Aparell respiratori i digestiu

download Aparell respiratori i digestiu

of 26

 • date post

  08-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Aparell respiratori i digestiu

 • 8/19/2019 Aparell respiratori i digestiu.

  1/68

   

  Aparell

  Respiratori i Digestiu Unitat Didàctica 3r ESO

  Autors: Karen Miyar Rodríguez Xavier Ruiz Bernat

  Tutor: Marcel Costa Vila 

  Mentors: Santi Talens Oriol Compte

  Aprenentatge i Ensenyament de les

  Ciències Naturals , curs 2015 – 2016

  Màster en formació de professorat de

  secundària. Especialitat de ciències

  naturals.

  Universitat Pompeu Fabra

 • 8/19/2019 Aparell respiratori i digestiu.

  2/68

    Sistema digestiu i respiratori – 3r ESO

  1

  .

  Contingut

  PRESENTACIÓ ................................................................................................................................ 3

  PROGRAMACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA ............................................................................. 5

  1. Context .................................................................................................................................. 5

  2. Competències ........................................................................................................................ 5

  2.1. Competències generals: ................................................................................................. 5

  2.2. Competències específiques de la matèria: .................................................................... 6

  3. Objectius d’aprenentatge ...................................................................................................... 6 3.1 Objectius específics dels continguts ................................................................................ 6

  3.2 Objectius Procedimentals .............................................................................................. 7

  3.3 Objectius Actitudinals ..................................................................................................... 7

  4. Continguts ............................................................................................................................. 7

  5. Seqüència didàctica ............................................................................................................... 9

  Sessió prèvia .......................................................................................................................... 9

  Sessió 1 ................................................................................................................................ 10

  Sessió 2 ................................................................................................................................ 11

  Sessió 3 ................................................................................................................................ 12

  Sessió 4: ............................................................................................................................... 13

  Sessió 5: ............................................................................................................................... 14

  6. Criteris generals d’atenció a la diversitat ............................................................................ 15

  7. Criteris generals d’avaluació. .............................................................................................. 15

  8. Connexió amb altres matèries ............................................................................................ 16

  Bibliografia .................................................................................................................................. 17

  Webgrafia .................................................................................................................................... 17

  ANNEX ......................................................................................................................................... 18

  MATERIAL DE L’ALUMNE ......................................................................................................... 19

  Activitat 0. Enquesta satisfacció inicial – Grup: .................................................................. 20

  Activitat 1 Qüestionari inicial .............................................................................................. 21

  Activitat 2. Encàrrec ............................................................................................................ 23

  Activitat 3. Pautes per a la realització del treball ................................................................ 24

  Activitat 4. Guia per a la realització del treball ................................................................... 25

  Rubrica 1. Disseny de la presentació Treball final ............................................................... 26

 • 8/19/2019 Aparell respiratori i digestiu.

  3/68

    Sistema digestiu i respiratori – 3r ESO

  2

  Activitat 5. Dossiers ............................................................................................................. 27

  Activitat 6. Conceptes claus ................................................................................................ 47

  Activitat 7. Rúbrica co‐avaluació grup/individual ............................................................... 49

  Activitat 8. “Organitzem el que aprenem”. ......................................................................... 50

  Activitat 9. Rúbrica co‐avaluació grup_individual_Pòster .................................................. 51

  Activitat 10. Rúbrica presentació treball final ..................................................................... 52

  Activitat 11. Qüestionari satisfacció (omplir voluntàriament). .......................................... 53

  Activitat 12. El viatge d’Odós .............................................................................................. 54

  Activitat 13. Les memòries d’un filet indignat .................................................................... 55

  Activitat 14. Enquesta satisfacció final ................................................................................ 57

  MATERIAL DEL PROFESSOR ..................................................................................................... 59

  Rúbrica 1. Avaluació de l’exposició final ............................................................................. 60 Rúbrica 2. Disseny de la presentació. Treball final .............................................................. 61

  Diari d’observació d’intervencions disruptives general ...................................................... 62

  Graella d’observació d’intervencions disruptives individualitzada ..................................... 63

  Graella d’observació d’intervencions disruptives individualitzada ..................................... 65

  Gràfic d’observacions d’intervencions disruptives grupal .................................................. 66

  Presentacions Classe ................................................................................................................... 67

 • 8/19/2019 Aparell respiratori i digestiu.

  4/68

    Sistema digestiu i respiratori – 3r ESO

  3

  PRESENTACIÓ La següent unitat didàctica, referent als sistemes digestiu i respiratori impartida a l’assignatura

  de Biologia i Geologia, va adreçada als estudiants de tercer d’ESO de l’Institut Ernest Lluch i

  Martín, de Cunit. La nostra intenció és presentar la unitat didàctica de manera que es vegi la

  seva aplicació a la vida quotidiana a través d’un problema real. El context girarà al voltant d’unencàrrec que ens encomanen des dels instituts de malalts de Crohn i de Càncer de pulmó de

  Catalunya. Consisteix en fer un pòster per a una campanya informativa i de sensibilització, la

  qual anirà destinada a totes aquelles persones que desconeguin aquestes malalties, les seves

  característiques i com factors ambientals com el tabac poden agreujar‐les. Amb aquest context

  volem vincular tant l’estudi del sistema digestiu i del sistema respiratori, com dels hàbits  

  saludables que possibiliten el bon funcionament d’ambdós sistemes i la bona salut de l’individu.

  Durant el primer període d’observació a l’Institut, vam identificar una sèrie de problemes que

  considerem podrien estar dificultant el procés d’ensenyament – aprenentatge. És per això que

  mitjançant aquesta unitat didàctica ens proposem incorporar algunes innovacions, tant a nivell

  de gestió d’aula com en l’estratègia d’ensenyament‐ aprenentatge, que ajudin a millorar l’aprenentatge dels alumnes, així com la motivació i la disciplina a classe.

  Ens proposem primerament, facilitar la comprensió dels continguts amb l’ajuda d’imatges que

  acompanyin les explicacions. Els continguts apareixeran de manera contextualitzada, per tal

  d’augmentar la participació i el interès de l’alumnat a la classe, a través de la interacció entre

  ells durant la construcció de l’aprenentatge. Farem servir el treball en grups col∙laboratius per

  portar a terme l’encàrrec que ens demanen. Aprofitarem aquest recurs per fomentar els debats

  i l’aprenentatge significatiu. Com que es tracta d’alumnes molt poc acostumats al treball

  col∙laboratiu, s’inco