Marjan Krebelj - CV 2015

Click here to load reader

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Slovenska verzija, Januar 2015

Transcript of Marjan Krebelj - CV 2015

 • Osnovne informacije in izvedeni projekti

  Rojen sem leta 1981, po osnovni oli v Ilirski Bistrici sem obiskoval gimnazijo v Postojni, nadalje pa Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, kjer sem tudij zakljuil leta 2009 z magistrsko nalogo na temo arhitekturne akustike.

  Preivljam se po veini s svobodnim oblikovanjem (grafino in industrijsko) ter fotografijo. Poleg profesionalnega

  dela izvajam tudi samostojne umetnike projekte, za katere sem prejel e ve nagrad (Bratislava, National

  Geographic, Extempore, ipd.).

  [email protected]+386 41 808 801

  podroja delovanja: grafino oblikovanjeindustrijsko oblikovanjearhitekturafotografija

  MARJANKREBELJmag.ing.arh

  VEJE NAGRADE2014 - EMZIN, Slovenska fotografija leta (finali izbor)2012 - Month of Photography Bratislava (2. mesto za Portfolio Review)2012 - Month of Photography Bratislava (astna navedba po reviji Fotografia, Poljska)2012 - EMZIN, Slovenska fotografija leta (finalni izbor)2009 - National Geographic Slovenija (1. mesto, kraji)

  RAZSTAVE IN PROJEKCIJE2013 - Galerija Fotografija - Ljubljana (solo), projekt Metamorphosis2013 - Galerija Hermana Pearia - Piran (solo), projekt Metamorphosis2013 - Haus der Fotografie - Wien, FotoSecession, Dunaj (solo), Cikel Dear Japan2013 - ar Lesa, Cankarjev Dom, finalni izbor z leseno skrinjico2013 - ar Lesa, Mestna hia Ljubljane, finalni izbor z leseno skrinjico2012 - Faculty of Architecture, Ljubljana (solo)2012 - EMZIN competition Exibition in Cankarjev Dom, Ljubljana2011 - SIDDHARTA, solo exhibition with Siddharta band, Ljubljana2011 - Library Makse Samsa, Ilirska Bistrica (solo)2010 - Galerija Krka, Ljubljana2010 - Library Makse Samsa, Ilirska Bistrica (solo)2005 - Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica (solo)

  REFERENNE STRANKEVladne:Protokol Republike SlovenijeZavod za olstvo Republike Slovenije

  Podjetja:Engrotu d.d.TehnoplastRepro MS, LjubljanaPernod Ricard Sloveniarevija PodjetnikImmortal Models

  Glasbeniki:SiddhartaDan DObroSlovenska Filharmonija

  Neprofitne, izobraevalne in portneFakulteta za arhitekturo, LjubljanaPedagoka fakulteta, LjubljanaJavni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD)Intitut C.A.R., dr. Aleksander ZadelVDC KoperKRG Narodni dom, LjubljanaZavod UMMI, KoperDrutvo podeelskih ena, Ilirska BistricaLiterarno drutvo Ilirska BistricaLiterarno drutvo Literativa

  Histria FestivalUPOL Symphonic WindsMF Nova Symphonic OrchestraDallas RecordsKif-KIf/Menart Records

  DALJA SODELOVANJA2011-2013: Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana predavanja in vaje pri predmetih: - Digitalne metode in predstavitve - Stanovanjske stavbe - Detajl v arhitekturi - Projektiranje in kompozicija

  2008-2014+: Zavod za olstvo Republike Slovenije predavanja na uiteljskih usposabljanjih na temo ustvarjalnosti in nadarjenosti

  2006-2014+: Zavod UMMI sodelovanje pri razlinih projektantskih, dizajnerskih in pedagokih procesih

  2001-2013: O Dragotina Ketteja in Gimnazija Ilirska Bistrica vodenje fotografskega kroka 2005-2007: Atelje Villa, Ljubljana - Arhitekturno projektiranje in oblikovanje

  2001-2005: TV Galeja, Ilirska Bistrica - Vodenje in urednitvo zabavnih oddaj - Reija, kamera, montaa, grafino oblikovanje za TV program

  JEZIKI Angleina - vrhunskoSrbohrvaina - vrhunskoNemina - pogovornoItaljanina - pasivnoFrancoina - pasivno

  SOFTWARE ADOBE: LightroomPhotoshop Illustrator IndesignAfterefectsPremiere

  CORELDraw

  APPLE MacOS iWork iLife, ipd..

  MICROSOFT WinOffice, ipd...

  STEINBERGCubase

 • Priporoila

 • 2014Darilo: The Black Box

  ReproMS Ljubljana

  oblikovanjefotografija

  Izvedba:Tiskarna DTP

  2012Lesena skrinjica

  Samostojni projekt

  Odkup:Protokol Republike

  Slovenije

  oblikovanje

  Izvedba:Ale Pir

  Industrijsko oblikovanje

 • 2014Feebac

  Spletna in mobilna aplikacija

  oblikovanje vseh grafik

  postavitev spletne stranitrna stragegija

  2014Interaktivni PDF: Gibanje Um-Mi

  Zavod UMMI

  fotografijaoblikovanje

  trna strategija

  Grafino oblikovanje

  in marketing

 • 2014Panta Rhei

  Dobronamerni koledar

  200 grafik (monotipij)prodaja & trenje

  2014Adama d.o.o.

  Celostna grafina podoba

  BRKINI - 2014

  SESTAVINE: bezgove jagode, bezgovi cvetovi, jabolka, za okus pa e melisa, korenika sladkega

  korena in malo ingverja.

  Bezeg, jabolka in melisa so nabrani iz divjega rastja.

  ROK UPORABE: pojej takoj :)

  Sambucus nigra

  MARMELADA

  IROKOLISTNI TROPOTECAchillea milletolium

  Nabrano: Brkini

  2014

  RMANOriganum officinalis

  Uinkovine tropotca delujejo razkuevalno in protivnetno (sve razkuuje rane), rman je od nekdaj znan kot splono zdravilo za revesne in elodne teave (gastritis, kri, napenjanje, zlata ila...), doim melisa deluje pomirjevalno za ivevje, hkrati pa doprinese podobne uinke kot rman in tropotec. aj je zato primeren za veerno pitje.

  1 lika na 2 dl vrele vode, 30 minut

  Razmerje zeli: 10/80/10

  CAJ PROTI GASTRITISU

  MELISAMelissa officinalis

 • 2013Koledar: Metamorphosis

  oblikovanjepostavitevfotografija

  trenje

  Facebook cover, zgorajPlakat za predstavitveni dogodek, desno

 • 2012Knjiga: Prvih 16 let

  Koarkaki klub Plama pur

  oblikovanjepostavitevfotografija

  2012Knjiga:

  Jedi naih starih mamDrutvo podeelskih ena

  fotografija

 • 2009Pozija, knjiga:

  Pet minut blaznosti Patricija Dodi Patra

  oblikovanje

  2011CD ovitek:

  Prvih 10 Teja Ljubi

  fotografija

  oblikovanje

 • Celostnepodobe

  2011SiMusic

  Prodaja glasbenih not in intrumentov

  2009Hermiona d.o.o.

  Davno svetovanje

  2006TIP

  port, turizem, prosti as

  2006tukarija.net spletni portal

  2006Lahkota

  Spletno oblikovanje

 • Plakati 2004Bodite vedri Tehnoplast oblikovanje, koncept

  2008Mali kraki maraton

  TIP, Seana

  oblikovanje, koncept

  2011Razstava Siddharta

  Marjan Krebelj, Siddharta

  oblikovanje, koncept

  2012Gimnazijska dejavnost Gimnazija Ilirska Bistrica oblikovanje, koncept

 • Politicni plakat

  2004Mladi forum ajeta

  kandidatna lista

  fotografijaoblikovanje

  2010Mladi forum ajeta in

  Rok Jenko

  kandidatna listaupanski kandidat

  fotografijaoblikovanje

  PortfolioPreostanek si lahko

  pogledate na spletni strani:www.marjankrebelj.com

 • Mediji o meni

  2012Primorske novice

  29.12.2012

  primorske novicet. 300sobota, 29. decembra 2012 11ssoobboottaaArhitekt in fotograf Marjan Krebelj je v Bratislavi nase opozoril tujo fotografsko smetano

