51909498 Zbirka Zadataka Iz Matematike Zabavne Cela Zbirka

download 51909498 Zbirka Zadataka Iz Matematike Zabavne Cela Zbirka

of 35

 • date post

  30-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  192
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Zbavna matematika

Transcript of 51909498 Zbirka Zadataka Iz Matematike Zabavne Cela Zbirka

.......... .... .... . ...... 150 ZANIMQIVIH ZADATAKA Koliko je neto zanimqivo, uglavnom je stvar licnih naklonosti.Ipak, jo od davnina postoje zadaci koji zadravaju pawu vecine reavalacasve dok ne dodu do reewa. Takvi zadaci vie motiviu pri traewu reewa, teih, s pravom, smatramo zanimqivim zadacima. Ima ih i teih i lakih. 1.Godine Otac i sin imaju zajedno 71 godinu, otac i cerka 67, a sin i cerka imajuzajedno 42 godine. Koliko svako od wih ima godina? 2.Blizanci Brat i sestra su rodeni istog dana, meseca i godine, a nisu blizanci. Dali je to moguce? 3. Jedan tap ima 2 kraja. Koliko krajeva ima pola tapa? 4. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Trecina ucenika je pogreno reila 1 zadatak, cetvrtinaje pogreila kod 2 zadatka, estina kod 3, a osmini nisu bila tacnareewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravilno reilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vie od 30 ucenika? 5. Koliko ima dvocifrenih brojeva cije su sve cifre parne? 6. Koju zajednicku osobinu imaju navedeni brojevi:a) 16; 23; 32; 61b) 13; 22; 31; 40 7. U kutiji se nalazi: 20 belih, 19 crnih, 18 zelenih i 16 plavih kuglica.Koliko najmawe kuglica treba izvuci da bi sigurno bilo: 5 plavih i 4 zelene. 8. Na proplanku su zasadene sadnice bukve i 32 sadnice hrasta. Da suzasadene jo tri sadnice bukve, bilo bi ih podjednako. Koliko je zasadeno sadnica? 9. Odredi broj koji je za 9 veci od razlike brojeva 70 i 55. 10. Stubovi pored putaRastojawe izmedu dva mesta iznosi 666 km. Na svakom kilometarskom stubu pored tog puta napisana su dva broja koji pokazuju udaqenostod krajeva puta: 0 666; 1 665; 2 664; ...Na koliko stubova su za natpise upotrebqene samo dve cifre? ........ ........ .......... .... .... . ...... 11. Trougao i cetvorougaoKoliko stranica moe imati presek trougla i konveksnog cetvorougla?Odgovor ilustruj odgovarajucim crteom. 12. Broj trece desetice uvecaj za:a) 7 desetica g) 77 jedinica b) 7 jedinica d) 777 jedinica v) 7 stotina 13. Brat ima 9 puta vie novca od sestre. Ako brat dobije 70 dinara, asestra 310 imace podjednako. Koliko novca su imali na pocetku? 14. Sveska je dva puta skupqa od olovke, a dva puta jeftinija od kwige.Za olovku, svesku, kwigu placeno je 105 dinara. Koliko kota olovka,koliko sveska, a koliko kwiga? 15. Ove godine tata je stariji od mame za 3 godine. Koliko je godinatata bio stariji od mame pre 2 godine ako se zna da tata sad ima 29godina? 16. U jednoj zgradi stanuju 3 drugara: pekar, lekar i apotekar: Oni seprezivaju Belic, Ivic i Pilic. Pekar je jedinac i najmladi od trojice. Pilic jeoewen sestrom Belica i stariji je od lekara. Kako se preziva pekar, kako lekar a kako apotekar? 17. Na stolu se nalaze tri fotografije na dve fotografije je mama,a nadve tata moe li to biti? 18. Sa koliko rezova se moe kanap podeliti na tri dela? 19. Cizme Na polici se nalazi pet pari cizama.Koliko ih je za desnu nogu? 20. Decak i olovke Decak ima 12 olovaka: zelenih isto koliko i utih, a crvenih dva putavie nego plavih.Koliko olovaka svake boje ima decak? 21. Datum Koji dan u godini ima redni broj, racunajuci od pocetka godine, jednakproizvodu wegovog rednog broja u mesecu i rednog broja meseca? 22. Na jedan tas terazija stavqeno je 7 kuglica, a na drugi 2 kuglice iteg od 200 grama, terazije su u ravnotei. Kolika je masa jedne kugliceako, je masa svake kuglice ista. ........ ........ .......... .... .... . ...... 23.Seqak je preko reke morao prevesti vuka,kozu i kupus. Medutim, ucamcu se pored seqaka mogao smestiti ili samo vuk, ili samo koza, ili samo kupus. Istovremeno, ako ostavi vuka sa kozom vuk ce kozu pojesti, a ako ostavi kozu sa kupusom stradace kupus. Kako je seqakuspeo da preko reke preveze vuka, kozu i kupus? 24. Upii u prazne kvadratice brojeve, tako da zbirovi vodoravno, uspravno i dijagonalno budu 15. 7 6 4 25. Miki i orde trce jedan drugome u susret. orde je tri puta bri odMikija. Kada je orde pretrcao 42 metra, do susreta im je ostalo jo 35metara. Koliko je bilo rastojawe izmedu wih na pocetku? 26. Otac je obecao sinu da ce mu za svaki pravilno reen zadatak dati10 dinara, dok je sin za svaki netacno reen zadatak morao vratiti ocu5 dinara. Poto je sin uradio 20 zadataka, u tednoj kasici nalo se 80dinara. Koliko je zadataka sin reio bez greke? 27. Moe li ucenik drugog razreda u ruci poneti jedan litar vode nekoristeci nikakvu ambalau? 28. Ucenici estog razreda su na kontrolnom iz matematike postiglisledeci uspeh. Trecina ucenika je pogreno reila 1 zadatak, cetvrtinaje pogreila kod 2 zadatka, estina kod 3, a osmini nisu bila tacnareewa sva cetiri zadatka. Koliko je ucenika pravilno reilo sve zadatkeako se zna da u razredu nije bilo vie od 30 ucenika? 29. Nektar koji vredno sakupqaju pcele sastoji se iz 70% vode, dokmed koje pcele proizvedu sadri oko 17% vode. Koliko je nektara potrebno sakupiti da bi se dobilo kilogram meda? 30. Odredite 1985. cifru. Napisani su jedan za drugim prirodni brojevi 123456789001112...Koja je cifra 1985. mestu? 31. U mlekari je sir upakovan u limenke od 5 kilograma i 8 kilograma.Da li je moguce izabrati 17 limenki, a da u wima bude 100 kilogramasira? ........ ........ .......... .... .... . ...... 32. U vocwaku je obrano 51 372 kg qiva, jabuka za 38 425 kg vie od qiva, a kruaka za 52 804 kg mawe od ukupne mase qiva i jabuka. Koliko je ukupno ubrano voca? 33. Baka Stana je u jednoj kantici imala 5 kg 650 g kajmaka, a u drugoj 3kg 870 g. Nije prodala 1 kg 250 g kajmaka. Koliko je kajmaka prodala? 34. Nastavi zapoceti niz brojeva: 4,9,19,---,79,---,---,639. 35. U jedan vagon je natovareno 8 000 kg groda, a u durgi za1 260 kgmawe nego u prvi, a u treci za 758 kg mawe nego u drugi. Koliko je kggroda natovareno u treci vagon? 36. Ako se razlici brojeva 972 384 i 108 532 doda neki broj, dobija se1 000 000. Koji je to broj? 37. Na koliko nacina 3 ucenika mogu sesti na 4 stolice? 38. Imamo dva prazna lonca od kojih jedan ima zapreminu 11, a drugi7 litara. Kako se pomocu raspoloivih sudova moe, najbre, u buresipati tacno 6 litara vode? 39. Na dve grane nalazilo se ukupno 25 vrabaca. Posle izvesnogvremena sa prve grane preletelo je na drugu 5, a sa druge sasvimodletelo 7. Na prvoj grani je ostalo dva puta vie vrabaca nego nadrugoj. Koliko je prvobitno vrabaca bilo na svakoj grani? 40. Da bi se numerisale stranice neke kwige bilo je potrebno 1134cifre. Koliko stranica ima ta kwiga? 41. Posledwi petakU nekom mesecu tri utorka su imala parni datum. Koji je datum bio posledweg petka u tom mesecu? 42. Kada se nepoznati broj umawi za najmawi broj trece stotine, dobijase najveci dvocifreni broj. Odredi nepoznati broj. 43. Izracunati bez pomoci olovke i papira zbir prvih 100 brojeva. 