Forum Magazine 2015 nr 3

of 24 /24
NR 3 2015 TEMA: SÄKERHET OCH OMVÄRLDEN INTERVJU MED TANKESMEDJAN FRIVÄRLD VAD SÄGER MOTIONERNA OM NATO?

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Forum Magazine 2015 nr 3

Page 1: Forum Magazine 2015 nr 3

Nr 3 2015

tema: säkerhet och omvärlden intervju med tankesmedjan frivärldvad säger motionerna om nato?

Page 2: Forum Magazine 2015 nr 3

Marie DahléN

En sommarnatt i juli 1908 ror en man ut till far-tyget Amalthea som ligger vid Malmö hamn. Efter en kort stund sker en våldsam explosion. En person dör och 23 personer skadas. Anton Nilsson var den man som placerade bomben på fartyget. Bakgrunden till dådet var de arbets-marknadskonflikter som pågick under denna tid – arbetarna strejkade och arbetsgivarna impor-terade strejkbrytare från England. Amaltheadå-det kan sägas vara Sveriges första terrordåd.

I dag förknippar vi nog terrorism med något helt annat. Händelser som 11 september 2001, Utøya och attentatet mot Charlie Hebdo ligger kanske närmare i tanken.

Terrorism är våldshandlingar som, med hjälp av rädsla, har syftet att tvinga fram samhällsför-ändringar, detta utan hänsyn till om oskyldiga drabbas.

Säkerhetspolisen menar att det största terror-hotet mot Sverige kommer från våldsfrämjande islamism. Hotet motiveras av upplevda kränk-ningar av islam, men troligen av att svenska trupper deltar i internationella operationer i muslimska länder såsom Afghanistan och Mali. Detta beror på att al-Qaidainspirerade grupper uppmanat till attacker i de länder som engagerat sig militärt i pågående konflikterna i Syrien och i Irak.

Åtgärder behövs för att kunna lösa problemen med ökad extremism. Moderaterna vill se en rad förslag, till exempel: att kriminalisera resor som

har som syfte att delta i träning, finansiera ex-tremism eller bidra till terroristhandlingar. Säpo ska också ges större befogenhet. Det ska också kunna gå att beslagta pass i syfte att förhindra terrorism. Men från rödgrönrosa håll i Stock-holm verkar det råda sinnesförvirring. I kom-munfullmäktige klubbade majoriteten igenom en strategi mot våldsbejakande extremism. Den innebär, bland annat, en gräddfil till bostäder och arbetsmarknadsåtgärder för de som har be-gått väldsbejakande extremism.

redaktör

Page 3: Forum Magazine 2015 nr 3

Ansvarig utgivare: Sofia FölsterRedaktör: Marie Dahlén Telefon: 072-225 51 22E-post: [email protected] Webb: mufstockholm.se/forum

forumnummer 3 2015

om forumLayout/sättning: Marie DahlénOmslagsbild: Marie Dahlén Foto: Marie Dahlén Illustration: Fredrik Malmhake

Moderata Ungdomsförbundet i StockholmStora Nygatan 30103 12 [email protected]

4. Distriktsordförande har ordet5. Kalendarium 6. Perspektiv: Diskussionen om kvinnors roll i krig behöver lyftas fram 9. Tillbakablick: Gunnar Hecscher 11. Intervju: Tankesmedjan Frivärld 16. Nato och Moderaterna

18. Jakob Ljungman: Västvärlden har misslyckats med att motverka rysk expansionism20. Medlemssidor21. Insändare 22. Krönika: Albin Johansson

Vi som gör forum

Innehåll

Chefredaktör Marie Dahlén

Skribent Albin Johansson

Skribent Amanda Broberg

Skribent Daniel

Löwengrip

Skribent Aleksandra Boscanin

Page 4: Forum Magazine 2015 nr 3

DistriktorDföraNDe har orDet

sofia fölster

För strax över ett år sedan annonserade Fredrik Reinfeldt sin avgång som partiledare. Ett par veckor dessförinnan vädjade han till svenska folket att ”öppna era hjärtan”. Vad som då omskrevs som ett PR-trick har aldrig känns mer verkligt. Miljontals människor är på flykt världen över från krig och terror i sina hemländer. Det är först nu vår förmåga att öppna våra hjärtan på allvar sätts på prov.

Av de 60 miljoner människor som idag är på flykt i världen beräknas cirka 1 miljon söka asyl i Europa. Många av dem har blivit förföljda av IS eller dödshotade av Boko Haram. Därefter har de satsat alla sina besparingar och riskerat livet för att nå frihet på andra sidan Medelhavet. Istället för att nå trygghet möts allt fler flyktingar av kravallpoliser vid gränserna. Fler och fler EU-länder med Ungern i spetsen stänger nu sina gränser istället för att ta ansvar.

“Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse”. Så lyder artikel 14 i FNs konvention om mänskliga rättigheter. Att asylrätten nu inte längre efterlevs av flera länder i Europa kan vi aldrig acceptera. Muf Stockholm var därför med och arrangerade den första Refugees welcome manifestationen i Sverige som besöktes av 15 000 personer. Därutöver har vi haft en egen insamling för att stödja flyktingarna där våra medlemmar och vänner tillsammans donerat ca 30 000 kr till Röda korset.

I tider av kris när bruna vindar blåser behövs politiskt ledarskap i Europa. Fler länder måste erbjuda säkerhet och humanitär hjälp till männi-skor på flykt. De som idag bygger stängsel istället för ta ansvar bör möta tydligare konsekvenser inom ramen för EU. Samtliga medlemsstater bör dessutom delta i FN:s kvotflyktingssystem.

Sverige är ett föredöme i att erbjuda skydd för de som flyr. Vår stora utmaning ligger i att inte bara släppa in människor över gränsen utan också över tröskeln till sitt första jobb. Genom att nitiskt hålla fast vid höga ingångslöner och en planekonomisk hyressättning stängs kapabla människor ute från både arbets- och bostadsmarknaden. I Sverige behövs nu politiskt ledarskap för att åstadkomma lägre kostnader för arbetsgivare som vill anställa och fri hyressättning för att få fart på bostadsbyggandet.

Det är i tider av kris, när miljontals människor är på flykt, som vår medmänsklighet sätts på prov. De som flyr från förföljelse ska alltid ha en fristad här. Samtidigt behövs en ansvarsfull jobbpolitik med lägre trösklar och krav på ansträngning. Nu när de bruna vindarna blåser som starkast i Europa behöver vi än en gång påminna varandra om att öppenhet och frihet är starkare än alla murar.

4

öppna era hjärtan!

4

Page 5: Forum Magazine 2015 nr 3

29 oktober: MST-pub, MST Södertörn

4 november: Onsdagsfika 4 november: Kampanj MST Söder-

törn (11-13)5 november: Rundvandring i riksda-

gen, Muf Nacka 11 november: Onsdagsfika

12 november: Torsdagspub, MST 14 november: Utbildning om frihet,

Muf Nacka

KALENDARIUM18 november: Onsdagsfika

19 november: Idémod25 november: Onsdagsfika

26 november: Torsdagspub, MST28-29 november: Höstutbildning

2 december: Onsdagsfika3 december: Idémod

9 december: Onsdagsfika10 december: Torsdagspub, MST

16 december: Onsdagsfika

Se mer på: http://mufstockholm.se/kalender/

Page 6: Forum Magazine 2015 nr 3

Det går inte att komma undan att kvinnor är utsatta i krig. Systematiska våldtäkter mot kvinnor används som en strategi för att moraliskt skada fienden och splittra etniska grupper. Samtidigt finns det en sida som det inte talas lika högt om. Den sidan där kvin-nor har spelat en aktiv roll under krig.

“In a changing world, however, a change of hair style was indicated. Not bad on a dancefloor perhaps, but this Lake’s eye view is entirely out of place in a war production plant”

Citatet kommer från en instruktionsfilm från början av 40-talet. Filmen är gjord av USAs

perspektiv

6

DISKUSSIONEN OM KVINNORS ROLL I KRIG BEHÖVER LYFTAS FRAM

Bild från informationsfilmen med Veronica Lake

Marie Dahlén

Page 7: Forum Magazine 2015 nr 3

7

”Office of War Information”. Veronica Lake, en av tidens stora amerikanska skådespelerskor, ut-märkte sig genom sin peek-a-boo frisyr; luggen täckte ena öga i svallvågor. Frisyren var populär, men inte praktisk i ett samhälle som var satt i gungning, då männen hade blivit inkallade och kvinnorna fick ta över arbeten som tidigare hade utförts av dessa. Lake ändrar sin frisyr och i fil-men visar hon farorna med att arbeta med ut-släppt hår i fabriker.

Det var inte bara i industrin som kvinnor fick ar-beten som tidigare enbart varit förbehållna män. Poliser, advokater, chaufförer, administrativa yr-ken – både civila och i armén – var arbeten som kvinnor nu tog sig an.

Men kvinnor befann sig också vid fronten, vissa som sjuksköterskor, men andra deltog faktiskt i strid. I Sovjetunionen fanns det kvinnor med i armén. Dessa agerade som prickskyttar, strids-vagnsförare och även som nattflygande piloter.

