Aparell digestiu - · PDF fileAparell digestiu •Digestió descomposició dels...

Click here to load reader

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  15
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aparell digestiu - · PDF fileAparell digestiu •Digestió descomposició dels...

 • Aparell digestiu

  • Digestió descomposició dels aliments en compostos més senzills que puguen ser absorvits i transportats

  – 2 tipus de digestió:

  intracel.lular dins de determinades cèl.lules

  extracel.lular dins d’una cavitat

 • Digestió intracel.lular • Es produix en l’interior de cèl.lules especialitzades

  (tenen els lisosomes molt desenvolupats) i els nodrients passen a les cèl.lules veines per difusió  porífers i celenterats

 • Digestió extracel.lular • Es realitza dins d’aparells digestius formats per un

  tub digestiu (on aboquen el seu contingut glàndules digestives) i glàndules especialitzades les parts del tub digestiu són:

  boca

  (lloc d’emmagatzematge)

  estòmac

  intestí

  +

  glàndules salivars

  fetge

  pancrees

  hepatopancrees (mol.luscs i crustacis)

 • Parts destacables

  • BOCA : - és el lloc d’ingestió dels aliments es comença a produir una digestió mecànica (triturar)  dents, llengua

  - també comença una digestió química  glàndules salivars

  - alguns animals tenen estructures que faciliten la captura del aliment llavis (mamífers), becs (aus), peces articulades (artròpodes)

 • • Les dents estan presents en molts vertebrats però estan més especialitzades en mamífers on hi ha una diferenciació entre: incicius (tallar), canins (desgarra), molars (triturar)

 • • Alguns animals tenen una digestió externa (no extracel.lular) com les aranyes i les estreles de mar  injecten els sucs digestius i després absorvixen l’aliment digerit.

  – Per a poder injectar els sucs digestius les aranyes tenen quelícers

  – Les estreles digerixen els mol.luscs dins de les seues closques

 • • BUCHE I ESTOMACS MASTEGADORS • Pap Els animals més primitius ja apareix un

  eixamplament del tub després de la boca on s’emmagatzema l’aliment per a fer-lo més moll abans de digerir-lo i des d’on poder-lo regurgitar per a donar-li-lo a les cries

  • Morella es troba en molts animals (anèlids, aus, rèptils) després del pap i té funció mastegadora (a voltes mengen algunes pedretes que faciliten la funció en el pap)

  • Molinet gàstric es troba en crustacis i és un estómac mastegador amb peces calcàrees per triturar

 • CECS GÀSTRICS I INTESTINALS

  • Són evaginacions en forma de tub que ixen del estòmac o de l’intestí i augmenten l’aparell digestiu facil.litant la digestió

  – Estrel.les de mar (al llarg dels braços)

  – Insectes sbtot herbívors (és on es digerix la cel.lulosa)

  – Aus i mamífers herbívors

 • ESTÒMAC DELS RUMIANTS

  • Té 4 cavitats

 • BOCA 1. Ingestió de l’aliment

  2. Digestió

  - Físicamasticació, amb les dents es tritura l’aliment

  - Química insalivació, l’aliment es mescla amb la saliva  3 glàndules salivars la saliva conté un enzim la amilasa salival que digerix el midó

  BOL ALIMENTICI

 • FARINGE

  • Amb un procés de deglució l’aliment passa cap a la faringe espentat per la llengua

  • De la faringe baixa cap al esòfag l’epiglotis tapa l’entrada a la tràquea per a que no ens atragantem

  NO HI HA DIGESTIÓ

  http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=P2zNIYJhFoJnrM&tbnid=VpdSMSrj3pTx0M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.ecured.cu%2Findex.php%2FTrastornos_en_la_Degluci%25C3%25B3n&ei=I8dfUvfHK42HswbntIGICg&bvm=bv.54176721,d.Yms&psig=AFQjCNGjSy97YzVSd9TCKlMe9AwmhfZ1Wg&ust=1382095012191719

 • ESÒFAG

  Es un tub que duu el bol alimentici fins a l’estòmac NO HI HA DIGESTIÓ

  Ones peristàltiques

  (contraccions del múscul llis de les parets de l’esofag)

 • ESTÒMAC

  • A l’estomac hi han dos esfinters que regulen l’entrada i l’eixida de l’aliment

  • CÀRDIES  ENTRADA

  • PÍLOR  EIXIDA

  • Dins de lestòmac es produix digestió:

  - Físicamoviment de les parets de l’estòmac

  - Química sucs gàtrics que contenen enzims digestius i àcid clorhídric

 • • Un dels enzims més importants es la pepsina que sols pot funcionar quan hi ha àcid clorhídric que la torna activa

  QUIM

  http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vM9FRzveDv7NqM&tbnid=M026KF7VtZljKM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.genomasur.com%2FBCH%2FBCH_libro%2Fcapitulo_12.htm&ei=lstfUpLMN8GXtQaMiIDgCA&bvm=bv.54176721,d.Yms&psig=AFQjCNEvXwMqAzYoWvFNs34NGJrJtfS3Jw&ust=1382096106814798

 • INTESTÍ PRIM• Té 3 parts: duodé, jejú i ili - Duodé digestió química  degut a: - Suc intestinal (intestí) - Bilis  produit pel fetge

  i emmagatzemat a la vesícula biliar  ajuda a digerir els greixos dissolvent-los

  - Suc pancreàtic (pancrees)  amilasa pancreàtica

  QUIL

 • INTESTI PRIM- JejúAbsorció - Ili Absorció

  http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=S0XrEBVpCmm-VM&tbnid=pw6Xbt458UEeGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftema6funciondenutricion.blogspot.com%2F2011%2F05%2Fart-7-la-absorcion-de-los-nutrientes.html&ei=SNhfUrDjK4nJtQbE1YDoDg&bvm=bv.54176721,d.Yms&psig=AFQjCNFr1G5AzYvjOcGnau1LsUtsqRIXEQ&ust=1382099323338374

 • INTESTÍ GROS • Té 3 parts:

  – Cec

  – Colon

  – Recte

  - Absorció d’aigua i sals minerals

  - Sintesis de algunes vitamines (B12, K) gràcies a bacteris simbionts

 • Aparell circulatori

  Transporta els nodrients (que s’han absorvit a l’intestí) i l’oxígen (agafat per difusió als alveols) a

  les cèl.lules de tot el cos i arreplega d’allí les substàncies de rebuig i CO2 per a poder-ho

  expulsar

 • Animals sense sistema circulatori

  • Els porífers, celentérats, platelmints i nematodes no tenen cor, arteries, venes, capilars ni fluid circulatori. La circulació es dóna entre cél.lules (per difusió)

 • Animals amb sistema circulatori

  • Tots els sistemes circulatoris

  consten de: – Fluïd circulatori

   format per un líquid = plasma + cels lliures

   transporta nodrients i oxigen a les cels i arreplega d’elles els productes de rebuig

   conté un pigment que es combina amb l’oxigen i ajuda a transportar-lo

  – CorÒrgan de parets musculoses que bombeja el fluïd

  – Vasos sanguinis per on circula el fluïd

  PIGMENT COLOR ANIMALS

  Hemoglobina Roig Vertebrats

  Anèl.lids

  Hemocianina Blau Mol.luscs

  crustacis

  Clorocluorina Verd Anèl.lids

  Hemoeritrina Violeta Anèl.lids

 • Sistemes circulatoris oberts (mol.luscs gasteròpodes i bivalves i artròpodes)

  Cor  vasos sanguinis  cavitat general del cos  cor

  • Als artròpodes:

  – Cor és tubular, situat al dors. Cada tram té un parell d’orificis anomenats ostíols per on torna la hemolimfa des de la cavitat gral

  – Aorta curta que duu la sang des del cor al cos

  – Cavitat pericàrdica que envolta el cor  si dins disminueix la pressió absorvix l’hemolimfa que entra pels ostiols

 • • Als mol.luscs:

  – Cor  en forma de globus

  – 2 aortes per on ix la sang

  – 2 venes per on s’arreplega la sang de la cavitat gral

 • Sistemes circulatoris tancats (mol.luscs cefalòpodes, anèl.lids i vertebrats)

  Cor  vasos  cor

  • Als Anèl.lids:

  – 2 vasos que recorren longitudinalment el cos:

  • Vas ventral que duu la sang de davant a darrere

  • Vas dorsal duu la sang de darrere a davant

  – Cor que conecta els 2 vasos i que està format per varies parts

 • Sistema circulatori vertebrats

  • Poden ser de 3 tipus, però tots consten de:

  – Vasos sanguinis: artèries, arterioles, capilars, vènules, venes

  – Cor: amb aurícules (q reben la sang de les venes) i ventricles més musculosos (q expulsen la sang cap a les artèries). Estan separades per les vàlvules

  – Fluïd: la sang

 • • Cor de 2 cambres  PEIXOS

  – Una aurícula i un ventricle

 • • Cor de 3 cambres  AMFIBIS I RÈPTILS

  – 2 aurícules i un ventricle (amb tabicació rudimentària)  té dos circuits:

  • el pulmonar (cor  pulmons  cor)

  • el sistèmic (cor  cos  cor)

 • • Cor de 4 cambres  AUS I MAMÍFERS

  – 2 aurícules i 2 ventricles

  – Circulació doble (2 circuits: pulmonar i sistèmica) i completa (sense mescla de sang)

 • • Si siguiéramos la pista de un glóbulo rojo de la sangre seguiría el siguiente recorrido:

  – Desde el ventrículo izquierdo saldría cargado de oxígeno hacia la arteria aorta y de ahí hasta los tejidos.

  – Allí dejaría el oxígeno y los nutrientes que necesitan la