20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

of 85 /85
http://www.micvlaanderen.be

Embed Size (px)

Transcript of 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Page 1: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

http://www.micvlaanderen.be

Page 2: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

© Griet Verhenneman

Page 3: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 4: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Outline

1. Juridisch kader

0 Klinische proeven

0 Medische hulpmiddelen

0 Menselijke cellen en stoffen

0 Patiëntenrechten

0 Gegevensbescherming

2. Privacy in de zorg: de privacywet

3. Beheer van medische gegevens

0 Waar, hoe, hoe lang?

0 Beveiliging

Page 5: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

INT

EU

Vl

BE

Verklaringen, verdragen en mensenrechten Verdragen, veronderningen en richtlijnen Wetten en KB’s + deontologische codes Decreten en uitvoeringsbesluiten

Page 6: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Gegevens

bescherming

Klinische proeven

Medische hulp-

middelen

Biologisch materiaal

Patiënten rechten

Page 7: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Klinische proeven Wet experimenten menselijke persoon

• Bescherming van de deelnemer

• Toestemming van de deelnemer

• Formele verplichtingen

Page 8: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Bv: recht om te stoppen

Page 9: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Medische hulpmiddelen (medical devices)

• Registratie & autorisatie

• IP

• Software als een medical device

• Onderscheid op Europees niveau in vitro ⇿ niet in vitro

Page 10: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 11: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Biologisch materiaal Ziekenhuiswet

• Hergebruik van biologisch materiaal

• Voor onderzoek

• Opt-out recht van de patiënt

Page 12: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

vb

Page 13: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Patiëntenrechten het verzekeren van een

kwaliteitsvolle dienstverstrekking

aan de patiënt, die beantwoordt aan zijn behoeften, met eerbiediging van zijn

menselijke waardigheid

en zijn

zelfbeschikking

en

zonder enig onderscheid

op welke grond ook.

Page 14: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Kwaliteit dienstverlening

Vrije keuze beroepsbeoefenaar

Informatie

Vrije toestemming

Zorgvuldig en veilig patiëntendossier

Persoonlijke levenssfeer

Klacht bij ombuds

Page 15: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Disease management

European Charter of Patients’ Rights

Right nr° 12

0 “Each individual has the right to diagnostic or therapeutic programmes tailored as much as possible

to his or her personal needs.”

MAAR

0 “… making sure that the criteria of economic sustainability does not prevail over the right to health

care.”

Page 16: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Kostenbeheersing

Evidence-based programmas

Personalisatie

Disease management

Page 17: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Gegevens

bescherming

Klinische proeven

Medische hulpmiddelen

Biologisch materiaal

Patiëntenrechten

Page 18: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Gegevensbescherming Privacywet

algemeen

basis beschermingsniveau

voor iedere verwerking

van gegevens betreffende natuurlijke personen

Page 19: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

“Privacy is not hiding behind screens when we do

something naughty or embarrassing, privacy is

intrinsic to liberty”

Scheinder (security technologist)

Page 20: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Het is verboden gezondheidsgegevens te

verwerken artikel 8, 1. Data Protection Directive

Page 21: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Of heeft u een uitzondering?

Page 22: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Outline

1. Juridisch kader

0 Klinische proeven

0 Medische hulpmiddelen

0 Menselijke cellen en stoffen

0 Patiëntenrechten

0 Gegevensbescherming

2. Privacy in de zorg: de privacywet

3. Beheer van medische gegevens

0 EHR

0 SaaS

0 Genomics

Page 23: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Aanleiding: Big Brother nachtmerrie

van de vroege jaren ’70

0 Impact informatiemaatschappij

0 Tussenkomst overheid

0 Schandalen zoals Watergate

Page 24: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 25: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

De patiënt als consument

De geïnformeerde consument

Consumeren van zorg buiten de zorginstelling

• Self-management van uw gezondheid • Gezondheid een consumptiegoed

• Zelf diagnose met behulp van internetbronnen • Toegenomen bewustzijn van gezondheidssituatie en welzijn • Self-monitoring met behulp van sociale media en tools voor tracking

• Kortere ziekenhuisverblijven, langere thuis monitoring • Gegevensdeling en gegevensanalyse • Tele-health

