Marija Jurić Zagorka - Grička Vještica 3-Malleus

Click here to load reader

 • date post

  29-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.855
 • download

  573

Embed Size (px)

description

Marija Jurić Zagorka - Grička Vještica 3-Malleus Maleficarum.pdf

Transcript of Marija Jurić Zagorka - Grička Vještica 3-Malleus

 • WMarija Juri Zagorka: Grika vjetica

  Malleus maleficarum3.

 • WNA LOMAI.

  Breuljak pod Mesnikom kulom pretvorio se u ljudski mravinjak.Sivo predveerje pokrilo svjetinu to je na-grnula na Zvjezdiu. Snijegkripi pod nogama, zrak tipa za lice, ali ljudi stoje kao da su se usnijegu zamrznuli i ekaju.

  Na vrhu breuljka izdaje odredbe krvnik Matija Puncer, a njegovipomonici slau lomau.

  Stotinu oiju nestrpljivo prati svaku kretnju njihovih ruku. Ugradskoj vijenici sjedio je sudac Krajai, ekao ostale suce irazgovarao s Dvojkoviem. Naglo se otvore vrata i na pragu se pojaviSinia.

  Vi niste kod lomae? zaudi se sudac.Gospodine, zar sam zato stekao kapetansku ast daje ponizujem

  asistencijom kod ovakve luake grozote?Kakvu to mislite luaku grozotu?Spaljivanje tobonje vjetice.Gospodine kapetane, to vam je? uzrujano e sudac. Kako

  moete govoriti o tobonjim vjeticama?Jer u tu ludoriju ne vjerujem.Krajai odskoi od Sinie upilji u njega svoje male oi, a onda

  uzme sa stola neku debelu knjigu vezanu u koi pa je pokae kapetanu.Znate li, gospodine, stoje ovo?Ne znam.To je Malleus maleficarum.1 Zakon, posveeni zakon o

  kanjavanju vjetica. Vi ste vojnik i duni ste taj zakon potivati. Svisuci Europe crpe iz ove knjige dokaze o tom koliko zla mogu poinitivjetice.

  1 Malleus maleficarum (lat.) "malj vjetica", inkvizitorski spisi skonca 15. stoljea u kojem su popisane upute za kanjavanje ipronalaenje "vjetica".

 • WA tko je te dokaze u ovu knjigu napisao?Poboni uenjak jezuit Heinrich Institoris.Lupe koji je okrao crkvene novce i krivotvorio papinske peate.Gospodine, vi me silite da podnesem protiv vas prijavu da hulite na

  zakon.Zakon potujem, ali taj va Malleus maleficarum neu potivati.Dobro. A sad uzmite, evo, nalog gospodina bana da oko lomae sa

  etom odravate red.Ako to ban zapovijeda, neka trenkovci uvaju lomae! Sinia tek

  lako pozdravi, pa snanim koracima izae iz sobe.Sudac je uzeo pero da napie generalu tubu protiv Sinie i uputio

  Dvojkovia da njegovo ponaanje priope grofici Auersperg.Za pola sata stajao je Sinia sa etom na Zvjezdiu. Njegovi su

  momci zaokruili lomau u prostranom krugu.Mrko promatra Sinia uzburkanu svjetinu i slua njezinu buku.

  Pogled mu padne na lijevu stranu brijega gdje se pokraj jednog drvetastisla Barica, Adam i Nera.

  Remetinci se skupili u hrpicu posve blizu trenkovaca i neprestanogledaju u svjetinu. Tito pristupi k Sinii i tiho mu ree:

  Nema ga!Koga to oekujete? upita Sinia jednog od Remetinaca.Pavla Galovia koji je optuio Jelicu Kuenku. Danas je doao u

  kuu suca Krajaia i Tito gaje nagovarao da opozove svoju optubuprotiv Jelice. Ba sam bio prisutan i vidio da taj ovjek trpi zbog svojeoptube.

  Zar bi joj pomoglo da opozove?Moda. Kad bi svjetina iz njegovih usta ula daje nevina,

  smilovala bi joj se, a onda bi i sud bio pod dojmom mase. Ako glavnisvjedok opozove, sud mora to uvaiti i obnoviti parnicu.

