Het raadsel Spinoza

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Folder bij de grote nieuwe roman van de auteur van 'Nietzsches tranen'

Transcript of Het raadsel Spinoza

 • Irvin D. Yalom

  najaar 2011

  Het raaDsel spInoza

 • Ik koester al heel lang een grote fascinatie voor Spinoza, en wilde al jaren over hem

  schrijven. Er gaat iets bijzonder intrigerends uit van deze moedige zeventiende-eeuwse

  figuur, die in grote eenzaamheid boeken voortbracht die de wereld fundamenteel

  veranderden. Maar hoe schrijf je een boek over een zo teruggetrokken man? In zijn

  geschriften hield Spinoza zijn eigen persoon geheel buiten beeld.

  Ik besloot een roman te schrijven over zijn innerlijk leven. Op dat punt heb ik door mijn

  expertise wellicht iets van belang te zeggen, en ook Spinoza was een mens van vlees en

  bloed. Hij moet heftig hebben gereageerd toen hij op zijn 25ste in de ban werd gedaan door de

  joodse gemeenschap in Amsterdam een onomkeerbaar edict waarmee iedere jood, inclusief

  zijn eigen familie, verplicht werd hem voortaan te mijden. Maar jarenlang kon ik geen

  kant op, omdat ik eenvoudig geen verhaal kon vinden, iets waar een roman nu eenmaal

  niet zonder kan. Totdat daar dankzij een bezoek aan Nederland verandering in kwam.

  Ik regelde een Spinozadag voor mezelf en vol verwachting bezocht ik het Spinozamuseum

  in Rijnsburg. Mijn gastheren verleenden me volledige toegang, maar al meteen bij

  binnenkomst voelde ik teleurstelling. Ik betwijfelde ten zeerste of ik in dit kleine, karig

  ingerichte museum dichter bij Spinoza zou komen. De enige voorwerpen die enigszins

  persoonlijk waren, waren de 150 boeken uit zijn bibliotheek. Toen hoorde ik een van mijn

  gastheren iets over de nazis zeggen.

  Terwijl op zolder twee joodse vrouwen zaten ondergedoken, hadden zij, zo werd mij

  verteld, een verdieping lager het kleine museum leeggeroofd en onteigend, omdat

  zij geloofden dat deze bibliotheek ze van pas zou komen bij het oplossen van hun

  `Spinozaprobleem. Ik was verbijsterd. Wat mocht dat probleem dan wel zijn? Niemand

  kon het me vertellen. Ze wisten alleen dat de nazis zijn boeken niet hadden verbrand. Na

  de oorlog werden ze gevonden in een Duitse zoutmijn en teruggestuurd.

  Ik was het museum binnengekomen met n groot mysterie, en bij vertrek had ik er twee.

  Kort daarop begon ik te schrijven.

  Irvin D. Yalom

  (100.000 exemplaren verkocht)

  De langverwachte, grote nieuwe roman van de auteur van Nietzsches tranen (100.000 exemplaren verkocht)

 • Wie was spinoza? Wie was deze moedige zeventien-de-eeuwse figuur, deze geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld veranderde, maar op zijn 25ste in de ban werd gedaan door de hele joodse gemeen-schap van amsterdam, inclusief zijn eigen familie? Hoe zag zijn innerlijk leven eruit? en: wat was twee eeuwen later precies de fascinatie van de nazis met spinoza? Waarom roofden ze zijn bibliotheek leeg, maar verbrandden ze zijn boeken niet?

  Deze vragen hielden de psychiater en romancier Irvin D. Yalom een half leven bezig. In zijn briljante nieuwe roman, Het raadsel Spinoza, maakt hij niet alleen de filosoof tot mens, maar onthult hij ook de ware toedracht rond het spinozaprobleem van de nazis.

  Auterursinfo Auterursinfo Au-

  terursinfo Auterursinfo Auter-

  ursinfo Auterursinfo Auterurs-

  info Auterursinfo Auterursinfo

  Auterursinfo Auterursinfo Au-

  terursinfo Auterursinfo Auter-

  ursinfo Auterursinfo Auterurs-

  info Auterursinfo Auterursinfo

  Auterursinfo Auterursinfo Au-

  terursinfo Auterursinfo Auter-

  ursinfo Auterursinfo Auterurs-

  info Auterursinfo Auterursinfo

  Auterursinfo Auterursinfo Au-

  terursinfo

  Promotieauteursbezoek(o.v.)veelaandachtindemediaposterspos-materiaaladvertentiecampagneindelandelijkedagbladenetalagewedstrijdpresentatieinhetSpinozahuis

  Het raadsel spInoza

 • Irvin YalomIRV IN D.YALOMNIETZSCHESTRANEN

  Roman van een obsessie

  IRV IN D.YALOMDE

  SCHOPENHAUER-KUUR

  roman

  IRV IN D.YALOMTEGENDE ZON INKIJKEN

  Doodsangst en hoe die te overwinnen

  IRV IN D.YALOMDE

  THERAPEUT

  roman

  Nieuwe editie van een blijvende bestsellerWenen, aan het eind van de 19de eeuw. De psychoanalyse

  staat op het punt door te breken. Friedrich Nietzsche, de

  filosoof met de hamer loopt met zelfmoordplannen rond

  nadat Lou Salom geweigerd heeft zijn vrouw te worden.