Page 26: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Interdisciplinaire samenwerking

Efficiënte en veilige elektronische communicatie

Kwalitatieve en geïntegreerde patiënten dossiers

Technische en semantische interoperabiliteit

privacy en confidentialiteit

Page 27: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

context is alles

Page 28: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 29: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

“Facebook is yesterday

when it comes to privacy”

Jeremy Sugarman

prof bioethics and medicine John Hopkins

Page 30: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

EU Data Protection Directive 95/46/EC

Page 31: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• Verondening beperkt vrijheid LS

Harmonisatie

• Betrokkene, al dan niet patiënt

Empowerment • Data breach

notification • Boetes

Handhaving

Page 32: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Wet Verwerking Persoonsgegevens

8 december 1992, zoals aangepast op 11 december 1998

Page 33: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Structuur:

Bescherming

Controle

Individuele rechten

Page 34: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

bescherming: 2 niveau’s

gewone persoons-gegevens

gevoelige persoons-gegevens

Page 35: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Enkel persoonsgegevens:

0 Gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon

• Louter hypothetische mogelijkheid volstaat niet

• Maar wel voldoende dat één persoon de identiteit kan achterhalen

“account should be taken of all the means likely reasonable to be used either by the controller or by any other person to identify the individual”

0 Anonimisatie in gezondheidszorg is dus extreem moeilijk

• Zeldzame ziekten

• Genomics

Page 36: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Gezondheidsgegevens of ‘gegevens betreffende gezondheid’

“informatie betreffende fysieke of mentale gezondheid van een individu, of het

verlenen van gezondheidszorg aan het individu”

→ hiertoe behoren ook genetische gegevens, biometrische gegevens en biologische stalen,…

Page 37: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Het is verboden gezondheidsgegevens te

verwerken artikel 8, 1. Data Protection Directive

Page 38: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Tenzij…

legitieme grond voor de verwerking van gezondheidsgegevens

art 7 §2

Page 39: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

a) Schriftelijke toestemming

b) Specifieke verplichtingen in het arbeidsrecht

c) Noodzakelijk voor de sociale zekerheid

d) Noodzakelijk voor de volksgezondheid

e) Wettelijke verplichting

f) Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen

g) Noodzakelijk ter voorkoming van een gevaar of strafrechtelijke inbreuk

h) Duidelijk door de betrokkene openbaar gemaakte gegevens

i) Noodzakelijk voor het verstrekken van zorg

j) Noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek

Page 40: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 41: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• preventieve geneeskunde

• medische diagnose

• verstrekken van zorg of behandelingen

• beheer van de gezondheidsdiensten

→ in het belang van de betrokkene en onder het toezicht van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg

Page 42: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 43: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

fysiek of juridisch niet in staat om toestemming te geven

Page 44: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 45: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

De toestemming is een uitdrukking van de patiënt zijn wil of wens

Hij drukt er zijn instemming mee uit

En geeft er vorm mee aan zijn leven

Page 46: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

5 voorwaarden:

1. Geïnformeerd

2. Vrij

3. Specifiek

4. Op voorhand

5. Schriftelijk

Page 47: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 48: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• geïnformeerd

wel overwogen beslissing

• De voor- en nadelen van het toestemmen maar ook het weigeren van toestemming moet kennen

• De gevolgen van het toestemmen of niet-toestemmen moet kunnen overzien

Page 49: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• geïnformeerd

Een gedetailleerde lijst met elementen van informatie die minimaal aan de patiënt / cliënt moeten worden verstrekt is wettelijk vastgelegd.

(art 9)

Page 50: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• vrij

• een vrijwillig genomen beslissing

• die genomen werd vrij van enige inmenging

• die op elk moment kan worden ingetrokken.

