Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

of 16 /16
Juridische Aspecten van Informatie Vijfde les 2013 Steven Laporte | steven.laporte @ gmail.com | +32(0)478499113

Embed Size (px)

description

Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

Transcript of Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

Page 1: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

Juridische Aspecten van Informatie

Vijfde les 2013

Steven Laporte | [email protected] | +32(0)478499113

Page 2: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

2

Examen

Overzicht examenonderdelen: Examen 1

Vorm schriftelijk open boek examen (slides, wetteksten, artikels)

Onderwerp en te bereiken doelstellingen/competenties: Inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het auteursrecht inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het reprorecht inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het leenrecht duurzaam inzicht in de wetgeving met betrekking tot de persvrijheid en de vrijheid van

meningsuiting inzicht in de verschillende beschikbare rechtsmiddelen tegen inbreuken op de

persvrijheid inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende de wet op de

privacy inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende nieuwe media

  Puntenverdeling: 60/100

Examendatum: 18/06/2013

Page 3: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

3

Examen

Opdracht 1

Vorm Geschreven taak met documentatie

Onderwerp en te bereiken doelstellingen/competenties Inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het

auteursrecht inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het

reprorecht inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling betreffende het

leenrecht

Puntenverdeling: 20/100

Deadline:15/04/2013

Page 4: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

4

Examen

Opdracht 2

Vorm Geschreven taak (invulbladen en geschreven conclusie)

Onderwerp en te bereiken doelstellingen/competenties inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling

betreffende de wet op de privacy inzicht in en duurzame kennis van de wettelijke regeling

betreffende nieuwe media

Puntenverdeling: 20/100

Deadline: 10/06/2013

Page 5: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

5

Examen Schriftelijk examen praktisch:

Examen start op 18/06/2013 om 17u40

Wat mag ik gebruiken op het examen? 1. Slides lessen 1 tot en met 5 (Dokeos) 2. Eigen notities lessen 3. Wetteksten (Dokeos)

Wettekst Privacywet Wettekst Auteursrecht

4. Artikels Bestaat er een e-leenrecht? Artikel META

Het gebruik van smartphones of tablets is niet toegestaan

Page 6: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

6

Examen Schriftelijk examen praktisch:

Vragen?

Page 7: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

7

Wat kan ik vrij gebruiken op het web?

Public domain software Free software Open source Creative commons

Page 8: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

8

‘Gratis’ software Public domain

“Public domain”: juridische term en betekent “auteursrechtenvrij”

Er is afstand gedaan van het auteursrecht Broncode al dan niet beschikbaar

Freeware Doorgaans software die vrij mag worden verspreid, maar

niet veranderd Broncode doorgaans niet beschikbaar

Shareware Software die vrij mag worden verspreid, maar moet worden

betaald wanneer je ze voor langere tijd gebruikt.

Page 9: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

9

Gratis software

Koepel: Free Software Foundation (FSF) Opgericht in 1985 Promoot de rechten van computergebruikers om software te

mogen gebruiken, kopiëren, bestuderen, wijzigen en doorgeven.

Onbeperkte recht moet hebben om software te mogen gebruiken en aan te passen.

Geen royalties verschuldigd zijn aan de auteurs  ”Overervende” clausule zorgt ervoor dat vrije software vrij

blijft Licentie: GNU General Public License

Page 10: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

10

Open source

Koepel: Open Source Initiative (OSI) Open source is software die vrij beschikbaar is voor

iedereen De software én de broncode worden ter beschikking gesteld

voor iedereen Let wel:

Open source is wel vrij maar geen publiek domein Ook bij open source horen licenties Het is de bedoeling dat wijzigingen in de oorspronkelijke

broncode teruggegeven worden aan de oorspronkelijke auteurs

Alles draai om samenwerking

Page 11: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

11

Creative commons Creative Commons Licentie:

Biedt auteurs, kunstenaars, wetenschappers, docenten en alle andere creatieve makers de vrijheid om op een flexibele manier met hun auteursrechten om te gaan

vier bouwstenen Naamsvermelding. Je staat anderen toe om het werk waar jij

auteursrecht op hebt te gebruiken maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.

Niet-commercieel. Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, distribueren en opvoeren, alsmede materiaal wat op jouw werk gebaseerd is, mits niet voor commerciële doeleinden.

GeenAfgeleideWerken. Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.

GelijkDelen. Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.

Page 12: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

12

Praktisch voorbeeld: Vrije afbeeldingen zoeken

http://search.creativecommons.org

Page 13: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

13

Praktisch voorbeeld: Vrije afbeeldingen zoeken

Resultaat flickr:

Page 14: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

14

Korte introductie Decreet lokaal cultuurbeleid

(Zeer) kort historisch overzicht:

1921: Wet op de openbare lectuurvorziening in België Beter bekend als de wet Destrée Oprichting honderden kleine privaatrechterlijke

bibliotheken Bibliotheken sterk ideologisch van inslag Zeer beperkte financiële ondersteuning door de

overheid Veel vrijwilligerswerk Weinig structuur in het bibliotheeklandschap

Page 15: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

15

Korte introductie Decreet lokaal cultuurbeleid

(Zeer) kort historisch overzicht: Decreet 1978

Decreten ter stimulering van cultuurcentra en bibliotheken

Sterke professionalisering van de sector Verdwijnen van de ideologische verzuiling Bibliotheken verankerd in de basisvoorzieningen van

bibliotheken Aanzienlijke middelen vrijgemaakt ‘Detailregulering’

Decreet 2001 Meer verantwoordelijkheden voor lokale besturen Gemeentelijk cultuurbeleidsplan Vlaamse subsidies volgens strategische keuzes in dit plan

Page 16: Juridische Aspecten van Informatie - Les 5

16

Gastlezing Bruno Vermeeren (VVBAD) Wie?

Bruno Vermeeren is coördinator van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie Studeerde filosofie aan de KUL en UA Begon zijn carrière in de boekhandel (Fnac, Walry) 2002 stafmedewerker VVBAD Vanaf 2007 coördinator Vanaf 2009 voorzitter Cultureel-erfgoedoverleg 69 artikels META

Waarover? Hoe komt de decreetgeving tot stand en waar kan de

sector ingrijpen? Interne staatshervorming Planlastendecreet Herwerking van het Decreet Lokaalbeleid