THƯ VIỆN PHÁP LUẬT · Web viewBên chuyển nhượng và bên...

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of THƯ VIỆN PHÁP LUẬT · Web viewBên chuyển nhượng và bên...

TH VIN PHP LUT

CHNH PH-------

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp - T do - Hnh phc ---------------

S: 76/2015/N-CP

H Ni, ngy 10 thng 09 nm 2015

NGH NH

QUY NH CHI TIT THI HNH MT S IU CA LUT KINH DOANH BT NG SN

Cn c Lut T chc Chnh ph ngy 25 thng 12 nm 2001;

Cn c Lut Kinh doanh bt ng sn ngy 25 thng 11 nm 2014;

Theo ngh ca B trng B Xy dng,

Chnh ph ban hnh Ngh nh quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca Lut Kinh doanh bt ng sn.

Chng I

NHNG QUY NH CHUNG

iu 1. Phm vi iu chnh

Ngh nh ny quy nh chi tit mt s iu, khon ca Lut Kinh doanh bt ng sn, bao gm cc ni dung v iu kin ca t chc, c nhn kinh doanh bt ng sn; v cc loi hp ng mu trong kinh doanh bt ng sn; v chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c sn; v chuyn nhng hp ng mua bn, thu mua nh hnh thnh trong tng lai v v th tc chuyn nhng ton b hoc mt phn d n bt ng sn.

iu 2. i tng p dng

1. T chc, c nhn kinh doanh bt ng sn ti Vit Nam.

2. C quan, t chc, h gia nh, c nhn c lin quan n kinh doanh bt ng sn ti Vit Nam.

Chng II

NHNG QUY NH C TH

Mc 1: IU KIN CA T CHC, C NHN KINH DOANH BT NG SN

iu 3. iu kin ca t chc, c nhn kinh doanh bt ng sn

1. T chc, c nhn kinh doanh bt ng sn phi thnh lp doanh nghip theo quy nh ca php lut v doanh nghip hoc hp tc x theo quy nh ca php lut v hp tc x (sau y gi chung l doanh nghip) v phi c vn php nh khng c thp hn 20 t ng, tr cc trng hp sau:

a) T chc, h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn quy m nh, khng thng xuyn quy nh ti iu 5 Ngh nh ny;

b) T chc, c nhn kinh doanh dch v bt ng sn quy nh ti Chng IV Lut Kinh doanh bt ng sn.

2. Doanh nghip kinh doanh bt ng sn thuc din c vn php nh quy nh ti Khon 1 iu ny phi chu trch nhim v tnh trung thc, chnh xc ca s vn php nh.

iu 4. Cn c xc nh mc vn php nh ca doanh nghip kinh doanh bt ng sn

Mc vn php nh quy nh ti iu 3 Ngh nh ny c xc nh cn c vo s vn iu l ca doanh nghip, hp tc x theo quy nh ca php lut v doanh nghip, php lut v hp tc x. Doanh nghip, hp tc x khng phi lm th tc ng k xc nhn v mc vn php nh.

iu 5. T chc, h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn quy nh ti Khon 2 iu 10 Lut Kinh doanh bt ng sn

T chc, h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn quy nh ti Khon 2 iu 10 Lut Kinh doanh bt ng sn khng phi thnh lp doanh nghip kinh doanh bt ng sn bao gm:

1. T chc, h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn m khng phi do u t d n bt ng sn kinh doanh v trng hp h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn do u t d n bt ng sn kinh doanh nhng d n c tng mc u t di 20 t ng (khng tnh tin s dng t).

2. T chc chuyn nhng quyn s dng t, bn nh, cng trnh xy dng do ph sn, gii th, chia tch.

3. T chc tn dng, chi nhnh ngn hng nc ngoi, cng ty qun l ti sn ca cc t chc tn dng (AMC), cng ty qun l ti sn ca cc t chc tn dng Vit Nam (VAMC) v cc t chc, c nhn khc chuyn nhng quyn s dng t, chuyn nhng d n bt ng sn, bn nh, cng trnh xy dng ang bo lnh, th chp thu hi n.

4. T chc, h gia nh, c nhn chuyn nhng quyn s dng t, bn nh, cng trnh xy dng x l ti sn theo quyt nh ca Ta n, ca c quan nh nc c thm quyn khi x l tranh chp, khiu ni, t co.

