DIA 11 HKI

download DIA 11 HKI

of 79

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.040
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of DIA 11 HKI

S GIO DC V O TO NG THP

KIM TRA CHT LNG HC K I Nm hc: 2012-2013 Mn thi: A - Lp 11 Thi gian: 45 pht (khng k thi gian pht ) Ngy thi: 19/12/2012

XUT ( gm c 01 trang) n v ra : Trng THPT c Binh Kiu Cu 1: Em hy nu xc nh v lnh th v v tr a l ca Hoa K. (1,0 im) Cu 2: Em hy nhn xt xu hng chuyn dch c cu ngnh cng nghip Hoa k v gii thch nguyn nhn. (3,0 im) Cu 3: Lin Minh Chu u( EU) hnh thnh v pht trin nh th no? Trnh tm tc mc ch v th ch cha t chc ny.(3,0 im) Cu 4: Da vo bng s liu sau (3,0 im) C CU DN S THEO NHM TUI. GIAI ON 2000 2005 n v: % Nhm tui 65 tr ln 0 14 15 64 Nhm nc ang pht trin 32 63 5 Pht trin 17 68 15 a) Da vo bng s liu trn hy v biu trn th hin c cu dn s theo nhm tui ca hai nhm nc trn. ( 2,0 im) b) Qua biu trn hy nhn xt v so snh c cu dn s theo nhm tui ca nhm nc pht trin v nhm nc ang pht trin. ( 1,0 im) . HT.

S GIO DC V O TO NG THP

KIM TRA CHT LNG HC K I Nm hc: 2012-2013 Mn thi: A Lp 11

HNG DN CHM XUT (Hng dn chm gm c 02 trang) n v ra : Trng THPT c Binh Kiu Cu Cu 1 (1,0 ) Ni dung yu cu - Phn rng ln trung tm bc M, bn o Alaxca v qun o Haoai. - Phn trung tm: + Khu vc rng ln, cn i, rng hn 8 triu km2, ng Ty: 4500km, Bc Nam: 2500km. + T nhin thay i t Bc xung Nam, t ven bin vo ni a. - Nm bn cu ty. Gia i Ty Dng v Thi Bnh Dng. - Gip Canaa v M hi C, gn cc nc M latinh. -Xu hng chuyn dch cng nghip ca Hoa k + Gim cc ngnh: dt, luyn kim, sn xut nha( ngnh truyn thng) +Tng: Cng nghip hng khng v tr, in t, vin thng ( Cng nghip hin i) - Nguyn Nhn: + Ph hp vi nhu cu pht trin ca t nc v th gii. + Nhm m rng xung pha Nam v ven Thi Binh Dng + Khai thc v s dng hp l ti nguyn khong sn ca t nc - S ra v pht trin: + S lng cc thnh vin tng lin tc. Nm 1957 c 6 nc thnh vin, n nm 2007 l 27 nc thnh vin. + EU c m rng theo cc hng khc nhau ca khng gian a l. + Mc lin kt thng nht ngy cng cao. - Mc ch: Xy dng v pht trin mt khu vc t do lu thng hng ha, dch v, con ngi, tin vn gia cc thnh vin v lin minh ton din. - Th ch hot ng: + Quc hi chu u + Hi ng chu u + Ta n chu u + Ngn hng trung ng chu u + Cc y ban ca EU + C quan kim ton chu u => nhng c quan ny quyt nh cc vn quan trng v kinh t v chnh tr. a) V biu : 2,0 . m bo cc yu cu sau: im 0,25

0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Cu 2 (3,0 )

Cu 3 (3,0 )

Cu 4

(3,0 )

- V 2 ng trn cho hai nhm nc. - Chch xc r rng ng theo chiu kim ng h. - C ch thch r rng cho tng nhm tui. - C tn biu * Lu : nu sai mi chi tit trn biu - 0,25 im b) Nhn xt: (1,0 ) Cn dn chng s liu minh ha.

Lu : .Nu hc sinh lm ngoi nhng trong p n nhng ng vn cho im trn vn.

MA TRN KIM TRA CHT LNG HC K 1 Nm 2012-2013 Mn : a l. Lp 11(Chng trnh chun) Thi gian : 45 phtBit Khi qut KTXH Th gii s cu im: 3 t l S cu 2 Hoa K im t l EU- Lin Minh Chu u S cu im t l Tng Hiu Vn dng 1 3 im = 30%

1 1 im = 10% 1 3 im = 30% 2 4 im = 40%

1 3 im = 30%

1 3 im = 30%

1 3 im = 30%

S GD & T ng Thp Trng THPT Trn Vn Nng ( thi gm 01. trang)

K THI KIM TRA CHT LNG HC K I Nm hc 2012 2013 Mn thi: a l khi: 11 Thi gian lm bi: 45 pht

Cu 1 (2im): Trnh by phm vi lnh th, v tr a l ca Hoa k, nhng thun li ca v tr cho pht trin kinh t. Cu 2 :(1 im ) Trnh by c cu cc ngnh cng nghip ca Hoa k Cu 3 (3im ): EU thc hin t do lu thng cc lnh vc no, nhng li ch ca vic t do lu thng mang li cho cc nc EU.(2im) Cu 4 :( 3im) T sut gia tng dn s t nhin trung bnh nm ( n v %) Giai on/ 1960- 1965 1975- 1985 1985- 1990 1995- 2000 2001- 2005 nhn nc Pht trin 1,2 0,8 0,6 0,2 o,1 ang pht trin 2,3 1,9 1,9 1,7 1,5 a.) Hy v biu ct th hin t sut gia tng dn s t nhin trung bnh nm ca cc nhm nc. b.) So snh t sut gia tng dn s t nhin trung bnh nm ca cc nhm nc HT

Cu Cu 1 2im

Cu 2 im

P N V THANG IM KIM TRA CHT LNG HC K 1 Mn : a l. Lp 11(Chng trnh chun) Ni Dung im - Lnh th rng ln trung tm Bc M, bn o A- lax ca v qun o Ha 0,25 oai. - Nm bn cu Ty 0,25 - Nm gia hai i dng ln : TBD TD. 0,25 - Tip gip Ca na a v khu vc M La Tinh 0,25 * Thun li - Thun li cho Hoa k giao lu pht trin kinh t vi cc nc bng ng 0,25 bin v ng b 0,25 - Tip gip vi M la tinh thun li v ngun nguyn liu, th trng tiu th 0,25 - Thun li pht trin cc ngnh kinh t bin... 0,25 - Thin nhin phn ha a dng ......... - C cu gm 3 nhm ngnh : + Cng nghip ch bin :Chim 84,2% gi tr hng xut khu ca c 0,25 nc. + Cng nghip in lc ; nhit in, in nguyn t, thy in,. 0,25 + Cng nghip khai thc : ng u th gii v khai thc pht pht, 0,25 molien.. + Gim t trng cng nghip truyn thng, tng t trng cng nghip hin 0,25 i

Cu 3 2im

Cc mt t do lu thng : - T do di chuyn . - T do lu thng hng ha - T do lu thng dch v - T do lu thng tin t Cc li ch : - Nng cao sc cnh tranh ca EU - Thc y qu trnh nht th ha Eu thnh khi thng nht. - Tng cng qu trnh t do lu thng . - Cc li ch khc,......

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Cu 4 3im

- V biu ct ng , chnh xc , p, y y cc yu t., 2,0 - Biu thiu : Tn, ch gii, s liu u ct,ct u dnh vo trc tung, . Tr 0,25 mi chi tit.

* Nhn xt : - Cc nc pht trin c t sut gia tng t nhin thp hn cc nc ang pht trin ( dn chng) - Cc nc pht trin c t sut gia tng t nhin gim nhanh hn cc nc ang pht trin ( dn chng) Ht

0,5 0,5

S GIO DC V O TO NG THP___________________

KIM TRA HC K I Nm hc: 2012-2013 Mn thi: a l 11 chng trnh chun Thi gian lm bi: 45 pht (khng k thi gian pht )

H v tn th sinh: ____Cao Lnh 1________________________________ S bo danh: ___________________

Cu 1: (3) KTN ca Hoa K to nhng thun li no cho pht trin kinh t? Cu 2: (1) Ti sao ni cng nghip l ngnh to ngun hng xut khu ch yu ca Hoa K? Cu 3 (3) Chng minh rng EU l trung tm kinh t hng u ca Th Gii Cu 4: (3) Cho bng s liu lng du th khai thc ca mt s khu vc trn Th Gii, nm 2003 Khu Vc ng ng Nam Trung Ty Nam ng u Ty u Bc M Hy:a. b.

V: nghn thng/ngy Lng du th khai thc 3.414,8 2.584,4 1.172,8 21.356,6 8.413,2 161,2 7.986,4

V biu hnh ct th hin lng du th khai thc ca cc khu vc trn Nu nhn xt ---------Ht-------KIM TRA CHT LNG HC K I

S GIO DC V O TO

NG THP

Cu Cu 1 (3,0 )

Nm hc: 2012-2013 Mn thi: a l - lp 11 HNG DN CHM XUT (Hng dn chm gm c 2 trang) n v ra : THPT Cao Lnh I Ni dung yu cu 1. Phn lnh th Trung tm lc a Bc M - Vng pha ty: Gm cc dy ni tr cao hn 2000m, thun li cho khai thc khong sn, pht trin thy in v lm nghip - Vng pha ty: Dy ni gi Apalat v ng bng ven Di ty Dng, thun li pht trin giao thng, khai thc khong sn, thy in; ng bng thun li cho trng trt v chn nui - Vng trung tm: + Pha ty v Bc c a hnh g i thp, nhiu ng c thun li chn nui, pha Nam l ng bng do sng Mixixipi bi p, thun li cho trng trt +Khong sn: Pha Bc c than v st, pha Nam c du v kh 2. Alatca: a hnh i ni: Pht trin rng v khai thc du, kh 3. Haoai: c tim nng v du lch v hi sn Cng nghip l ngnh to ngun hng xut khu ch yu ca Hoa K v: - Cng nghip ch bin chim 84,2% gi tr hng xut khu ca c nc - Cng nghip in lc ng u Th Gii - Cng nghip khai khong cng pht trin mnh: ng u Th gii v khai thc phtpht v mlipen, th 2 Th gii v vng, bc, ng, ch v th 3 v du m. - Sn xut t ng u Th gii Chng minh EU l trung tm kinh t hng u Th gii: - EU thnh cng trong vic to ra mt th trng chung v s dng chung ng r - GDP ca EU l 12.690 t USD - ln nht Th Gii - T trng Xut khu l 26,4%, nhiu hn cc nc Hoa K, Nht Bn - Chim 37,7% trong Xut Khu ca Th gii - Chim 31% trong tng GDP ca Th gii - Chim 26% trong sn xut t ca Th gii

im 0.5 0.5

0.5 0.5 0.5 0.5

Cu 2 (1,0 )

0,25 0,25 0,25 0,25

Cu 3 (3,0 )

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Cu 4 (3,0 )

- V biu ct n. ng, y chi tit. Nu thiu mi chi tit tr 0,25 2 -Nhn xt: + Lng du th khai thc nhiu nht l Ty Nam , sau n ng u v Bc M ( s liu) 0.5 + Mt s khu vc khai thc t: Ty u, ng Nam ( s liu) 0.5

S GIO DC V O TO

KIM TRA CHT LNG HC K I

NG THP )

Nm hc: 2012 - 2013 Mn thi: A L Lp 11 Thi gian: 45 pht (khng k thi gian pht Ngy thi: 19/12/2012

XUT ( gm c 01 trang) n v ra : THPT Cao Lnh 2 Cu 1: (1,0 im) Nu c im v tr a l ca Hoa K. Cu 2: (3,0 im) Trnh by mc ch v th ch ca Lin minh chu u. Nu nhng li ch ca vic s dng ng tin chung Euro trong Lin minh chu u. Cu 3: (3,0 im) Phn tch nhng thun li v kh khn ca c im dn c Hoa K i vi s pht trin kinh t. Cu 4: (3,0 im) Cho bng s liu: C CU GDP PHN THEO KHU VC KINH T CA CC NHM NC, NM 2004 (n v: %) GDP phn theo khu vc kinh t Nhm nc Khu vc I Khu vc II Khu vc III Pht trin 2,0 27,0 71,0 ang pht trin 25,0 32,0 43,0 a. V biu trn th hin c cu GDP phn theo khu vc kinh t ca 2 nhm nc. b. Nhn xt v c cu GDP phn theo khu vc kinh t ca 2 nhm nc nm 2004. HT.

S GIO DC V O TO NG THP

KIM TRA CHT LNG HC K I Nm hc: 2012 - 2013 Mn thi: A L Lp 11

HNG DN CHM XUT (Hng dn chm gm c 2 trang) n v ra : THPT Cao Lnh 2 Cu Cu 1 (1,0 ) Ni dung yu cu c im v tr a l: - Nm Ty bn cu, gip hai i dng ln (Thi Bnh Dng v i Ty Dng). - Pha bc gip Canada, nam gip Mexico. - L quc gia c lnh th ln th ba th gii, nm trung tm lc a Bc M. - Phn ln lnh th nm trong vnh ai kh hu n ho. a. Mc ch v th ch ca EU: * Mc ch - Xy dng v pht trin khu vc t do lu thng hng ha, dch v, con ngi, tin vn gia cc nc thnh vin. - Tng cng hp tc lin kt v kinh t, lut php, ni v, an ninh v i ngoi. * Th ch - Nhiu quyt nh v kinh t, chnh tr do cc c quan u no ca EU ra. - Cc c quan u no ca EU gm: Hi ng chu u, Ngh vin chu u, y ban lin minh chu u, Hi ng b trng EU. b. Li ch ca vic s dng ng Euro: - Nng cao sc cnh tranh ca th trung chung chu u. - Xa b nhng ri ro khi chuyn i tin t. - To thun li cho vic chuyn giao vn trong EU. - n gin ha cng tc k tan ca cc doanh nghip a quc gia. Nhng thun li v kh khn ca c im dn c Hoa K * Thun li: - C lc lung lao ng di do, c k thut cao nhng khng tn chi ph u t, o to ban u. - T l lao ng ln, dn s n nh. - a dn tc to nn nn vn ha phong ph. * Kh khn: - Lm tng chi ph phc li x hi (lung hu, dch v chm sc y t,) - Nguy c thiu lao ng b sung trong tng lai. im 0,25 0,25 0,25 0,25

Cu 2 (3,0 )

0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25

Cu 3 (3,0