  Dr. Josef Breuer, een van de grondleggers van de psycho-

  analyse, is bezeten van een patinte en weet zich geen raad

  met zijn obessie. Op verzoek van Lou Salom doet Breuer

  een poging om Nietzsche te behandelen, maar hij ontdekt

  dat zijn patint spelenderwijs zijn, Breuers, problemen ter

  hand neemt. In een meesterlijke en spannende reeks sessies

  ontwikkelt zich een bizarre vriendschap tussen de twee

  mannen, die de lezer onontkoombaar betrekt bij de afgron-

  den van de geest.

  Een postuum eerbetoon aan Nietzsche De Leeuwarder

  Courant

  Nieuwe editie van een geweldig onderzoek naar de echte denkwereld van psychiatersNa zich jarenlang te hebben verdiept in het innerlijk leven

  van zijn patinten, verlegt vooraanstaand psychiater Yalom

  in De therapeut zijn aandacht naar de andere kant: de the-

  rapeut zelf. Zoals Seymour, een oudere therapeut die sek-

  suele fatsoensnormen op geheel eigen wijze interpreteert.

  Of Marshal, die achtervolgd wordt door dwangneuroses.

  Of Ernest, die bij wijze van experiment echt eerlijk wordt

  met een patint. Zij en andere therapeuten gaan in deze

  meeslepende roman met elkaar en een aantal hoogt eigen-

  zinnige patinten relaties aan die tot een onverwachte,

  bijna thrillerachtige ontknoping komen.

  Een hoogst onderhoudende blik op de behandelkamer van

  binnenuit. NRC Handelsblad

  In fraaie dialogen brengt Yalom zwakheden, overtuigingen

  en desillusies van therapeuten naar voren. de Volkskrant

  Eerste midprice editie van deze verslavende, uiterst leesbare romanOp de dag dat psychiater Julius Hertzfeld te horen krijgt

  dat hem waarschijnlijk nog maar n jaar rest, begint hij

  met een onderzoek naar de betekenis van zijn leven. Hij

  zoekt contact met Philip, een aantrekkelijke maar contact-

  gestoorde man, die ooit drie jaar lang zonder enig resultaat

  bij hem in therapie zat. Philip blijkt ondertussen gepromo-

  veerd in de filosofie en wil tot Julius grote verbazing

  zelf therapeut worden. Julius biedt zich aan als zijn super-

  visor, op voorwaarde dat Philip aan zijn therapiegroep deel-

  neemt. Al snel blijkt een van de andere groepsleden een

  traumatische ervaring met Philip beleefd te hebben. De

  spanning in de groep stijgt, en daarmee stijgt het niveau

  van de therapie tot grote hoogte met buitengewone

  veranderingen bij elk groepslid tot gevolg.

  Balsem voor de ziel. Hervormd Nederland

  Midprice editie van een inspirerende zoektocht naar acceptatieSterfelijkheid en dood zijn de kwesties die Yalom aansnijdt

  in dit boek. Op buitengewoon menselijke en bemoedigende

  wijze legt hij uit hoe we iets dat voor ons allen even finaal

  als raadselachtig is kunnen leren begrijpen en accepteren.

  Hij laat zien hoe een bewustwordingservaring als een

  droom een verlies, een traumatische ervaring, de dood of

  ziekte van een dierbare of gewoon de naderende ouder-

  dom een keerpunt kan zijn op weg naar een zinvoller leven,

  als wij mensen er tenminste de inspiratie aan kunnen ontle-

  nen om onze prioriteiten te verleggen en bereid zijn meer

  risicos te nemen voor een bevredigender en liefdevoller le-

  ven. Zo leren we oprechter te communiceren met de men-

  sen van wie we houden, op te houden met dingen die we

  niet willen doen en de schoonheid van het leven bewuster

  te ervaren.

  Absoluut de moeite waard. Tijdschrift voor Psychiatrie

  Midprice-actie eerdere uitgaven Yalom

  26e druk100.000 ex.

  verkocht

  12e druk30.000 ex. verkocht

  16e druk25.000 ex. verkocht

  6e druk14.000 ex. verkocht

 • 9 789460 033742

  Irvin D. YalomHet raadsel Spinoza

  gebonden13,5 x 21,5 cm440 paginas 19,95omslag nico richternur 302isbn 978 94 600 3374 2januari 2012

  HETRAADSE LSPINOZA

  ROM A N

  IRV IN D.YALOMAuteur van de bestseller nietzsches tranen

  De nieuwe

  Yalom