“Reliance on consent should be confined to cases where the individual data subject has a genuine free choice and is subsequently able to withdraw the consent without detriment”

Page 51: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• specifiek

“een specifieke, duidelijk afgelijnde en omschreven verwerking van gegevens”

• specifieke interventie

• duidelijk afgebakend geheel van gegevens

• verzameld voor een afgelijnd doel

Page 52: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• op voorhand

• vóór met het verwerken van de gegevens wordt gestart

• volledig bekwaam en bij bewustzijn

• liefst redelijke termijn

Page 53: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

• schriftelijk

• expliciete toestemming voor gegevens die de gezondheid niet betreffen

bv. administratieve niet-medische gegevens

• schriftelijke toestemming voor gezondheidsgegevens

in België

Page 54: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 55: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Elektronische toestemming

Consent should be given explicitly by any appropriate method enabling a freely given specific and informed indication of the data subject's wishes, either by a statement or by a clear affirmative action by the data subject, ensuring that individuals are aware that they give their consent to the processing of personal data,

Page 56: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Elektronische toestemming

including by ticking a box when visiting an Internet website or by any other statement or conduct which clearly indicates in this context the data subject's acceptance of the proposed processing of their personal data.

Page 57: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Elektronische toestemming

If the data subject's consent is to be given following an electronic request, the request must be clear, concise and not unnecessarily disruptive to the use of the service for which it is provided.

Page 58: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

legitimiteit

transparantie proportio-

naliteit

finaliteit

Page 59: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Outline

1. Juridisch kader

0 Klinische proeven

0 Medische hulpmiddelen

0 Menselijke cellen en stoffen

0 Patiëntenrechten

0 Gegevensbescherming

2. Privacy in de zorg: de privacywet

3. Beheer van medische gegevens

0 Waar, hoe, hoe lang?

0 Beveiliging

Page 60: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg
Page 61: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Uitgebreid wettelijk kader Bv voor ziekenhuizen:

• Ziekenhuiswet, 7 Augustus 1987 • KB minimale voorwaarden medisch dossier, 3

mei 1999 • KB minimale voorwaarden verpleegkundig

dossier, 28 december 2006

Soft law zoals

• Adviezen en aanbevelingen Privacycommissie en Europese Art 29 Werkgroep

• Advies Nationale Raad Orde Geneesheren • Advies telematicacommissie • Technische standaarden voor security

Page 62: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Wat? Recht op zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier

Afhankelijk van de sector, minimum elementen bij KB bepaald

Doel:

Continuiteit van de zorg garanderen en kwaliteitscontrole toelaten

Page 63: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Hoe lang? Wettelijk:

• Medisch dossier “voor ten minste 30 jaar in het ziekenhuis” (art 1§3 KB 3/05/99)

• Verpleegkundig dossier “voor ten minste 20 jaar in het ziekenhuis” (art 1§3 KB 28/12/06)

Maar… 30 jaar is aan te raden voor ieder dossier

0 Burgerlijke aansprakelijkheid (art 2262bis Civil Code)

0 Deontologische verplichtingen (art 46 Code Geneeskundige Plichtenleer)

Page 64: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Hoe? • Liefst in elektronisch formaat… gelukkig!

• Liefst centraal per ziekenhuis of ten minste per departement

• Steeds toegankelijk

Note! Permanente toegankelijkheid ≠ permanente toegang

Page 65: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Waar? in het ziekenhuis? Niet noodzakelijk!

adviezen • Nationale Raad Orde:

Opslag bij commerciële firma (16/01/1999) Opslag van medische ziekenhuisgegevens (21/04/01)

• Telematicacommissie Advies nr. 7 “Lange termijn opslag van patiëntendossiers in ziekenhuizen” (18/06/02)

Page 66: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

0 Invoegen foto security

Page 67: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Privacywet – Veiligheid

sinds 2001

“Referentiemaatregelen voor de beveiliging van elke verwerking van persoonsgegevens”

10 actiedomeinen

voor informatieveiligheid

Page 68: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

“tien actiedomeinen in verband met

de informatiebeveiliging waarvoor

elke instelling die persoonsgegevens

bewaart, verwerkt of mededeelt,

maatregelen moet nemen”

→ rechtspersoon, onderneming of administratie

Page 69: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

integriteit

confidentialiteit

beschikbaarheid

Passend beveiligingsniveau

Page 70: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

de technische state-of-the-art + de kost voor implementatie

de aard van de gegevens + the potentiële risico’s

Page 71: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

10 referentiemaatregelen:

