Juridische aspecten van elektronisch archiveren

of 21 /21
Juridische aspecten van elektronisch archiveren RICOH | Open Doors | 11 & 13 oktober 2011 Version Française François Coppens Avocat et Chercheur au CRIDS Nederlandstalige versie Johan Vandendriessche Advocaat

Embed Size (px)

Transcript of Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Page 1: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Juridische aspecten van elektronisch

archiveren

RICOH | Open Doors | 11 & 13 oktober 2011

Version Française

François Coppens Avocat et Chercheur au CRIDS

Nederlandstalige versie

Johan Vandendriessche Advocaat

Page 2: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Voorstelling – Johan Vandendriessche • Advocaat

– gespecialiseerd in ICT-recht, ICT-contracten, compliance,

privacy en verwerking van persoonsgegevens

• Gastdocent

– EHSAL Management School

– Antwerp Management School

– Solvay Business School of Economics & Management

• Lid redactiecomité

– Praktijkboek Recht & Internet

– Bestendig Handboek Verbintenissenrecht

– Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Page 3: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Inleiding – waarom archiveren ?

• Juridische beweegredenen

– Wettelijke verplichting

EN / OF

– Uit voorzorg (om bewijzen te bewaren)

• Praktische of organisatorische beweegredenen

– Informatiebeheer (binnen de onderneming)

– Toegang tot de informatie faciliteren

Page 4: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Juridische uitdagingen bij elektronische

archivering

• Archiveringsplicht

– Wordt de archiveringsplicht correct nageleefd bij gebruik van een

systeem voor elektronische archivering ?

• Archivering voor het doeleinde van bewaring van bewijs

– Hebben de elektronische gearchiveerde documenten dezelfde

bewijswaarde als de oorspronkelijke (papieren) documenten ?

Page 5: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Archivering : een verplichting

Deel 1

Page 6: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Typologie van de archiveringsplicht

• Per rechtsdomein (algemene verplichtingen)

– Fiscaal recht, vennootschapsrecht, arbeidsrecht ...

• Per sector

– Publieke sector, banken en verzekeringsondernemingen, advocaten, artsen, ziekenhuizen ...

• Per type van document

– Facturen, medisch dossier, boekhoudkundige documenten ...

Deze regels worden cumulatief toegepast, soms zelfs op eenzelfde document

Page 7: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Inhoud van de archiveringsplicht

• Bewaringsduur

– 5 jaar, 7 jaar, 30 jaar, ...

• Berekeningswijze

– Startpunt, schorsing, stuiting, …

• Aard van de te bewaren documenten

– Origineel, kopie, origineel of kopie, onbepaald ...

• Plaats van bewaring

– In de EU, in België, in een welbepaalde plaats (ziekenhuis) ...

Page 8: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Juridische risico’s

• Mogelijke sancties bij niet-naleving van de

archiveringsplicht

– Strafrechtelijke sancties

– Administratieve sancties

– Disciplinaire sancties

– Aanslag van ambtswege

– Intrekking van een vergunning

– …

Page 9: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Wat met elektronische archivering?

• Mag ik mijn wettelijke archiveringsplicht voldoen met een systeem van elektronische archivering? – (Nog) geen algemene regel die dit op algemene wijze toelaat

– Er zijn specifieke regels in bepaalde sectoren met betrekking tot elektronische archivering

– Soms verbiedt de formulering van de verplichting het gebruik van elektronische archivering (b.v.: het origineel document wordt vereist)

Meestal is het antwoord onzeker

Page 10: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Besluit inzake de archiveringsplicht

• Zeer moeilijk en complex om een precies overzicht te

creëren van de archiveringsplicht van een onderneming

• Elektronische archivering is meestal onzeker (bij

gebreke aan een algemene wet)

MAAR: het bovenstaande verhindert nooit dat

elektronische archivering wordt benut naast de normale

archivering (b.v. met het oog op het stroomlijnen van

processen of het realiseren van efficiëntiewinst)

Page 11: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Archivering als voorzorgsmaatregel

Deel 2

Page 12: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Enkele principes

• Het rechtssysteem geeft voorrang aan het geschrift

• “Hij die beweert, moet bewijzen”

