PLAM TELEORMAN REV. II 2014/PLAM... 2 1.2.2 Identificarea إںi clasificarea problemelor /...

download PLAM TELEORMAN REV. II 2014/PLAM... 2 1.2.2 Identificarea إںi clasificarea problemelor / aspectelor

of 238

 • date post

  02-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PLAM TELEORMAN REV. II 2014/PLAM... 2 1.2.2 Identificarea إںi clasificarea problemelor /...

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PLAM TELEORMAN REV. II

  Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman

  2014

 • CUPRINS

  1 Introducere............................................................................................................................... 1

  1.1 Ce este un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi care este rolul său în judeţul TELEORMAN.................................................................................................... 1

  1.2 Structura şi metodologia utilizată pentru elaborarea PLAM……………………… 2 1.2.1 Consideraţii generale............................................................................... 2 1.2.2 Identificarea şi clasificarea problemelor / aspectelor de mediu.............. 5 1.2.3 Transformarea problemelor / aspectelor de mediu într-un plan de acţiune... 5

  2 Starea Iniţială a Judeţului TELEORMAN............................................................................... 8 2.1 Informaţii generale asupra judeţului…………………………………………… 16

  2.1.1 Valori istorice şi culturale.................................................................. 16 2.1.2 Descrierea judeţului TELEORMAN................................................. 17

  2.1.2.1 Caracteristici fizice şi geografice.......................................... 17 2.1.2.2 Caracteristici administrative şi economice........................... 19

  2.2 Starea mediului în judeţul TELEORMAN........................................................ 20 2.2.1 Starea calităţii atmosferei................................................................. 20 2.2.1.1 Poluarea de fond......................................................................... 21 2.2.1.2 Poluarea de impact................................................................ 21 2.2.2 Starea apelor de suprafaţa şi subterane............................................. 30 2.2.2.1 Starea râurilor....................................................................... 30 2.2.2.2 Starea lacurilor..................................................................... 35

  2.2.2.3 Starea apelor subterane........................................................ 36 2.2.2.4 Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei............................. 37 2.2.2.5 Situaţia apelor uzate menajere şi industriale........................ 38

  2.2.3 Starea solurilor.................................................................................. 41 2.2.4 Starea pădurilor................................................................................. 52 2.2.5 Starea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice.................... 53 2.2.6 Starea ariilor protejate....................................................................... 57 2.2.7 Starea radioactivităţii mediului......................................................... 58 2.2.8 Starea aşezărilor umane..................................................................... 59

  2.2.8.1 Starea calităţii aerului şi a zgomotului.................................. 60 2.2.8.2 Starea zonelor verzi şi a zonelor de recreere......................... 60 2.2.8.3 Situaţia deşurilor menajere.................................................... 62 2.2.8.4 Situaţia deşeurilor industriale................................................. 66

  2.2.9 Starea monumentelor istorice, arhitectonice şi de arta........................ 70 2.2.10 Poluări accidentale.............................................................................. 71 2.2.11 Zone critice privind deteriorarea calitatii mediului de pe teritoriul

  judetului................................................................................................ 72 2.2.11.1 Zone critice din punct de vedere al poluării aerului............... 72 2.2.11.2 Zone critice din punct de vedere al poluării apelor de

  suprafaţă................................................................................ 73 2.2.11.3 Zone critice din punct de vedere al calităţii apelor

  subterane................................................................................. 74 2.2.11.4 Zone critice din punct de vedere al degradării/poluării solului..... 74

  2.2.11.5 Zone vulnerabile care necesită reconstrucţie ecologică........... 74 3 Probleme/Aspecte de Mediu Prioritare din Judeţul TELEORMAN…………………….. 75

 • 3.1 Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor / aspectelor de mediu……………………………………………………………………..…… 75

  3.2 Descrierea, analizarea şi evaluarea problemelor / aspectelor de mediu………... 77 3.3 Selectarea problemelor prioritare şi sinteza problemelor / aspectelor de mediu

  prioritare selectate……………………………………………………………………………. 89 4. Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului TELEORMAN...........................................102

  4.1 Acţiuni strategice pentru protecţia mediului în judeţul TELEORMAN....................... 102 4.1.1 Introducere............................................................................................. 102 4.1.2 Stabilirea, obiectivelor, ţintelor şi indicatorilor.....................................102 4.1.3 Recomandări cadru pentru protejarea componentelor de mediu........... 103 4.1.4 Identificarea priorităţilor pentru acţiune.................................................108 4.1.5 Identificarea criteriilor de selectare a acţiunilor.....................................109 4.1.6 Identificarea, analizarea şi selectarea acţiunilor........................... .........110

  4.2 Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului TELEORMAN……………...112 4.2.1 Matricile-plan pentru soluţionarea problemelor de mediu

  prioritare.................................................................................................112 5. Planul de implementare a acţiunilor…………………………………………………….....132

  5.1 Elaborarea planului de implementare……………………………………………..132 5.2 Matricea-plan de implementare a acţiunilor pentru soluţionarea problemelor de

  mediu prioritare…………………………………………………………………...133 6. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor…………………………………………………....153

  6.1 Elaborarea Planului de Monitorizare şi de Evaluare……………………………...154 6.2 Matricea-plan de monitorizare şi de evaluare a acţiunilor pentru soluţionarea

  problemelor de mediu prioritare…………………………………………………..155 6.3 Raportul de evaluare a rezultatelor implementării Planului Local de Acţiune pentru

  Mediu al judeţului Teleorman…………………………………………………….179 6.4 Termen pentru revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului

  Teleorman………………………………………………………………………....180 Bibliografie……………………………………………………………………………………181

  ANEXE Hartă fizică a judeţului Hartă cu amplasarea ariilor protejate existente Hartă cu amplasarea zonelor degradate Hartă cu reţeua de supraveghere a calităţii apelor de suparfaţă Hartă cu sistemul de supraveghere al calităţii aerului

 • 1

  1 Introducere

  1.1 Ce este un Plan Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) şi care este rolul său în judeţul TELEORMAN

  Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului pentru judeţul Teleorman (PLAM- TR) a fost iniţiat şi implementat prin Programul PHARE RO 006.14.03. «Asistenţa tehnică pentru întărirea Agenţiilor Locale de Protecţie a Mediului şi înfiinţarea Agenţiilor Regionale de Protecţie a Mediului», autoritatea de implementare a Proiectului fiind Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Consultanţa internaţională a fost asigurată de EPTISA Proyectos Internacionales SA Madrid, Spania. Perioada de desfăşurare a procesului PLAM a fost de 10 – 12 luni (iunie 2003 – martie 2004). PLAM-TR reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din judeţ prin abordarea pe principiile dezvoltării durabile şi este în deplină concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului. Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în cadrul Conferinţei Ministeriale «Un mediu pentru Europa», desfăşurată în anul 1993 la Lucerna, Elveţia şi a fost concretizată prin convenţia cunoscută sub numele «Programul de Acţiune pentru mediu pentru Europa Centrală şi de Est», document cadru care constituie o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a Comisiei Uniunii Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune.

  Prin Legea nr. 226/15.07.2013 privind aprobarea OUG nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Hotărârea de Guvern nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul s-a creat un cadru de particip