5. T chc, h gia nh, c nhn u t xy dng nh bn, cho thu, cho thu mua m khng phi thnh lp doanh nghip theo quy nh ca php lut v nh .

6. Cc c quan, t chc khi c c quan nh nc c thm quyn cho php chuyn nhng quyn s dng t, bn nh, cng trnh xy dng thuc s hu Nh nc theo quy nh ca php lut v qun l ti sn cng.

7. T chc, h gia nh, c nhn bn, chuyn nhng, cho thu, cho thu mua bt ng sn thuc s hu ca mnh.

Mc 2: CC LOI HP NG MU TRONG KINH DOANH BT NG SN

iu 6. Cc loi hp ng mu trong kinh doanh bt ng sn

Cc loi hp ng mu trong kinh doanh bt ng sn c ban hnh km theo Ngh nh ny bao gm:

1. Hp ng mua bn nh, cng trnh xy dng c sn, hnh thnh trong tng lai theo Mu s 01 quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny.

2. Hp ng cho thu nh, cng trnh xy dng c sn, hnh thnh trong tng lai theo Mu s 02 quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny.

3. Hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c sn, hnh thnh trong tng lai theo Mu s 03 quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny.

4. Hp ng chuyn nhng, cho thu, cho thu li quyn s dng t theo Mu s 04a v Mu s 04b quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny.

5. Hp ng chuyn nhng ton b hoc mt phn d n bt ng sn theo Mu s 05 quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny.

iu 7. p dng cc loi hp ng mu trong kinh doanh bt ng sn

1. Hp ng mu trong kinh doanh bt ng sn c ban hnh km theo Ngh nh ny l cc bn tham kho trong qu trnh thng tho, k kt hp ng.

2. Cc bn c th tha thun sa i, b sung cc iu, khon trong hp ng mu nhng hp ng do cc bn k kt phi bo m c y cc ni dung chnh c quy nh ti iu 18, iu 47 v iu 53 Lut Kinh doanh bt ng sn. Ni dung c th trong hp ng do cc bn tha thun nhng khng c tri vi quy nh ca php lut.

Mc 3: CHUYN NHNG HP NG THU MUA NH, CNG TRNH XY DNG C SN

iu 8. iu kin chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c sn

1. Bn thu mua nh, cng trnh xy dng c sn theo quy nh ti Mc 4 Chng II Lut Kinh doanh bt ng sn c quyn chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng cho t chc, c nhn khc khi h s ngh cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t (sau y gi chung l giy chng nhn) cho bn thu mua cha np cho c quan nh nc c thm quyn.

2. T chc, c nhn nhn chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c quyn chuyn nhng tip hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng cho t chc, c nhn khc khi h s ngh cp giy chng nhn cha np cho c quan nh nc c thm quyn cp giy chng nhn.

3. Vic chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng th phi chuyn nhng ton b hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng k vi bn cho thu mua. i vi trng hp l nh th thc hin chuyn nhng hp ng thu mua tng cn nh ring l hoc tng cn h; trng hp hp ng thu mua nhiu cn nh ring l hoc nhiu cn h th phi chuyn nhng ton b s cn nh hoc cn h trong hp ng .

iu 9. Trnh t, th tc chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c sn

Vic chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng th phi c lp thnh vn bn v phi thc hin cng chng hoc chng thc vn bn chuyn nhng theo quy nh ti Khon 2 iu ny; vic np thu; vic xc nhn ca ch u t vo vn bn chuyn nhng v vic cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t, c th nh sau:

1. Bn chuyn nhng v bn nhn chuyn nhng hp ng son tho vn bn chuyn nhng hp ng theo Mu s 06 quy nh ti Ph lc ban hnh km theo Ngh nh ny hoc do cng chng vin son tho theo ngh ca cc bn. Vn bn chuyn nhng hp ng do hai bn k kt c lp thnh 04 bn v c cng chng hoc chng thc theo quy nh ti Khon 2 iu ny (01 bn bn cho thu mua lu; 01 bn np cho c quan thu; 01 bn bn chuyn nhng hp ng lu; 01 bn bn nhn chuyn nhng hp ng lu).