• Juridisch bewijs ≠ wetenschappelijk bewijs

Risico: het verlies van een procedure bij gebreke aan

bewijs

Page 13: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Impact op de duur van de bewaring

• Verjaringstermijn = Duur gedurende dewelke een vordering kan worden ingesteld

• Belang van bewaring van bewijsmateriaal tot aan het einde van de verjaringstermijn van elke rechtsvordering

• Verschillende termijnen, al naargelang de aard van het recht (5, 10, 30 jaar)

• Mogelijke bruikbaarheid na verstrijken van de bewaarplicht en de verjaringstermijn

Noodzaak van een risicoanalyse

Page 14: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Bewijsrecht: basisconcepten

• Toelaatbaarheid: welke bewijsmiddelen zijn toelaatbaar?

– Enkel het geschrift is toelaatbaar als bewijs van bepaalde

verbintenissen

• Bewijskracht: de wet kent meer waarde toe aan

bepaalde bewijsmiddelen

– Geschreven bewijs > getuigenbewijs

• Bewijswaarde: impact van het bewijs op de

beslissing/overtuiging van de rechter

– Hangt af van de beoordeling van de rechter

Page 15: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Origineel vs Kopie

• Wat is een origineel / kopie?

• Kopie heeft nooit dezelfde waarde als een origineel

(ondertekend contract)

– Indien een ondertekend contract wordt vereist, dan is een kopie

nooit afdoende bewijs

– Kopie kan altijd betwist worden door de eis van de voorlegging

van het origineel

• Kopie heeft toch enigszins waarde:

– Kopieën worden zelden betwist in de praktijk

– “Begin van bewijs door geschrift”

Page 16: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

B2B vs B2C

• Tussen handelaar:

– Soepel bewijsregime

– Geschreven bewijs wordt niet vereist

• Ten aanzien van niet-handelaars

– Geschil met waarde > 375 € = verplicht bewijs door

onderhandse akte (ondertekende overeenkomst)

– Een kopie kan steeds betwist worden

• Bewijsovereenkomsten?

– Steeds mogelijk

– Beperkingen ten aanzien van consumenten

Page 17: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Wat met elektronische archivering?

• Gescand document = kopie

– Gebruikte techniek heeft geen enkele impact op deze kwalificatie

– (ISO) certificatie van proces heeft geen impact op deze

kwalificatie

– Gebruikte opslagtechniek heeft geen impact op deze kwalificatie

• Geen algemene regel die toelaat kopieën te assimileren

met originelen

• Sectorale uitzonderingen (b.v. banken en

verzekeringsondernemingen)

Page 18: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Bewijswaarde elektronisch archief

• Overtuigingskracht ten aanzien van de rechter is essentieel (“kwaliteit van het proces”):

– Integriteit

– Leesbaarheid

– Herkomst, traceerbaarheid

• Bijkomende informatie / processen kunnen een (psychologische) impact hebben:

– Technische specificaties

– Certificatie

– Metadata

– …

Page 19: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Besluiten en praktische richtlijnen

• Vereisten van een efficiënte archiveringspolitiek:

– Inventaris van archiveringsplichten

• Complexe materie / uiteenlopende wettelijke bepalingen

• Elektronische archivering heeft geen eigen wettelijk kader

– Risicoanalyse bij digitalisering / vernietiging originelen

• Elektronische archivering heeft praktische / organisatorische voordelen

• Fysieke archivering blijft (minstens gedeeltelijk noodzakelijk)

– Kosten/baten-afweging van de analyse

• Volledige parallelle archieven zijn meestal kostefficiënter voor KMO’s

• Analyse inzake digitalisering/vernietiging kan voordeliger zijn voor grote ondernemingen

Page 20: Juridische aspecten van elektronisch archiveren

Dank u voor uw aandacht. Vragen of

opmerkingen?

François Coppens Avocat

Place du Champ de Mars, 2

1050 Bruxelles

Tel +32 (0) 2 289 64 64

Fax +32 (0) 2 503 48 58

Gsm +32 (0) 499 40 99 90

[email protected]

www.dewolf-law.be

Page 21: Juridische aspecten van elektronisch archiveren