Kvantna teorija informacija i kvantni · PDF file 2019. 12. 16. · Kvantna teorija...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Kvantna teorija informacija i kvantni · PDF file 2019. 12. 16. · Kvantna teorija...

 • Kvantna teorija informacija i kvantni računari

  Vladimir Božin

  Matematički institut SANU

  21 Mart 2019

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 1 / 13

 • Kvantna teorija informacija u praksi

  Kvantna kriptografija (ID Quantique, 2010 hakovan)

  IBM, Google - kvantni računari sa preko 100 kubita (2018)

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 2 / 13

 • Kvantna mehanika - aksiomatski pristup

  Beogradska škola kvantne mehanike (Herbut, Vujičić)

  Kvantna mehanika - linearna algebra u Hilbertovom prostoru

  Oznaka Opis

  |ψ〉 Vektor, ket. 〈ψ| Vektor dualan vektoru |ψ〉, bra. 〈ψ|ϕ〉 Skalarni proizvod |ϕ〉 i |ψ〉

  |ψ〉 ⊗ |ϕ〉, |ψ〉|ϕ〉, |ψϕ〉 Tensorski proizvod |ψ〉 i |ϕ〉 |ψ〉〈ϕ| Diada matrice B⊗n n-tostruki tenzorski proizvod B sa sobom

  B† Hermitski konjugat matrice B[ a b c d

  ]† =

  [ a∗ c∗

  b∗ d∗

  ] 〈ψ|B|ϕ〉 kvadratna forma, matrični element. |+〉 1√

  2 (|0〉+ |1〉)

  |−〉 1√ 2

  (|0〉 − |1〉)

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 3 / 13

 • Postulati

  Svaki fizički sistem opisuje se kompleksnim Hilbertovim prostorom. Pravac nenultog vektora odgovara čistom ansamblu

  Evolucija se opisuje unitarnim operatorom

  Merenje - svakom rezultatu projektor (projektorska mera)

  Složeni sistem se opisuje tenzorskim proizvodom

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 4 / 13

 • Statistički operator i mešavine

  Mešavine se opisuju pozitivnim operatorom traga jedan

  Mešavine prve i druge vrste (kada imamo dva sistema)

  Problem merenja i podsistema

  Interpretacije kvantne mehanike - Kopenhagenška (kolaps), mnogo-svetova, Bomova

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 5 / 13

 • Negativna merenja

  Snimanje Meduze - Elitzur-Vaidman eksperiment

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 6 / 13

 • Kvantni Zeno efekat

  Rotacija za mali ugao

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 7 / 13

 • Kvantno gledanje u mraku

  Kwait, Weinfurter, Zeilinger eksperiment

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 8 / 13

 • Kvantna mehanika je čudna

  Distantne korelacije, Belove nejednakosti EPR paradoks Makroskopski prelaz, dekoherencija

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 9 / 13

 • Kvantni računari

  Pojam kubita

  Šorov i Groverov algoritam

  P. W. Shor, Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring, Symposium on Foundations of Computer Science, Santa Fe, New Mexico, 1994

  Grover L.K.: A fast quantum mechanical algorithm for database search, Proceedings, 28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing, 1996

  Klasa BQP

  Klasični računari preko reverzibilnih automata

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 10 / 13

 • Kvantni računari preko unitarnih operatora

  Kola deluju na po dva kubita

  Hadamarovo kolo

  Složenost se meri brojem unitarnih operacija

  Šorov algoritam preko diskretne Furijeove transformacije

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 11 / 13

 • Groverov algoritam

  Kvantna pretraga

  Rotacija

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 12 / 13

 • Kraj

  Vladimir Božin (MI) Kvantna teorija informacija 21 Mart 2019 13 / 13