  Kar sem doslej dosegel, so elemejniki, in ne doseeni ciljiProjekti se ne delijona velike in majhne,ampak na dobro inslabo narejene, p ra v imladi arhitekt izIlirske Bistrice MarjanKrebelj. Svojo pot jeusmeril v vizualnoumetnost; najvedeluje na podrojugrafinega oblikovanjain fotografije. Njegovfotografski talent soopazili tudi namesecu fotografije vBratislavi, od koder seje vrnil z drugonagrado za tiri serijeumetnikih fotografij.

  Vedno se skuam poglo-biti. Imam tudiozen pris-top; poglobljen in tudi ek-sperimentalen. To je rdeanit vseh podroij, s katerimise ukvarjam, med pogovo-rom o svojem ustvarjanju napodrojih fotografije, gra-finega oblikovanja, naza-dnje pa tudi industrijskegaoblikovanja pove mladi ar-hitekt Marjan Krebelj. Porodu je iz Ilirske Bistrice,trenutno ivi v Ljubljani, elipa si tudi ustvarjanja v tu-jini. Novembra je na mesecufotografije v Bratislavi pre-prial tudi tujo fotografskos m e t a n o.

  Preboj naprvem festivalu

  Meseca fotografije se jeudeleil brez priakovanj,kvejemu z eljo, da odocenjevalcev fotografij v po-govorih na tiri oi dobirealno in strokovno ocenosvojega dela, a se mu je eprvi uspelo prebiti iz sku-pine 82 prijavljenih fotogra-fov. Bratislava, Arles, Perpi-gnan, Praga, Pariz, Dunaj sosicer mesta, ki jih nekateriod umetnikih fotografovobiskujejo drugo za drugim,da bi s svojim talentom na-redili vtis na irante tam-kajnjih fotografskih festiva-l ov. e si v tem poslu, gretja predvsem spoznavat lju-di oziroma poskrbet, da onispoznajo tebe. To so ljudje, kiso tudi lastniki galerij in tilahko omogoijo objavo vrevijah pove o pozna-valcih fotografske umetno-sti, ki na taknih festivalihodkrivajo presek e.V Bratislavi je vsak pri-

  javljen fotograf predstavil 15irantom izbor svojih del.

  e samo to, da ti dajomnenje, je neprecenljivo,pravi Marjan. On je od do-godka dobil veliko ve; po-leg mnenja e drugo nagra-do za Portfolio Review inastno omembo v najpo-membneji poljski fotograf-ski reviji Fotografia. i ra n t ev Bratislavi je preprial sserijo meditativnih umet-nikih fotografij Draga Ja-ponska (Dear Japan), pra-vljinih fotografij Sanje me-tuljev (Les Rves des Pa-pillons), reportanimi foto-grafijami iz New Yorka in

  fotografijami, ki so e blizutistega, kar v Slovenijizaenja triti kot bolj umet-niko porono fotografijo.Serijo Draga Japonska po-

  stavi tudi kot enega od iz-delkov, na katere je v svojidosedanji karieri najbolj po-nosen. Fotografije, ki jih jeuporabil tudi na prvemosebnem umetnikem ko-ledarju, imajo z Japonskoskupno to, da sledijo tam-kajnji domiljijski grafiki:Pokrajine, ki so jih risali,sploh niso obstajale, a v do-miljiji grafikov so predsta-

  vljale razlina ustva: alost,mir, sovratvo. Sliko si dal nasteno in ob njej meditiral.Bile so pripomoki za me-ditacijo, kot haikuji. Tudimoje slike so nekaken fo-tografski haikuji. Gre za vi-zualne meditacije, in gledal-cu je prepueno, da jih sami n t e r p re t i ra .

  Pre i ve t j eomogoa le ir ina

  Um e t n i ka fotografija jedrag hobi, z Marjanovimibesedami: to so projekti, ki

  rejo denar. A p