Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon r-Trøndelag...Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016...

Click here to load reader

 • date post

  27-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon r-Trøndelag...Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016...

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

1

Lensa 2013-15 Sluttrapport

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

2

Verdigrunnlag

Lokalt initiativ- det er opp til oss sjl

Engasjement- vi fr til det vi vil

Nettverk- vi blir inspirert

Samarbeid- vi lrer av hverandre

Aktivitet- vi oppnr resultat

Gir kt aktivitet i skogbruket !

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

3

Bakgrunn

Prosjekt Lensa 2013-15- Interkommunalt samarbeid for skogeierveiledning og kompetanselft i skogbruket har flgende mlsetting: Etablere LENSA som en langsiktig interkommunal samarbeidslsning for kompetanselft i skogbruket og skogeierveiledning For oppn dette setter vi fokus p:

Utvikle skogeierveiledningen

Overfre kunnskap om god praksis(Kunnskapsoverfring)

Rekruttering og ungdom

Kommunikasjon/ formidling/ omdmmebygging

Nettverkenes skoglige resultatoppnelse Viderefring av pdriverordningen i LENSA er viktig for realisering av mlsettingene. En Lensa pdriver er en person som dekker alle kommuner innen det enkelte lokale nettverk. Prosjektet skal ikke undergrave eksisterende ansvar som aktrene har eller ellers gode tiltak som er p gang. Det skal komme i tillegg til. Finansiering av prosjektet skal heller ikke bidra til redusere investeringsvirkemidler som ellers ville gtt til lokale tiltak i kommunene. Viser ellers til prosjektbeskrivelsen for Lensa.

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

4

Oppsummering og egenevaluering Vi mener prosjektet i stor grad har lagt grunnlaget for en langsiktig interkommunal samarbeidslsning for kompetanselft i skogbruket og skogeierveiledning. Vr oppfatning er at prosjektet har hatt fokus p de riktige tiltakene, hvor arbeid p grunnplanet er avgjrende. Vi kan enn ikke si at ordning med skogpdrivere er etablert som en langsiktig lsning enn, men vi har kommet vesentlig nrmere. Vi definerer mloppnelsen i prosjektet som meget god. Dette underbygges med flgende:

De lokale nettverkene Vi konstaterer at kommunene har tatt en aktiv rolle i styring av nettverkene, og gjr en solid jobb i forhold til det enkelte nettverk. Tilbakemeldinger viser klart at skogansvarlige i kommunene har stor nytte av fagkontakten over kommunegrensene. Kontakten betyr mye og er i god utvikling.

Lensa koordinering Vi ser betydningen av ha en felles koordinering. Srtrndersk skogforum er prosjekt Lensa sin koordineringsgruppe. Forumet bestr av ledere for nettverkene, representanter for fylkeskommunen, fylkesmannen og tmmerkjperne. Det gjennomfres to mter pr. r.

Arena for skogeierveiledning Hovedplan landbruksveier og bruk av veiforeninger I lpet av prosjektperioden er grunnlaget for bruk av vei som arena for skogeierkontakt utvikla videre:

Gjennomfrt vegkurs for pdrivere og skogansvarlige i nettverkene i samarbeid med Skogkurs og regnskapskontor.

Betydelig lft mht. fullfring av hovedplanarbeidet.

Det er lagt et grunnlag for at Nidaros skogforum fokuserer veg som et srlig utviklingsomrde fra 2016.

Manglende vegplanleggerkapasitet i begynnelsen av perioden frte til lavere mloppnelse p veg enn det vi ellers ville ha hatt. Ny vegplanlegger kom p plass 2. halvr 2014. Skogbruksplan Vi mener det er lagt et godt grunnlag for bruk av nye skogbruksplaner som inngang for skogeierveiledning:

Fokus p skogbruksplan i 8 etablerte ressursgrupper i Orkla skogforum og Ytre kyst. Hver kommune har ressursgruppe.

Mteserie i Meldal med skogbruksplan som tema -9 grendamter med 61 skogeiere

Sterk fokus p skogbruksplan p Fosen

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

5

Modell for oppflging av skogbruksplan i Melhus, Gauldalsnettverket. 10 grendakurs- 130 skogeiere deltok. Utvikla opplegg tas n i bruk av Skogkurs.

I Lensageografien er det pr. 2015 etablert skogplanprosjekt p nesten 2 million dekar produktiv skogsmark.

Ressurspersoner i grenda Aktiv bruk av drpnere for kontakt med skogeiere i bde Nidaros skogforum, Orkla skogforum og Ytre kyst. Dette er bde i form av enkeltpersoner og ressursgrupper. I tillegg er det fokusert sterkt p skogeierlaga som samarbeidspartner. Regnskapskontor som veiledningsressurs Fokus p utvikle samarbeidet med regnskapskontorene i hele prosjektperioden. Prosjekt Oppstartspakke ved grdsoverdragelser i M. Gauldal var et viktig tiltak i s mte. Utvikla kursopplegg har nye skogeiere som mlgruppe og har fokus p skogfond og gjennomsnittsligning. Samarbeidet med Skogkurs

Godt samarbeid med Skogkurs i hele Lensa geografien.

Spesiell fokus p utvikle skogeierveiledning gjennom prosjekt Skogeierveiledning i Orkla skogforum og Ytre kyst.

