S„»± tham gia c„»§a C„»â„¢ng...

download S„»± tham gia c„»§a C„»â„¢ng ¤â€„»â€œng th£´ng N£´ng th£´n S„»± tham gia c„»§a C„»â„¢ng

of 86

 • date post

  27-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of S„»± tham gia c„»§a C„»â„¢ng...

 • Chương trình Tiếp cận Cộng đồng Đông Nam á   SEACAP 15   

    Sự tham gia của Cộng đồng   trong Giao thông Nông thôn  Những Vấn đề về Đóng góp và Tham gia ở Việt Nam 

  Báo cáo Cuối cùng Tháng 5, 2005

                             

  Công ty Tư vấn Mekong Economics 24 Trấn Vũ, Hà Nội, Việt Nam Tel/ Fax: 84 4 7162177 Email: mekongeconomics@hn.vnn.vn Website: www.mekongeconomics.com

 • ii

  Quy đổi Ngoại tệ  Đơn vị tiền tệ =Tiền đồng Việt Nam (VND)  Tỷ giá: 1 đôla Mỹ = 15.701 đồng Việt Nam (tháng 12 năm 2004) 

  Các từ và thuật ngữ viết tắt  ADB   Ngân hàng Phát triển Châu Á  Ban QLDA   Ban Quản lý Dự án  Ban QLDA 18  Ban Quản lý Dự án phụ trách Dự án Giao thông Nông thôn 2  Ban QLDA 5  Ban Quản lý Dự án phụ trách Dự án Giao thông Nông thôn 3  Cơ  sở  hạ  tầng  nông thôn  

  Cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm đường nông thôn, cung cấp nước nông thôn, thuỷ lợi, cơ sở hạ  tầng xã hội (y tế, giáo dục) và chợ nông thôn 

  DFID   Bộ Phát triển Quốc tế Anh  Giao  thông  nông thôn 

  Được định nghĩa là sự di chuyển người và hàng hoá ở cấp huyện và cấp xã. Chuyên ngành Giao  thông nông  thôn  có  thể  chia  ra ba  loại nhỏ  sau:  cơ  sở hạ  tầng  (đường  sá,  cầu,  đường  thuỷ và  cảng), phương tiện vận chuyển và con người. Theo Quyết định 167 về quản lý mạng lưới đường,  giao thông nông thôn được các cán bộ cấp huyện và xã quản lý (DFID, SRNIP 2003). 

  GTNT2, GTNT3  Dự án Giao thông Nông thôn 2, 3  GTVT  Giao thông vận tải  ILO  Tổ chức Lao động Quốc tế  JBIC  Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản  HPM   Dự án Phát triển Hà Giang cho Dân tộc Thiểu số (IFAD)   Nghị định 29  Nghị định số 29/1998/NĐ‐CP của Chính phủ về Quy chế Dân chủ Cơ sở    NGO  Tổ chức phi Chính phủ  Quyết định 585  Quyết định của tỉnh Vĩnh Long về phí phát triển giao thông nông thôn  PAC  Quan hệ đối tác Trợ giúp các Xã nghèo nhất  PER  Đánh giá Chi tiêu Công  PIM  Sổ tay Hướng dẫn Thực hiện Dự án  Sào  Đơn vị đo diện tích, tương đương với 360m²   SEACAP  Chương trình Tiếp cận Cộng đồng Đông Nam Á  TDSI  Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải  UBND  Uỷ ban Nhân dân  UNDP  Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc  VLSS  Điều tra Mức sống Dân cư Việt Nam   WB   Ngân hàng Thế giới  WSP   Một công ty tư vấn quản lý quốc tế cùng làm việc với Dự án GTNT 2 về các vấn đề bảo dưỡng 

  đường 

   

 • iii

  Lời cảm ơn   

  Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã tham gia thực hiện dự án này. 

  Bà Lê Minh Nguyệt, từ Crown Agents, ông Phạm Hải Bằng từ Halcrow Group, và bà Ngô  Thị Quỳnh Hoa và ông Simon Lucas, từ DFID đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin  ban đầu rất cần thiết, những hướng dẫn và phản hồi trong bước chuẩn bị cũng như hoàn  thiện nghiên cứu này. Ông Hoàng Công Quỹ từ Ban Giao thông Nông thôn (Bộ Giao thông  Vận tải) đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc lựa chọn địa điểm nghiên cứu thực địa và  liên hệ với các cán bộ giao thông ở các tỉnh và huyện.  

