Manastirea Zamca

of 10

 • date post

  02-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Manastirea Zamca

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  1/10

  MNSTIREA ZAMCA

  Realizat de elevul in clasa a XI-a

  A la colegiului National SpiruHaretSuceava Guranda AdrianProfesor IndrumatorRo!ana

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  2/10

  Loca zare

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  3/10

  Scurt istoric "#$%n%stirea &amca este celmai important edi'ciureligios construit de coloniaarmean% din ora)ul Suceava*+omple!ul medieval &amca,a fost ridicat in anul #. dearmenii refugia/i in $oldovainc% din secolul al X0I-lea*$en/ionat% pentru prim%dat% in anul #1#2,man%stirea impresioneaz%prin dimensiunile sale si

  elementele gotice si clasicecu motive orientale* Seconsider% a ' ctitorit% dearmenii refugia/i de timpuriuin $oldova, o lung% perioad%de timp 'ind si sediul

  episcopiei armene*

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  4/10

  Scurt istoric "3 Armenii au fost 4ine primi/i de

  domnitorii rom5ni din aceavreme, adic% urma)ii luiAle!andru cel 6un si ai lui7tefan cel $are, in sc8im4, petimpul lui Petru Rare) a fost o

  perioada de reprimare a lor,pentru c% erau considera/ineortodoc)i si se dorea trecerealor la ortodo!ismul romanesc* Inacele vremuri tul4uri, o partedin ei au fost ucisi, altii au fugit

  in 9ransilvania, iar $anastirea&amca a fost arsa* 6iserica afost din nou ridicat% pe timpullui Ioan 0od% cel +umplit, careera armean dupa mam%*

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  5/10

  Prin ce se remarc%:

  $%n%stirea &amca a fost inclus% ;n ul Suceava,ela4orat% ;n anul 3..1, Ansam4lul este format din ?o4iective @3

  6iserica BSf* Au!entie - dat5nd din anul #22# Paraclisul BSf* Grigore - aCat ;n turnul clopotni>%,

  dat5nd din anul #. Paraclisul BSf* $aria -dat5nd din secolul al X0II-lea Di av5nd codul+8iliile - dat5nd din secolul al XIX-lea

  &idul de incint% - dat5nd din secolul al X0II-lea 9urnul-clopotni>% - dat5nd din anul #. codul

  Eorti'ca>ia de p%m5nt - dat5nd din anul #F#

  http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Zamca#cite_note-2http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Zamca#cite_note-2
 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  6/10

  Ar8itectura comple!ului

  Ar8itectura e!terioar%, de maresimplitate, este speci'c% perioadei detrecere de la edi'ciile pictate integral,

  spre o nou% form% ne;nc8egat% ;nc%*&idul de incint% formeaz% un trapezalungit, cu laturi spri=inite din loc ;nloc de contraforturi* imea

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  7/10

  Turnul-clopotni

  9urnul-clopotni>% este o cl%dire situat% ;n partea estic% a ziduluide incint%, av5nd latura de 4az% p%trat%* Pe c8eia de 4olt% aarcadei estice de la intrarea turnului clopotni>% este men>ionat

  anul construc>iei #.* 9urnul are o ;n%l>ime de 3 de metri Diavea ini>ial o intrare 4oltit% care, ulterior, a fost ;nc8is%* ii Di merg5ndprintr-un coridor se putea a=unge la primul eta= unde era unparaclis cu 8ramul Sf5ntul Grigorie % Di de loc de stra=%* 9urnul-clopotni>% este asem%n%tor cu alte turnuri de m%n%stire dinacea epoca, 4un%oar% cu cel de la $%n%stirea ragomirna, iardecora>ia lui este incompara4il mai 4ogat% dec5t a 4isericiim%n%stirii* e asemenea, avea Di rolul de turn de stra=%* nsecolul al XX-lea, era imposi4il s% a=ungi ;n turn, deoarece

  sc%rile de piatr% au fost distruse*

  http://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Grigorie_Lumin%C4%83torulhttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dragomirnahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dragomirnahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dragomirnahttp://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Dragomirnahttp://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Grigorie_Lumin%C4%83torul
 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  8/10

  Biserica S! Au"entie#

  Biserica S! Au"entie# a ost construit $in piatr $up un plan$reptun%&iular' (in$ co)parti)entat *n pronaos' naos +i altar! E$i(ciul nuare a,si$e laterale' *n locul acestora %sin$u-se $ou contraorturi' $e oparte +i $e alta! n e"terior' ,iserica are o linie ar&itectonic si)pl! C.te operec&e $e contraorturi $e or) octo%onal spri/in $e o parte +i $e altazi$urile naosului! 0ecoraia *),in ele)ente $e tra$iie %otic +i clasic cu)oti1e noi' $e in2uen oriental 3rozetele4!

  Lca+ul $e cult are $ou intrri5 una *n peretele 1estic al pronaosului 3cu)e"ist +i la ,isericile orto$o"e4' iar cea $e-a $oua *n peretele nor$ic alnaosului! 6ronaosul ptrat este ,oltit cu o calot seric spri/init pe patruarcuri! n pronaos' zi$ul $espritor are $ou erestre' $e o parte +i $e alta au+ii! Boltirea naosului este speci(c )ol$o1eneasc! 0in pictura ori%inal a,isericii se )ai pstreaz ni+te ur)e pe peretele $rept al naosului!

  Se re)arc prezena celor trei altare' $up topo%ra(a ,isericilor ar)ene+ti'cu un altar central *n a,si$a central +i cu $ou altare secun$are' a)plasate*n $ou ni+e $in perete +i pre1zute cu )ese $e piatr! Catapeteas)a a ost*nlocuit cu o $raperie si)pl suspen$at $e o ,.rn trans1ersal!

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  9/10

  rme de pictur% ;n

  naosul 4isericii

  Naosul Dialtarul4isericii

  E5nt5na de la&amca

  D% deintrare ;nnaos

 • 7/26/2019 Manastirea Zamca

  10/10

  Sf5r)it0% mul/umescJ