrumente adecvate. Unitatile organizationale din cadrul economiei nationale (macroeconomia) sunt reprezentate de: -societati comerciale; -regii autonome; -unitati cooperatiste; -institutii publice; -asociatii; -celelalte persoane fizice si juridice care desfasoara activitati economice. In cadrul unitatilor economice, societatea comerciala reprezinta cadrul organizatoric principal de desfasurare a unei activitati economice. Societatile comerciale cu sediul in Romania sunt persoane juridice romane care se organizeaza si functioneaza, potrivit legii nr. 31/1990 Legea societatilor comerciale. Astfel, exista urmatoarele tipuri de societati comerciale: 1) SNC - societate in nume colectiv (societate de persoane); 2) SC - societate in comandita; 2.1) SCS societate in comandita simpla (societate de persoane); 2.2) SCA societate in comandita pe actiuni (societate de capitaluri); 3) SA societate pe actiuni (societate de capitaluri); 4) SRL societate cu raspundere limitata (societate mixta de persoane si de capitaluri).

3

1) SNC este o asociere intre persoane fizice care dispun de resurse materiale si financiare modeste. Obligatiile sociale sunt garantate cu intreg patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Fiecare din asociati poate sa execute activitati economice in numele societatii. Teoretic, SNC se poate constitui prin asocierea persoanelor fizice si juridice. Practic, asocierea se face numai intre persoane fizice, pt. persoanele juridice existand forme de asociere mai complexe. Un avantaj al SNC il constituie faptul ca legea nu prevede conditii restrictive referitoare la nr. asociatilor si la marimea capitalului social. Actul de constituire a SNC este contractul de societate. Capitalul social este in numerar sau in natura si este divizat in parti sociale. 2) SC este o forma avansata fata de SNC. Membrii asociati se grupeaza in comanditati si comanditari. Comanditatii dispun de pregatire profesionala, iar comanditarii dispun de bani si de alte mijloace materiale. Este o asociere intre capital si munca. Comanditatii pot contribui la formarea capitalului social cu aport in bani sau in natura. Ei angajeaza patrimoniul individual prin raspunderea nelimitata si solidara pe care si-o asuma. Comanditarii sunt responsabili fata de obligatiile societatii doar pana la nivelul aportului de capital si nu au drept sa participe la administrarea societatii. Comanditatii au dreptul de a participa la administrarea societatii. 2.1) SCS Legea nu prevede conditii restrictive referitoare la nr. asociatilor si la marimea capitalului social. Actul de constituire este contractul de societate. Capitalul social este in numerar sau in natura si este divizat in parti sociale. 2.2) SCA are aceleasi caracteristici cu SCS, cu deosebirea ca