  Gledaj, tko dolazi ono tamo iz ume? Izgleda kao kostur!Sinia pogleda lijevo, prema umi, odakle se upravo iza Nerinih lea

  uljao mukarac.To je on. Dakle, ipak je doao.Galovi ide aptala je Barica s druge strane lomae. Kakav je!

  Izjeda ga savjest.Dolazi ovamo! tiho e Nera. Recite mu sada...

 • WPoznajete li me, Pavle? On je stao.Traila sam vas nekoliko puta u samostanu, ali nitko nije znao

  kamo ste nestali. Vi znate da sam bila u tornju. Ondje sam razgovarala sJelicom!

  Galovi podigne glavu, a Barica ugleda njegovo suho upalo lice imutne oi.

  Vidite, Pavle, umjesto da ste je poveli pred oltar, vi ste je rinuli nalomau.

  Ona se vjenala s vragom, a mene je mrzila!Kako vas ne bi mrzila kad ste htjeli da vam bude draga?Da ste joj rekli: imam te rado, oenit u te, bila bi vas rado uzela.

  Dok je niste napastovali, ona je mislila samo na vas.Galovieve oi zabodu se u Baricu, a siva mu se usta otvore:To vam je ona rekla?Oslijepila ako laem! Zar je ona kriva to ste vi o njoj uvijek

  sanjali? I ona je sanjala o vama pa vas zato nije okrivila da ste coprnjak.Jo vam je poruila da vam sve oprata.

  Galovi se zgrbio kao da ga je netko udario toljagom u zatiljak izagledao se u smrznuti snijeg.

  Dolaze! Dolaze! vikne u isti mah stotinu glasova.Vode coprnicu!Svjetina se ustalasala viui i dozivajui ostale na okup. Sve se

  razgibalo i ustralo.Ljudi su se stisli uz dva zida. Izmeu njih prolazila povorka.Naprijed stupahu gradski panduri nosei, po starom obiaju, velika

  koplja, iza njih estorica grabanata u zelenim kaputima s goruimbakljama, a onda krvnik Matija Puncer.

  Ponosno uzdie glavu pokrivenu ubarom. Ogromno je tijelozamotano u crveni plat, a u ruci nosi crni tap, znak smrtne osude.

  Sad se pojave volovi, upregnuti pred uta kola, opkoljenanaoruanim straarima. U kolima sjedi poguren otac Smole, uz njegasjena od ene, omotana u crni rubac.

  Svjetina se potiskivala prema kolima:Gle mrtvake glave kako viri iz crnog rupca.to? Zar te vrag ostavio na cjedilu?Zato nije doao po tebe crveni vrag na konju?

 • WNe isplati mu se spaavati grdobu.Ovako je dovikivala svjetina, dok je nesretnica u kolima zurila preda

  se kao daje ve mrtva i kao da nita ne uje i ne vidi.Sa Zvjezdia zacinkalo mrtvako zvonce.Sluaj, kako ti zvone vrazi! vikale neke stare ene.Za kolima stupao je kapelan kropei put kojim su prolazili da otjera

  avle koji, sigurno, prate svoju slubenicu na lomau.Posljednji se pojavi sudac Krajai praen sucima i prisenicima,

  Dvojkoviem i Saleom, sa vlasuljama na glavi i potpunom sudakomopremom. Na kraju povorke stupao je Mi-kica Smernjak.

  Pred lomaom skinue grabanti Jelicu s kola.Nije mogla stajati na nogama, jer su joj bile zdrobljene pa je ostala

  napola sjedei napola kleei. Ruke sa zdrobljenim ranjavim prstimaopustila je kraj sebe kao da i ne osjea da su njezine. Glavu je spustilana prsa.

  Iz svjetine padale su na nju bijesne psovke i pogrde.Sudac Krajai, okruen pratnjom, razmota papir i stade itati:"U ime njezinog velianstva carice i kraljice Marije Terezije izrie se

  ovime osuda Jelici Kuenki po vlastitom priznanju pravoj vjetici. Jerje inila ljudima zlo, zaaravala cvijee u vrtu duvna,2 onda obmanulaarolijama Pavla Galovia tako da jo danas ne moe nai mira ispasenja svojoj dui, osuuje se prema postojeim zakonima da se ivaspali na lomai."

  Straan vrisak iz Jeliinih grudi potrese zrak.Krvnik Puncer prui Krajaiu crni tap, a ovaj ga prelomi napola i

  baci pred nju.Svjetina zaurla:Smrt coprnici! ivio sudac Krajai!Na krvnikov znak pograbe grabanti djevojku, odvuku je na lomau i

  stanuje vezati.U tom trenutku bane pred suca Galovi, baci se na koljena, stane

  mahati rukama i udarati se u prsa.To je presenetilo svjetinu i ona najednom zauti edno gledajui u

  Galovia u nadi da e joj on rei o vjetici jo neto strano. Kroz tiinuprodirao je njegov oajni drui glas:

  2 Duvna (lat.) opatica, redovnica, kaluerica.

 • WNije me oparala arolijom. Htio sam je imati za dragu, ona nijehtjela bila je potena, a ja sam mislio daje privoljela vragu. Krivo samje optuio!

  Smijeh svjetine zatomi odgovor Krajaiev.Sudac vam poruuje da mu ne vjerujete. Vrag gaje opsjeo vikne

  Mikica svjetini gromkim glasom.Krajai samo potvrdi glavom u znak daje to doista rekao, a kapelan

  stane kropiti Galovia svetom vodom kako bi istjerao iz njega vraga.Ali Galovi nastavi vikati:Nije mene vrag opsjeo, nego me savjest zapekla. Danas sam se

  priestio i kunem se da ona nije coprnica! Lagao sam i opozivam sveto sam rekao.

  Oajni Galoviev glas ieznuo je u vici i buci svjetine. Svaki jevikao neto drugo. Nastala je opa zabuna.

  Grabanti su svezali Jelicu za stup, a ona je drhtala i strahovito vikala.Sudac je izdavao naloge.

  Galovi se srui na zemlju, i stane sebi upati kosu.Vragovi su ga napali! Bjesomuan je!Ugi coprnicu, odmah e ga vrag pustiti.Ruke se Jeliine pruile prema svjetini. Iz prestravljenih njezinih

  grudi zarida strahovita, luaka molba:Ubijte me! Smilujte se! Ne dajte da iva gorim! Ubijte me!U rukama krvnika zasja baklja, on ju okrene k lomai, a smola i drvo

  plane.Vrui arki traci plamena poput ognjenih zmija zasiktali oko Jelke.

  Njezino se lice strano izoblii, oi joj se prevrnu-le, prsti stadoegrepsti po zraku, a iz prestravljenih grudi kriao je samrtni uas:

  Ubijte me ne dajte da iva gorim! Smilujte se, ljudi! Zar nemanikoga tko bi se smilovao? Bacite mi, za ime Boje, no ustrijelite me da ne izgorim iva.

  Sinia osjeti na svojoj ljevici hladnu ruku koja ga je vrsto stisla. Douiju mu dopre drui Nerin apat:

  Za ime Boga, oslobodite je da ne izgori iva. Molim vas, Sinia!On se lecne. I ne pogleda tko ga dri za ruku, lati se pitolja i

  zapovjedi svojim momcima:Pucajte u zrak!

 • WOtri gromoviti prasak zaglui urlik svjetine, a Jelica se u isti mahnagne smirena niz lomau.

  Dim zakrije trenkovce, svjetina vrisne i u divljem bijegu uz-maknenatrag. Suci i gradska gospoda skamenie se. Nastala guva i krika.Strah i neizvjesnost gonila je svjetinu u oajno klupko.

  Samo je plamen nepomuenom eom sukljao ispod suhog drveta ihvatao se smirenog beutnog Kuenkinog tijela. Nerina ruka jo jeuvijek drala grevito Siniinu ljevicu.

  Dvojkovi prvi pohiti k Sinii i vikne:to ste to uinili?Svjetina je htjela da nas potisne i provali do lomae. Zato sam dao

  pucati u zrak.Ali ste ustrijelili vjeticu. To je upereno protiv osude.Ako je doista tko to uinio, odgovarat e za to!Tko je ova enska ovdje? ree Dvojkovi i pokae Neru koja je

  stajala kraj Sinie, pa mu se oito uinila sumnjiva.Nisam vam duan polagati raun ni za koga!Sinia lagano gurne Neru medu svoje momke i apne joj:Sad ja molim vas: brzo bjeite kui.Ona se pokorila i prihvatila Filipovu ruku da je izvede iz osinjaka.

  Ali bilo je prekasno. Svjetina se oporavila od prvog straha i uprla oigore u lomau. Plamen