2. Vic cng chng, chng thc vn bn chuyn nhng hp ng thc hin theo quy nh sau:

a) Trng hp bn chuyn nhng hp ng l h gia nh, c nhn, t chc khng phi l doanh nghip c chc nng kinh doanh bt ng sn th vn bn chuyn nhng hp ng phi c cng chng hoc chng thc. H s cng chng hoc chng thc gm cc giy t sau:

- Hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng k ln u vi bn cho thu mua v vn bn chuyn nhng hp ng ca ln chuyn nhng lin k trc i vi trng hp chuyn nhng t ln th hai tr i (bn chnh);

- Chng minh nhn dn hoc th cn cc hoc h chiu nu bn nhn chuyn nhng l c nhn; trng hp bn nhn chuyn nhng l t chc th phi km theo quyt nh thnh lp hoc giy ng k thnh lp t chc (bn sao c chng thc hoc bn sao v xut trnh bn chnh i chiu);

- Cc giy t khc theo quy nh ca php lut v cng chng, chng thc.

b) Trng hp bn chuyn nhng hp ng l doanh nghip c chc nng kinh doanh bt ng sn th vic cng chng hoc chng thc vn bn chuyn nhng hp ng do cc bn tha thun. Nu tha thun c cng chng, chng thc th vic cng chng hoc chng thc c thc hin theo quy nh ti im a Khon ny;

c) T chc hnh ngh cng chng, C quan chng thc c trch nhim cng chng, chng thc vo vn bn chuyn nhng hp ng theo thi hn quy nh ca php lut v cng chng, chng thc.

3. Cc bn trong chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng c trch nhim np thu, ph v l ph cho vic chuyn nhng hp ng theo quy nh ca php lut.

4. Vic xc nhn ca bn cho thu mua vo vn bn chuyn nhng hp ng c thc hin nh sau:

a) Cc bn c trch nhim np cc giy t sau cho bn cho thu mua:

- Hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng k ln u vi bn cho thu mua (bn chnh);

- Vn bn chuyn nhng hp ng c cng chng hoc chng thc; trng hp khng c cng chng, chng thc th phi km theo bn chnh vn bn chuyn nhng hp ng ca ln chuyn nhng lin k trc i vi trng hp chuyn nhng t ln th hai tr i;

- Bin lai np thu hoc c min thu theo quy nh php lut v thu (bn chnh);

- Chng minh nhn dn hoc th cn cc hoc h chiu nu bn nhn chuyn nhng l c nhn; trng hp bn nhn chuyn nhng l t chc th phi km theo quyt nh thnh lp hoc giy ng k thnh lp t chc (bn sao c chng thc hoc bn sao v xut trnh bn chnh i chiu).

b) Bn cho thu mua c trch nhim xc nhn vo vn bn chuyn nhng hp ng trong thi hn ti a l 05 ngy lm vic, k t ngy nhn c h s chuyn nhng hp ng v giao li cho bn np h s cc giy t np, trong c 02 vn bn chuyn nhng c xc nhn (01 bn cho bn chuyn nhng hp ng v 01 bn cho bn nhn chuyn nhng hp ng) v khng c thu bt k khon chi ph no lin quan n vic chuyn nhng hp ng . Bn cho thu mua c trch nhim lu mt b h s (bn sao) chuyn nhng hp ng quy nh ti im a Khon ny, trong c 01 bn chnh vn bn chuyn nhng hp ng.

5. K t ngy vn bn chuyn nhng hp ng c bn cho thu mua xc nhn, bn nhn chuyn nhng hp ng c tip tc thc hin cc quyn, ngha v ca bn thu mua nh, cng trnh xy dng vi bn cho thu mua theo hp ng thu mua c bn cho thu mua k kt.

6. Cc trng hp chuyn nhng hp ng t ln th 2 tr i cng phi thc hin vic chuyn nhng nh trng hp chuyn nhng hp ng ln u.

7. Bn nhn chuyn nhng hp ng thu mua nh, cng trnh xy dng cui cng c c quan nh nc c thm quyn cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t theo quy nh ca php lut v t ai.

8. Khi lm th tc cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn li