Juridische Aspecten Besturen

of 23 /23
Juridische aspecten

Embed Size (px)

Transcript of Juridische Aspecten Besturen

Page 1: Juridische Aspecten Besturen

Juridische aspecten

Page 2: Juridische Aspecten Besturen

Juridische aspecten

Aansprakelijkheid

Page 3: Juridische Aspecten Besturen

✘ Aansprakelijkheidstelling✘ ‘dedirectie’✘ Uitsluiting

https://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/documenten/factva.pdf

☞ Check

Page 4: Juridische Aspecten Besturen

De vrijwilliger handelttoerekenbaar onrechtmatig indienhij niet de zorg betracht die eengemiddeld oplettend, voorzichtigen bekwaam vrijwilliger in vergelijkbare omstandigheden zouhebben betracht. En dusdoendeniet zorgvuldig handelt met het op oog op de kenbare belangen van derden die hij behoorde te ontzien

Bron: Vrijwilligerswerk en Aansprakelijkheidsrisico’s, M. van Ardenne, W. van Boom en J. Wansink.

Page 5: Juridische Aspecten Besturen

q Vrijwilliger?q Organisatie?

Page 6: Juridische Aspecten Besturen

q Opzet?

VrijwilligerJa

Page 7: Juridische Aspecten Besturen

q Opzet?

Vrijwilliger

Organisatie

Nee

Nee

Page 8: Juridische Aspecten Besturen

q Organisatorischverband

q Onverplicht karakterq Onbetaald karakter☞ Oppapier

Page 9: Juridische Aspecten Besturen

üWAM

☞ Aparte polisBijzonderevoorwaardenSchadeverzekering

Page 10: Juridische Aspecten Besturen

☞ Oppapierq Schuld vrijwilliger?

https://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/documenten/factva.pdf

q Zorgplicht organisatie☞ Check

Page 11: Juridische Aspecten Besturen

q Eigendomq Gebruikq Gebrek

Page 12: Juridische Aspecten Besturen

q Ingeschrevenq Behoorlijk bestuur

q Verwijtbaarq Nalatigq Verplichtingen☞ Risico-analyse☞ Verzekering?

https://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/documenten/Checklistbestuursaansprakelijkheid.pdfhttps://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/documenten/praktijkoefening.pdf

Page 13: Juridische Aspecten Besturen

üWAM

☞ Aparte polisBijzonderevoorwaardenSchadeverzekering

Page 14: Juridische Aspecten Besturen

☞ Verken risico’s☞ Veranker (in)beleid☞ Verzeker☞ Vastleggen☞ Voorlichten

Page 15: Juridische Aspecten Besturen

Juridische aspecten

Auteursrecht

Page 16: Juridische Aspecten Besturen

"Het auteursrecht is het uitsluitendrecht van de maker van een werkvan letterkunde, wetenschap of kunst, of van diensrechtverkrijgenden, om ditopenbaar te maken en teverveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Bron: Artikel 1 Auteurswet

Page 17: Juridische Aspecten Besturen

Ø OrigineelØ MakerØ VanzelfØ Overdraagbaar☞ CreativeCommons

Page 18: Juridische Aspecten Besturen

Ø PrivéØ CiterenØ ParodiërenØ Onderwijs☞ CreativeCommons

Page 19: Juridische Aspecten Besturen

Juridische aspecten

Privacy

Page 20: Juridische Aspecten Besturen

”Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende eengeïdentificeerde of identificeerbarenatuurlijke persoon."

Bron: Artikel 1 Wet bescherming persoonsgegevens

Page 21: Juridische Aspecten Besturen

Ø Doel?Ø Wie verantwoordelijk?Ø Welke?Ø Bijzondere?Ø Informeren?Ø Inzien?Ø Hoebewaard?Ø Kopieën &waar?Ø Maatregelen?Ø Toegang?

Page 22: Juridische Aspecten Besturen
Page 23: Juridische Aspecten Besturen

Mailme:[email protected]

Finduson:

Newsletter:https://www.power2improve.com/en/newsletter/