44. Prodavac je pola kilograma kafe izmerio samo sa 5 tegova, od kojihsu neki bili po 200 g, a neki od 50 g. Kako je to uspeo? 45. Po jezeru je plovilo sedam camaca.Tri camca su pristala uz obalu.Koliko je posle toga bilo camaca na jezeru? ........ ........ .......... .... .... . ...... 46. Tatjana je od svoje majke dobila 250 dinara, a Ivana od svoje 150.Mogli bi smo pomisliti da su posle toga zajedno imale 400 dinara vie.Ipak, nije tako, jer to povecawe iznosi samo 250 dinara. Kako to da objasnimo? 47. TrougloviPostoje li trouglovi kod kojih je jedan ugao jednak razlici dva druga ugla? 48. U korpi se nalazi 40 jabuka, od cetiri vrste, i to svake vrste isti broj.Koliko najmawe jabuka treba uzeti da medu wima budu sve vrste? 49. .Za loptu trba platiti 32 dinara vie nego za reket. Koliko kotalopta a koliko reket, ako je lopta 3 puta skupqa od reketa? 50. Brat ima novca za 1 sladoled, a sestra za 4 sladoleda. Kada sestra potroi 13 dinara, a brat dobije 5 dinara, onda imaju podjednako novca. Koliko je novca ko imao? 51. U grad je krenula jedna baba. U susret su joj ila tri decaka. Svakije nosio po dve torbe, a u svakoj torbi bila je po jedna maca. Koliko jeukupno qudi ilo u grad? 52. Na jednoj polici ima 12 kwiga. Kada bi se sa druge policepremestile dve kwige na prvu, onda bi i na prvoj i na drugoj polici bioisti broj kwiga. Na trecoj polici je tri puta vie kwiga nego na drugoj.Koliko kwiga ima na sve tri police? 53. Kifla je dva puta skupqa od perece, a sendvic 3 puta. Ako ucenikkupi kupi kiflu ostane mu 3 dinara, a za sendvic mu nedostaje 1 dinar.Koliko kota pereca, kifla i sendvic i koliko je novca imao ucenik? 54. Za 4 cokoladice treba platiti 48 dinara. Koliko treba platiti za 3 cokoladice koje su za tri dinara jeftinije? 55. Devojcica ima 100 dinara. Za taj novac moe da kupi jedanprivezak od 16 dinara i 7 manica iste cene. Kolika je cena manice? 56. Iznos od 85 dinara placen je sa 8 novcanica i to od 5 i od 20 dinara.Kako je to uciweno? 57. Mana je tri puta jeftinija od sukwe, a bro za 5 dinara skupqi odmane.Koliko kota mana, koliko bro, a koliko sukwa, ako je sukwaza 37 dinara skupqa od broa? ........ ........ .......... .... .... . ...... 58. Tri koke za 3 dana snesu 3 jaja. Koliko ce jaja snesti 15 koka za 9dana? 59. Mladen je za jedan posao trebao da dobije 130 din i loptu. On jeuradio samo1/3 posla i za to dobio 10 dinara i loptu. Koliko kota lopta? 60. U prvoj fudbalskoj ligi igra 10 klubova. Koliko ce se utakmica odigrati ako svaki klub igra sa svakim 4 puta? 61. Dva decaka ive na obali reke i imaju camac u koji moe da sesmesti samo jedna odrasla osoba ili najvie dva decaka. Uciteq ih jezamolio da ga prevezu preko reke. On ume da upravqa camcem, ali nemoe sam da se preveze, jer camac mora vratiti nazad. Da li decacimogu da prevezu uciteqa preko reke i da vrate camac nazad? 62. Produi niz za jo tri clana: a) 2, 5, 8, 11, 14, b) 5, 8, 12, 17, 23, 30, c)1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 63. Tri decaka su imali ukupno 4000 dinara i ree da kupe loptu. Prvi jedao 700 dinara, drugi 620, treci 580 dinara. Koliko je dinara imao svako od wih? 64. Avion je preleteo: prvog dana 2 490 km, drugog 520 km vie, a treceg 1 857 km mawe nego oba prethodna dana. Koliko je preleteo za 3 dana? 65. Strugara je jednog meseca izrezala 26 765 dasaka, a sledeceg 4248 dasaka vie. Od tih dasaka poslato je: