zajednice prakse

download zajednice prakse

of 17

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  9

Embed Size (px)

description

knowledge management

Transcript of zajednice prakse

Zajednice prakseDoc.dr.sc. Mihaela Banek Zorica Diplomski studij - Upravljanje informacijama i znanjem

Zajednice prakse Lave i Wenger (1991) legitimate peripheral participation Communities of Practice CoP

Brown and Duguid (1991) Povezuju pripravnitvo i organizacijsko uenje

Pojmovi vezani uz ZP Situacijsko prepoznavanje Organizacijsko uenje Zajednice prakse Upravljanje znanjem Tehnologija

ZP Mrea pojedinaca s zajednikim interesima ili problemom Okupljaju se zbog Istraivanja Identifikacije zajednikih rjeenja Razmjene ideja i rjeenja

Elementi zajednice prakse Zajednica ljudi koji rade na slinim procesima ili u slinim disciplinama (strukama), Sastaju se osobno ili virtualno, kako bi razvijali i dijelili svoje znanje iz nekog podruja u vlastitu korist, ali i korist organizacije u kojoj rade, da bi svi skupa lake preivjeli. lanovi meusobno ue jedni od drugih. Wenger What are CoP http://www.youtube.com/watch?v=63rQ3S8EHoA

5 svojstava ZP

1. 2. 3. 4. 5.

Grupa strunjaka Razvoj zajednikog znanja Neformalne drutvene mree Kultura podrke Ukljuivanje u stvaranje znanja

STRUNO POLJE

Uloga elemenata zajednice Stvara zajedniku osnovu (okvir djelovanja) prakse Stvara osjeaj zajednikog identiteta

Legitimira zajednicu Inspirira lanove na uestvovanje i suradnju Stvara putokaz za uenje i daje smisao djelima Odreuje lanovima podruje koja znanja vrijedi dijeliti Uesnicima omoguuje prepoznavanje mogunosti u nepotpunim idejama

ZAJEDNICA Osigurava tkivo za uenje u zajednici Potpomae interakcije i veze na temelju uzajamnog potovanja i povjerenja Ohrabruje obznanjivanje ideja, otkrivanje nedostataka, formuliranje tekih pitanja Pospjeuje sposobnost sluanja drugih Osjeaj pripadanja zajednici podstie uenje PRAKSA Skup zajednikih okvira, ideja, sredstava, informacija, stilova i dokumenata koji se dijele meu lanovima zajednice Specifino znanje razvijeno, aurirano i dijeljeno od strane zajednice Osigurava efikasnost zajednikog rada2008-12-10 T. Tth: Zajednice prakse (ZP) - Communities of Practice(CoP)

7

5-stupnjeva razvoja ZP Potencijal Sjedinjavanje Sazrijevanje Voenje Transformacija

ZP prema organizaciji Male ili velike Kratkog ivota ili dugotrajne lanovi prostorno blizu ili udaljeno Sastav je homogen ili heterogen lanovi unutar organizacijske jedinice ili prekogranino Spontane ili namjerno Neprepoznate, piratske ili legitimne, potpomognute i institucionalizirane

7 temeljnih principa ZP Dizajn za evoluciju Otvaranje dijaloga izmeu vanjske i unutranje perspektive Poziv za razliite stupnjeve sudjelovanja Razvoj javnih i privatnih prostora Usmjerenost na vrijednost Kombinacija poznatoga i uzbuenja Stvaranje ritma zajedniceWenger et al.

http://masters.bilbea.com/extras/Chinese_teacher_PD/Chinese_teacher_PD_final.html

Primjer ZP javni branitelj

1. 2. 3. 4. 5.

Samostalni uenici ele postati bolji javni branitelj Zajednika baza znanja Profesionalni ponos tetni utjecaji Jedinstvena kultura u uredu

Zajednice prakse: tipoviprema APQC American Productivity & Quality CenterTipZajednice pomoi Zajednice najbolje prakse Zajednice za organizaciju znanja Inovacijske zajednice Hibrid

Strateka namjera, glavni ciljRazvoj dobrih veza meu kolegama Validirati i iriti najbolju praksu Pronalaenje, strukturiranje organizacija i dijeljenje informacija unutar zajednice Poticanje inovativnog razmiljanja i osiguranje mogunosti realizacije Kombinacija sva 4 navedena tipa

13

Koordinator zajednice Identificira vana pitanja u domeni zajednice Planira i omoguuje dogaaje u zajednici Neformalno povezuje lanove prelazei granice organizacijskih jedinica, funkcionira kao broker izmeu aktive znanja Potie razvoj lanova zajednice Upravlja granicom izmeu zajednice i formalne organizacije (timovi i organizacijske jedinice) Pomae u razvoju prakse (baza znanja, nauene lekcije, alati, metode, studije sluaja i sl.) Procjenjuje stanje zajednice i vrednuje njen doprinos prema lanovima i organizaciji

Zajednice prakse: lanovi(Wenger) dobrovoljno samoorganizirajua zajednica bazirano na interesu 1 lan vie zajednica nepisana pravila regrutacija iz razliitih organizacijskih jedinica ponekad mogu imati lanove i izvan organizacije neodreeno trajanje malen broj vrlo aktivnih, prema periferiji su manje aktivni

Razlika izmeu ZP i ostalih strukturaSvrha Stvoriti, proiriti i razmijeniti znanje. Razviti vjetine, osposobiti se Isporuiti proizvod ili uslugu Brinuti o trenutnom procesu ili operaciji Rijeit odreeni zadatak Informiranost lanstvo Samoorganizirajue, kriterij strunost ili strast za odreenom temom Svatko tko odgovara grupi menadera lanove odreuje menadment Osobe koje su direktno ukljuene u zadatak Zainteresirani pojedinci Granic Mutna Poveznica Strast, odgovornost i identifikacija s grupom i njenom strunou Zahtjevi posla i zajedniki ciljevi Zajednika odgovornost Projektni ciljevi i koraci trajanje Evoluiraju i traju dok su tema, vrijednost i interes uenja relevantni Namjera im je biti trajne, no traju do idue reorganizacije Namjera im je biti tekue, no traju dok postoji potreba Prethodno definiran kraj Evoluiraju i traju ovisno o relevantnosti Nemaju pravi poetak ni kraj ovise o odravanju kontakata meu lanovima

Zajednice prakse Formalni Odjeli Operacijski timovi Projektni timovi Interesne zajednice Neformalne mree

Jasna Jasna Jasna Mutna

Primiti i pruiti Prijatelji i poslovni poznanici, informacije, znati tko je prijatelji prijatelja tko

Pristup informacija i osjeaj istog miljenja Nedefinirana Meusobna potreba i odnosi

Kratkorona i dugorona vrijednost za organizaciju i lanove zajedniceKorist za organizaciju Kratkorono Poboljati poslovne rezultate Prostor za rjeavanje problema Brzi odgovor na pitanje Reducirano vrijeme i troak Poboljana kvaliteta odluka Vie perspektiva u rjeavanju problema Koordinacija, standardizacija i sinergija izmeu jedinica Izvori za implementaciju strategija Pojaano osiguranje kvalitete Sposobnost preuzimanja rizika uz podrku zajednice Poboljati radni doivljaj pomoi u izazovima pristup strunosti bolja mogunost doprinosa timu samouvjerenost u rjeavanju problema radost druenja s kolegama suvislije sudjelovanje osjeaj pripadnosti Dugorono Razviti organizacijske sposobnosti mogunost provedbe stratekog plana mjerodavnost prema klijentima poveano zadravanje talenta sposobnost za projekte razvoja znanja forum za benchmarking s ostatkom industrije udruivanje temeljeno na znaju pojava neplaniranih sposobnosti sposobnost predvianja tehnolokog razvoja sposobnost preuzimanja prednosti nad novo nastalim trinim mogunostima Potaknuti profesionalni razvoj forum za proirenje strunosti i vjetina mrea za odravanje aurnost u podruju proirenje profesionalnog ugleda poveana mogunost zapoljavanja i poloaja na tritu jak osjeaj profesionalnog identiteta

Korist za lanove zajednice