  Chúng  tôi  cũng nhận  được  các  tài  liệu  tham  khảo  cần  thiết  của Bộ Giao  thông Vận  tải,  Oxfam Anh, Oxfam Hồng Kông, Ban QLDA 5, Ban QLDA 18, Viện Chiến  lược Phát  triển  GTVT, Ngân hàng Thế giới và WSP ở Hà Nội cung cấp. Các đồng nghiệp này cũng đã bố trí  thời gian gặp gỡ chúng tôi và đóng góp những ý kiến hữu ích về các vấn đề then chốt trong  giao thông nông thôn.  

  Các cán bộ Sở Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Phú  Thọ, và các cán bộ Phòng Công thương, Phòng Kế hoạch và Tài chính huyện Tam Bình và  huyện Thanh Sơn đã giúp chúng tôi rất nhiều và đã mô tả hiện trạng giao thông nông thông  theo quan  điểm  của họ. Chúng  tôi  cũng  rất biết  ơn  các  cán bộ  của  các xã Loan Mỹ, Hoà  Hiệp, Tất Thắng và Vinh Tiền về sự hỗ trợ trong việc bố trí sắp xếp cho chuyến công tác cho  chúng  tôi, cũng như  lòng mến khách,  sự cởi mở  trong  thảo  luận về kinh nghiệm của địa  phương với nhóm nghiên cứu.  

  Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn rất nhiều người dân địa phương, những người đã làm việc rất  nghiêm túc với chúng tôi và đã chia sẻ những kiến thức, quan điểm và nhận xét của họ về  các vấn đề giao thông nông thôn. Chúng tôi chân thành hi vọng nghiên cứu này sẽ là một  đóng góp tích cực cho sự cải thiện đời sống của những người nghèo nhất ở nông thôn.  

  Chúng tôi cũng xin cảm ơn những phản hồi và nhận xét của Bộ Giao thông Vận tải, Dự án  Giao thông Nông thôn 3, Viện Chiến lược Phát triển GTVT, Ngân hàng Thế giới và WSP và  ý kiến của các nhà tư vấn mà chúng tôi đã nhận được trong buổi trình bày các phát hiện của  chúng tôi.  

  Nhóm nghiên cứu cũng nhận được sự hỗ trợ về mặt hậu cần và biên tập tài liệu từ chị Trần  Phi Yến, Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Hoàng Thị Thanh Thuỳ và anh Justin Bokor của Công ty Tư  vấn Mekong Economics. Chị Phạm Thị Hằng  từ Công  ty Tư vấn Mekong Economics  đã  giúp nhóm nghiên cứu biên dịch và hỗ trợ hậu cần trong chuyến công tác thực địa.  

  Nghiên cứu được thực hiện bởi Sylla Pahladsingh, Nguyễn Văn Thụ, Trần Thị Vân Anh, Lê  Thị Mộng Phượng, và Lê Thu Huyền  từ Công  ty Tư vấn Mekong Economics. Hai  trợ  lý  nghiên cứu thực địa đắc lực là Phùng Thị Yến và Hoàng Hoa đã trợ giúp thực hiện các cuộc  phỏng vấn và  thu  thập  thông  tin  thực địa ở  tỉnh Vĩnh Long và Phú Thọ. Chúng  tôi cũng  nhận được sự trợ giúp nghiên cứu của anh Hà Thúc Dũng ở Vĩnh Long và anh Trần Trung  Hiếu ở Phú Thọ. 

   

 • iv

  Mục lục 

  Tóm tắt Thực hiện.............................................................................................................................................. vi

  Khuyến nghị..........................................................................................................................................................x

  1. Giới thiệu...........................................................................................................................................................1

  2. Tóm tắt một số vấn đề về GTNT dựa trên tài liệu sẵn có và các cuộc phỏng vấn ở Hà Nội ..............3  2.1 Tóm tắt một số vấn đề về GTNT dựa trên tổng quan tài liệu sẵn có...................................................... 3      2.1.1 Những đóng góp của cộng đồng .......................................................................................................... 3      2.1.2 Sự tham gia của cộng đồng.................................................................................................................... 5  2.2 Tóm tắt những vấn đề về GTNT dựa trên những cuộc phỏng vấn tiến hành tại Hà Nội...................8      2.2.1 Những ý kiến về đóng góp của cộng đồng ......................................................................................... 8      2.2.2 Những ý kiến về sự tham gia của cộng đồng ...................................................................................10

  3. Đóng góp từ cộng đồng: kinh nghiệm từ hai tỉnh........................................................................