ISU KEPEDULIAN

of 12

 • date post

  29-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ISU KEPEDULIAN

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  1/12

  RBT 3108 :

  ISU KEPEDULIAN GURU

  AHMAD SAIFUL ANUAR JAMALUDDDINAMIRA RAMLI

  FATIN HAMIMAH KHALID

  MOHD SHARIFFUDIN ABD NASIR

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  2/12

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  3/12

  Perwakilan komposit perasaan,pemikiran danperhatian yangdiberi terhadap sesuatu tugas /

  hal

  Persoalan-persoalan keraguan dan kemungkinan

  tentang pihak guruapabila menghadapi situasi

  baru /tuntutan yangkian mencabar

  HALL ,GEORGE DAN RUTHERFORD ( 1977)

  VAN DEN BERG DAN ROS (1999)

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  4/12

  KEPEDULIAN GURU MERUJUK

  KEPADA PERASAAN, PEMIKIRAN

  DAN PERHATIAN YANG DIBERI OLEH

  GURU TERHADAP ISU ATAU

  TUGASNYA

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  5/12

  KESEDARAN

  INFORMATIONAl

  PERSONAL

  PENGURUSAN

  AKIBAT

  KOLABORATIF

  FOKUS SEMULA

  MENURUT MODEL

  CONCERNS-BASED

  ADOPTION

  TERDAPAT TUJUHPERINGKAT BAGI

  MENGAPLIKASIKAN

  KEPEDULIAN

  DALAMPENDIDIKAN

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  6/12

  Guruyangpeduli akan menumpukan perhatian merekaterhadap pelajarnya.

  Guruakan melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi

  keperluan dan kehendak pelajar yangbelum dipenuhi

  Guruyangpeduli mementingkan perkembangan pelajarnya

  dari segi jasmani,emosi rohani dan intelek

  Guruyangpeduli dapat mengeratkan hubungan dengan

  pelajar,prihatin selain mendengar pandangan pelajar,

  mewujudkan suasana yangkondusif,memahami pelajarnya

  secara individu,berempati dan memenuhi keperluan

  akademik dan emosi pelajar

  KEPEDULIAN GURU DALAM KONTEKS

  SEKOLAH

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  7/12

  TUJUH KATEGORI

  KEPEDULIAN GURU

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  8/12

  Fuller,Parsons

  dan Watkins

  (1974)

  mengelompokankepedulian guru

  kepada tiga

  peringkat

  PENYEMPURNAAN DIRI

  TUGAS-TUGAS PENGAJARAN

  IMPAK PENGAJARAN

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  9/12

  PENYEMPURNAAN DIRI

  Biasa dirujuk kepada kepedulian kelansungan hidup

  (survival) yangsering dihadapi oleh gurupermulaan

  Antara aspek yangterangkum dalam kepedulian guru

  ialah

  Persetujuan penyelia

  Sokongan pentadbiran

  Hubungan dengan guru-gurulain

  Kandungan subjek

  Masalah didiplin

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  10/12

  TUGAS-TUGAS PENGAJARAN

  Gurumengambil peduli tentang bahan

  pengajaran/kaedah efektif dan beban tugas

  Mereka bimbang tentang perasaan pelajar terhadapmereka dan mengambil berat tentang penilaian

  pembelajaran pelajar.

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  11/12

  IMPAK PENGAJARAN

  Beralih kepada tumpuan pelajar secara

  menyeluruh

  Gurule ih f kus kepada keperluan

  pelajar dan penam ah aikan

  pendidikan

 • 8/9/2019 ISU KEPEDULIAN

  12/12