Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

download Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

of 175

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

 • 7/30/2019 Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

  1/175

  Sandra Anne TaylorKVANTNI USPJEH- ZAPANJUJUA ZNANOST BOGATSTVA I SREE

  SADRAJUvod: Odbrojavanje do uspjeha 11PRVI DIO: SEDAM UNIVERZALNIH ZAKONA USPJEHA 17Prvo poglavlje: Zakon oitovanja 19Drugo poglavlje: Zakon privlaenja 25Tree poglavlje: Zakon iste elje 33etvrto poglavlje: Zakon paradoksalne namjere 39Peto poglavlje: Zakon sklada 49esto poglavlje: Zakon ispravnog djelovanja 57

  Sedmo poglavlje: Zakon irenja utjecaja 65DRUGI DIO: EST OSOBNIH MOI USPJEHA 71Osmo poglavlje: Mo odustajanja 73Deveto poglavlje: Mo svijesti 85Deseto poglavlje: Mo energije 95Jedanaesto poglavlje: Mo namjere 103Dvanaesto poglavlje: Mo izbora 111Trinaesto poglavlje: Mo ljubavi 119TREI DIO: PET PRIVLANIH ENERGIJA USPJEHA 127

  etrnaesto poglavlje: Energija samopouzdanja 129Petnaesto poglavlje: Energija optimizma 137esnaesto poglavlje: Energija svrhe 145Sedamnaesto poglavlje: Energija prisutnosti 153Osamnaesto poglavlje: Energija zahvalnosti 159ETVRTI DIO: ETIRI K O R A K A PREMA USPJEHU 167Devetnaesto poglavlje: Posvetite se svojemu cilju 169Dvadeseto poglavlje: Sastavite podroban plan 175Dvadeset i prvo poglavlje: Djelujte svaki dan 179Dvadeset i drugo poglavlje: Odustanite od vezanosti,ali nastavite djelovati 185PETI DIO: TRI NEVIDLJIVA POMONIKA 191NA P U T U PREMA USPJEHUDvadeset i tree poglavlje: Vae vie jastvo 193Dvadeset i etvrto poglavlje: Aneli, vodii i brini duhovi 201Dvadeset i peto poglavlje: Boanska prisutnost 207ESTI DIO: DVIJE PREPREKE USPJEHU 211Dvadeset i esto

  poglavlje: Ograniavajua vjerovanja 213Dvadeset i sedmo poglavlje: Prerano odustajanje 223

 • 7/30/2019 Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

  2/175

  SEDMI DIO: JEDINI PUT PREMA USPJEHU 229Dvadeset i osmo poglavlje: ivljenje u radosnoj,uspjenoj svijesti 231U V O D

  ODBROJAVANJE DO USPJEHAZa mene se sve promijenilo kad sam se prije gotovo dvadesetgodinaupoznala s kvantnom fizikom. Naela energije i svijesti otvorilasu mi oi za svijet mogunosti kojih do tada nisam bila svjesna.Otada te zamisli dijelim s raznim ljudima irom svijeta. Oni su,kao i ja, ustanovili da je obrasce prirodnog svijeta mogueprimijeniti na svaku situaciju te postii zapanjujue rezultate.Ta znanost oslobaa jer vama daje nadzor nad vlastitomsudbinom.Daje vam mo jer vam omoguuje ustanoviti smjer vae sudbine.to god ste iskusili u prolosti, kad nauite primjenjivati teudesne sile Univerzuma, pronai ete istinski izvor uspjeha.Znanstveni pristup financijamaVeina ljudi vjeruje da se okolnosti njihovih ivota temeljena sluajnim dogaajima na koje ne moemo utjecati, kao to supoloaj i l i

  obiteljski prihod. A l i , ta zamisao pogrjeno tumai stvarnost iini naspotpuno nemonima. Istina je da svoja ivotna iskustvaodreujemosvojim odnosom prema zakonima koji upravljaju prirodom.U materijalnom je svijetu nekoliko energetskih obrazaca kojeljudi mogu djelotvorno primjenjivati. tovie, znanost osobneenergije i mehanika svijesti dva su najvanija prirodna imbenikakoji utjeu na ostvarenje vaih ciljeva. Kad te sastavnice aktivno

  primijenite u svojemu ivotu, opazit ete duboke promjene.Moda ste uli da "ostvarujete ono u to vjerujete" i da "serazvija ono na to ste usredotoeni". Premda te tvrdnje zvueistinito, estose svrstavaju u kategoriju idealizma i pomalo nepraktinefilozofije.A l i , te zamisli proizlaze iz vanih prirodnih naela te nasneodoljivo potiu na dublje razmatranje njihovih znanstvenihtemelja.