1. Veiligheidsbeleid

2. Veiligheidsconsulent

3. Organisatie en menselijke aspecten van de beveiliging

4. Fysieke beveiliging van de omgeving

5. Beveiliging van netwerken

6. Logische beveiliging van de toegang

7. Logging, opsporing en analyse van de toegang

8. Toezicht, nazicht en onderhoud

9. Beheer van veiligheidsincidenten en continuïteit

10. Documentatie

Page 72: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

1. Veiligheidsbeleid • Risico analyse

• Beschrijving van de gestelde prioriteiten en de maatregelen genomen na uitvoering van de risico analyse

• Beschrijving van de verschillende aansprakelijkheden en organisatorische maatregelen genomen om deze te beperken

• Beschrijving van de procedure bij security inbreuk

+ hou dit document up-to-date: het is aanbevolen om 1x per jaar dit document te evalueren

Page 73: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

2. Veiligheidsconsulent

“Er moet binnen de instelling een veiligheidsconsulent worden

aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het

veiligheidsbeleid”

Page 74: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

3. Organisatie en menselijke aspecten van de beveiliging

• Beschrijving van de verschillende verantwoordelijken en de procedures die zij moeten volgen

• Beschrijving van de disciplinaire sancties die genomen kunnen worden bij inbreuken

• Vertrouwelijkheid- en geheimhoudingscontracten

Page 75: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

4. Fysieke beveiliging van de omgeving

“De instelling moet de nodige maatregelen nemen om de fysieke bescherming van de persoonsgegevens te garanderen”

-> letterlijk achter slot en grendel

Page 76: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

5. Beveiliging van netwerken

“De instelling moet zich ervan vergewissen dat de netwerken waarmee de apparatuur verbonden is en die betrokken is bij een verwerking van persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens garanderen”

Page 77: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

6. Logische beveiliging

“De instelling moet zich ervan vergewissen dat de persoonsgegevens overeenkomstig hun classificatie slechts toegankelijk zijn voor de personen en toepassingsprogramma’s die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn”

Page 78: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

7. Logging, opsporing en analyse van de toegang

• Traceren van foutieve of onnauwkeurige

gegevens

• Nagaan van toegang genomen tot de

gegevens

• Vaststellen van verantwoordelijkheden en

aansprakelijkheden

Page 79: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

8. Toezicht, nazicht en onderhoud • Verzekeren dat de technische en organisatorische

veiligheidsmaatregelen gevalideerd zijn en regelmatig worden gecontroleerd

• Up-to-date houden van de veiligheidsmaatregelen naar gelang de state-of-the-art evolueert

• Opnieuw afwegen van de risico’s en genomen maatregelen in geval van verandering

Page 80: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

9. Beheer veiligheidsincidenten en continuïteit

“De instelling moet beschikken over een beheersplan voor veiligheidsincidenten”

Page 81: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

10. Documentatie

Concreet vraagt de Privacycommissie de volgende documenten centraal “in de schuif te hebben liggen”

- Identiteit van de veiligheidsconsulent

- De security policy

- Een inventaris van de verwerkte gegevens

- Een lijst met agenten of entiteiten die toegang hebben tot de gegevens

- De systeem en netwerkconfiguratie

- Een planning van de geplande ingrepen

- Historiek (van acties, bewerkingen, toegang,…)

- Incident en audit rapport

Page 82: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Conclusie

0 E-health is een disparaat geheel van informatie en communicatie middelen voor de gezondheidszorg.

0 ICT wordt misschien niet even snel opgenomen in de gezondheidssector als in andere sectoren, maar de maatschappelijke trends dringen aan op actie.

Page 83: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Conclusie

0 e-health is transversaal: verschillende juridische domeinen worden geconfronteerd met nieuwe vragen.

0 Deze wetten zijn verspreid over internationale, Europese en nationale bronnen.

0 Gegevensbescherming speelt een centrale rol.

Page 84: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg

Meer weten over IP en ICT recht?

Bekijk ons LLM programma in

Intellectuele rechten en ICT recht

www.hubrussel.be/IPR

Facebook

of contacteer Eva Lievens op [email protected]!

Page 85: 20130430 juridische aspecten van ict in de zorg