Abn amro VOS 2011 media

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  2.460
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Abn amro vos 2011 media. Meer informatie en bron:http://abnamro-visieopsectoren.pressdoc.com/22111-tijdperk-van-de-digibeet-is-aangebroken-consument-bepaalt

Transcript of Abn amro VOS 2011 media

 • 1.0900 - 0024 (E 0,10 per minuut)abnamro.nl/sectoren

2. visie op Sectorupdate 2011media en technologie Interview Trends & ontwikkelingen Sectorvisie 3. 3 4. Visie op media en technologie1Geachte relatie,Voor u ligt de Visie op Sectoren 2011 waarin een groot aantal sectoren enhun onderliggende branches inhoudelijk worden besproken en geanalyseerd.Aan de hand van Visie op Sectoren wil ABN AMRO u graag inzicht geven inde huidige trends en ontwikkelingen van uw sector en geven onze sector-specialisten bovendien hun visie weer voor het komende jaar. U kunt uwonderneming spiegelen aan de trends en actuele branchecijfers, kijken hoehet met de branche van uw toeleveranciers is gesteld en zien wat deverwachtingen zijn van ABN AMRO over uw eigen branche.Herstel Nederlands bedrijfsleven zal voorzichtigdoorzetten in 2011Het beeld van de verschillende sectoren verschilt onderling nog behoorlijk. In het kielzog van eensterk groeiende wereldhandel en toenemende export wisten vooral de sectoren industrie en trans-port als eerste de omslag naar groei te realiseren. Al snel volgde het herstel in andere sectoren,terwijl de ontwikkelingen in de bouw nog altijd zorgelijk blijven.Naast sectorspecifieke invloeden, zijn er ook ontwikkelingen die een economiebrede impact hebben.Zo zijn de prijzen van grondstoffen structureel hoger geworden. Naast de olieprijs geldt dit ook vooredelmetalen en industrile metalen; vooral door toegenomen vraag vanwege forse economischegroei in Azi. Ook de prijzen van agrarische grondstoffen stegen. Met name door tegenvallendeoogsten en een duidelijk aantrekkende wereldvraag.In de Visie op Media & Technologie is ook een gesprek opgenomen met Pim van der Feltz, directorGoogle Benelux en Menno van Leeuwen, sector banker Technologie, Media & Telecom (TMT) vanABN AMRO. Snelgroeiend en innovatief internetbedrijf Google kan als geen ander de uitdagingen inde dynamische TMT-sector duiden. In het interview wordt ingegaan op de kansen en bedreigingenvan internet, waar ander gebruik en andere verdiensten gelden. Verder kunt u lezen waar de herengroei verwachten (mobile, social), waar nog zorgen bestaan (infrastructuur) en wat dat voor destrategie van ondernemingen betekent.Hopelijk stimuleert deze publicatie u om met ABN AMRO en uw collega-ondernemers van gedachtente wisselen over de uitdagingen voor uw bedrijf en uw sector in Nederland. Wij denken graag met umee en zijn u graag van dienst. Namens alle collegas van ABN AMRO wens ik u en uw bedrijf allesucces toe!Vriendelijke groeten,Joop WijnLid Raad van Bestuur ABN AMRO 5. 2Visie op media entechnologieSectorupdate 2011 6. Visie op media en technologie 3 4 visie op Nederland24 leeswijzer 6 interview28 colofon10 communicatiebureaus12 drukkerijen14 televisie en radio16 uitgeverijen18 it-hardware (productie en distributie)20 it-software en services22 telecom & internet 7. 4visie op Nederland groei Nederlandse economie zwakt wat af in loop van 2011Vorig jaar groeide de economie met 1,75%. Dankzij een stevig groeitempo rond dejaarwisseling blijft de groei dit jaar gemiddeld waarschijnlijk goed op peil. Maar in deloop van het jaar loopt het tempo terug.Na vier kwartalen van herstel viel de economische groei in de Uitvoer blijft motor economische groeizomer van 2010 (tijdelijk) vrijwel weg. Het BBP liet een stijging De groei van de uitvoer is inmiddels afgenomen. Toch zal de uit-optekenen van amper 0,1% k-o-k. In het tweede kwartaal was hetvoer ook dit jaar weer flink bijdragen aan de economische groei,BBP - geholpen door forse voorraadvorming - nog met 1,0%maar wel iets minder dan in 2010. Daar staat tegenover dat degegroeid. Terwijl in het voorjaar de groei enorm was opgestuwdbinnenlandse bestedingen het wat beter zullen doen dan vorigdoor voorraadopbouw, werd in het derde kwartaal de groei juistjaar. Voor heel 2011 verwachten we eenzelfde groeicijfer als vorig(nog sterker) gedrukt door een afname van de voorraden. jaar. Dat heeft te maken met de hogere groei eind 2010 en deGemiddeld is de economie in deze twee kwartalen met 0,5%goede start van 2011. Die goede start wordt gesuggereerd doork-o-k gegroeid. Eind 2010 steeg het BBP weer met 0,6% k-o-k,diverse voorlopende indicatoren in binnen- en buitenland. Zomet dank aan de uitvoer, voorraadopbouw, particuliere consump-liepen het producentenvertrouwen in de Nederlandse industrie entie en bedrijfsinvesteringen. Het cijfer werd wel wat geflatteerd de Economisch-sentimentindicator in maart op naar het hoogstedoor de kou, die heeft gezorgd voor extra productie en verbruik peil in ongeveer drie jaar. De inkoopmanagersindex (PMI) liep invan energie. Gemiddeld kwam de BBP-groei in 2010 uit op 1,8%. maart weliswaar iets terug, maar ligt nog steeds op een hoogDit was bijna geheel te danken aan de uitvoer.niveau, wat duidt op verdere expansie. En last but not least lietde industrile productie in januari en februari flinke (verdere)Groei economie bleef begin 2011 op peil stijgingen zien ten opzichte van de voorgaande maand. 6120In de loop van 2011 zien we de groei in de eurozone en Nederlandafzwakken door bezuinigingsmaatregelen van overheden en onder 3105invloed van de flink gestegen olieprijs. We denken dat de effecten 090van de bezuinigingen in binnen- en buitenland op de NederlandseBBP-groei dit jaar geleidelijk toenemen. Verder ligt het risico voor-375de groei aan de onderkant. Als bijvoorbeeld de olieprijs langerhoog blijft of nog doorstijgt, zal de economische groei in de-660wereld en dus ook in ons land lager uitvallen dan vorig jaar. 1991 939597 99 2001 03 05 07 09 2011BBP (% j-o-j; linkeras)Economisch-sentimentindicator (rechteras)De afwijkende ontwikkeling van de uitvoer enerzijds en de binnen-Bron: Thomson Reuters Datastreamlandse bestedingen anderzijds had ook haar weerslag op het 8. Visie op Nederland5bedrijfsleven. Het grootbedrijf, dat relatief sterk op afzet in het Hoewel de investeringen gemiddeld nog afnamen in 2010, was inbuitenland is gericht, kon vorig jaar al weer een duidelijk herstel de loop van het jaar verbetering zichtbaar. Het voorzichtigelaten zien, terwijl daar bij het MKB, dat meer op het binnenland is investeringsherstel na de recessie heeft te maken met de vrij lagegeorinteerd, nog nauwelijks sprake van was. Naar verwachting bezettingsgraad van het machinepark in de industrie. Door dezal de afzetontwikkeling van het MKB dit jaar bijtrekken. recessie was de bezetting ongekend sterk afgenomen. Daarna isdeze weer behoorlijk opgelopen, maar toch is nog sprake vanUitvoer stijgt verder onderbezetting. Daardoor zijn er weinig prikkels om te investerenPMI >50 wijst op groei; 10 w.p. dochterondernemingen van internationale bedrijven.71,6%Top-10 adverteerders in Nederland 2010 Bron: Nielsen Media Research De grootste adverteerders in Nederland zijn de producenten enUnilever 268,9 verkopers van voedingsmiddelen en producten voor lichaams-Procter & Gamble179,3 verzorging. Unilever bezet al jarenlang de eerste positie onderKPN 135,2RVD102,1 adverteerders, maar experimenteert ook met directe vormen van FrieslandCampina 100,4 marketing.Ahold 99,9 Andere grote adverteerders komen uit sectoren als telecom,LOreal95,9 AS Watson77,7 financile instellingen en toerisme. Schuitema 67,5 Intergamma65,20 2550 75100125 150175 200 225 250 275x 1 mln EUR 15. 12 drukkerijenDrukkerijen boeken in 2011 voor vierde jaar op rij een omzetdalingStructureel negatieve trends voor drukwerk zijn digitalisering en overcapaciteitDrukkerijen staan voor uitdaging om een nieuw businessmodel te ontwikkelen Branchebeschrijving Drukkerijen van dagbladen, tijdschriften, boeken, reclamefolders,Maatschappelijk verantwoord ondernemen is steeds belangrijker in de verpakkingen en bedrijfsuitgaven zijn samen met pre-pressbedrijven grafische industrie. Vooral de milieuaspecten spelen een rol. Op het en binderijen onderdeel van de grafische industrie. De branche isgebied van ecologisch verantwoorde papiersoorten en inkten zijn de kleinschalig van aard en kent slechts enkele grote ondernemingen.mogelijkheden afgelopen tijd sterk toegenomen. Trends en ontwikkelingen Na een slecht jaar 2009 met een omzetdaling van 9%, hebben drukke- langere tijd, maar is verergerd door overinvestering in de jaren voor de rijen hun omzet in 2010 opnieuw zien dalen. De totale omzet in decrisis. Destijds groeide de omzet in de branche weer en drukkers branche is afgenomen met 5%. De langdurige malaise heeft gezorgd hebben dit aangegrepen om meer te investeren. De andere trend is voor een aanhoudend hoog aantal faillissementen van drukkers. De te- de digitalisering, die het volume aan drukwerk in de markt structureel loorgang vorig jaar van een grotere marktspeler als Thieme, heeft de onder druk zet. Eerst hebben internet en e-mail voor een afname ge- ernst van de situatie extra onderstreept. Net als na de economischezorgd van het bedrijfsdrukwerk, nu gaan ook tablets zorgen voor signi- teruggang van 2001 en 2002, hebben drukkerijen moeite om weerficante afname van drukwerk van mediadragers als dagbladen, tijd- boven de nullijn te komen. Daarmee zijn zij n van de weinige bran- schriften en boeken. ABN AMRO verwacht voor 2011 een omzetdaling ches, die de recessie nog niet achter zich hebben gelaten. Dit komtvan 2% voor de branche. Naast het feit dat de omzet opnieuw onder door twee structurele trends die de omzet en tariefontwikkeling in dedruk staat, bedreigen ook de wereldwijd stijgende prijzen van papier branche onder druk zetten. De overcapaciteit in drukpersen bestaat alen inkt het rendement van drukkerijen. Onze visie De grafische industrie zit al enige tijd gevangen in een proces vangeschikt. Toch zal de branche zich moeten instellen op het verlies van structurele inkrimping en gedeeltelijk verlies van haar bestaansrecht. een groot deel van het printdrukwerk. Door de versnippering in de Het afgelopen decennium heeft de branche een kwart van haar omzetgrafische industrie ontbreken echter een duidelijke visie en de regie om zien v