  Istraivai kvantne fizike otkrili su da se sve sastoji

 • 7/30/2019 Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

  3/175

  od vibrirajuih struna energije. Ono to se nekosmatralovrstom tvari, zapravo se sastoji od pulsirajuihenergetskih vibracija, na koje ljudska volja i svijest

  moguutjecati. Volja i svijest oblikuju sudbinu svakogapojedinca,kao i cijele vrste. tovie, vaa se budunostoblikuje u ovom trenutku!Svi ishodi ovise o tome to inite sa svojom svijeu ienergijom. Ta istina daje toliko veliku mo da e vam njezinoshvaanje promijeniti ivot. ak i ako ih do sada jo niste bilisvjesni, univerzalni zakoni privlaenja utjeu na svaki vid vaegaivota, ukljuujui karijeru, financije i odnose.

  Kvantnofizikalna teorija neodreenosti otkriva da ivimo ustanju beskrajnih mogunosti koje sami stvaramo.Svijet egzistira u neprestanom stanju promjene, u kojemuak i mala promjena energije moe iznjedriti trenutanu idalekosenu promjenu stvarnosti. Premda najvei dio moi uUniverzumu nije vidljiv, mogue ju je koristiti vrlo uinkovito.Moda ne moete vidjeti atom, ali nedvojbeno moete svjedoitiposljedicama aktiviranja atomske bombe - a vae osobne,nevidljive vibracije takoer imaju vrlo dramatine uinke.

  A l i , da biste stekli mo nad njima, morate biti spremniistraivati neistraena podruja i krenuti na putovanje uunutarnji svemir.Ostavljanje budunosti za sobomMnogi se ljudi osjeaju kao da su na pokretnoj stazi:neprestanosu u pokretu, ali ne stiu nikamo. Umorni su od jurnjave kui sposla,sa sastanka na sastanak, od neprestanog obavljanja

  poslova i zadataka koji ih ne ispunjavaju. Prelaze iz jedne veze udrugu, iz jednoga projekta u drugi, u vjenoj nadi da e im novimudar potez donijeti ono to trae. Osjeaju se prazno izaglavljeno te ude za slobodom.Oajniki ele promjenu, ali jednostavno ne znaju kako bi jeostvarili,pa neprestano ponavljaju stare obrasce.Ako vam to zvui poznato, a svako vas novo razoaranjepodsjea na prijanja, ne dajte se obeshrabriti. Vi posjedujete

  mo oblikovanja drukijeg ivota. tovie, kvantna fizika otkrivada vi jeste u samom sreditu svijeta neograniene moi i

 • 7/30/2019 Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

  4/175

  potencijala. Vie ne morate tek preivljavati i osjeatinezadovoljstvo. Univerzalni zakoni mogu potpunopromijeniti va ivot.Ta sam naela primijenila u svakom aspektu svojega ivota.

  Pomoglasu mi prijei put od srednjokolske profesorice do savjetnice i naposljetku predavaice s meunarodnim angamanima ispisateljice.Nakon dva propala braka gotovo sam odustala od ljubavi, ali sami na tom podruju odluila primijeniti univerzalne zakone. Zamanje od godinu dana upoznala sam svojeg sadanjeg supruga,mudrog i duhovitog ovjeka koji me istinski podupire i voli i kojije neopisivo oplemenio moj ivot.

  A l i , po pitanju tih udesnih naela, najljepa je vjerojatnopria omojoj divnoj djeci. Ljudi su supruga i mene smatrali sumanutimajer smo eljeli posvojiti dvije djevojice, koje nisu u krvnomsrodstvu, iz jednoga ruskog sirotita. A l i ,znala sam da suzakoni energije i svijesti savreni i da emo, ako ispravnoprimijenim njihovu mo, privui najbolju djecu-i jesmo!Postupak je bio dugotrajan i zamren, iznimna pria o"arolijama" za koju bi mi bila potrebna cijela knjiga. A l i , sveje zavrilo sjajno, a nai su se ivoti promijenili i donijeli namneizmjernu sreu.Tim naelima ve gotovo dvadeset godina pouavam pojedinaneklijente, ali i polaznike svojih seminara irom svijeta. Od poetkasluam nebrojene prie o uspjesima ljudi koji su te tehnikeprimijenili u osobnom i profesionalnom ivotu. ovjeku koji je ugarai pokrenuo posao sa softwareom, ponueno je 7 milijunadolara za njegovu tvrtku.

  Drugi se borio s depresijom i tjeskobom kako bi napustio niipoloaj u restoranu te otvorio vlastiti restoran i posao dostavehrane. Postigao je toliko velik uspjeh da je primio zahtjev zaotvaranjem franize.U Australiji, gdje svakih godinu ili dvije drim predavanja, prilami je ena koja je pred sobom gurala kolica. Rekla mi je kako jedvije godine prije pohaala moj seminar o privlaenju ljubavi. Uto je vrijeme bila sama, ali je silno eljela obitelj. Nakon to jeusvojila zakone i primijenila tehnike, upoznala je ljubav svojega

  ivota. Dola mi je zahvaliti i pokazati mi svoju divnu bebu.Sline prie itam u elektronikim porukama i pismima koje

 • 7/30/2019 Sandra Anne Taylor Kvantni Uspjeh

  5/175

  primam sa svih strana svijeta. Divno je uti prie mnogihuspjenih ljudi koji su postigli ono to su eljeli: promaknue i l inovo radno mjesto,ljubav, pokretanje vlastitoga posla iliosnivanje obitelji. Neki su me ak obavijestili da su omravjeli te

  da izgledaju mlae!Na emu god su ti ljudi radili, mo im je donijelorazumijevanje znanosti uspjeha. U vlastitim su se ivotimauvjerili da je promjenom energije i svijesti mogue ostvariti biloto. Premda vam neke od tehnika opisanih u ovoj knjizi moguzvuati poznato, rjeenja proizlaze iz univerzalne moi i energijekoje su nam neprestano na raspolaganju.Vi ih takoer moete primijeniti te ostvariti svoje snove.Moda su vas prijanji obrasci vaega ivota ostavili u

  stanju ezadovoljstva pa u budunost ne gledate s mnogo nade,ali taj sumoran svjetonazor moete napustiti. Vae putovanjeprema novoj, sretnijoj budunosti moe zapoeti odmah!Put prema uspjehuVaan dio istraivanja samoga sebe jest voenje Dnevnikauspjeha.Va put prema uspjehu doista je putovanje, a biljeke evam pomoi na putu prema vaemu konanom odreditu. Naputu ete naii na mnoge postaje, a biljeke vam mogu sluiti

  kao osobni zemljovid,drati vas na pravom putu i usmjeravati vasprema vaim ciljevima.U poglavljima ete proitati prijedloge otome to zabiljeiti u Dnevnik uspjeha, ali biste prije svegatrebali zabiljeiti kamo zapravo elite stii. Stoga odvojite netovremena i sastavite popis svega to elite. Bez obzira na to eliteli milijun dolara, novu kuu, ljubavno blaenstvo, poviicu iliposve novu karijeru, zabiljeite sve o emu vae srce sanja.Dopunjujte taj popis kad god poelite neto.NAMJERE

  Kad sastavite popis, svaku njegovu stavku pretvorite u jasnoodreenu namjeru. Primjerice, ako elite milijun dolara, zapiite:"Namjeravam biti milijuna." Ako elite ljubavnu vezu,zapiite:"Namjeravam privui divnog, brinog partnera. Privlaimistinsku,trajnu ljubav." Kao to ete se uvjeriti, vaan dio vaegaputovanja bite dosljedno pretvaranje elja u namjere i vjerovanja u

  afirmacije.To je arite ujedno vrlo vaan dio vae povezanosti suniverzalnim zakonima. U kombinaciji s vaom svijeu i s vaom

 • 7/30/2019 S