Vizantija - istorija-učiteljica života | za one koji žele da znaju · PPT...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Vizantija - istorija-učiteljica života | za one koji žele da znaju · PPT...

 • Vizantija

 • Za razliku od zapadnog, Istono rimsko carstvo je nastavilo da postoji jo 1000 godinaDugovenosti Istonog carstva objanjava se njegovim neprestanim prilagodjavanjem izmenjenoj situaciji u okruenjuNjen zakonski i administrativni sistem je zadrao mnoga rimska obeleja, zato se ona moe smatrati nastavkom Rimskog carstvaMedjutim, ona je vremenom doivela znaajne promene i postepeno prerasla u hriansko carstvo i dravu grkog porekla

 • Vizantija izrasta iz rimskog carstva reformama careva Dioklecijana i Konstantina, kao odgovor na krizu III vekaU istoriografiji se vizantijska istorija deli na tri razdobljaRana (kasnorimska), 4-7.vekSrednja 7-11.vekPozna 12-15.vek

 • Ranovizantijski period dostigao je vrhunac za vreme vladavine cara Justinijana (527-565), dok prava srednjevekovna Vizantija poinje sa vladavinom cara Iraklija (610-641), tada je u Vizantiji prevladao grki jezikNaziv Vizantija, uveden je tek u 16.veku, uveo ga je nemaki vizantolog Jeronim Volf, koji je prvi utvrdio da postoji razlika izmedju Rimskog carstva do 3.veka i carstva 4.veka i kasnije

 • Osnove carstva

  Neposredni naslednik Rimskog carstvaOsnove carstva su: Rimsko dravno uredjenje Helenistika kultura HrianstvoPostoji neposredna bliskost crkve i drave, zato su verske krize istovremeno i politike krize Vizantijski carevi su polagali pravo na univerzalnu vlast nad itavom vaseljenom, mada je bilo vladara koji su joj to pravo osporavali (Karlo Veliki)

 • Vladavina cara Justinijana (527-565)

  Pokuao je da obnovi nekadanje Rimsko carstvo Unitio je Ostrogotsku kraljevinu u Italiji, dravu Vandala u severnoj Africi i osvojio jug panije od VizigotaZbog ovih osvajanja smatralo se da je Sredozemlje ponovo postalo rimsko jezero

 • Justinijan (483-565)

 • Izvan carstva ostale su Galija i najvei deo panijeBalkansko poluostrvo, u vreme Justinijana, preplavili su Sloveni i AvariVizantija ekonomski nije mogla da podnese ova osvajanja

 • Justinijanova osvajanja

 • Sveta Sofija (532-537)

 • Justinijanova vladavina je vreme velike gradnje (uvena crkva Sv.Sofije u Carigradu i crkva San Vitale u Raveni)Naloio je da se prikupe svi pravni propisi iz perioda klasinog rimskog prava, svi pravni spisi prethodnih imperatora, kojima je dodao svoje nove propiseTako je nastao Zbornik gradjanskog prava (Corpus Iuris Civilis)Nametao je hrianstvo prema pravilima vaseljenskih sabora, zatvorio je sve paganske kole u Atini (Platonovu Akademiju)

 • Vladavina cara Iraklija (610-641)

  Nakon Justinijanove smrti Vizantija gubi skoro sve osvojene teritorije Poetkom 7.veka Vizantiju ugroavaju Sloveni i Avari sa zapada i Persijanci sa istoka Reforme cara IraklijaStvara vojno-administrativne oblasti-teme, na elu sa strategom, koji ima i vojnu i civilnu vlastDrava u temama naseljava seljake, koji dobijaju zemlju uz vrenje vojne slube-stratioti. 626.god. zajednika opsada Carigrada Slovena i Avara sa jedne i Persijanaca sa druge strane; opsada je zavrena neuspehom); ovaj poraz je oznaio kraj moi AvaraIraklije je zatim porazio Persijance i uvrstio istonu granicu carstva

 • Od vremena cara Iraklija grki jezik postaje zvanini jezik, postepeno nestaju latinski nazivi Tako se menja i slubeni naziv cara; u vreme Justinijana korieni su latinski nazivi (imperator, Cezar, Avgust)Iraklije postaje vasilevs RomejaOd Iraklijevog doba Istono rimsko carstvo postaje Vizantijsko carstvo

 • Razdoblje verskih sukoba (8-9.vek)

  U drugoj polovini 7. i poetkom 8.veka Vizantiji prete ArabljaniPod njihovim kulturnim uticajem poela je borba protiv kulta ikona (ikonoborstvo), koja je potresla Vizantiju i otvorila pitanje odnosa drave i crkveCar Lav III je 730.god. izdao edikt o zabrani potovanja ikonaNeposredne posledice ikonoborstva bile suSukob Rima i Carigrada (papa je iz crkve iskljuio sve protivnike ikona)Slabljenje vizantijskog uticaja u Italiji (kao zatitnik papstva pojavljuje se Franaka, zapadna crkva se verski i politiki odvaja od vizantijskog istoka)Sukob je okonan osudom ikonoborstva i pobedom pristalica ikona na crkvenom saboru u Carigradu 843.god.

 • Novo jaanje Vizantije

  Usledilo je u drugoj polovini 9.vekaVezano je za dolazak na vlast makedonske dinastije, iji je osniva bio Vasilije I. Obnovio je vizantijsku vlast u junoj Italiji U oblasti kulture osniva se Visoka kola u Carigradu, centar nauke i obrazovanja Najueniji ovek toga doba bio je patrijarh FotijeU duhovnom pogledu to je vreme irenja istonog hrianstva u slovenskom svetu, misije solunske brae Konstantina (irila) i Metodija i pokrtavanja Bugara

 • Feudalizacija Vizantije

  U vreme makedonske dinastije zemljoposednicima je omogueno da prisvajanje seljakih poseda i pretvaranje slobodnih seljaka u parike (kmetove) U 11.veku drava poinje da dodeljuje pronije (posede sline zapadnoevropskim feudima), ime je zavren proces potinjavanja slobodnih seljaka feudalnoj aristokratiji Posledica takve politike bila je vojno slabljenje Vizantije

 • Novi osvajai

  U drugoj polovini 11.veka na istonim granicama pojavljuju se Turci Selduci 1071.god. Turci Selduci su vizantijskoj vojsci naneli teak poraz u bici kod Mancikerta; osvajaju Siriju, Palestinu i vei deo Male Azije Iste godine Normani su zauzeli poslednje vizantijsko uporite u Italiji

 • Poslednji period uspona

  Vezan je dolazak na vlast dinastije Komnina (kraj 11.veka) To je epoha vladavine vojnog plemstvaOkonan je proces feudalizacije, osnovu poretka inila je pronijaU vreme vladavine Komnina ekonomska i politika dominacija na Sredozemlju prelazi u ruke italijanskih gradskih republika (Venecija)Venecija postaje jako bitan faktor u ekonomskom ivotu VizantijeDoba vladavine vojnog plemstva okonano je padom Carigrada u ruke krstaa 1204.god.