Tham Van gia dinh3

Click here to load reader

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.506
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Đào tạo Tham vấn 3

Transcript of Tham Van gia dinh3

 • 1. Tham vn nhm v gia nh 186 Mun V: bi III Tham vn gia nh: Phn II mc tiu : Qua hot ng khi ng, minh ho tm quan trng ca vic c c mt tm nhn r rng n lc nhm t c s thnh cng. (Trong tham vn gia nh vic gip cc gia nh xy dng mt vin cnh hoc cc mc ch cho chnh h l c bit quan trng). Nhm n li ni dung trnh by trong bi hc trc. Nhm nm c cc k nng tham vn gia nh c bn v cch bt u mt cuc tham vn gia nh. To c hi cho hc vin thc hnh v phn hi. Tng thi gian: Khong 2 ting 35 pht Lu i vi ging vin: Cn c mt khong thi gian (ti thiu l mt tun) gia Phn ny v Phn I (Gii thiu tham vn gia nh) m bo cho hc vin c thi gian suy ngh v phn gii thiu. Cc hot ng gi : 1. Tr chi ghp hnh: Hot ng khi ng (30 pht) Trc bui hc, chun b 4 hoc 5 tr chi ghp hnh (ti a l 50 hnh ghp) v phn thng (nu c nhu cu) Chia hc vin thnh cc nhm nh, mi nhm 4 hoc 5 ngi. Pht cho mi nhm mt ti cc hnh ghp v chng ngoi hp. Yu cu cc thnh vin ca nhm khng c nhn vo hnh nh hon chnh thng i km theo cc ti hnh ghp. Mi nhm bu ra mt nhm trng nhn trch nhim hng dn nhm lp ghp cc tm hnh. Ging vin t cc hnh nh hon chnh trc lp; nhm trng c th i ln khu vc ging vin lc no anh/ch ta mun (mt mnh) xem bc hnh hon chnh v tr li nhm gip cc thnh vin khc xp hnh. Nhm trng c th ch c th m t bc hnh m khng tham gia ghp hnh. Gii thch vi cc nhm rng h ang cnh tranh nhau. Thng xuyn nhc nh mi ngi kt thc cng vic c c tm hnh nh trc lp. Tm tt tr chi bng cch tp trung vo vic mi chuyn din ra nh th no khi khng c mt Bc hnh r rt trc mt bt chc. Tho lun v tm quan trng ca vic c c mt tm nhn r rng hoc cc mc tiu Quyn II Mun V, BI III Tham vn gia nh, Phn I & II.
 • 2. Tham vn nhm v gia nh 187 cng vi nhng n lc bn thn (chng hn: trong t chc tp hun, tham vn) Ch : Nu qua 30 pht m hc vin vn cha kt thc tr chi, hy dng hot ng v trao phn thng cho nhm no ghp c ng nhiu nht. 2. Gii thiu v n li bi hc trc: Trnh by v tho lun (15 pht) Gii thch vi hc vin rng phn ny c xy dng da trn phn trc v s dnh cho vic n li bi trc trong vi pht tip theo. Hi hc vin cc cu hi sau: Bao nhiu ngi trong s cc anh/ch thc hnh tham vn gia nh trong khong thi gian gia bi hc ny v bi hc trc?Anh/ch c th chia s kinh nghim vi lp khng?Anh/ch gp phi nhng kh khn g? 4 Yu cu hc vin tng hp li nhng g h bit v tham vn gia nh (c bit l nhng c trng ca cc gia nh lnh mnh v mc tiu ca tham vn gia nh. Hi xem hc vin c thc mc g khng. a ra mt tng kt tm tt v bi hc trc 3. Cc k nng tham vn gia nh: Trnh by v tho lun (45 pht) Chia hc vin thnh cc nhm nh ba hoc bn ngi. H s tr li cc cu hi sau, ghi li cc cu tr li ca cc nhm ln bng hoc giy ln: Theo anh/ch nh tham vn nn lm nhng g khi tham vn gia nh? Nh tham vn nn trnh lm g khi tham vn gia nh? Theo anh/ch nhng k nng no nh tham vn gia nh cn phi c? Hc vin nn lm vic theo nhm nh 25 pht trc khi mt i din mi nhm trnh by cu tr li ca nhm mnh trc lp. Dn bi tp hon thnh ca nhm ln tng trong phng hc. Ch : Nu anh/ch khng nht tr vi cch tr li cc cu hi ca hc vin, hy thng cm vi nhng bn khon ca h (ging nh mt nh tham vn nn lm) v mi cc hc vin khc ng gp kin. Khi hc vin kt thc phn chia s kin, trnh by ngn gn v cc k nng tham vn gia nh ( xem phn Kin thc tham kho ) Quyn II Mun V, BI III Tham vn gia nh, Phn I & II.
 • 3. Tham vn nhm v gia nh 188 Khi tho lun v k nng gii thch cc vn cho cc gia nh theo nhng cch khc, tch cc hn, yu cu hc vin cho v d v cc tnh hung c th c cu trc li (v d, mt vic lm, thn ch c th hiu nh mt s sp ; nh tham vn c th trnh by li s kin bng cch ch ra rng iu c ngha l c kh nng c cc c hi mi, tt hn). Nhng v d khc bao gm vic cu trc li tnh hung ca mt tr b nh i. S b nh ra i ca tr l mt du hiu chng t c iu g khng n; vic ny c hiu theo hng tch cc l vn c xc nh trc khi c mt iu g t hi xy ra vi tr, v cc hnh ng cn thc hin by gi nhm vo vic ci thin tnh hnh ca cu b nh. Nhm n li, yu cu hc vin nh ngha khi nim thng cm. Hi hc vin: Nh tham vn c th th hin s thng cm nh th no vi mt thnh vin lun gi im lng trong gia nh? 4. Xc nh cc vn mu cht: (60 pht) Gii thch rng mc ch ca bi tp ny l hc vin pht trin kh nng xc nh phm vi/vn cn cgii quyt trong tham vn. Chia hc vin thnh 4 nhm nh v pht giy ln v giy dn cho tng nhm. Pht ti liu 21.1: Xc nh cc vn mu cht, yu cu tng nhm c v tham kho tnh hung mu km theo. hc vin tho lun khong 30 pht v tnh hung theo nhm nh. Mi ngi trong nhm c th trnh by cc cu tr li cng nhau, hoc mt ngi trong mi nhm trnh by trc lp phn tr li ca nhm mnh. Mi nhm c trnh by trong khong 5-10 pht tng kt hot ng, ch ra rng nh tham vn nn lu gi cc tp h s ca cc cuc tham vn v ghi chp cm ngh ca mnh v cc vn mu cht trong cc nh gi tnh hung m bo rng cc vn quan trng u c cp n trong tham vn. 5. Tng kt Phn I: (5 pht) 4Yu cu hc vin tng kt nhng ni dung hc trong phn ny. Nu cn thit, b sung cho cc cu tr li ca h vi nhng kin thc trong phn Kin thc tham kho. 4 Gii thch rng, trong phn ti, hc vin s hc k hn cc k nng tham vn gia nh. Quyn II Mun V, BI III Tham vn gia nh, Phn I & II.
 • 4. Tham vn nhm v gia nh 189 Quyn II Mun V, BI III Tham vn gia nh, Phn I & II.
 • 5. Tham vn nhm v gia nh 190 Kin thc tham kho: n tp Cc ng c hoc nhng mu thun trong gia nh thng to ra hoc gp phn to ra vn ca c nhn l thnh vin trong gia nh. Do , khi gip cc thn ch m gia nh l yu t lm trm trng vn th vic li cun cc thnh vin trong gia nh vo qu trnh tham vn l rt c ngha. V d, c mt gia nh rt ngho ngoi vi H ni, nhng vn c kh nng chu cp cho con ci ci n, ci mc. B m gia nh ny nhn ra rng con ci ca nhiu ngi hng xm ca h kim c kh nhiu tin bng vic bn bo, nh giy, hoc lm ngi gip vic H ni. H quyt nh bt cu con trai ln ngh hc ra H ni kim tin cho h xy ngi nh nh h mong mun t lu nhng cha c kh nng. Khi H ni, cu b cm thy rt nh nh, n c, v s hi. Trong trng hp ny, vn ca cu b bt ngun t s thiu nng lc hiu bit ca b m v s an ton, v phc li ca ngi con. H ang b tho hip v tin. Thm vo , gia nh em c v nh khng nhn thc c nhng ri ro tr em phi i mt trn ng ph. h tr tt nht cho tr, nh tham vn nn n nh ca gia nh cu b v lm tham vn vi b m em. Vi thi khng phn xt, nh tham vn nn c gng gip h hiu c nhng ri ro con trai h ang phi i mt trn ng ph, v khuyn khch h mang em tr v nh, v nu vic xy nh qu quan trng i vi h th c th tm cch khc. Nh tham vn trong trng hp ny cn s dng nhng k nng giao tip c th khng ging nh s buc ti hay i cht; nu gia nh hiu rng nh tham vn ang phn xt h hoc h b xem thng, h c th t chi lm vic vi nh tham vn hoc chi b mi n lc ca nh tham vn gip con trai h. Nh c tho lun trc , khi lm tham vn gia nh, iu quan trng l phi hiu c nhng tnh cht hoc cc c trng no khin mt gia nh lnh mnh. Vi kin thc ny, nh tham vn c th gip cc gia nh lm vic nhm t c cc cch x s v giao tip tt hn. Cc c trng ca gia nh lnh mnh bao gm: C lng tin thc s vo ngi khc; Vui v vi nhau; Kh nng tn trng cuc sng ring t ca nhau(kh nng quan tm n ngi khc bn cnh bn thn); v Duy tr nhng ranh gii bn vng nhng mm do. Hay ni cch khc, cc thnh vin ca cc gia nh lnh mnh gn gi, nhng c th thch ng vi nhng thay i vai tr trong gia nh (v d, b m c th chp nhn cuc hn nhn ca con gi m khng c cm gic s s xut hin ca con r mnh trong gia nh) Mc tiu ca tham vn gia nh Quyn II Mun V, BI III Tham vn gia nh, Phn I & II.
 • 6. Tham vn nhm v gia nh 191 Cc gia nh thng b tc mt s m hnh v cn c gip thay i nhng v tr c xc nh mt cch cng nhc trong tn ti trt t gia nh . Mc tiu u tin ca tham vn gia nh l gip cc gia nh thay i cc kiu ng x ci thin cch thc h thng thc hin. V d, mt s gia nh thng c nhng vn trm trng (chng hn, nghin ru trong gia nh) m h chi b i mt vi chng. iu ny ch lm cho cc vn ny tr nn ti t hn. Nh tham vn gip cc gia nh ph v s ph nhn bng cch khuyn khch cc thnh vin trong gia nh by t mt cch thng thn vi ngi khc trong cuc tham vn, tha nhn nhng tn ti, v cng nhau gii quyt vn . Tham vn gia nh cng c th: Gip cc thnh vin trong gia nh d dng giao tip vi nhau hn. V d, nh tham vn c th hng dn gia nh s dng cc cu ni th hin nhng mi quan tm/cc quan im ca c nhn (chng hn, Ti cm thy b tn thng khi anh l i nhng g ti ni) hn l s dng cc cu buc ti nhm lm b mt hoc ch giu ngi khc (chng hn, Ti sao anh thm ch chng thm nghe ti ni g? Tt c nhng g anh quan tm ch l bn thn anh.); To c hi cho mi thnh vin trong gia nh by t mt cch trung thc v cm gic ca h (bao gm c tr em); v Hng dn cc thnh vin trong gia nh c th s dng cc k nng v cc ngun lc i mt vi s