Nazikvinnornas historia gör upp med myten om kvinnlig godhetKvinnor har också bidragit till den mörka sidan av historien. Annika Borg, teologie doktor, skri-ver i dagens samhälle (2 oktober 2015) att många tyska och östeuropeiska kvinnor var närvarande vid avrättningar, massakrer, valde ut offer och mördade själva. De var kuggar i nazisternas död-smaskiner. Det här gör upp med den kvinnliga godheten.

Maria Mandl, Irma Grese och Ilse Kosh är ensta-ka fall med kvinnliga fångvaktare vid koncentra-tionslägren som har fått uppmärksamhet för sin grymhet och sina krigsförbrytelser. Och också dömts för dessa. Men i efterspel av Andra världs-kriget, skriver Borg, var det många kvinnor som bemötte anklagelser om krigsförbrytelse med att använda sig av kvinnoidealet och dess välvilja. På så sätt kom de lindrigare undan. Här är ett tydligt exempel på hur nyare forskning gör upp med föreställningen att ondska sitter i det man-liga könet och att kvinnor bara är offer.

Tips på vidare läsning!Årets nobelpristagare Svetlana Aleksijevitjs bok Kriget har inget kvinnligt ansikte med intervjuer från kvinnor som stred i Röda armén.

Page 8: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 9: Forum Magazine 2015 nr 3

9

Gunnar Heckscher föddes 1909 i Dande-ryd och dog 24 november 1987 i Uppsa-la. Han var professor i statsvetenskap och partiledare för Moderaterna.

Heckscher studerade vid Uppsala universi-tet och disputerade 1934 för en doktorsgrad. Under sin studietid var han ordförande i föreningen Heimdal, en högerförening som finns kvar än i dag.

Under sin akademiska karriär publicerade han flera inflytelserika verk, bland annat: ”Staten och Organisationer-na” (1947) och ”Svensk Statsförvaltning i arbe-te” (1952). Dessa verk gav honom ett rykte som en banbrytande forskare och lysande akademiker. Han fick år 1948 titeln professor i statsvetenskap.

Hans politiska engagemang började efter ett brinnande intresses för försvarsfrågan, och detta kom att leda till en kamp för frihandel, öppenhet och ett ökat Europeiskt samarbe-te.

1961 blev han partiledare för Högerpartiet efter att den mycket folkkära partiledaren Jarl Hjalmarson avgått. Även om tiden som partiledare avslutades redan 1965 efter, i hans egen mening: ”misslyckats ena bor-

gerlig opposition” kom kampen för med-lemskap i EU bli hans viktigaste bidrag till svensk politik. En fråga han med tiden skul-le få gehör för.

Det hävdades även att Gösta Bohman, se-nare statsminister för Moderaterna, sagt att Gunnar Heckscher svaghet var hans in-

tellektuella kapacitet. Han höll en stor kärlek för att väga alternativ mot varandra. Detta gjorde honom otyd-lig, då han istället be-hövde en tydlig linje. Tommy Möller hävdar det samma i boken ”Mellan ljusblå och mörkblå” (titeln syf-tar till Gunnar Heck-scher som ljusblå), där Gunnar Heckscher be-skrivs som en mycket intellektuellt begåvad man som på grund av detta hade svårare att agera som politiker.

Gunnar Heckscher är därför ett lysande ex-empel på skillnaden mellan den akademis-ka världen och den politiska. Politik kräver beslutsamhet och klara besked medan den akademiska världen betonar analyser och diskussion ofta som viktigare än slutsats. Även om Heckscher är långt ifrån Mode-raternas mest framträdande partiledare är han troligtvis den mest ”akademiska” parti-ledare Moderaterna haft.

tillbakablick gunnar heckscher

Daniel Löwengrip, bild: Fredrik Malmhake

Page 10: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 11: Forum Magazine 2015 nr 3

11

putin spelar inte enligt regler

Katarina Tracz är sedan i våras chef för den utrikes- och säkerhetspolitiska tankesmedjan Frivärld. Hon är även aktuell som författare till boken “Fredens hav? Ökade spänningar kring Östersjön”. Aleksandra Boscanin träffade Katarina för att prata om just utvecklingen i Östersjöområdet.

För många associeras Ryssland med sitt agerande utrikes, inte minst kring Östersjön. Katarina menar att man måste se till situationen i Ryssland för att förstå deras aggressioner mot omvärlden. När hon tillfrågas om utvecklingen inne i Ryssland beskriver hon den som katastrofal.

– Det har gått förbi stadiet att den är oroande. Vi har i Frivärld jobbat med Ryssland sen starten, det har varit ett av våra mest prioriterade områden. Från att vi gav ut Boris Nemtsov... hans bok står där, vi var de enda i Sverige som översatte den.…

Katarina pekar mot en av bokhyllorna där ”Tio år med Putin” står vänd så att framsidan är synlig. Hon fortsätter:

– ...till att han kom hit och blev en god vän till verksamheten, till att han mördades i våras. Vi har följt utvecklingen på väldigt nära håll och sett hur demokratiska krafter blivit allt mer marginaliserade, hotade och i många fall eliminerade som i fallet med vår vän Nemtsov.

Det är en oerhört tragisk utveckling och den hänger i högsta grad ihop med hur Ryssland agerar utrikespolitiskt. För att förstå Rysslands aggressioner utomlands så måste man se till inrikes situationen. Inrikes repression hänger väldigt ofta ihop med utrikes aggression.

Rysslands aggressioner är något som drabbat Sverige vid ett flertal tillfällen. I somras kom det uppgifter om att de övat på att invadera Gotland och kort därefter ska ryska bombplan ha flugit nära Gotland, mitt under Almedalsveckan.

– Det där är två väldigt allvarliga händelser och om man sätter dem i kontext blir det betydligt mer begripligt. Jag har i min bok listat händelse

Aleksandra Boscanin

Page 12: Forum Magazine 2015 nr 3

12

efter händelse, ibland på daglig basis, där Ryssland har betett sig aggressiv. När man ser det i en bredare kontext så blir det mycket mer begripligt och mycket mer oroande.

Katarina tar fram sin bok och visar upp sida efter sida med exempel på tillfällen då Ryssland agerat hotfullt. Så vad är målet med deras agerande?

– Jag tror att det handlar om att man vill skapa ett avtryck, man vill visa att man är en militär stormakt, man vill att andra länder ska behöva förhålla sig till en och det gör man på det här sättet. Det är för att skrämmas, för att spela någon roll. Kanske att det är bättre att vara hotad och fruktad än att vara marginaliserad.

Det är inte enbart i Östersjöområdet som Ryssland agerar aggressivt. Nyligen kom uppgifter om att de utfört bombningar i Syrien och det är oklart mot vilka.

– Det finns amerikanska källor som hävdar att man har bombat rebeller som är tränade av USA. Det där vet vi inte vad som är vad riktigt, men det är inte förvånande om det är så. Det här visar återigen hur otroligt skicklig regimen är i sin kommunikation under Vladmir Putin. Han är otroligt skicklig på att framstå som att han nu är världens frälsare i kampen mot terrorism; USA och Väst har inte gjort jobbet bra, så nu gör han det. Man ska dock inte lyssna på vad han säger. Han har ju sina motiv som han återspeglar som han vill. Det är mycket möjligt att de inte bryr sig särskilt mycket om terror utan enbart vill stärka Assad, de första bombningarna tyder på det. Putin spelar inte enligt några regler som vi känner till, förmodligen inte enligt några regler överhuvudtaget.

Den hållbara lösningen för att skydda sig mot hotet från Ryssland är enligt Katarina ökade försvarsanslag och ett medlemskap i Nato.

– Det här har blivit en försvarsmässig fråga. Diplomati har vi försökt med länge, det ska alltid vara det första medlet, men det har inte funkat. Ryssland är inte intresserat. Och då sitter vi i en farlig situation då vi har rustat ner vårt försvar och vi inte har några allianser med andra. Lösningen på det här är då att rusta upp försvaret och ingå allianser med andra, det vill säga: kraftigt höja förslagsanslagen och gå med i Nato.

Det finns de som frågar sig om det verkligen är nödvändigt för Sverige att gå med i Nato; borde vi inte kunna få hjälp från dem ändå om det skulle behövas?

– Både Nato och USA har varit väldigt tydliga med att vi inte har någon typ av försvarsgarantier, så det är out of the question att vi skulle få hjälp ändå. Vi är en uppskattad partner till Nato idag. Vi bidrar med mycket, vi deltar i övningar, vi ser till att ha interoperabilitet mellan våra olika försvarssystem och allt det här är bra.

Katarina fortsätter:

– Men till syvende och sist så har det här en negativ sida också och det är att vi redan associeras så starkt med Nato; vi samarbetar med Nato, vi har redan valt sida. Så vi har alla negativa aspekter utan att få den stora fördelen, det vill säga försvarsgarantin. Så just nu är vi inte i en situation där vi är neutrala och militärt alliansfria direkt heller. Just nu befinner vi oss i något av en gråzon och den är farlig.”

“Putin spelar inte enligt några regler som vi känner till,

förmodligen inte enligt några regler överhuvudtaget

Page 13: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 14: Forum Magazine 2015 nr 3

Men regeringen är motvillig, inte bara till ett medlemskap i Nato utan till och med till att utreda frågan. Detta är något som Katarina tror bottnar i en identitetskris.

– Jag tror det här är en stor identitetskris för socialdemokratin. Vi ser hur argumentationen har skiftat från Försvarsdepartementet och från regeringens håll. Från att säga att Nato är helt uteslutet, till att inte nämna Nato alls, till att säga att alliansfriheten alltjämt tjänar oss väl, till att säga att vi inte ska gå med i Nato för att det inte är en tillräckligt bra allians. Det är en väldigt förvirrad retorik som kommer från regeringen i de här frågorna nu och jag tror man själv försöker reda ut var man står.

Hon fortsätter:

– Socialdemokratin har kriser på många sätt, både när det kommer till arbetarrörelsen, SD är mer populära bland LO-väljare nu än vad Socialdemokraterna är, och Nato-frågan är en annan identitetskris. Sen sitter man de facto i knät på Miljöpartiet och de kommer inte ändra sig i Nato-frågan. Jag tror vi kommer se fortsatt förvirrade uttalanden och förhoppningsvis

någon typ av ändring av ståndpunkt på sikt hos Socialdemokraterna.

Där regeringen är förvirrad är Moderaterna dock desto tydligare.

– Jag tycker det är jättebra att Moderaterna nu tagit tydlig ställning i Nato-frågan. Det har man gjort dessförinnan också, men man har inte drivit den. Det är bra att man visar sin försvarsvänliga sida efter många år då man inte har gjort det och svikit många väljare på det sättet. Jag tycker att det går åt rätt håll nu, att vi ser ett självförtroende hos Moderaterna och det hoppas jag fortsätter.

Katarina tycker dock att man inte bara ska prata om fördelarna med Nato, utan också om nackdelarna med alliansfriheten.

– Att vi skulle haft fred i 200 år på grund av alliansfriheten är en myt som inte ens borgerligheten riktigt vågat gå in och mythbusta. Så det tycker jag att man ska göra, att det här självförtroendet måste räcka där också, avslutar Katarina.

“Att vi skulle haft fred i 200 år på grund av alliansfriheten är en myt som inte ens borgerligheten riktigt

vågat gå in och mythbusta.

14

Page 15: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 16: Forum Magazine 2015 nr 3

Natofrågan har diskuteras länge. Motioner för medlemskap i Nato har tillkommit frekvent senaste år från Moderata riksdagsledamöter. Patrik Forslund skrev riksdagsår 2009/10 motion för medlemskap i Nato. Han beskriver att Sverige numera har ett insatsförsvar istället för ett invasionsförsvar; svensk militär är under anpassningsprocess till Nato och har redan vid skrivande av motionen fredsbevarande styrkor under Nato befäl. Han menar på att Sverige borde ta steget fullt ut och söka medlemskap. Efter att denna motion inte slog igenom fortsatte, bland annat, Isabell Hökmark med en motion till riksdagen arbetsår 2012/13. I och med att Ryssland rustar upp och USA rustar ned så borde Sverige söka medlemskap i Nato. Hon

bemöter sedan motargument med att säga att ett Natomedlemskap inte leder till försvagande av Sveriges suveränitet och betonar snarare hur Sverige idag saknar inflytande: att alla beslut i Nato fattas i konsensus mellan medlemsländerna Sverige som deltar i operationer men inte är medlem är utan inflytande i organisationen. Genom ett medlemskap skulle Sverige få inflytande över Natos fredsfrämjande insatser och säkerhetspolitiska frågor. Denna motion blir avslagen med förklaringen i betänkande med anledningar som: Sveriges alliansfrihet fungerat mycket väl, ingen folklig opinion för Nato, försvårar fredsinsats, ökat samarbete i EU minskar behov till Nato, Sverige kommer agera vid invasion av våra grannländer och förväntar

16

NATO OCH MODERATERNA –VAD SÄGER MOTIONERNA?

Daniel Löwengrip

Page 17: Forum Magazine 2015 nr 3

sig desamma vid invasion av Sverige (Riksdagens solidaritetsförklaring 2009 angav detta).

Under riksdagsåret 2014/15 och 2015/16 tillkom ytterligare motioner om medlemskap i Nato, den första skriven av Lisbeth Sundén Andersson (M). Nu är argument om invasionen av Ukraina och misstänkta kränkningar mot Sveriges gränser av ryska ubåtar anledningar. Hon argumentera för hur kostsamt vapensystemen är nu ett enskilt land att tillhandahålla, i Nato behöver inte ett medlemsland ha tillgång till alla vapensystem själv. Boriana Åberg (M) fortsatte året därefter och förklarade att även om att stå utanför

Nato varit logiskt tidigare så är det underligt att Sverige inte gått med efter att tidigare Warszawapaktsländer gått med. Hon beskriver att detta måste vara konsekvensen politikers skräck för Nato frågan. Att försvarsfrågan helt enkelt inte varit tillräckligt prioriterad. I och med att säkerhetsläget ändras radikalt kan Sverige inte vänta längre, nu måste Sverige påskynda processen och gå med i Nato.

När motargumenten blir mindre relevanta med en skiftande opinion kan vi fråga oss om alla dessa motioner tillslut får gehör. Kommer detta blir året vi går med i Nato?

Page 18: Forum Magazine 2015 nr 3

Jakob Ljungman är statsvetare och prakti-kant hos Gunnar Hökmark i Europa Parla-mentet . Vid sidan av detta arbetar han även på Finlands Utrikespolitiska Institut. Ljung-man skiver om hur västvärlden har misslyck-ats med att motverka rysk expansionism.

I februari 1946 skrev det dåvarande amerikan-ska ambassadsrådet i Sovjetunionen, George Kennan, ett telegram till sitt hemlands finans-departement. Sovjet hade just valt att inte del-ta i den nyligen skapade Världsbanken, vilket förbryllade departementet. Kennans telegram, känt i efterhand som det ”Långa Telegrammet”, lade grunden för USA:s Sovjetpolicy under hela Kalla Kriget. Strategin fick namnet ”Contain-ment” (inneslutning) och gick i princip ut på att försöka hindra Sovjets spridning av världsrevo-lutionen till andra länder. I ljuset av de senaste årens händelser är det dags för västvärlden att återgå till denna strategi.

En central likhet mellan dåtidens Sovjet och dagens Ryssland är att utrikespolitiken grundar sig i ungefär samma psykologi. Man lider av en mycket gammal uppfattning av att omvärlden avser förgöra moderlandet, att det alltid finns ett yttre hot. Konsekvensen av denna mentali-tet är tron på våldet som det viktigaste instru-mentet i utrikespolitiken. Dagens Ryssland är ingen stormakt, men man strävar mot att bli det. Ryssland har bidragit till frusna konflikter i gamla Sovjetstater. Man har invaderat Ukraina och projicerar just nu sin makt i Syrien.

Västvärlden, i synnerhet Europa men också USA under president Obama, har misslyckats kapitalt i att motverka rysk expansionism. Is-tället för att beakta utvecklingen i landet har man fokuserat på sekundära mål, till exempel Mellanöstern. Även Sverige har bidragit till den nuvarande situationen, i och med den totala demonteringen av vårt försvar. I det säkerhets-mässiga tomrum som Östersjön har utgjort se-dan Sveriges nedrustning har vi tillåtit Ryssland expandera. För vår egen och omvärldens säker-het måste en ny strategi anammas. En strategi som syftar till att hindra fortsatt rysk expansio-nism. Det långa telegrammet är lika relevant nu som då, och bör vara vägledande för alla väst-liga staters utrikespolitik de kommande åren.

VÄSTVÄRLDEN HAR MISSLYCKATS MED ATT MOTVERKA RYSK EXPANSIONISM

18

Jakob Ljungman

Page 19: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 20: Forum Magazine 2015 nr 3

Medlemssidor Muf Stockholm

Jasmin Farid är ordförande för Muf Värmdö. Forum ställer fem frågor till henne.

Hur länge har du varit politiskt aktiv Jasmin? Jag började mitt politiska engagemang i Muf Stockholm, under valåret 2010.

Vilken är din viktigaste fråga? Jag började mitt engagemang med kultur-och studentpolitiken som hjärtefrågor. Det har med åren kommit att skifta beroende på situationer och perioder. Nu är skärgårdspolitiken den viktigaste och roligaste frågan för mig.

Hur skulle du säga att ert stöd är från Värmdös ungdomar? Eftersom vi är en relativt borgerlig kommun har de flesta ungdomarna Alliansens värderingar. Oftast när vi besöker skolor är alla positivt inställda. Många är nyfikna och vill veta mer om oss och vår politik. Däremot skulle det vara trevligt om fler unga var intresserade av ett politiskt engagemang.

Vad skulle du säga är unikt med Muf Värmdö jämfört med andra Muf-föreningar i Stockholms län? Värmdö kommun har lika många ungdomar som öar. Vi har ungefär 11 000 öar. Då vi tillhör hjärtat av Stockholms skärgård skiljer vi oss från andra föreningar eftersom skärgården- och båtlivet ger oss helt andra förutsättningar. Det är framförallt våra lokala frågor som gör oss unika och vi jobbar hårt på att den unga rösten ska höras i politiken. Oftast får vi även en stark

familjekänsla eftersom alla känner alla ute på Värmdö.