Ressursgruppene i Meldal og Orkdal har utarbeidet informasjonsmateriell og rutiner for mte med de ferskeste og minst aktive skogeierne i kommunen. Samarbeidet med Skogkurs har resultert i mentor-kurset som er tilgjengelig for alle gjennom hjemmesidene til Skogkurs.

Aktivt Skogbruk

Totalt gjennomfrt 116 kurs i prosjektperioden med 393 deltakere. For perioden 2013-14: 49 ungdom(under 20r)

Kursaktiviteten i 2015 var rekord med 51 kurs og 322 deltakere.

Overfring av kunnskap om god praksis

Viderefring av ordning med lensa pdrivere

Tilpasninger i pdriverordningen for 2013-15 har vrt vellykka.

Planlagt pdriverressurs i nettverkene var p om lag 3.3. rsverk. Reell bruk har vrt noe mindre, da Nidaros skogforum ikke har hatt full kapasitetsutnyttelse av pdriver i prosjektperioden.

Samarbeid om pdriverordning mellom Orkla skogforum og Ytre kyst.

Utvikling av verktykassa for pdrivere gjennom kompetanseutvikling og klargjring av arbeidsmter og roller.

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

6

Etablert opplegg med kvartalsvise pdriver treff for fremme kunnskapsoverfring og samhandling over nettverksgrenser.

Arena for kunnskapsoverfring i prosjektet

Gjennomfrt fellessamlinger i de enkelte nettverk

Gjennomfrt rlig fellessamling i regi av Lensa koordinering

Grunnlaget er lagt for inkludering av Rindal, Halsa og Surnadal kommuner i Mre- og Romsdal i Lensa fra 2016.

Skoglig resultatoppnelse

Resultatoppnelse for Lensa innen ungskogpleie, plantetall, markberedning, skogsveger, avvirkning og skogbruksplan er gitt i egen rapport(Resultatoppnelse Lensa 2009-2015).

Evaluering

Gjennomfrt underveisevalueringer i ulike sammenhenger

Betraktninger fra hver enkelt nettverksleder mht. hele prosjektperioden(vedlagt)

Rekruttering og ungdom

Stren ungdomsskole har i perioden hatt kurs for 18 elever i ret(7 dagers skogbrukskurs)

Interesse i andre kommuner for tilsvarende opplegg- bl.a. i Selbu hvor 12 tiende klassinger gjennomfrer valgfag/ arbeidslivsfag skogbruk

Hogstkurs for ungdom i Rennebu i samarbeid mellom kommunen og avlserlaget

Praksisplasser for naturbrukselever i Gauldalsnettverket og Nidaros skogforum

Kommunikasjon/ formidling/ omdmmebygging Budskap, media, formidling

God aktivitet p formidlingssiden(se egen oversikt vedlagt)

Samtlige nettverk er p facebook

Caps med lensa logo

Kreativ markedsfring av skogbruksplanlegging i Ytre kyst og Orkla skogforum gjennom bruk av informasjonstavler

Informasjon til politikere

Aktiv oppflging av bde fylkespolitikere og lokal politikere i regi av de enkelte nettverk og lensa koordinering.

Sttte til Lensa prosjektets mlsettinger gjennom Strategisk Nringsplan Ordalsregionen(10 kommuner).

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

7

De lokale nettverka

Nettverkssamarbeidet Det foreligger avtaler med de lokale nettverka gjeldende for alle prosjektr, hvor det er tatt inn beskrivelser angende indre organisering, pdriverressurser, kompetansebygging og aktivitetsml. Fra alle nettverk foreligger rsrapporter og regnskapssammendrag. Korte stikkord om nettverka er som flger:

Fosen Styret har besttt av : Tore Solli, Rissa og Leksvik kommuner(leder). 2013-2015 Rune Knutzen, Roan kommune. 2013-2014 Harald Selnes, Roan kommune. 2015 Vemund Stjern, fjord kommune. 2013-2015 Ivar Dybdahl, Osen kommune. 2013-2015 Edmar Baky, rland og Bjugn kommuner. 2013-2015 Styringsgruppa har hatt jevnlige mter og hadde 5 mter i 2015. Siden prosjekt Lensa 2009-12 har Leksvik kommune, Nord-Trndelag kommet med i samarbeidet. Nettverket hadde fokus p flgende innsatsomrder:

Avvirking (prioritet 1). 2013-15

Foryngelse. 2013-15

Ungskogpleie. 2013-15

Skogbruksplan med MiS. 2015 Resultat som fremgr av rsmelding:

Tiltak 2013 2014 2015

Avvirkning, m3 37443 39273 41234

Foryngelse, planter stk. 147005 277584 279401

Ungskogpleie, dekar 2437 4429 1870

Fosen har hatt god mloppnelse p avvirkning og oppflging av planting. Fosen mener gode driftstilskudd, god entreprenrtilgjengelighet samt kt fokus p skogbruk har sltt positivt ut p avvirkningstallene. Flinke skogeiere, gudegaven skogfond og godt samarbeid og samhold i nringen trekkes ogs fram som viktige momenter. Utsatte planter i 2015 er en rekord i nyere tid, men henger selvsagt sammen med hge avvirkningstall.

Lensa 2013-15 Sluttrapport Versjon 06052016

8

Fosen hadde god resultatoppnelse p ungskogpleie spesielt i 2014. Mlt i forhold til produktivt skogareal var Fosen best p ungskogpleie i Sr-Trndelag i 2014. Leksvik kommune var best p ungskogpleie i Nord-Trndelag. Mlsettingene ble ikke ndd i 201