Vad är era största utmaningar? Det handlar om att se möjligheter i varje svårighet. Därför jobbar vi på att få en politisk plattform i kommunen med en god representation av unga i nämnder och styrelser. Vi är måna om att se till att den unga rösten måste uppmärksammas i kommunen. Vidare ska vi bli ännu bättre på kampanjer och aktiviteter eftersom det finns en efterfråga på det bland våra unga. Vill vi vinna val år 2018 måste vi leverera.

numrets förening: muf värmdö

20

Page 21: Forum Magazine 2015 nr 3

Det är allmänt känt att den nuvarande situationen på svensk bostadsmarknad är ohållbar. Bristen är akut och de finansiella riskerna är oerhört stora. Det är politikers ansvar att göra något åt dessa risker, därför bör ränteavdraget trappas av.

I oktober sällade sig Konjunkturinstitutet till den skara experter som varnar för krasch på den svenska bostadsmarknaden. Effekterna av plötsliga och kraftiga prisfall på bostäder har historiskt varit finansiella kriser, lågkonjunktur och försämrade statsfinanser i länderna de drabbat, ett tydligt exempel är USA 2007-2008.

Dessa ”bostadsbubblor” beror inte, som social-isterna påstår, på oreglerade finansmarknader och giriga kapitalister. Ansvaret ligger främst på decennier av oansvarig politik som gjort det möjligt att låna pengar till artificiellt låg kostnad och risk. Ett exempel på sådan politik är ränteavdraget. Detta ger rätten att dra av räntekostnader från skatten och ger därför i praktiken ungefär samma effekter som en subvention av belåning. En avtrappning är således både ekonomiskt och ideologiskt sund.

För det första, att trappa av ränteavdragen skulle minska riskerna i ekonomin. Att ränteavdragen de facto sänker kostnaderna för att låna innebär att det lånas mer än vad det egentligen skulle ha gjorts. Skuldsättningen ökar vilket betyder att när räntorna i framtiden väl stiger, riskerar stegrande räntekostnader att slå hårt mot både samhällets och individers ekonomi. Att trappa av ränteavdragen skulle minska uppmuntrandet av ogenomtänkt lånande och därmed minska riskerna i ekonomin.

Det kan invändas att avtrappningen skulle höja boendekostnaderna för många. Detta är sant men avtrappning kommer att behöva ske förr eller senare. Fördelen med att göra det nu är att den låga räntan gör kostnadsökningen för låntagarna mycket mindre jämfört med om det gjordes när räntan är högre.

För det andra, en avtrappning är ideologiskt rätt. Moderater tror inte på politiker som samhällsplanerare, individers fria beslut ska forma marknaden. Varje typ av avdrag kommer dock styra marknaden i viss mån. Ibland kan det anses motiverat, RUT-avdraget är exempelvis tänkt att kompensera för arbetsmarknadens trösklar och de höga skatterna på arbete. Räntekostnaderna är dock redan låga i Sverige och ränteavdraget är inte motiverat.

För att sammanfatta, ränteavdragen i Sverige bör trappas av och just nu ger den låga räntan ett utmärkt tillfälle att göra det. Vidare bör ränteavdragen minskas för att de ökar riskerna i ekonomin och de styr marknaden på ett sätt som inte är motiverat. De är helt enkelt inte moderat politik.

Erik Jonsson, vice ordf. MSU kommittén Savo Sevic, ledamot MSU kommittén

trappa av ränteavdragen för en stabilare ekonomi

Insändare

Vill du bidra till medlemssidorna eller skriva en insändare? Skicka ett mejl till [email protected] 21

Page 22: Forum Magazine 2015 nr 3

Jag tror inte att man behöver vara påläst, engagerad eller ens politiskt aktiv för att känna av läget i omvärlden just nu. Vi har sedan länge gått in i en turbulent tid med väpnade konflikter, flyktingströmmar och allmän oro som berör oss alla. Oavsett om vi slår på medieflödet eller inte, så når det fram till oss att det sker mycket just nu, och det påverkar oss alla i någon grad.

Vi lever i en allt mer öppen och globaliserad värld där det som påverkar länder på andra sidan jorden indirekt och direkt kan komma att påverka oss i Sverige. Men det är inte bara den öppna världen som ger svallvågor på gott och ont som vi måste hantera politiskt. Det finns länder i vårt absoluta närområde som står för aggression både emot den fria världen, EU och värderingar som vi i muf tar för givna.

Vi ser ett förändrat säkerhetsläge i Sverige till följd av konflikter utrikes.

Det finns två sätt att hantera detta. Det ena sättet är att stänga ute oss från världen, avskilja oss och tro att vi slipper ta ansvar och hoppas att allt löser sig utanför den osynliga barriären som vi kallar för gräns. Det andra sättet är att med diplomati, analys och policy hantera och förebygga svårigheter i den takt de kommer. Vi har en fantasilös regering utan handlingskraft, oförberedda för det som sker omkring.

Att som Moderater visa på handlingskraft i påträngande situationer ger oss större utrymme

för att föra fram vad vi vill göra till människor som inte ser lösningar eller vill välja den enkla vägen. Det finns de som vill stänga ute omvärlden. Det kan aldrig vara ett alternativ för Sverige och det begränsar individens frihet och med frihet kommer som bekant ansvar. Vi är en del av EU och på så sätt är det vår skyldighet att ställa upp för andra länder i samarbetet, i svåra tider, likt de är deras skyldighet att ställa upp för oss. Detta är en av förutsättningarna för att samarbetet ska fungera, tillit och sammanhållning för värderingar kring öppenhet och dialog för att tackla allt ifrån terror och konflikter till att hjälpa människor som riskerar sina liv för att fly till fria och stabila länder och starta om på nytt.

Det vi behöver göra för att fortsätta visa att vi är det rätta alternativet är att vara starka i opposition, visa att vi förstår utmaningarna och att vi har vägar för att hantera dem på ett ansvarsfullt sätt. När vi beger oss in i ett nytt kapitel med flest människor på flykt någonsin sedan andra världskriget vet jag att ingen av oss vill säga att vi inte gjorde allt vi kunde för att hjälpa varandra.

När vi har valet mellan att stänga in oss och att ta ansvar måste vi välja det senare. Den tid vi lever i nu är en prövning. Låt oss möta denna tillsammans med idéer för ett fritt samhälle som inte stänger ute, och ser lösningar där andra ser problem.

krönika

22

Albin Johansson

Page 23: Forum Magazine 2015 nr 3
Page 24: Forum Magazine 2015 nr 3

1. SMS:a muf medlem till 72550. Det kostar 40 kronor. 2. Besök www.muf.se/medlem och fyll i personuppgifter 3. Ange koden du får i svars-SMS

Vill du ha nästa nummer av Forum?Bli medlem – snabbt och enkelt!

Moderata Studenter

Lokalföreningar

bli medlem!

Botkyrka: Ellen Nilsson [email protected] 076-710 32 17Danderyd: Linnea Sundman [email protected] 076-822 06 73Haninge: Mattias Eriksson Mattsson [email protected] 070-752 66 49 Huddinge: Love Bergström [email protected] 073-967 14 46Järfälla: Martin Karman [email protected] 073-810 88 66 Kungsholmen: Örn Karlesson [email protected] 073-835 645 42Lidingö: Marcus Rajkowski [email protected] 073-695 79 00Sydväst: Amanda Broberg [email protected] 072-233 13 35Nacka: Noa Samenius [email protected] 076-186 98 64Norrmalm: Linnea Lindkvist [email protected] 076-632 70 18Nynäshamn: Jakob Gegerfelt [email protected] 076-236 03 09Roslagen: Joanna Lewerentz [email protected] 073-898 71 28Salem: Delmon Haffo [email protected] 070-730 60 33 Sigtuna: Sofia Ivarsson [email protected] 072-234 36 85Sollentuna: Hanna Olofsson [email protected] 070-042 35 88Solna: Alexis Hekmatfar [email protected] 070-654 54 84Sundbyberg: Karolina Fyrek [email protected] 073-614 79 50Södermalm: Ruben Trossmark [email protected] 073-841 07 85Söderort: Jesper Hellsten [email protected] 070-651 15 41Södertälje: Christoffer Johansson [email protected] 070-438 94 89 Tyresö: Fredrik Bergkuist [email protected] 073-687 02 42Täby: Carl Henrik Svenson [email protected] 073-621 59 15Vallentuna: Zarah Sjökvist [email protected] 070-713 23 86 Vaxholm: Frida Hallin [email protected] 070-953 58 01Värmdö: Jasmin Farid [email protected] 070-483 71 84Väsby: Tomas Kolbjer [email protected] 072-853 98 86Västerort: Jean-Robert Nino [email protected] 073-920 16 01Östermalm: Fredrik Wallner [email protected] 070-337 88 85 Österåker: Josefin Radonné [email protected] 070-111 19 77

Sofia Fölster, distriktsordförande [email protected] 070-424 30 65

Oliver Rykatkin, ombudsman [email protected] 80 52

MST Stockholms län: Hugo Laigar [email protected] 070-602 69 89Södertörn: Steffi Johansson Öhman [email protected] 070-149 49 55Handelshögskolan: Gabriella Bergström [email protected] 073-057 69 53 KTH: Erik Näslund [email protected] 076-773 19 94Stockholms universitet: Büsra Kocaturk [email protected] 073-761 85 00 Försvarshögskolan: Viktor Norén [email protected]

Ta kontakt!